Popytać (to ask) conjugation

Polish
32 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
popytam
I will ask
popytasz
you will ask
popyta
he will ask
popytamy
we will ask
popytacie
you all will ask
popytają
they will ask
Imperative
-
popytaj
you ask!
niech popyta
let him/her/it ask
popytajmy
let's ask
popytajcie
you all ask
niech popytają
let them ask
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
popytałam
I asked
popytałaś
you asked
popytała
she asked
popytałyśmy
we asked
popytałyście
you all asked
popytały
they asked
Future feminine tense
popytam
I will ask
popytasz
you will ask
popyta
she will ask
popytamy
we will ask
popytacie
you all will ask
popytają
they will ask
Conditional feminine tense
popytałabym
I would ask
popytałabyś
you would ask
popytałaby
she would ask
popytałybyśmy
we would ask
popytałybyście
you all would ask
popytałyby
they would ask
Conditional perfective feminine tense
popytałabym była
I would have asked
popytałabyś była
you would have asked
popytałaby była
she would have asked
popytałybyśmy były
we would have asked
popytałybyście były
you all would have asked
popytałyby były
they would have asked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
popytałem
I asked
popytałeś
you asked
popytał
he asked
popytaliśmy
we asked
popytaliście
you all asked
popytali
they asked
Future masculine tense
popytam
I will ask
popytasz
you will ask
popyta
he will ask
popytamy
we will ask
popytacie
you all will ask
popytają
they will ask
Conditional masculine tense
popytałbym
I would ask
popytałbyś
you would ask
popytałby
he would ask
popytalibyśmy
we would ask
popytalibyście
you all would ask
popytaliby
they would ask
Conditional perfective masculine tense
popytałbym był
I would have asked
popytałbyś był
you would have asked
popytałby był
he would have asked
popytalibyśmy byli
we would have asked
popytalibyście byli
you all would have asked
popytaliby byli
they would have asked
Impersonal
popytano by
there would be asked
popytano by
there would be asked

Examples of popytać

Example in PolishTranslation in English
A jeśli chcesz przyłapać kardynała lub dwóch, musisz popytać wśród kurtyzan.And if you would catch a cardinal or two,you do well to ask one who was a courtesan.
Byłaby pani tak miła popytać wśród przyjaciół?Would you be so kind as to ask among your friends?
-Może popytaj się dookoła. -Nie będę się pytać ludzi, co znaczy "Szis noł gon mitles".Why don't you ask around?
/Lepiej popytaj innych.You better ask somebody.
A ty -- popytaj w środku.You, uh -- you ask around inside.
Dobrze, nie wychylaj się, ale popytaj o Dode'a.All right, lay low, but ask on the underneath for Dode.
George, popytaj o tych dwóch mężczyzn.George, ask around town after these two men.
Myślę, że widzisz różnicę. Ale popytajmy twoich kolegów. Spencer.I think you know the difference, Mona, but let's ask some of your castmates.
Dobra, słuchajcie, popytajcie w okolicy.(Ruzek) All right, listen, ask around.
Jeśli nie wierzycie, popytajcie w Meksyku.If you doubt me, ask Mexico.
Jeśli tak was to interesuje, popytajcie jej rodzinę.If you want to know any more, why don't you ask her family?
- Trochę popytałam.Well, I asked around.
Moja uczelnia ma stały kontakt ze swoimi absolwentami... popytałam trochę.My grad school has a tight-knit alumni network and I asked around.
Nie, popytałam ludzi.No, I asked around.
Oh, tak, więc, uh, popytałam trochę i najwyraźniej nie masz dziewczyny albo jakiegokolwiek życia.Oh, yeah, well, uh, I've asked around and apparently you don't have a girlfriend or any kind of life.
Pomyślałam, że to was zainteresuje, więc trochę popytałam.Thought you might find that interesting, so I asked around.
- Tak, popytałem.- Yes, I asked around.
-Trochę popytałem.- Well, I asked around a bit.
A kiedy popytałem, dowiedziałem się że jego właściciel się tu zatrzymał.And when l asked around, l was told the owner was staying here.
Dom, popytałem tu i tam. Wiem gdzie dziś będzie wyścig.Dom, I did some checking, asked around, got the location of a street race tonight.
Dowiedziałem się tego później gdy popytałem.Found out later after I asked around.
Więc idź to niego i powiedz mu, że popytałeś w dzielnicy i że jeśli to nie duch nawiedza ulice, młodego Sean'a nie widziano w Hell's Kitchen od 1980 roku.Go tell Whitey that you asked around the neighborhood and unless his ghost is haunting the streets, young Sean has not been seen in Hell's Kitchen since 1980.
- Pamiętasz, jak prosiłeś, bym popytał o Liz Fletcher?'You remember you asked me to find out about Liz Fletcher? 'Yeah.'
Agent Rigsby popytał trochę w centrum.Agent Rigsby asked around at the center.
Jim się popytał.Jim asked around.
On też popytał i znalazł kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto znał faceta, który zwykł tak siebie nazywać.I know a guy, a fed, real solid guy, I trust him. And he asked back and came back with somebody who knew somebody who knew somebody who used to know a guy who called himself that.
Poprosili mnie, bym trochę popytał.They asked me to make enquiries.
Cóż, popytaliśmy, ale niczego się nie dowiedzieliśmy.Well, we asked around, but they weren't having it.
Bo gdybyście popytali, każdy by wam powiedział, że jestem oburęczny i biegły w walce przeciwko dwóm... a nawet trzem mężczyznom jednocześnie.Cos if you'd just asked around, anyone will tell you that I'm ambidextrous and perfectly capable of fighting two or... ..even three men simultaneously. Bully someone else, Dragonetti.
Profesor popyta w mieście.The Professor will ask around town.
Może zajmiesz się tym, co dzieje się tutaj, a Eva i ja popytamy ludzi, kto widział ją jako ostatni?How about you handle things here? Eva and I will ask around, see who had eyes on her last.
W porządku. Zatrzymamy się przy najbliższym zajeździe, popytamy kogoś, kto tam pracuje i ruszymy dalej.Good we will stop in the next one place that we see we will ask to somebody there and we follow our road.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?