Popchnąć (to push) conjugation

Polish
54 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
popchnę
I will push
popchniesz
you will push
popchnie
he will push
popchniemy
we will push
popchniecie
you all will push
popchną
they will push
Imperative
-
popchnij
you push!
niech popchnie
let him/her/it push
popchnijmy
let's push
popchnijcie
you all push
niech popchną
let them push
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
popchnęłam
I pushed
popchnęłaś
you pushed
popchnęła
she pushed
popchnęłyśmy
we pushed
popchnęłyście
you all pushed
popchnęły
they pushed
Future feminine tense
popchnę
I will push
popchniesz
you will push
popchnie
she will push
popchniemy
we will push
popchniecie
you all will push
popchną
they will push
Conditional feminine tense
popchnęłabym
I would push
popchnęłabyś
you would push
popchnęłaby
she would push
popchnęłybyśmy
we would push
popchnęłybyście
you all would push
popchnęłyby
they would push
Conditional perfective feminine tense
popchnęłabym była
I would have pushed
popchnęłabyś była
you would have pushed
popchnęłaby była
she would have pushed
popchnęłybyśmy były
we would have pushed
popchnęłybyście były
you all would have pushed
popchnęłyby były
they would have pushed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
popchnąłem
I pushed
popchnąłeś
you pushed
popchnął
he pushed
popchnęliśmy
we pushed
popchnęliście
you all pushed
popchnęli
they pushed
Future masculine tense
popchnę
I will push
popchniesz
you will push
popchnie
he will push
popchniemy
we will push
popchniecie
you all will push
popchną
they will push
Conditional masculine tense
popchnąłbym
I would push
popchnąłbyś
you would push
popchnąłby
he would push
popchnęlibyśmy
we would push
popchnęlibyście
you all would push
popchnęliby
they would push
Conditional perfective masculine tense
popchnąłbym był
I would have pushed
popchnąłbyś był
you would have pushed
popchnąłby był
he would have pushed
popchnęlibyśmy byli
we would have pushed
popchnęlibyście byli
you all would have pushed
popchnęliby byli
they would have pushed
Impersonal
popchnięto by
there would be pushed
popchnięto by
there would be pushed

Examples of popchnąć

Example in PolishTranslation in English
"Chcę popchnąć klasyczne horrory przez strach do oświecenia, użyć gatunku, by zagłębić się w ciemne zakamarki dusz i uwolnić je. ""I want to push classic horror past the scare to enlightenment, use the genre to dive into the darkness of souls and set them free."
- Mam popchnąć?You want me to push?
- Musieliśmy ją popchnąć.But we just had to push her.
- Muszę to nieco popchnąć.- I have to push things a bit.
* And five, six, seven, eight *I 5, 6, 7, 8* five, six, seven, eight *5, 6, 7, 8* And touch and push *i dotknij i popchnij*And five, six, seven, eight Five, six, seven, eight And touch and push!
- Bart, wysiądź i popchnij. - Tak, Bart, wysiądź i popchnij.- Yeah, Bart, get out and push.
- Lepiej po prostu mnie popchnij.- l'd prefer you just to give me a firm push.
- Teraz mnie popchnij.Now give me a push. - What?
- Więc mnie popchnij.Have I gone yet? - No, Dad. - Well, then give me a push.
Dobra, popchnijcie wóz i wyrwę nas stąd.And a flip-flop. Okay, you two push it out and I'll rock us out of here. -You're taking me to jail and you expect me to help you out?
Towarzysze, popchnijcie nas!Hey, Slavs, give us a push
I popchnęłam drzwi sypialni.Then I pushed open the bedroom door.
Ja cię do tego popchnęłam.I pushed for this.
Ja go popchnęłam.l pushed him.
Ostrzegała, żeby z nią nie przeginać, a potem ja ją odepchnęłam, i popchnęłam ją, by porozmawiała z Vivian, i to popchnęło ją do zmiany drużyny....andIpushedhertotalkto Vivian, and that pushed her to switch teams. You're not to blame.
- Może kiedy go popchnęłaś.Maybe when you pushed him down. No, he was fine after that.
- Tak, ten, którego popchnęłaś.- Yeah, the guy you pushed.
-Ty go popchnęłaś,a on cię uderzył?-You pushed him, so he hit you?
/A przyszło ci do głowy, /że sama popchnęłaś mnie w tym kierunku?Did it ever occur to you that maybe you pushed me in that direction ?
I popchnęłaś Emmę za mocno.And you pushed Emma too hard.
"popchnęła i zerwała naszyjnik."pushed her around and ripped off her necklace.
- A wtedy ona go popchnęła.And she pushed him.
- Gloria mnie popchnęła!- Gloria pushed my arm!
- Ona mnie popchnęła!- She pushed me! - Ow, my hand!
- Ona popchnęła.- She pushed.
Globalizacja i zmieniające się wartości popchnęły jednak ten przemysł w nowe sfery działania. Międzynarodowy program badania lasów ma na celu zidentykowanie rodzajów innowacji, jakie są potrzebne do wspierania europejskiego przemysłu leśnego w przyszłości.However, globalisation and changing values have pushed the industry into new operational areas and a multi-national forest research programme is aiming to identify what types of innovation are required to support the future of Europe’s forestry industry.
- Nie popchnąłem cię.- He pushed me.
Bo ja go do tego popchnąłem.Because I pushed him into it.
Byłaś słaba, a ja cię do tego popchnąłem.You were vulnerable, and I pushed you.
Ja go popchnąłem.I pushed him.
Ja popchnąłem go w tym kierunku, wiesz, więc...But you know, I pushed him in that direction, you know, so...
- Bo ją popchnąłeś -Przeleciałeś ją.- You've pushed her.
- Wybacz, popchnąłeś mnie...- I'm sorry, you pushed my hand...
Ale Ty mnie popchnąłeś,But you pushed me in
Ale mnie popchnąłeś!Ugh! But you pushed me!
Ale trochę popchnąłeś mnie do tego, prawda?Yeah, well you kinda pushed me into it, didn't you?
- Albo ktoś ja popchnął.Or jumped. - Or was pushed.
- Co za cwaniak mnie popchnął?Great! Super! - Who's the smart-ass that pushed me?
- I wtedy ktoś mnie popchnął.And... And--And then someone pushed me.
- Ktoś cię popchnął?Someone pushed you?
- Ktoś mnie popchnął.- Someone pushed me.
Ponieważ popchnęliśmy nasze dzieci tak bardzo w stronę angielskich książek i obyczajów że w ten czy inny sposób, po tylu sukcesach... czujemy się, jakbyśmy coś przeoczyli.{F: Verdana}{S:14}{C:$FFFFFF}Because we've pushed our kids so deeply in English books and manners
- Wtedy go popchnęli.- Then they pushed him. - They strangled him.
Kilka tygodni temu popchnęli mnie w kinie. Popchnęli cię?They pushed me at the movies a couple weeks ago.
Myślałam, że popchnęli cię, żeby zabić.I thought that these deliberately pushed to fall.
Myślałem właśnie jakby zareagował, jeśli teraz byśmy go popchnęli i wyrzucili na zewnątrz.I was thinking what if I pushed you into the other room?
Odkąd mnie popchnęli.Since they pushed me.
Powiedz mu, że popchniesz produkt.Tell him that you will push the product.
A to co się stało z Davidem, popchnęło go nad przepaśćThen what happened to David, that just pushed him right on over the edge.
Ale byliśmy jak w imadle. Jakby popchnęło nas do siebie.But we were in a carpenter's vice, it was like being pushed together.
Dlatego nie rozumiem co go do tego popchnęło?Which makes me wonder what could've pushed him over the edge?
Mówił, że coś go popchnęło. Miał naprawdę ciężkie lądowanie.And he swears that something pushed him off the ladder.
Ostrzegała, żeby z nią nie przeginać, a potem ja ją odepchnęłam, i popchnęłam ją, by porozmawiała z Vivian, i to popchnęło ją do zmiany drużyny....andIpushedhertotalkto Vivian, and that pushed her to switch teams. You're not to blame.
Poczucie winy popchnęłoby go głębiej w stronę klubu i... straciłabym go.The guilt would push him deeper into the club and... I'd lose him.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'push':

None found.
Learning languages?