Projektować (to design) conjugation

Polish
61 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
projektuję
I design
projektujesz
you design
projektuje
he/she/it designs
projektujemy
we design
projektujecie
you all design
projektują
they design
Imperfective future tense
będę projektować
I will design
będziesz projektować
you will design
będzie projektować
he/she/it will design
będziemy projektować
we will design
będziecie projektować
you all will design
będą projektować
they will design
Imperative
-
projektuj
you design!
niech projektuje
let him/her/it design
projektujmy
let's design
projektujcie
you all design
niech projektują
let them design
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
projektowałam
I designed
projektowałaś
you designed
projektowała
she designed
projektowałyśmy
we designed
projektowałyście
you all designed
projektowały
they designed
Future feminine tense
będę projektowała
I will design
będziesz projektowała
you will design
będzie projektowała
she will design
będziemy projektowały
we will design
będziecie projektowały
you all will design
będą projektowały
they will design
Conditional feminine tense
projektowałabym
I would design
projektowałabyś
you would design
projektowałaby
she would design
projektowałybyśmy
we would design
projektowałybyście
you all would design
projektowałyby
they would design
Conditional perfective feminine tense
projektowałabym była
I would have designed
projektowałabyś była
you would have designed
projektowałaby była
she would have designed
projektowałybyśmy były
we would have designed
projektowałybyście były
you all would have designed
projektowałyby były
they would have designed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
projektowałem
I designed
projektowałeś
you designed
projektował
he designed
projektowaliśmy
we designed
projektowaliście
you all designed
projektowali
they designed
Future masculine tense
będę projektował
I will design
będziesz projektował
you will design
będzie projektował
he will design
będziemy projektowali
we will design
będziecie projektowali
you all will design
będą projektowali
they will design
Conditional masculine tense
projektowałbym
I would design
projektowałbyś
you would design
projektowałby
he would design
projektowalibyśmy
we would design
projektowalibyście
you all would design
projektowaliby
they would design
Conditional perfective masculine tense
projektowałbym był
I would have designed
projektowałbyś był
you would have designed
projektowałby był
he would have designed
projektowalibyśmy byli
we would have designed
projektowalibyście byli
you all would have designed
projektowaliby byli
they would have designed
Impersonal
projektowano by
there would be designed
projektowano by
there would be designed

Examples of projektować

Example in PolishTranslation in English
Była członkiem zespołu który pomagał projektować hipernapęd nowej generacji.She was part of the team helping to design the next generation of hyperdrives.
Chciała projektować.She wanted to go into design.
Chciałem je projektować, ale tylko buduję.Built 1 5 houses this year. I wanted to design them, but I just build them. Could you stop talking for a second?
Chciałem projektować pociski dla Lockheed, ale mnie nie przyjęli. Dupki.I wanted to work for Lockheed, to design missiles, but they wouldn't hire me.
Chcę projektować piękne samoloty.I want to design beautiful airplanes.
- Być może mógłbyś zrobić parę kopi jednej z ulotek którą projektuję.- Maybe you could write the copy for one of the flyers I'm designing.
- Właśnie projektuję wnętrze przychodni- I'm designing a health centre.
...projektuję też witryny internetowe,.. and it kind of fits in with my web design work,
/To nie jest suknia Andre V. /Nie projektuję /kostiumów na Halloween.I do not design Halloween costumes.
A ja projektuję ubrania.And I am a clothing designer.
- Ciągle projektujesz wyjścia pożarowe?- Are you still designing fire exits? - Wow.
- Myślałam, że projektujesz ubrania. - Tak jest.I thought you said you designed clothes.
- Nic... jeśli projektujesz strony internetowe w późnych latach 90-tych.- Nothing... if you're designing a website in the late '90s.
- Załóżmy, że projektujesz budynek.Imagine you're designing a building.
/Kiedy projektujesz taką /nawiedzoną atrakcję jak ta, /to w zasadzie zwracasz uwagę na trzy rzeczy.When you're designing a haunted attraction like this, there's basically three things you look for.
A Klaus projektuje okładki płyt.Klaus designs record covers.
Ale jeśli stosowalibyśmy instrukcje natury... ona projektuje w zupełnie odwrotny sposób.But if we were to follow nature's operating instructions it designs in exactly the opposite way.
Gra w polo, projektuje jachty, jachty z klasą.He plays polo, he designs sailboats, ""class"" boats.
Chciałem przeanalizować na nowo sposób, w jaki projektujemy samoloty, ale oni się nie zgodzili, więc odszedłem.well, I wanted to rethink the way we design planes, but they didn't, so I left.
Chłodzenie daje nam właśnie 12 i pół megaherca, więc projektujemy jutrzejszy dzień tuż przed nim.Cooling it makes it run at 12 and a half megahertz, so we get to design tomorrow before tomorrow's even here.
I nareszcie, witam w sekcji cybernetycznej, gdzie projektujemy, tworzymy, i, dzięki temu, instalujemy nasze najbardziej zaawansowane systemy.And finally, welcome to our cybernetics subsection, where we design, manufacture, and, with this, install our most advanced system.
Kiedy projektujemy atrakcję pokroju "Piątku 13-go:When you're designing an attraction like "Friday the 13th:
Sami projektujemy nasze maszyny.We design our own machinery.
Musicie pamiętać o jednej ważnej rzeczy... gdy projektujecie most...One very important thing to keep in mind When designing a bridge...
Tak, gdy projektujecie most, pamiętajcie...Yes, when you are designing a bridge, always remenber
- A Taeloni projektują menu.- Yeah the taelons are designing the man you.
- Tak, ludzi którzy budują i projektują triki.Yeah, the people who actually build and design the tricks.
Architekci w spokoju projektują bramy przeznaczone do przejścia tylko w jedną stronę.Architects calmly design the gates meant to be passed through only once.
Dlaczego projektują gabinety ginekologiczne tak, że fotel do badań jest naprzeciwko drzwi?Why design a gynecologist's office where the exam room table is facing the door?
Europejscy producenci pojazdów oraz ich dostawcy, którzy projektują, dostarczają lub instalują samochodowe systemy informacyjne i systemy łączności, zarówno jeśli są to dostawcy wyposażenia fabrycznego, jak i dostawcy systemów na rynku wtórnym, w tym importerzy i dostawcy urządzeń przenośnych, powinni przestrzegać załączonej nowej wersji europejskiego zbioru zasad i powinni zawrzeć dobrowolne porozumienie w tym zakresie w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia publikacji niniejszego zalecenia.The European vehicle manufacturing and supply industries, which design and/or provide and/or fit in-vehicle information and communication systems, whether original equipment providers or after sales system providers, including importers and nomadic devices suppliers, should comply with the attached updated European Statement of Principles and should enter into a voluntary agreement on this matter within a period of nine months from the publication of this Recommendation;
i projektuj.And design.
- Ja go projektowałam.- I designed it.
Anna zatrudniła mnie, bo powiedziała że strony internetowe, które projektowałam dla moich kolekcji, były inspirujące.Look, Anna hired me because she said that the Web sites that I designed for my collections were inspired.
Miałam sen w którym projektowałam malowidło.I have had a dream where I designed a mural.
Nigdy nie projektowałam ulotek religijnych jako takich.I've never designed religious leaflets, per se.
On znajdował klejnoty, ja projektowałam biżuterię.He found the gems. I designed the jewelry.
Ken miał 37 lat, importer wina, nieszczęśliwie poślubiony kobiecie, która projektowała meble biurowe.Ken was 37, a wine importer... unhappily married to a woman who designed modular office furniture.
Lucinda Shay projektowała wszystkie systemy raportowania finansów.Lucinda Shay designed all of Syntel's financial reporting systems.
Moja firma to projektowała.My sponsing company designed it.
Twoja mama projektowała sejf, pewnie ona wymyśliła kod.Your mom designed the safe. The code must be something she chose. What could it be?
Wygląda jak by projektowała to maszyna.You know, no designer would design a place like this. This place was designed by a machine.
Ja projektowałem system.- Well, I designed the system.
Kiedy projektowałem twój ubiór dermoplastyczny, zaprojektowałem też kilka strojów wyjściowych.When I first designed your dermaplastic garment I also tried my hand at some casual attire.
Kiedy to projektowałem, przygotowałem boczne wyjście.When I designed it, I built a back door.
Lecz gdy projektowałem to cacko, przewidziałem tajne przejście, coś na wzór skrótu.But when I designed this marvel I included a secret passage, a shortcut if you will.
Nigdy wcześniej nie projektowałem kostiumów do filmu, mam na myśli żadnego filmu.Do you know? L"ve never designed the costumes for a film before.
- Ty projektowałeś Tartar?- You designed Tartarus?
Chyba, że projektowałeś to miejsce, nieprawdaż?Not if you designed the place, it isn't.
Nie jeśli tego nie projektowałeś.Not if you designed the place, it isn't.
Nie, jeśli projektowałeś to miejsce.Not if you designed the place, it isn't.
To niemożliwe. Możliwe, jeśli projektowałeś to miejsce.Not if you designed the place, it isn'T.
- I projektował tort.And designed the cake.
- Kto to w ogóle projektował?- Who designed this place, anyway? - I did, actually.
- Wiesz, kto projektował tu zabezpieczenia?You know who designed the SSR security system?
- nie wiem kto ją projektował.- Not really sure who designed it.
-Może on projektował te koszulki albo wie kto.Maybe he designed the shirt or he knows who did. I'm on it.
Kojarzysz stawy EX-200, które projektowaliśmy kilka lat temu?You know the ex-200 joint we designed a few years ago?
Wspólnie projektowaliśmy program mogłabyś wiec powiedzieć, o co poszło?You know, we designed that holodeck program together, and I think you owe me the courtesy of telling me what happened.
Jeszcze inni, komputerowo projektowali fantastyczne miasta.Still, others designed fantastical cities on their computers.
Zastanawiam się, co by było, żeby projektowali w Twickenham a wyprodukowali w Attercliffe?I'm thinking, what if they'd designed it in Twickenham and built it in Attercliffe? LAUGHTER
Imperium nie projektowało go z myślą o Wookie'ich.I don't think the Empire had Wookiees in mind when they designed her, Chewie.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'design':

None found.
Learning languages?