Przebadać (to examine) conjugation

Polish
34 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przebadam
I will examine
przebadasz
you will examine
przebada
he will examine
przebadamy
we will examine
przebadacie
you all will examine
przebadają
they will examine
Imperative
-
przebadaj
you examine!
niech przebada
let him/her/it examine
przebadajmy
let's examine
przebadajcie
you all examine
niech przebadają
let them examine
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przebadałam
I examined
przebadałaś
you examined
przebadała
she examined
przebadałyśmy
we examined
przebadałyście
you all examined
przebadały
they examined
Future feminine tense
przebadam
I will examine
przebadasz
you will examine
przebada
she will examine
przebadamy
we will examine
przebadacie
you all will examine
przebadają
they will examine
Conditional feminine tense
przebadałabym
I would examine
przebadałabyś
you would examine
przebadałaby
she would examine
przebadałybyśmy
we would examine
przebadałybyście
you all would examine
przebadałyby
they would examine
Conditional perfective feminine tense
przebadałabym była
I would have examined
przebadałabyś była
you would have examined
przebadałaby była
she would have examined
przebadałybyśmy były
we would have examined
przebadałybyście były
you all would have examined
przebadałyby były
they would have examined
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przebadałem
I examined
przebadałeś
you examined
przebadał
he examined
przebadaliśmy
we examined
przebadaliście
you all examined
przebadali
they examined
Future masculine tense
przebadam
I will examine
przebadasz
you will examine
przebada
he will examine
przebadamy
we will examine
przebadacie
you all will examine
przebadają
they will examine
Conditional masculine tense
przebadałbym
I would examine
przebadałbyś
you would examine
przebadałby
he would examine
przebadalibyśmy
we would examine
przebadalibyście
you all would examine
przebadaliby
they would examine
Conditional perfective masculine tense
przebadałbym był
I would have examined
przebadałbyś był
you would have examined
przebadałby był
he would have examined
przebadalibyśmy byli
we would have examined
przebadalibyście byli
you all would have examined
przebadaliby byli
they would have examined
Impersonal
przebadano by
there would be examined
przebadano by
there would be examined

Examples of przebadać

Example in PolishTranslation in English
- Kiedy moi ludzie będą mogli go przebadać?~ When do my people get to examine it?
- Musimy przebadać twój.Well, we'll need to examine yours.
-Muszę przebadać parę ciał.- Need to examine some bodies.
/David, muszę przebadać prawdziwe serce.David, I need to examine a real heart.
Bądź tak miły, i przebadaj go.Be so kind as to examine it.
Chcę żebyś dowiedział się, jaka jest maksymalna dawka która mogła spowodować złamania nadgarstka i przebadaj lewe biodro.I want you to find the overload point that could cause the stress fractures in her wrists and examine the left ilium.
Doktorze, przebadaj ten obcy okaz.Doctor, examine this alien specimen.
Zgarnij pierwszego-lepszego człowieka z ulicy. Przyprowadź go tutaj, gruntownie go przebadaj. Znajdzesz co najmniej trzy szwankujące rzeczy.Pick any random guy off the street, bring him in here, examine him exhaustively, you will find at least three things wrong with him.
Co się tyczy ludzi, zrobiłam se... przebadałam tysiące z nich i, aż do teraz, odkryłam tylko dwóch, którzy potrafili mówić.As to humans, I've dissec... I've examined thousands of them, and, until now, I've only discovered two who could talk in my life.
Co się tyczy ludzi, zrobiłam se... przebadałam...As to humans, I've dissec... I've examined...
Właśnie przebadałam dziewczynę.I just examined the girl.
Komisja przebadała powiadomienia pod kątem ich zgodności z warunkami określonymi w art. 6 ust. 9, 11 i 14 dyrektywy 96/49/WE i je zaaprobowała.The Commission has examined the notifications for compliance with the conditions laid down in Articles 6(9), (11) and (14) of Directive 96/49/EC, and has approved them.
właściwe organy przebadały wyrywkowo pobraną próbkę bezpośrednio przed wysyłką i stwierdziły, że odpowiada ona następującym normom (3):the competent authority examined a random sample immediately prior to dispatch and found it to comply with the following standards (3):
właściwe organy przebadały wyrywkowo pobraną próbkę tuż przed wysyłką i stwierdziły, że odpowiada ona następującym normom (3):the competent authority examined a random sample immediately prior to dispatch and found it to comply with the following standards (3):
Ale przebadałem go 2 godziny temu.But I examined that man not more than two hours ago.
Dokładnie ją przebadałem.I've examined her thoroughly.
Jim, przebadałem wszystkich kolonistów.Well, Jim, I've just examined the last of the colonists.
Kiedy ją przebadałem, po upadku z konia.When I examined her, after she fell off the horse.
Udałem się na małą farmę w Normandii po pszenicę, sałatę i pomidora. No i gruntownie przebadałem i dodałem otuchy świni, zanim ją zabiłem dla szynki.I went to a little farm in Normandy for the wheat and the lettuce and tomato and -- and I thoroughly examined and comforted the pig before I...slaughtered it for the ham.
Wszczepiłeś to we mnie, kiedy mnie przebadałeś, po śmierci Jo.You implanted it in me... when you examined me after Jo's death.
Ben lekko gorączkuje, był lekarz przebadał go i nic nie stwierdził.Ben has a slight temperature. Brenda called the doctor and he came over and examined him immediately, and said it was nothing.
Doktor ją przebadał i to prawda.The doctor examined her and it's true.
Lekarz cię przebadał.But the doctor has examined you.
NTAC przebadał mnie już kilka razy w tym roku.Ntac has examined me several times already this year.
Nie przebadaliśmy jeszcze jednej dziesiątej miliona nieba.We've not yet examined one ten-millionth of the sky.
Randżerze Gonzalez, przebadaliśmy wszystkie pięć ciał, które znalazłeś w masowym grobie.Ranger Gonzalez, we have examined all five bodies you found at the mass grave.
Ile dzieci przebadaliście do tej pory?How many kids have you examined so far?
/Inżynierowie przebadali to, /ale nie mają pojęcia, co to za technologia.My engineers have examined it, but are completely baffled by its technology.
Zabrałem go do szpitala, żeby go przebadali.I... I took him by the hospital, and... they examined him he was a little dehydrated, but he's in good shape.
Przyjdź do moich komnat, a osobiście cię przebadam. - Nie zrobisz niczego takiego.No, no, come to my chambers and I will examine you personally.
Agentka Scully przebada go w szpitalu.Agent Scully will examine him at the hospital.
Doktor przebada was wszystkich.Doc will examine each one of you.
Tam czeka ambulans, który zabierze was do kliniki, gdzie przebada was lekarz.There's an ambulance waiting to take you to a clinic where a doctor will examine you.
Oficerowie przebadają siebie na wzajem na osobności.Officers will examine themselves and vice versa in private.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'examine':

None found.
Learning languages?