Pozostać (to stay) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pozostanę
I will stay
pozostaniesz
you will stay
pozostanie
he will stay
pozostaniemy
we will stay
pozostaniecie
you all will stay
pozostaną
they will stay
Imperative
-
pozostań
you stay!
niech pozostanie
let him/her/it stay
pozostańmy
let's stay
pozostańcie
you all stay
niech pozostaną
let them stay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pozostałam
I stayed
pozostałaś
you stayed
pozostała
she stayed
pozostałyśmy
we stayed
pozostałyście
you all stayed
pozostały
they stayed
Future feminine tense
pozostanę
I will stay
pozostaniesz
you will stay
pozostanie
she will stay
pozostaniemy
we will stay
pozostaniecie
you all will stay
pozostaną
they will stay
Conditional feminine tense
pozostałabym
I would stay
pozostałabyś
you would stay
pozostałaby
she would stay
pozostałybyśmy
we would stay
pozostałybyście
you all would stay
pozostałyby
they would stay
Conditional perfective feminine tense
pozostałabym była
I would have stayed
pozostałabyś była
you would have stayed
pozostałaby była
she would have stayed
pozostałybyśmy były
we would have stayed
pozostałybyście były
you all would have stayed
pozostałyby były
they would have stayed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pozostałem
I stayed
pozostałeś
you stayed
pozostał
he stayed
pozostaliśmy
we stayed
pozostaliście
you all stayed
pozostali
they stayed
Future masculine tense
pozostanę
I will stay
pozostaniesz
you will stay
pozostanie
he will stay
pozostaniemy
we will stay
pozostaniecie
you all will stay
pozostaną
they will stay
Conditional masculine tense
pozostałbym
I would stay
pozostałbyś
you would stay
pozostałby
he would stay
pozostalibyśmy
we would stay
pozostalibyście
you all would stay
pozostaliby
they would stay
Conditional perfective masculine tense
pozostałbym był
I would have stayed
pozostałbyś był
you would have stayed
pozostałby był
he would have stayed
pozostalibyśmy byli
we would have stayed
pozostalibyście byli
you all would have stayed
pozostaliby byli
they would have stayed
Impersonal
pozostano by
there would be stayed
pozostano by
there would be stayed

Examples of pozostać

Example in PolishTranslation in English
"Chcę pozostać panną, z włosami targanymi porywami wiatru,""I want to stay single and let my hair flow in the wind"
"Chociaż dźwięk kaskad... namawia nas by zostać... chociaż słońce świeci jasno prosząc by pozostać... nadal musimy naprzód brnąć..."Though the cascades sound... "...inviting us to stay... "...though the sun shines brightly asking us to linger...
"Jeśli chcesz pozostać w lesie, idź na stronę 114"."If you decide to stay in the forest, go to... Page 114."
"by pozostać przy życiu na sraju śmierci""just to stay alive, to be constantly on the verge of death,"
"Zawsze pozostań takim jakim jesteś, chyba, że chcesz przeżyć""Always stay the way you are, unless you want to survive."
"pozostań w swoim salonie"stay right in your own living room
"pójdź za mną, pozostań ze mną,"Follow me, stay with me,
* To pozostań szczęśliwy mój ukochany.Then stay happy loved one..
- Ok, ale pozostań po tamtej stronie.- Why don't you stay over there?
"Miło was widzieć Bleibe, reste, pozostańcie."Happy to see you Bleibe, reste, stay.
- Wy dwoje pozostańcie czujni.- You two stay alert.
/Kompania George, pozostańcie na miejscu.Over. GeorgeCompany, stay put.
/Pojazdy Hitman Dwa, zachowajcie /spory odstęp i pozostańcie czujni.All Hitman Two Victors, keep good dispersion and stay vigilant.
/Tymczasem, dla własnego bezpieczeństwa /pozostańcie w swych kwaterach, /dopóki to się nie skończy.Meanwhile... for your own safety, I urge everyone to stay in your quarters until this is over.
Chciałam, ale pozostałam przytomna.I wanted to, but... I stayed awake.
Ja pozostałam wierna.I stayed true.
Nie, pozostałam sama.No, I've stayed alone.
Właśnie dlatego pozostałam martwa, żeby mógł ruszyć do przodu.That's why I stayed dead in the first place, to let him move on. And you?
- Jak to się stało, że pozostałaś optymistką?How have you done it and stayed so positive?
Nie chciałaś kompromisów, pozostałaś wierna samej sobie i dlatego osiągnęłaś sukces.You didn't compromise your integrity. You stayed true to yourself, and you succeeded.
Ponieważ pozostałaś czysta tamtej nocy, prawda?'Cause you stayed clean that night, didn't you?
Ty pozostałaś młoda.Yes, but you stayed young.
Jeśli byłabym tobą, pozostałabym w totalnym bezruchu.If I were you, I would stay extremely still.
Dlatego też sprawdzono szereg czynników w celu określenia, czy sytuacja przemysłu wspólnotowego pozostałaby bez zmian, poprawiłaby się czy pogorszyła w przypadku zezwolenia na wygaśnięcie środków.Different factors were therefore examined in order to determine if the situation of the Community industry would stay unchanged improve or worsen in case measures would be allowed to lapse.
- I tak już z nimi pozostałem...- I just stayed.
Ale pozostałem w granicach marginesu błędu.But I stayed within an acceptable margin of error.
Bo pozostałem lojalny wobec mojego kraju.Because I stayed loyal to my country.
Dlatego pozostałem w ukryciu, nawet kiedy usłyszałem strzały.That's why I stayed hidden, even after I heard the gunshots.
Dobrze, pozostałem w tym hotelu się pewna liczba czasów, i tylko myślałem, że mógłbyś...Well, l've stayed in that hotel myself a number of times, and l just thought that you might...
Ale ty pozostałeś dokładnie taki sam.But you stayed exactly the same.
Ale ty pozostałeś w kontakcie.But you stayed in touch.
Być może jeżeli tylko pozostałeś do domu i nie spróbował zmusić siebie do każdego małego aspektu jego życia mój najlepszy przyjaciel nie żyłby właśnie teraz .Maybe if you had just stayed home and not tried to force yourself into every little aspect of his life my best friend wouldn't be dead right now.
Masz własne zdanie, ale pozostałeś moralny.- And you... have grown older and more stubborn, but you've stayed good.
"Calvin, chcesz być człowiekiem, który obrócił się plecami do drużyny dla szybkiego zarobku, czy tym, który pozostał i pomógł Mustangom w ostatnim zwycięstwie?""Calvin, you want to be the guy who turned his back "on his team for some quick cash, "or the man who stayed loyal and helped lead the Mustangs to one last victory?"
"Nikt, nikt nie pozostał!"Not one man - not one woman has stayed behind - !
"Zapomnij Zostań z naszym gościem, i pozostał z nią!""Forget it! Stay with our guy, and stayed with her? "
# Dobrze, przewoźnik łódką pozostał w Hongkongu # żołnierz stayed in Singapur...# Well, the boatman stayed in Hong Kong # The soldier stayed in Singapore... You win, Father.
*Który pozostał tam całkiem długoWho stayed for quite a while
Jestem powodem pozostaliśmy razem, Zeb.Knew that was coming up. I'm the reason we stayed together, zeb. Did any of you... any of you... ever thank me?
Już wcześniej zerwaliśmy, a pozostaliśmy przyjaciółmi.We've already broken up before and we've stayed friends, remember?
Kiedy moja wioska została zniszczona, pozostaliśmy przez kilka dni w lesie.When my village was destroyed, I stayed in the forest for days.
Mamy wspólnych znajomych i pozostaliśmy w kontakcie.Realized we had a few friends in common. We stayed in touch.
"Miejmy nadzieję - powiedział - że to, co tam jest, pozostanie tam. ""hopefully," he says, "whatever is down there will stay down there."
- Naturalnie, lecz teraz pozostaniecie we Wiedniu.- Of course, but for now you will stay in Vienna.
Myślisz, że pozostaniecie z Zhang w kontakcie?So, you think you and zhang will stay in touch?
Gdybym miał jeszcze raz to przeżywać, myślę, że pozostałbym kawalerem.If I had to do it all over again, I think I would stay single.
W piśmie z dnia 25 lipca 2005 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 29 lipca 2005 r. (A36189), władze greckie zaproponowały uchylenie środka, jednak wyłącznie w odniesieniu do przychodów i zysków uzyskanych po 1 stycznia 2005 r., pozostałby on natomiast w mocy w odniesieniu do przychodów i zysków uzyskanych przed tą datą.By letter dated 25 July 2005, registered at the Commission on 29 July 2005 (A36189) the Greek authorities proposed repealing the measure, however only with effect to revenues and profits accrued after 1 January 2005, while it would stay in force for revenues and profits made before that date.
Cholera, gdybym wiedział, że się zmienisz moje życie pozostałoby takie samoDamn if I thought that you would change And my life would stay the same

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stay':

None found.
Learning languages?