Przeklinać (to curse) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przeklinam
I curse
przeklinasz
you curse
przeklina
he/she/it curses
przeklinamy
we curse
przeklinacie
you all curse
przeklinają
they curse
Imperfective future tense
będę przeklinać
I will curse
będziesz przeklinać
you will curse
będzie przeklinać
he/she/it will curse
będziemy przeklinać
we will curse
będziecie przeklinać
you all will curse
będą przeklinać
they will curse
Imperative
-
przeklinaj
you curse!
niech przeklina
let him/her/it curse
przeklinajmy
let's curse
przeklinajcie
you all curse
niech przeklinają
let them curse
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przeklinałam
I cursed
przeklinałaś
you cursed
przeklinała
she cursed
przeklinałyśmy
we cursed
przeklinałyście
you all cursed
przeklinały
they cursed
Future feminine tense
będę przeklinała
I will curse
będziesz przeklinała
you will curse
będzie przeklinała
she will curse
będziemy przeklinały
we will curse
będziecie przeklinały
you all will curse
będą przeklinały
they will curse
Conditional feminine tense
przeklinałabym
I would curse
przeklinałabyś
you would curse
przeklinałaby
she would curse
przeklinałybyśmy
we would curse
przeklinałybyście
you all would curse
przeklinałyby
they would curse
Conditional perfective feminine tense
przeklinałabym była
I would have cursed
przeklinałabyś była
you would have cursed
przeklinałaby była
she would have cursed
przeklinałybyśmy były
we would have cursed
przeklinałybyście były
you all would have cursed
przeklinałyby były
they would have cursed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przeklinałem
I cursed
przeklinałeś
you cursed
przeklinał
he cursed
przeklinaliśmy
we cursed
przeklinaliście
you all cursed
przeklinali
they cursed
Future masculine tense
będę przeklinał
I will curse
będziesz przeklinał
you will curse
będzie przeklinał
he will curse
będziemy przeklinali
we will curse
będziecie przeklinali
you all will curse
będą przeklinali
they will curse
Conditional masculine tense
przeklinałbym
I would curse
przeklinałbyś
you would curse
przeklinałby
he would curse
przeklinalibyśmy
we would curse
przeklinalibyście
you all would curse
przeklinaliby
they would curse
Conditional perfective masculine tense
przeklinałbym był
I would have cursed
przeklinałbyś był
you would have cursed
przeklinałby był
he would have cursed
przeklinalibyśmy byli
we would have cursed
przeklinalibyście byli
you all would have cursed
przeklinaliby byli
they would have cursed
Impersonal
przeklinano by
there would be cursed
przeklinano by
there would be cursed

Examples of przeklinać

Example in PolishTranslation in English
- Uczysz go przeklinać po włosku!You taught him how to curse in Italian.
- Wykorzystam ten czas, - by cię przeklinać.I will use this time to curse you.
37 lat z rodziną i dożyłam, aby przeklinać ten dzień.37 years in the family, and living to curse the day.
A będzie wielu, dziś nie narodzonych i nie poczętych, którym owa drwina każe przeklinać wesołość Delfina.And some are yet ungotten and unborn... that shall have cause to curse the Dauphin's scorn.
- Dlatego, przeklinam pogan! / - Amen.-Therefore, I curse the Gentiles.
- Nie biorę narkotyków, nie przeklinam.- I don't do drugs. I don't curse.
A ja przeklinam mojego ojca, który wybrał ciebie.And l curse my father for choosing you.
A ty, za zwątpienie we mnie, przeklinam cię.And you, for doubting me, I curse thee.
- Nie przeklinasz?- You don't curse?
- Nie, przyjacielem, który wie, że za każdym razem, kiedy przeklinasz, mrugasz oczami.No, I'm a friend. Who knows that every time you curse, you blink.
- Nigdy nie słyszałem, jak przeklinasz.I never heard you curse before. Yes, well, best get used to it.
A czasami przeklinasz ze złości.Other things just make you swear and curse.
Bo nie przeklinasz, a ja takim nie ufam.You don't curse. I don't trust a man who doesn't curse.
"I będę błogosławił tym którzy błogosławią ci, I ktokolwiek przeklina ciebie Ja go przeklnę.""I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse."
- Mowi, ze jest pan durniem i przeklina pana.[ Shouting In Korean ] - She says you're a fool, and she curses you. - Oh, she does, huh?
Baduri cię przeklina!Madulli curses you!
Biada kobiecie która szykujw wstążki... w lubieżnych celach, bowiem jest dumna... przeklina i odrzuca Pana.Woe to the woman who makes garments... with lustful purpose, for she is prideful... and curses and rejects the Lord. Sometimes l think you make those things up.
Człowiek przeklina bo nie zna słów by powiedzieć to co chce.A man curses because he doesn't have the words to say what's on his mind.
- Dlaczego przeklinamy tak dużo?Why you curse so much?
Nic większego niż podczas obłędu powszedniego kiedy nienawidzimy, kochamy, uwielbiamy, zabijamy, kiedy przeklinamy i kiedy modlimy się.Nothing more than the universal madness means when we hate, love, adore, kill, when we curse and when we pray.
Plwamy na wasze rody, przeklinamy wasze imię, śmiejemy się z waszych przodków!We spit on your houses! We curse your names. We laugh at your ancestors!
Terry może zrobić coś strasznego, podczas gdy my tu siedzimy i przeklinamy nasz los.Terry could be doing something awful while we sit here and curse our fate.
Opłakujecie Santiago i przeklinacie Marines.You weep for Santiago, and you curse the Marines.
Stoicie tylko, przeklinacie i gadacie, a nic nie robicie.You stand around, you curse and you chatter, and you don't do anything.
*Niektórzy się modlą *Są tacy, co ją przeklinają"Some pray for love, some curse"
- Oh, sory ale czy "straight edge" nie przeklinają.And it do not curse. - Oh, sorry, idol "straight edge".
/Błogosław tych, /którzy cię przeklinają, /czyń dobro tym, /którzy cię nienawidzą.Bless those who curse you, do good to those who hate you.
/błogosławcie tym, którzy was przeklinają, /i módlcie się za tych, którzy was oczerniają."bless those who curse you and pray for those who spitefully use you."
Błogosławcie tych, którzy was przeklinają.Bless those that curse you.
- Mamo, nie przeklinaj.Mom, don't curse.
- Nie przeklinaj przy dziecku.- You shouldn't curse around the child. - Really?
- Nie przeklinaj przy mnie.- Don't curse at me.
- Nie przeklinaj w świętyni.- Do not curse in the temple.
- Nie przeklinaj, Bernard.Come on, Bernard. Bernard, don't curse.
Były czasy, że przeklinałam twoje imię.There have been times I cursed your name.
Kiedy Ramzes brał mnie w swoje ramiona, przeklinałam ciebie, bo cię kocham.Each time Rameses took me in his arms I cursed you, not him, because I love you. The Moses who loved you was another man.
Kiedy umarł, przeklinałam Boga.When he died, I cursed God.
Miała ona papugę, która strasznie przeklinała.She had a parrot that cursed.
Widziałem kobietę, która była kilka razy trafiona, umierała i przeklinała mnie najgorszymi słowami.I saw one woman shot several times, and, as she was dying, she cursed me in a language that was beyond vile.
Wspominała dzień, gdy cię poznała, i przeklinała go.She talked about the day you met, and she cursed it.
Mierząc się z jego nieustającą dezaprobatą, przeklinałem go w najgorszy sposób, za jego plecami, jak tchórz.Faced with his infinite disapproval, I cursed him in the worst way, behind his back, like a coward.
Nawet przeklinałem za to Boga.I even cursed God for doing it to me.
Nie, Murdoch, przeklinałem, bo zabrakło mi szkockiej!No, Murdoch, I cursed 'cause I'm out of bloody Scotch! - Pass.
- ...ale 4 wersy wcześniej jest coś innego: "Jeśliby kto przeklinał swego ojca lub matkę, zasługuje na śmierć".There are four more than before, but this is the case, any person who cursed her father or mother should be sentenced to death!
- Nie, po angielsku, ale się wkurzył, gdy zaczęłam się bronić i przeklinał po grecku.no, english, but he got A little angry when I started to fight back, And he cursed at me in greek.
Kit cieszył się, że zostawia za sobą Dakotę Południową i przeklinał ją.Kit was glad to leave South Dakota behind and cursed its name.
Mój brat przeklinał jego imię.My brother cursed his name.
Mój ojciec nigdy nie przeklinał w domu, więc słysząc go przeklinającego w pracy, sprawiło jakbym był w jakimś tajnym klubie.My father never cursed at home, so hearing him curse at the job made me feel like I was in a secret club.
A żołnierze harowali w kamieniołomach i przeklinali bo było cholernie gorąco!The soldiers slogged away in the quarry and cursed the awful heat.
Ci, którzy nas kiedyś przeklinali, będą nam dziękować po wsze czasy.That those who cursed us will have to thank us for the rest of time.
Kiedy była dzieckiem, rzucali w nią kamieniami i przeklinali.When she was a child, they threw rocks, cursed her.
Lub przeklinało na was?Or cursed at?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'curse':

None found.
Learning languages?