Przydzielać (to assign) conjugation

Polish
25 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przydzielam
I assign
przydzielasz
you assign
przydziela
he/she/it assigns
przydzielamy
we assign
przydzielacie
you all assign
przydzielają
they assign
Imperfective future tense
będę przydzielać
I will assign
będziesz przydzielać
you will assign
będzie przydzielać
he/she/it will assign
będziemy przydzielać
we will assign
będziecie przydzielać
you all will assign
będą przydzielać
they will assign
Imperative
-
przydzielaj
you assign!
niech przydziela
let him/her/it assign
przydzielajmy
let's assign
przydzielajcie
you all assign
niech przydzielają
let them assign
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przydzielałam
I assigned
przydzielałaś
you assigned
przydzielała
she assigned
przydzielałyśmy
we assigned
przydzielałyście
you all assigned
przydzielały
they assigned
Future feminine tense
będę przydzielała
I will assign
będziesz przydzielała
you will assign
będzie przydzielała
she will assign
będziemy przydzielały
we will assign
będziecie przydzielały
you all will assign
będą przydzielały
they will assign
Conditional feminine tense
przydzielałabym
I would assign
przydzielałabyś
you would assign
przydzielałaby
she would assign
przydzielałybyśmy
we would assign
przydzielałybyście
you all would assign
przydzielałyby
they would assign
Conditional perfective feminine tense
przydzielałabym była
I would have assigned
przydzielałabyś była
you would have assigned
przydzielałaby była
she would have assigned
przydzielałybyśmy były
we would have assigned
przydzielałybyście były
you all would have assigned
przydzielałyby były
they would have assigned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przydzielałem
I assigned
przydzielałeś
you assigned
przydzielał
he assigned
przydzielaliśmy
we assigned
przydzielaliście
you all assigned
przydzielali
they assigned
Future masculine tense
będę przydzielał
I will assign
będziesz przydzielał
you will assign
będzie przydzielał
he will assign
będziemy przydzielali
we will assign
będziecie przydzielali
you all will assign
będą przydzielali
they will assign
Conditional masculine tense
przydzielałbym
I would assign
przydzielałbyś
you would assign
przydzielałby
he would assign
przydzielalibyśmy
we would assign
przydzielalibyście
you all would assign
przydzielaliby
they would assign
Conditional perfective masculine tense
przydzielałbym był
I would have assigned
przydzielałbyś był
you would have assigned
przydzielałby był
he would have assigned
przydzielalibyśmy byli
we would have assigned
przydzielalibyście byli
you all would have assigned
przydzielaliby byli
they would have assigned
Impersonal
przydzielano by
there would be assigned
przydzielano by
there would be assigned

Examples of przydzielać

Example in PolishTranslation in English
Innych łowców też, by przydzielać sprawy. Mądrze.Okay, we got to lose the GPS on our phones because Garth has been tracking us, and other hunters, apparently, to assign cases.
- Sama się przydzielam.- I'm assigning myself.
/kiedy przydzielam zadanie twojej drużynie.Me handing out assignments to your team.
Ale to ja przydzielam odcinki.Of that, I have no doubt. But I assign the episodes.
Dlatego przydzielam ci nowe zadanie.That's why I've put you on special assignment, transferred to another post.
Fischer przydzielam Cię tutaj.Fischer, you're reassigned.
I mając pełną świadomość, że się nadaję i pragnę służyć na USS Enterprise, - przydzielasz mnie na Farraguta?And while you were well aware that my unqualified desire is to serve on the U.S.S. Enterprise, I'm assigned to the Farragut?
Sam sobie przydzielasz sprawy?What, are you assigning yourself to the case?
To ty tak przydzielasz sprawy.That's how you assign cases.
Tylko się zastanawiam, czy jest jakaś przyczyna w tym jak przydzielasz zadania. - TakI was just wondering if there was any rhyme or reason behind how you divide up assignments. / Yeah
Więc przydzielasz tyle samo ludzi by odnaleźć seryjnego zabójcę i by naprawić rury?You're assigning the same amount of manpower to find a serial killer as you are to fix our pipes?
A ona przydziela miejsca parkingowe.She assigns parking spaces.
Alokator przydziela je każdemu pacjentowi.The Allocator assigns one to every patient.
Po to, żebyś był cały czas pod kontrolą, przydzielamy każdemu pomocnika.Now, just to make sure you don't slip up while in camp we assign every camper an accountabilibuddy.
Jednak w przypadku gdy państwa członkowskie przydzielają pewne kategorie ryzyka dla przeprowadzania kontroli urzędowych na podstawie dyrektywy 2000/29/WE, w krajowych planach kontroli należy podać opis kategorii ryzyka zastosowanych do tych celów.However, where Member States assign a risk categorisation for the performance of official controls under Directive 2000/29/EC a description of the risk categorisation, applied for those purposes should be provided in the national control plans.
Jednostki notyfikowane przeprowadzające ocenę zgodności przydzielają numery rejestracyjne identyfikujące wyroby pirotechniczne, które podlegają ocenie zgodności, oraz ich producentów, a także prowadzą rejestr numerów rejestracyjnych wyrobów pirotechnicznych, dla których wydały certyfikaty.Notified bodies carrying out conformity assessments shall assign registration numbers, identifying pyrotechnic articles which have been subject to a conformity assessment and their manufacturers, and shall maintain a register with the registration numbers of pyrotechnic articles for which they have issued certificates.
Jutro przydzielają ci członka... dopóki Armadillo będzie pod nadzorem.Starting tomorrow, they're assigned to your team... until Armadillo is in custody.
Krajowi menedżerowie częstotliwości przydzielają odpowiednią częstotliwość lub odpowiednie częstotliwości określone w pkt 10, 11 lub 12.The national frequency manager shall assign suitable frequency(ies) identified in points 10, 11 or 12.
Nie przydzielają mi już nowych zadań.They've stopped giving me new assignments.
Marva, przydzielaj budynki!I'm going to turn the bullhorn over now to my daughter... and right-hand man, Marva, jr. Marva, bunk assignments, if you please.
/Gdy byliśmy dziećmi, /Deb przydzielała mi różne role:When we were kids, whatever role Deb assigned me--
Ciągle będziesz jej przydzielała interesujące przypadki, kiedy ja mam zszywać Syberię?I'm just wondering if you'll continue to give her the interesting cases while I get assigned to suture Siberia!
Sędzia wiedział, że nigdy nie praktykowałeś, gdy przydzielał ci tę sprawę?Did the judge know you've never practiced before when he assigned you this?
To już pora na samodzielną operację, a wy usłyszeliście, że przez ostatnie dwa lata, szef przydzielał rezydenta do wycięcia wyrostka.Oh, I get it. It's solo surgery time, and you all have heard, The past two years, the chief has assigned an appendectomy,
Byłem w tym tak dobry, że przydzielali mi zadania.I got so good at it they assigned me to the projects.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'assign':

None found.
Learning languages?