Powiesić (to hang) conjugation

Polish
73 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
powieszę
I will hang
powiesisz
you will hang
powiesi
he will hang
powiesimy
we will hang
powiesicie
you all will hang
powieszą
they will hang
Imperative
-
powieś
you hang!
niech powiesi
let him/her/it hang
powieśmy
let's hang
powieście
you all hang
niech powieszą
let them hang
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
powiesiłam
I hung
powiesiłaś
you hung
powiesiła
she hung
powiesiłyśmy
we hung
powiesiłyście
you all hung
powiesiły
they hung
Future feminine tense
powieszę
I will hang
powiesisz
you will hang
powiesi
she will hang
powiesimy
we will hang
powiesicie
you all will hang
powieszą
they will hang
Conditional feminine tense
powiesiłabym
I would hang
powiesiłabyś
you would hang
powiesiłaby
she would hang
powiesiłybyśmy
we would hang
powiesiłybyście
you all would hang
powiesiłyby
they would hang
Conditional perfective feminine tense
powiesiłabym była
I would have hung
powiesiłabyś była
you would have hung
powiesiłaby była
she would have hung
powiesiłybyśmy były
we would have hung
powiesiłybyście były
you all would have hung
powiesiłyby były
they would have hung
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
powiesiłem
I hung
powiesiłeś
you hung
powiesił
he hung
powiesiliśmy
we hung
powiesiliście
you all hung
powiesili
they hung
Future masculine tense
powieszę
I will hang
powiesisz
you will hang
powiesi
he will hang
powiesimy
we will hang
powiesicie
you all will hang
powieszą
they will hang
Conditional masculine tense
powiesiłbym
I would hang
powiesiłbyś
you would hang
powiesiłby
he would hang
powiesilibyśmy
we would hang
powiesilibyście
you all would hang
powiesiliby
they would hang
Conditional perfective masculine tense
powiesiłbym był
I would have hung
powiesiłbyś był
you would have hung
powiesiłby był
he would have hung
powiesilibyśmy byli
we would have hung
powiesilibyście byli
you all would have hung
powiesiliby byli
they would have hung
Impersonal
powieszono by
there would be hung
powieszono by
there would be hung

Examples of powiesić

Example in PolishTranslation in English
"federalni chcą powiesić Williama Lloyda i Jamesa Curtaina,"The Federals are to hang William Lloyd and James Curtain,
# Tak mocnym, że można # # powiesić dziesięć łosi #♪ Strong enough to hang ten moose ♪
- Ale nie zamierzasz się powiesić, prawda?You're not going to hang yourself, are you?
- Chce pani powiesić Lamb?- You are going to hang Lamb?
- Chcę go powiesić za mojego ojca.I want Tom Chaney to hang for killing my father.
"Janek, powieś kakaowe winogrona nad frontowymi drzwiami."John, you might want to hang some dingleberries over the front door.
- Dowiedz się prawdy i powieś ich.- Find out the truth and then hang them.
- Tak czy inaczej zabieraj to i powieś w mojej sypialni.Is this your picture? It doesn't look like me. - Well, take it away and hang it in my bedroom.
- Za drzwiami jest szafa w ścianie, powieś tam płaszcz.As you pass through, you'll see a large closet on the right. If you want, hang up your coat.
- i powieś na wieszaku?- and hang it on the coat rack?
Wesoła osóbka, powieśmy ją na choince.-Easy, Romeo. Happy person, let's hang her on the tree.
Więc w zamian powieśmy go.So let's hang him on one instead.
- Ssanie, powieście następną jednostkę krwi.Suction, and let's hang more blood.
A więc powieście go nieżywego na szubienicy.Well, then, have him hanged dead from the gibbet.
A wy... wy ich powieście.And you... you hang them.
Bądźcie radośni i rozochoceni, albo... powieście się.Be mad and merry, or go hang yourselves.
Jeśli jest winny, powieście go.If he's guilty, hang him
- O co chodzi? - Słyszałeś, że się powiesiłam?- You heard I hung myself?
- Tak, powiesiłam pranie.Yeah, I just hung the laundry.
- Worf, sama go tam powiesiłam.- I hung that painting there.
A może już ją zabiłam i powiesiłam na tamtym drzewie.Maybe I've already killed her, and hung her up from that tree.
Amy miałam to dziś założyc dlatego powiesiłam to na drzwiach!That's what I'm wearing today. That's why I hung it on the door.
I powiesiłaś to w kuchni?And you hung it in the kitchen?
Mamo, powiesiłaś zdjęcie rodzinne, na którym mnie nie ma.Mom, you hung up a family picture without me in it!
Nie powiesiłaś jeszcze tabliczki?Haven't you hung up the sign yet?
Sama je powiesiłaś?You hung your curtainsby yourself?
Taka sama jak te śmieci, które powiesiłaś na moich ścianach.Just like all this crap you hung on my walls.
'The Missing Notes' powiesiła ofiara.The missing notes were hung by our vic.
- Ile światełek powiesiła?- Has she hung any Christmas lights?
- Zuza już je powiesiła.Zuzana has hung them already.
-Sugeruję tylko, że pani Jamison nie zasługuje na otrzymanie zamku za 3 mln $ tylko dlatego, że powiesiła parę zasłon i była chętna do pomocy.What is the relevance of this? I'm suggesting that Mrs. Jamison doesn't deserve to be awarded a $3 million castle simply because she hung some curtains and was popular with the help.
...Sanitariusz powiedział mi, że powiesiła się na pończosze.The paramedics told me that she hung herself.
Zarznęły dwie niewinne żebraczki z peryferii miasta, powiesiły je i spaliły, jak zwierzęta.Slaughtered two old, innocent beggars from the outskirts of town, hung and burned like animals on the stocks.
/Jestem w Salem ledwo dwa tygodnie, /a już powiesiłem trzy czarownice.I have been in Salem a fortnight, and I have already hung three witches.
Cóż, tych dwoje, powiesiłem na balustradzie klatki schodowej.Well, these two, I, uh, hung off a stairwell railing.
Dopiero powiesiłem.I just hung her.
I tylko kochałem to i powiesiłem to.And I just loved it and hung it up.
Już go powiesiłem.I hung one, already.
Chcę odzyskać trzy miesiące które spędziłem na terapii po tym, jak powiesiłeś mnie do góry nogami w ścieku.I want back the three months I spent in therapy after being hung upside down in a sewer.
Dałem ci smycz, i powiesiłeś się na niej.I gave you a leash, and you hung yourself with it.
I powiesiłeś...And you hung the...
Jak wtedy, gdy myślałeś, że zbudowałeś wielki zamek z piasku na parkingu albo powiesiłeś JD jak flagę.Like that time you thought you built a giant sand castle in the parking lot. Or the time you said you hung J.D. Up like a flag, totally defying the laws of physics.
Obiecałeś mojemu mężowi życie za życie, gdy powiesiłeś mojego syna.You promised my husband a life for a life after you hung my son.
"Seria morderstw rozpoczęła się, gdy jego brat, Ian Casey, powiesił się w więziennej celi, po skazaniu go za morderstwo w 2006 roku"."Apparently the killing spree started "when his brother Ian Casey "hung himself in his jail cell
- Odpalony przez kogoś kto powiesił plakaty "The Weak Alibis".Fired by whoever hung the posters for the weak alibis.
- On jest w domu, on powiesił się.- He's in the house and he's hung himself.
- Sam się okaleczył i powiesił.And mutilated and hung himself.
- Sza. Nie teraz. Co zrobili Billowi powiesił się.What they did to Bill... he hung himself.
- My go powiesiliśmy.- We hung that man.
Lubiłem każdy szczegół tego miejsca, po prawej powiesiliśmy niesamowicie tandetne szable.I loved every last detail of that place, right down to the incredibly tacky swords we hung on the wall.
Taaa, i powiesiliśmy ich szeryfie.Yeah, and we hung 'em too, Sheriff.
powiesiliśmy niewinnego człowieka.We'd hung an innocent man.
Potem powiesiliście Jake'a na moście.That's when you hung Jake from the bridge.
Ten człowiek wcale nie zamierzał uciekać. Tak samo jak ci Rosjanie, których powiesiliście tamtego dnia.He wasn't trying to escape any more than those Russians you hung the other day.
- Jeszcze cię nie powiesili, Hostetler.They ain't hung you yet, Hostetler.
- Może coś powiesili...?- Something they hung...?
25 ludzie przybyli oni powiesili duży sztandar na szczycie naszego domu mówiąc morderców oni tańczyli dookoła zewnętrznego z gasmasks i tak dalej.My wife and l some years ago had a tour home a demonstration. 25 people arrived they hung a big banner on the top of our house saying murderers they danced around outside with gasmasks and so on.
A co z tymi dziewięcioma, którzy mnie powiesili?What about the nine just men who hung me?
A nie było tam nic poza sześcioma białymi i 4 metrami liny... oraz drzewem pieprzowym, na którym go powiesili.Wasn't nothing there but six white men, 12' of rope, and the pepper tree they hung him from.
Albo będą walczyć, albo powieszę ich wzdłuż drogi.They will either fight or I will hang them by the wayside.
- Kto go powiesi?~ Who will hang him?
- Tak, madame Jak jego kuzynka zobaczy cię w tym sari, powiesi się z żalu na tym sari Jak jego kuzynka jest ładniejsza od niej, wtedy to ona się na nim powiesi?When his cousin spots you in this saree she will hang herself dead with this saree lf his cousin is betterthan her, then will she hang herself to death in this saree?
-Mój ojciec powiesi was za to...- My father will hang you for this...
A kiedy się dowie, że twoim sztyletem zabito jego strażnika, wtedy cię powiesi.And when he finds out that it was your dagger that killed his jailer, he will hang you.
Arbis powiesi nas obojeArbus will hang us both. It's best she doesn't get here.
I tak go złapiemy i powiesimyWe will get them and we will hang him!
- W której nikogo z nich nie powieszą.Where no one will hang.
Potem powiesiłbym cię na ścianie i powiedział zwiedzającym, "Spójrzcie, to moja najlepsza praca."Then I would hang you from a wall and say to passers by, "Look, my best work."
Ale powiesiłbyś kobietę na podstawie opinii?But you would hang a woman on your opinion.
Obaj wiemy, że powiesiłbyś mnie na najbliższym drzewie.We both know you would hang me from the nearest tree.
Gdyby żył porucznik Brannin, powiesiłby tych Apaczów... i ja bym mu pomógł.If Lt. Brannin were alive he would hang the Apache... and I would help.
Nasze irlandzkie dupy powiesiliby za mniejszą zbrodnię.Our lowly Irish asses would hang for lesser crime.
Coś powiesiło obozowicza w śpiworze na drzewie, a potem pożarło go żywcem.Something hung a camper up in a tree, then ate him alive right through his sleeping bag.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hang':

None found.
Learning languages?