Przetransportować (to transport) conjugation

Polish
21 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przetransportuję
I will transport
przetransportujesz
you will transport
przetransportuje
he will transport
przetransportujemy
we will transport
przetransportujecie
you all will transport
przetransportują
they will transport
Imperative
-
przetransportuj
you transport!
niech przetransportuje
let him/her/it transport
przetransportujmy
let's transport
przetransportujcie
you all transport
niech przetransportują
let them transport
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przetransportowałam
I transported
przetransportowałaś
you transported
przetransportowała
she transported
przetransportowałyśmy
we transported
przetransportowałyście
you all transported
przetransportowały
they transported
Future feminine tense
przetransportuję
I will transport
przetransportujesz
you will transport
przetransportuje
she will transport
przetransportujemy
we will transport
przetransportujecie
you all will transport
przetransportują
they will transport
Conditional feminine tense
przetransportowałabym
I would transport
przetransportowałabyś
you would transport
przetransportowałaby
she would transport
przetransportowałybyśmy
we would transport
przetransportowałybyście
you all would transport
przetransportowałyby
they would transport
Conditional perfective feminine tense
przetransportowałabym była
I would have transported
przetransportowałabyś była
you would have transported
przetransportowałaby była
she would have transported
przetransportowałybyśmy były
we would have transported
przetransportowałybyście były
you all would have transported
przetransportowałyby były
they would have transported
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przetransportowałem
I transported
przetransportowałeś
you transported
przetransportował
he transported
przetransportowaliśmy
we transported
przetransportowaliście
you all transported
przetransportowali
they transported
Future masculine tense
przetransportuję
I will transport
przetransportujesz
you will transport
przetransportuje
he will transport
przetransportujemy
we will transport
przetransportujecie
you all will transport
przetransportują
they will transport
Conditional masculine tense
przetransportowałbym
I would transport
przetransportowałbyś
you would transport
przetransportowałby
he would transport
przetransportowalibyśmy
we would transport
przetransportowalibyście
you all would transport
przetransportowaliby
they would transport
Conditional perfective masculine tense
przetransportowałbym był
I would have transported
przetransportowałbyś był
you would have transported
przetransportowałby był
he would have transported
przetransportowalibyśmy byli
we would have transported
przetransportowalibyście byli
you all would have transported
przetransportowaliby byli
they would have transported
Impersonal
przetransportowano by
there would be transported
przetransportowano by
there would be transported

Examples of przetransportować

Example in PolishTranslation in English
- Panowie, o 13:00 Helikopter L.A.P.D. przyleci, by przetransportować oskarżonego.- Gentlemen, at 1300 hours an L.A.P.D. Helicopter will arrive to transport the defendant.
- Tak, mam przyjaciółkę wdowę - koncert jest aż w Memphis, więc zamówiłem samochod by cię tam przetransportować,- Yes, I have a widow lady friend, - The concert is up in Memphis, so I have arranged a car service to transport you thither,
/Wyczarterowałem C-123 od Shipmana /by przetransportować artefakty.I've chartered a C-123 out of Shipman to transport the artifacts.
A co jesli to jest ustawione tak iż wybuchnie gdyby ktoś chciał ją przetransportować?What if it's set to go off if someone tries to transport it?
Ale zanim ustalimy przyczynę, musimy w jakiś sposób przetransportować szczątki pana Dancika do laboratorium.But before we can determine cause, we need to find some way to transport Mr. Dancik's remains back to my lab.
Kirk, przetransportuj nas stąd.Kirk, transport us out of here.
Proszę przetransportujcie też jedzenie i sprzęt z przyczepy.Please transport the food and the equipment from the truck, too.
Ciało przetransportowałaś do kanału w bagażniku jeepa. Tam na zasłonę dostały się masło orzechowe i galaretka twojego syna.You transported the body to the reservoir in the back of your SUV where some of your son's PB and J made it onto the shower curtain.
Gdybyś przetransportował się do drugiej trumny a tam nie byłoby nikogo, udusiłbyś się.You get transported to the other casket... without someone else there, you'd suffocate.
Obelisk przetransportował nas na kolejną planetę.The obelisk transported us to another planet.
Po czym przetransportowaliśmy ich z powrotem do sanktuarium .Then we transported them back to their sanctuary.
Ten cykl zimno-gorący został powtórzony, kiedy przetransportowaliśmy ciało z ciepłego środowiska i umieściliśmy je tutaj, w jednym z twoich zamrażalników.That cold-to-hot cycle was repeated when we then transported the body in a warm environment and then stored it here in one of your freezers.
Teraz wiem, gdzie kapitan jest przetrzymywany, jeżeli trzymają go w ty samym miejscu, gdzie go przetransportowaliśmy.Granted as fact, Mr. Spock. I now know where the captain is being held. If he is being held at the same place to which we transported him.
Zabraliśmy co mogło być przydatne i przetransportowaliśmy się tutaj.We took what we thought we could use, and transported ourselves here.
Czy unieśliby je i przetransportowali bez systemu wielokrążków i kół?Could they have lifted and transported them without a pulley system or the wheel?
Jednak tysiące lat temu, ludzie wycięli je z litej skały, przetransportowali na odległość wielu kilometrów, następnie podnieśli i umieścili dokładnie na miejscu.Yet thousands of years ago, people cut them out of solid rock, transported them for miles and then lifted them precisely into place.
Szefie, przetransportowali towar do "Five Stars Cleaning". Dobrze.Boss, they've transported the merchandise to Five Stars Cleaning.
Wygląda na to, że wykasowali nasze wspomnienia i przetransportowali nas z czasu kiedy rozmawialiśmy ze Scottem, mokrych i nieświadomych, do ostatniej spokojnej myśli jaką mieliśmy w głowie tóż przed śmiercią.What seems to have happened is they erased our memories and transported us from the time we heard Scott's call, transported us, wet and unconscious, to the last peaceful thought we had in our minds before we were about to die.
Z kolei, Rzym został ograbiony przez Aldaryka w roku 410, w ten sposób stół dostał się w ręce Gotów, i Goci, w roku 507, przetransportowali go do ich nowej stolicy, Toledo.In turn, Rome was sacked by Alaric in the year 410, which meant that the Table fell into the hands of the Goths, and the Goths, in the year 507, transported it to their new capital, Toledo.
Jak tylko Herkules zyska nad nim przewagę, przetransportuje go na nasz statek.After hercules dominates him, he will transport him back to our spaceship.
Wystarczy tylko, że dotknie pan mojej dłoni urządzenie na moim pasie przetransportuje nas w przestrzeń:You only have to touch my hand the dial on my belt will transport us to the space:

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'transport':

None found.
Learning languages?