Przyjrzeć (to look) conjugation

Polish
45 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przyjrzę
I will look
przyjrzysz
you will look
przyjrzy
he will look
przyjrzymy
we will look
przyjrzycie
you all will look
przyjrzą
they will look
Imperative
-
przyjrzyj
you look!
niech przyjrzy
let him/her/it look
przyjrzyjmy
let's look
przyjrzyjcie
you all look
niech przyjrzą
let them look
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przyjrzałam
I looked
przyjrzałaś
you looked
przyjrzała
she looked
przyjrzałyśmy
we looked
przyjrzałyście
you all looked
przyjrzały
they looked
Future feminine tense
przyjrzę
I will look
przyjrzysz
you will look
przyjrzy
she will look
przyjrzymy
we will look
przyjrzycie
you all will look
przyjrzą
they will look
Conditional feminine tense
przyjrzałabym
I would look
przyjrzałabyś
you would look
przyjrzałaby
she would look
przyjrzałybyśmy
we would look
przyjrzałybyście
you all would look
przyjrzałyby
they would look
Conditional perfective feminine tense
przyjrzałabym była
I would have looked
przyjrzałabyś była
you would have looked
przyjrzałaby była
she would have looked
przyjrzałybyśmy były
we would have looked
przyjrzałybyście były
you all would have looked
przyjrzałyby były
they would have looked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przyjrzałem
I looked
przyjrzałeś
you looked
przyjrzał
he looked
przyjrzeliśmy
we looked
przyjrzeliście
you all looked
przyjrzeli
they looked
Future masculine tense
przyjrzę
I will look
przyjrzysz
you will look
przyjrzy
he will look
przyjrzymy
we will look
przyjrzycie
you all will look
przyjrzą
they will look
Conditional masculine tense
przyjrzałbym
I would look
przyjrzałbyś
you would look
przyjrzałby
he would look
przyjrzelibyśmy
we would look
przyjrzelibyście
you all would look
przyjrzeliby
they would look
Conditional perfective masculine tense
przyjrzałbym był
I would have looked
przyjrzałbyś był
you would have looked
przyjrzałby był
he would have looked
przyjrzelibyśmy byli
we would have looked
przyjrzelibyście byli
you all would have looked
przyjrzeliby byli
they would have looked
Impersonal
przyjrzano by
there would be looked
przyjrzano by
there would be looked

Examples of przyjrzeć

Example in PolishTranslation in English
- Czy znalazł pan chwilę by przyjrzeć się mojej propozycji?Did you get a chance to look over my proposal?
- I da czas przyjrzeć się kryształom.Yeah, and give us a chance to look at those crystals.
"Mistrzu, przyjrzyj się uważnie, czy nie ukryła gdzieś proszku we włosach.""Master, look carefully, there might be witch powder hidden in the sorceress' hair."
- A teraz się przyjrzyj.Now look closer.
- Chociaż się przyjrzyj.- Hey, just look...
- Dobrze mi się przyjrzyj, przystojniaku.- Take a good look at me, papi.
- Dobrze się przyjrzyj.- Take a good look.
- Dobrze, przyjrzyjmy się mu.- Ok, let's look at him.
- Dobrze się przyjrzyjcie.Get a good look folks.
/Tylko u nas, z pierwszej ręki, /przyjrzyjcie się ich cudownym lekom.Giving all of you a firsthand look at their miracle cures.
A teraz dzieci, przyjrzyjcie się uważnie.Now, look closely, children.
Airai, przyjrzyjcie się zmienionemu Malakal. Ostatnio odpadł Joel.Airai getting your first look at the new malakal tribe.
Airai, przyjrzyjcie się zmienionemu Malakal.Airai getting your first look at the new malakal tribe.
- Kiedy się temu przyjrzałam, okazało się, że to przykrywka dla Aster Corps.When I looked into it, I found out that Mobius was a front for Aster Corps.
- W Londynie przyjrzałam się Rebece i najwyraźniej Alistair nie był jedyną bestią w 1854, chociaż wtedy gazety nazywały ich "potworami".Well, I looked into your ancestor Rebecca while I was in London, and apparently Alistair wasn't the only beast in 1854-- although the newspapers called them "monsters" back then. Okay, what does that have to do with...?
/Wszystko stało się jeszcze bardziej realne, /kiedy przyjrzałam się podłodze... /i zobaczyłam zadrapania, /wiodące aż do drzwi.The moment it became too real. was when I looked down at the floorboards. ...and I saw scratches leading all the way to the door.
Ale później przyjrzałam się bliżej i coś zobaczyłam.Then I looked closer. That's when I saw it.
Cóż, przyjrzałam się temu, ale myślałam, że odrzuciłaś tę sprawę.Well, I looked into it, but I thought you rejected this case.
Czy naprawdę się mu przyjrzałaś?I mean, really looked at him?
Kiedy przyjrzałaś się sobie samej?ever looked at yourself?
- Maggie się temu przyjrzała.Maggie looked it up.
Dawson przyjrzała się temu.Dawson looked into it.
Wiem, że badałyśmy te dokumenty z policji wiele razy, ale jakoś nigdy nie przyjrzałyśmy się wynikom z laboratorium.I know we've looked and looked into the police files of Max Carlyle, but we've never looked into the lab file.
Ja, tak jak i większość osób, które naprawdę przyjrzały się sprawie, nie mam żadnych wątpliwości, iż było to zabójstwo.I like most people who've really looked at this case have absolutely no doubt that it was an assassination.
W 2008 r. służby Komisji dokonały również ogólnych szacunków szkód poniesionych przez gospodarkę na skutek karteli. Służby Komisji przyjrzały się 18 kartelom, które były przedmiotem decyzji Komisji w latach 2005–2007, rozmiarom przedmiotowych rynków, okresom istnienia karteli i bardzo ostrożnym założeniom dotyczącym szacowanego zawyżenia cen.In 2008 the Commission services also made some general estimates of the harm to the economy caused by cartels. e Commission services looked at the 18 cartels which were the subject of Commission decisions during the years 2005 to 2007, the size of the markets involved, the cartels’ duration and the very conservative assumptions regarding the estimated overcharge.
Wreszcie, niektóre państwa członkowskie niedawno przyjrzały się następstwom wprowadzanych działań interwencyjnych ograniczających szkody.Finally, some Member States have recently looked at the consequences of the introduction of harmreduction interventions.
- Już mu się przyjrzałem.- I've looked at him.
- Ledwo jej się przyjrzałem.- I hardly looked at her.
- Ponieważ przyjrzałem mu się online.- How do you know that? - Because I looked him up online.
/Ale przyjrzałem mu się... /i moje oczy się otworzyły... /i zobaczyłem Zamek Jedności, /tu gdzie teraz stoi...But I looked... and my eyes opened... and I saw unity hall, right here as it stands today...
Ale gdy przyjrzałem się rejestrom sądowym, wie pan co znalazłem?But when I looked at the court records, you know what I found?
- Nawet się nie przyjrzałeś.Well, you barely looked. Let me see.
/Gdybym szukał na całym świecie /I przyjrzał się każdej kobiecieif I looked all over the world and there's every type of gi-irl
"No, cóż, przyjrzeliśmy się wszystkich ludziom w Biblii i dodaliśmy ich lata, począwszy od Adama i Ewy 12 tysięcy lat.""Well we looked at all the people in the Bible and we added 'em up all the way back to Adam and Eve, their ages - 12 thousand years."
- Trochę ci się przyjrzeliśmy.We looked into you a little.
Ale kiedy przyjrzeliśmy się im bliżej, zauważyliśmy miliardy dolarów ukrytych długów.Then we looked closer and discovered that... there were billions of dollars in hidden debt.
Ale później przyjrzeliśmy się tej sprawie z perspektywy projektu przygranicznego i ustanowiliśmy sobie cel: chcieliśmy zagwarantować mieszkańcomBut then we looked at the issue from the perspective of a crossborder project and set ourselves the goal of ensuring that crossborder populations enjoy the same health benefits as frontier workers." o 24 _BAR_
Dokładnie przyjrzeliśmy się sytuacji.We've looked carefully at the situation.
> Wytyczne dla zdecentralizowanego systemu dostaw energii elektrycznej na obszarach wiejskich Partnerzy projektu Dosbe przyjrzeli się niedawno systemom dostaw energii elektrycznej na terenach wiejskich w Ekwadorze i Peru.> Guidelines for decentralised rural electricity Under the Dosbe project, partners have recently looked at the way rural-electrification systems operate in Ecuador and Peru.
Ale nie sądzę,byście się im kiedykolwiek przyjrzeli.I don't think you've really looked at them.
Gdy przyjrzeli się jego aktom, znaleźli, że w wielu 12 lat został złapany na kradzieży damskiej bielizny ze sznurów z wiszącymi ubraniami.And then, when they looked into his records, they found out that he'd been caught stealing women's clothes off the clothesline when he was 12 years old.
Jednakże gdy dokładniej się przyjrzeli sytuacji prawnej, ograniczyli ich ilość do sześciu naprawdę ważnych patentów.But when they looked more carefully, they narrowed this group down to just six really relevant ones.
BSW przyjrzało się temu. Wszystko jest legalne.Internal Affairs already looked into this-- it's all legit.
Ministerstwo Obrony przyjrzało się temu i Sztab Wywiadu Obronnego ocenił odczyty promieniowania przeprowadzone na miejscu lądowania jako "znacznie wyższe od tła".The Ministry of Defence looked at this, and the Defence intelligence staff assessed radiation readings that had been taken at the landing site as being "significantly higher than background."
Państwo niderlandzkie przyjrzało się różnym alternatywom i szybko postanowiło, że połączenie wraz z dodatkowym zwiększeniem kapitałów jest najlepszym sposobem na pełne przywrócenie rentowności.The Dutch State looked at a number of alternatives and quickly decided that a merger in combination with additional capital increases was the best way to fully restore viability.

More Polish verbs

Similar

przedrzeć
penetrate
przejrzeć
view
przeprzeć
push through
przetrzeć
wipe
przymrzeć
do
przyprzeć
pin
przytrzeć
do
przywrzeć
cling

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'look':

None found.
Learning languages?