Przeskanować (to scan) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przeskanuję
I will scan
przeskanujesz
you will scan
przeskanuje
he will scan
przeskanujemy
we will scan
przeskanujecie
you all will scan
przeskanują
they will scan
Imperative
-
przeskanuj
you scan!
niech przeskanuje
let him/her/it scan
przeskanujmy
let's scan
przeskanujcie
you all scan
niech przeskanują
let them scan
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przeskanowałam
I scanned
przeskanowałaś
you scanned
przeskanowała
she scanned
przeskanowałyśmy
we scanned
przeskanowałyście
you all scanned
przeskanowały
they scanned
Future feminine tense
przeskanuję
I will scan
przeskanujesz
you will scan
przeskanuje
she will scan
przeskanujemy
we will scan
przeskanujecie
you all will scan
przeskanują
they will scan
Conditional feminine tense
przeskanowałabym
I would scan
przeskanowałabyś
you would scan
przeskanowałaby
she would scan
przeskanowałybyśmy
we would scan
przeskanowałybyście
you all would scan
przeskanowałyby
they would scan
Conditional perfective feminine tense
przeskanowałabym była
I would have scanned
przeskanowałabyś była
you would have scanned
przeskanowałaby była
she would have scanned
przeskanowałybyśmy były
we would have scanned
przeskanowałybyście były
you all would have scanned
przeskanowałyby były
they would have scanned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przeskanowałem
I scanned
przeskanowałeś
you scanned
przeskanował
he scanned
przeskanowaliśmy
we scanned
przeskanowaliście
you all scanned
przeskanowali
they scanned
Future masculine tense
przeskanuję
I will scan
przeskanujesz
you will scan
przeskanuje
he will scan
przeskanujemy
we will scan
przeskanujecie
you all will scan
przeskanują
they will scan
Conditional masculine tense
przeskanowałbym
I would scan
przeskanowałbyś
you would scan
przeskanowałby
he would scan
przeskanowalibyśmy
we would scan
przeskanowalibyście
you all would scan
przeskanowaliby
they would scan
Conditional perfective masculine tense
przeskanowałbym był
I would have scanned
przeskanowałbyś był
you would have scanned
przeskanowałby był
he would have scanned
przeskanowalibyśmy byli
we would have scanned
przeskanowalibyście byli
you all would have scanned
przeskanowaliby byli
they would have scanned
Impersonal
przeskanowano by
there would be scanned
przeskanowano by
there would be scanned

Examples of przeskanować

Example in PolishTranslation in English
- Muszę to przeskanować.- I have to scan it.
/Lyta zgodziła się przeskanować go, /by spróbować go uratować.Lyta agreed to scan him to try and save his life.
Budong jest zbyt wielki by go przeskanować w całości.The budong has too much mass to scan its length successfully.
Chce podejść nas wystarczająco blisko aby móc przeskanować.He just wants to get close enough to scan us.
Chciałbym przeskanować wszystkich w tym pokoju. Jednego na raz.I would like to scan all of you in this room, one at a time.
- Lucy, przeskanuj statek.- Lucy, scan again for lifeforms.
Antonio, przeskanuj dok 12 i 16.Antonio, scan docks 12 and 16.
Iron-manie, przeskanuj budynek by ustalić pozycję obcego.Iron Man, scan through the roof to determine the alien's position.
Jedno pytanie. Dostaliście rozkaz, żeby zabijać tych, którzy przetrwali, a więc oni muszą być pasażerami albo załogą, ale nie ja, ja nie jestem pasażerem, ani nie jestem z załogi, przeskanuj mnie, musisz mieć jakieś czytniki życia, nie ma takiej osoby na pokładzie, ja nie istnieję,You've been given orders to kill the survivors, but survivors must therefore be passengers or staff, but not me, I'm not a passenger, I'm not staff, go on, scan me, you must have bio-records, no such person on board, I don't exist,
KITT, przeskanuj dom.Kitt, scan the house.
Chorąży Kim, przeskanujcie mostek.Ensign Kim, scan the Bridge.
Do izolatki, natychmiast przeskanujcie go!Put him into isolation and run a scan immediately.
Jeśli mi nie wierzycie, przeskanujcie stacje.If you don't believe me, feel free to scan the station.
Przed wejściem na dany teren, przeskanujcie go.Don't move into an area until you've scanned it.
Wlećcie tam, znajdźcie to, przeskanujcie i uciekajcie.Just get in there. Find this thing, scan it, and get out.
- Widziałam go na demonstracji, przeskanowałam moim CMR i nie miał prochu na rękach.I saw him at the demo, I scanned him with my CMR and there was no residue on his hands.
Co masz? Nic w zdjęciach Pam, ale przeskanowałam kartę pamięci i odzyskałam skasowane fotografie.Nothing in Pam's pictures, but I scanned the camera's memory card, and I recovered a deleted picture file.
Nie przeskanowałam nikogo od kiedy miałam 12 lat.I haven't scanned anyone since I was 12 years old.
Trzy razy przeskanowałam mistrza Yodę.All I can tell you is, I have scanned Master Yoda three times and I find nothing wrong with him.
Angela przeskanowała odlewy ze śmiertelnych ran, więc możemy otrzymać lepszy obraz narzędzia zbrodni.Angela scanned the castings I made of the fatal injuries so we can get a better sense of the murder weapon.
Stacja przeskanowała naszą bazę danych.The station evidently scanned our database.
W dzienniku kapitan Varley wspomina o sondzie, która przeskanowała Yamato.Mr Data. There's a reference in Varley's log to a probe that scanned the Yamato.
Zanim się wyłączyły, wszystko przeskanowały. Od waszych fizycznych ograniczeń do wzorów militarnych reakcji.Before they shut down, they scanned everything, from your medical limits to your military response patterns.
- Przytwierdzają się do ściany mitochondrialnej i... - Już pana przeskanowałem.They attach themselves to the mitochondrial walls, and they just... l've already scanned you.
Dostałem się do dziennika systemowego na serwerze i przeskanowałem wszystkie przychodzące wiadomości e-mail.So I accessed the journaling system on the server and scanned all the inbound e-mails.
Gdy stało się jasne, że ten jegomość robi trochę więcej niż samo głoszenie wiary, przeskanowałem jego stadko i zauważyłem, że Aria ma poważne wątpliwości.When it became clear that this one would do little more than proselytize, I scanned his herd and realized that Aria was having second thoughts about being here.
Na początku tak myślałem, ale przeskanowałem teren i nie znalazłem nawet najmniejszego śladu pozostałości po materiałach wybuchowych.Well, see, no, that's what I thought, too, originally, but I scanned the area with my equipment, and there isn't even the slightest trace of explosive residue.
Przeskanowaliście mój statek, a ja przeskanowałem wasz.You've scanned my ship; l've scanned yours.
! I przeskanował nas.- And it scanned us.
- O cylona, który się zatrzymał i ją przeskanował! - Co?About the Cylon that stopped and scanned her.
Gdy Talyn przeskanował ładunek handlarza broni, zapytał Moyę co to jest.When Talyn scanned the arms dealer's cargo, he asked Moya what it was.
Ktoś przeskanował naszą sondę.Our probe... was just scanned.
Wiecie, jak raider mnie przeskanował, po prostu odwrócił się i zwiał.You know, after that raider scanned me with that red light, damn thing just cut and ran.
Ale przeskanowaliśmy jego mózg i układ rozrodczy, żadnych guzów wydzielających hormony.But we scanned his brain and reproductive tract-- no hormone-secreting tumors.
Jak to dostało się na Enterprise, skoro nie przeskanowaliśmy sondy?We weren't scanned by that probe. How did it get aboard the Enterprise?
Kiedy straciliśmy kontakt z bazą księżycową przeskanowaliśmy okolicę, i znaleźliśmy go.When we lost contact with our lunar outpost, we scanned the vicinity... and discovered it... hiding.
Nie przeskanowaliśmy niczego, więc wszystko jest w postaci negatywów.We haven't scanned it electronically, so everything is still in negative folders.
Oczywiście, wiedziliśmy o tym odkąd cię po raz pierwszy przeskanowaliśmy.Of course, it was apparent the moment we scanned you.
Przypuszczalnie przeskanowaliście policyjne raporty?Assuming you've scanned police reports?
Właśnie mnie przeskanowaliście.And by now you've scanned me.
Na początku nie mogli uwierzyć, więc złapali kolejnego człowieka, którego także przeskanowali.At first they refused to believe it, so they took in other humans... and had them scanned as well.
Teraz cię przeskanuję.I will scan you now. (BEEPING)
Potem przeskanuje planetę w poszukiwaniu śladów życia i powróci do nadprzestrzeni zanim ktokolwiek zdoła go zaatakować.They will scan the planet for signs of life... and return to hyperspace before anyone can attack.
Komputer przeskanowałby moje DNA by sprawdzić czy naprawdę jestem Dukatem.If l were to input his code, the computer would scan my DNA pattern to determine if l really were Dukat.
26 okrętów przeskanowało 14 lat świetlnych sześciennych przy pomocy wiązek antyprotonów... i nic.26 warships have scanned 14 cubic light-years of space with anti-proton beams-- no Defiant!
Jej nienarodzone dziecko mnie przeskanowało.Her unborn child scanned me.
Kilka sześcianów przeskanowało wahadłowiec, ale nie zaatakowały, sir.Did the Borg give her any trouble? Her vessel was scanned by several cubes, but none approached her... sir.
To coś opanowało komputery, przeskanowało wszystkie pliki.It took control of computers, scanned all information.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'scan':

None found.
Learning languages?