Powtarzać (to repeat) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
powtarzam
I repeat
powtarzasz
you repeat
powtarza
he/she/it repeats
powtarzamy
we repeat
powtarzacie
you all repeat
powtarzają
they repeat
Imperfective future tense
będę powtarzać
I will repeat
będziesz powtarzać
you will repeat
będzie powtarzać
he/she/it will repeat
będziemy powtarzać
we will repeat
będziecie powtarzać
you all will repeat
będą powtarzać
they will repeat
Imperative
-
powtarzaj
you repeat!
niech powtarza
let him/her/it repeat
powtarzajmy
let's repeat
powtarzajcie
you all repeat
niech powtarzają
let them repeat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
powtarzałam
I repeated
powtarzałaś
you repeated
powtarzała
she repeated
powtarzałyśmy
we repeated
powtarzałyście
you all repeated
powtarzały
they repeated
Future feminine tense
będę powtarzała
I will repeat
będziesz powtarzała
you will repeat
będzie powtarzała
she will repeat
będziemy powtarzały
we will repeat
będziecie powtarzały
you all will repeat
będą powtarzały
they will repeat
Conditional feminine tense
powtarzałabym
I would repeat
powtarzałabyś
you would repeat
powtarzałaby
she would repeat
powtarzałybyśmy
we would repeat
powtarzałybyście
you all would repeat
powtarzałyby
they would repeat
Conditional perfective feminine tense
powtarzałabym była
I would have repeated
powtarzałabyś była
you would have repeated
powtarzałaby była
she would have repeated
powtarzałybyśmy były
we would have repeated
powtarzałybyście były
you all would have repeated
powtarzałyby były
they would have repeated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
powtarzałem
I repeated
powtarzałeś
you repeated
powtarzał
he repeated
powtarzaliśmy
we repeated
powtarzaliście
you all repeated
powtarzali
they repeated
Future masculine tense
będę powtarzał
I will repeat
będziesz powtarzał
you will repeat
będzie powtarzał
he will repeat
będziemy powtarzali
we will repeat
będziecie powtarzali
you all will repeat
będą powtarzali
they will repeat
Conditional masculine tense
powtarzałbym
I would repeat
powtarzałbyś
you would repeat
powtarzałby
he would repeat
powtarzalibyśmy
we would repeat
powtarzalibyście
you all would repeat
powtarzaliby
they would repeat
Conditional perfective masculine tense
powtarzałbym był
I would have repeated
powtarzałbyś był
you would have repeated
powtarzałby był
he would have repeated
powtarzalibyśmy byli
we would have repeated
powtarzalibyście byli
you all would have repeated
powtarzaliby byli
they would have repeated
Impersonal
powtarzano by
there would be repeated
powtarzano by
there would be repeated

Examples of powtarzać

Example in PolishTranslation in English
- Chyba nie muszę powtarzać?No need to repeat the intro. Come, we need to talk.
- Czy muszę się powtarzać?Do I have to repeat myself?
""Chcę być prawdziwy"" - powtarzam sobie w kółko.I repeat over and over, may I some day be real.
"Jeden, powtarzam, paskudnie wyszczerbiony,"One, repeat, one badly chipped,
"Przeciwnie niż w niektórych doniesieniach, oznajmiam, że to nie był, powtarzam, .... ....nie był żaden niewyjąsniony incydent czy też UFO.Contrary to some reports, this was not, repeat, not a UFO or an unexplained incident.
"Tylko pięć, powtarzam, pięć kubków zostało dostarczonych."Only five, repeat, five beakers were delivered.
- Czemu po nas powtarzasz?- Why are you repeating?
"Kiedy będę kimś innym niż kolesiem który powtarza staż?""When do I get to be someone other than the guy who repeats his intern year?"
"Nigdy nie martwimy się tylko powtarzamy to, co mówisz. ""Never concerned about us we just repeat what you say."
- Arystoteles (384–322 p.n.e.) mawiał, "Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy".- Aristotle said, "We are what we do repeatedly.
Albo uczymy się na błędach, albo je powtarzamy.We either learn to change or we repeat our mistakes.
- Więc proszę uczeń nr 17! Wszyscy powtarzacie za Su-eun. Tak!You guys all repeat after Su-eun.
Pełno tu glin, a wy powtarzacie tą głupią sztuczkę? !The place is full of cops... and you repeat that stupid trick?
Pomijając fakt, że ciągle się powtarzacie, nie powiedziałaś mu, bo nie chciałaś, by wiedział, że go okłamywałaś.Besides the fact that you two have a pattern that repeats itself, you didn't tell him in the first place because you didn't want him to know that you'd been lying to him.
Szkoląc się, przez rok powtarzacie zadania, trzymając się list kontrolnych, dostosowując się do reżimu.In training, you'll spend a year repeating tasks following checklists, adapting to a regimen.
"Dlaczego oni powtarzają ponownie w swoim czasie? ""Why will they repeat in again in their time?"
# Oni patrzą nie wiedząc, kiedy przechodzimy # # i splecione przeze mnie powtarzają rymy, # # co natychmiast dla oczu twoich żyć przestaną. #And they, ignorant, watch us pass And repeat my words that die instantly in your big eyes
- Ale ja wszędzie widzę rzeczy które się powtarzają.-But I've seen it... Things are repeating all over the place.
- Nukleotydy się powtarzają.Nucleotide repeats.
- Poczekaj aż powtarzają.- Here I go. - Just a minute dear, wait till he repeats it.
- Cassie, powtarzaj!- Cassie, repeats!
- Nie powtarzaj wszystkiego co mówię!- Don't repeat everything I say. - I won't repeat everything you say.
- Nie powtarzaj wszystkiego, kotku.Don't repeat everything, puss.
- No dalej, powtarzaj ze mną: jeden - Jeden. dwa, trzy.-Go on, repeat after me: 0ne -0ne two, three
- Od... cokolwiek mówiłeś... / - Nie, powtarzaj.Whatever it is you say I... no, repeat.
"Jesteśmy wolni, powtarzajcie: jesteśmy wolni!""We are free - keep repeating - we are free!"
- Teraz powtarzajcie za mną.- Now, repeat after me.
/A gdy będziecie to robić, /powtarzajcie te słowa:And while you do that, remember to repeat these words.
/Weźcie się za ręce i powtarzajcie...Take hands and repeat after me... I... - Luc!
A teraz, przesuńcie ręką nad świecą i powtarzajcie za mną.Now, hand over the candle, and repeat after me.
Był to list od serca, /bo powtarzałam go sobie wiele razu.I know this letter by heart, because I have repeated it to myself many times.
A liczby, które powtarzałaś, wiesz czym są, albo może pamiętasz je skądś?The numbers that you repeated, do you know what they are, or do you remember hearing them before?
Najważniejsze jest, by tego rodzaju wykroczenia nie powtarzały się.What matters most is to ensure this type of violation isn't repeated.
Ponadto w²spra-wozdaniach FVO te same uwagi powtarzały się często przez cztery lub pięćlat w²odniesieniu dosytuacji,którejeszcze niezostały naprawione.Indeed the FVO reports repeated the same remarks frequently for four to five yearsfor situationsthat had not yet beenredressed.
Takie sytuacje powtarzały się wszędzie na zajętych terenach okupowanego Związku Radzieckiego. Mężczyznom, kobietom i dzieciom kazano się rozebrać i przygotować na śmierć.In scenes which were repeated right across the areas of the Soviet Union occupied by the Nazis, men, women and children were ordered to strip and prepare to die.
- To dlaczego ciągle powtarzałeś, że wszystko wiesz?Then why were you repeatedly saying.. ..that you remember everything? !
Ile razy powtarzałeś te słowa dziewczynom?How many times have you repeated this dialogue to girls?
"Ostatniej nocy łagodnego delirium Tycho w kółko powtarzał te słowa jak ktoś układający wiersz:"On the last night of Tycho's gentle delirium he repeated over and over again these words like someone composing a poem:
- Całą drogę gapił się na tabliczkę o aniołach i powtarzał "falafel".Well, he stared at the Angel tablet and repeated the word "falafe" for the entire ride.
Jak powtarzaliście, żaden dowódca nie utrzymałby...No general in his right mind can hold Alexandria with two legions... ... as you and others have repeatedly pointed out to me.
- I powtarzali to orzeczenie wiele razy- And they've done so repeatedly
/Powtarzam, wydarzenia z Pontypool /nie mają miejsca... /... powtarzali w kółko to, co mówiłeś.I repeat, the events of February 14th in Pontypool are not being repeated- Or something, 'cause, like, my neighbor kept on repeating, "What are you saying,"
A oni wciąż powtarzali swoją kwestię...And they just repeated the tag line over and over again...
Filmy zostały wyświetlone podczas kursu niemieckiego, a uczący się powtarzali na głos wyrazy i zdania.The videos were shown during the German course, and the students of German repeated the words and phrases in unison.
- Nie powtarzałby siebie.There's no way he would repeat himself.
/"Blue Shield" uparcie powtarzało, /że raka nie ma.BlueShield had said repeatedly she didn't have a tumor.
Czy nie to właśnie, co widzieliśmy, powtarzało się na wszystkich obrazach?Is this not what we have seen repeated in all the paintings?
Po paru dniach w OIOM-ie cudownie się jej poprawiało, a potem powtarzało w kółko.A couple of days in the icu, miraculous recovery, Only to be repeated time and again.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'repeat':

None found.
Learning languages?