Pompować (to pump) conjugation

Polish
60 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pompuję
I pump
pompujesz
you pump
pompuje
he/she/it pumps
pompujemy
we pump
pompujecie
you all pump
pompują
they pump
Imperfective future tense
będę pompować
I will pump
będziesz pompować
you will pump
będzie pompować
he/she/it will pump
będziemy pompować
we will pump
będziecie pompować
you all will pump
będą pompować
they will pump
Imperative
-
pompuj
you pump!
niech pompuje
let him/her/it pump
pompujmy
let's pump
pompujcie
you all pump
niech pompują
let them pump
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pompowałam
I pumped
pompowałaś
you pumped
pompowała
she pumped
pompowałyśmy
we pumped
pompowałyście
you all pumped
pompowały
they pumped
Future feminine tense
będę pompowała
I will pump
będziesz pompowała
you will pump
będzie pompowała
she will pump
będziemy pompowały
we will pump
będziecie pompowały
you all will pump
będą pompowały
they will pump
Conditional feminine tense
pompowałabym
I would pump
pompowałabyś
you would pump
pompowałaby
she would pump
pompowałybyśmy
we would pump
pompowałybyście
you all would pump
pompowałyby
they would pump
Conditional perfective feminine tense
pompowałabym była
I would have pumped
pompowałabyś była
you would have pumped
pompowałaby była
she would have pumped
pompowałybyśmy były
we would have pumped
pompowałybyście były
you all would have pumped
pompowałyby były
they would have pumped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pompowałem
I pumped
pompowałeś
you pumped
pompował
he pumped
pompowaliśmy
we pumped
pompowaliście
you all pumped
pompowali
they pumped
Future masculine tense
będę pompował
I will pump
będziesz pompował
you will pump
będzie pompował
he will pump
będziemy pompowali
we will pump
będziecie pompowali
you all will pump
będą pompowali
they will pump
Conditional masculine tense
pompowałbym
I would pump
pompowałbyś
you would pump
pompowałby
he would pump
pompowalibyśmy
we would pump
pompowalibyście
you all would pump
pompowaliby
they would pump
Conditional perfective masculine tense
pompowałbym był
I would have pumped
pompowałbyś był
you would have pumped
pompowałby był
he would have pumped
pompowalibyśmy byli
we would have pumped
pompowalibyście byli
you all would have pumped
pompowaliby byli
they would have pumped
Impersonal
pompowano by
there would be pumped
pompowano by
there would be pumped

Examples of pompować

Example in PolishTranslation in English
- Dobrze, czy mógłbyś trochę... pompować miechy, książę?And I'm Prince Giselher. - Well, would you care... to pump the bellows, prince?
- Oni będą potrzebowali pompować jej żołądek.- They're gonna need to pump her stomach.
Gotowi pompować?All right. You guys ready to pump?
Hej, jeśli stracę głowę nie będę mógł pompować!Hey, if I don't have a head, I won't be able to pump at all.
Ile razy ci mówiłem nie pompować mu pełne cukru przed upuścić go?How many times have I told you not to pump him full of sugar before you drop him off?
A więc stoję na dachu pociągu i pompuję wodę, a on obserwuje, czy daję jej tyle, ile wyliczył.Right, so there I am, I'm on top of the train, pumping the water in, he's watching to make sure we put in exactly what he'd calculated.
Cały czas pompuję i nic to nie daje.Tire won't come up. I keep pumping but she won't come.
Ja pompuję.I'll pump it up.
Najlepszą rzeczą w pisaniu, poza byciem ważnym i uznaniem jest świadomość, że pompuję moje pomysły w świat.You know the greatest thing about writing a successful book? Besides the validation and acclaim. Knowing that I'm pumping my ideas into the world.
- Tą dźwignią pompujesz truciznę.Thing's heavy. You use this lever right here to pump out the poison.
Albo idziesz do więzienia, albo pompujesz gaz do końca swojego życia.Either you're going to prison or you're pumping gas for the rest of your life.
Gdy pompujesz do niej wodę, to ona wycieka.You pump water through them, they leak.
Jak długo pompujesz?How long have you been pumping?
Nawet nie pompujesz swojej własnej benzyny.You don't even pump your own petrol.
"Molay" naprawdę pompuje mi jaja."Molay" really pumps my 'nads.
Gdy spadnie poziom wody, pompuje wodę.So if the water table drops, that pumps water out there.
Gdy zmienią się składniki pokarmowe, pompuje je.If the nutrients change, it pumps nutrients.
Inaczej mówiąc... Masz uszkodzony system, który pompuje krew do serca. Zostało ono przez to nieodwracalnie uszkodzone.In layman's terms, you've damaged the mechanism... that pumps blood into the heart, which has caused irreversible damage to it.
Jego mózg pompuje wtedy adrenalinę i kortyzol.To cope, his brain pumps adrenaline and cortisol into his system.
Czyli pompujemy kwas dopóki ląd nie każe przestać.Okay, then we'll keep pumping acid until the mainland says stop.
Dalej pompujemy sos w skałę.So we're still pumping Tabasco sauce into the rock.
Intensywna terapia pełna jest ludzi, którym pompujemy krew, a oni i tak umierają.The C.C.U. is full of people we pump full of blood, and they still die.
Nie pompujemy wody!She ain't pumping out!
Okej, może takie dzieci nie są skupione ponieważ pompujemy im masę kofeiny i cukru i konserwantów.Okay, maybe these kids are unfocused because we're pumping them full of caffeine and sugar and preservatives.
A ja chcę wiedzieć, co mi pompujecie w żyły.Well, I need to know just exactly what you're pumping into my bloodstream here, Doc.
Tylko pompujecie powietrze na siłowni.All you do is pump air at the gym.
- Wie pan, pewien koleś powiedział mi, że do środka pompują tlen.You know, some dude told me they pump in oxygen.
- więc pompują to w niego...- so they're pumping him with this...
Bo kiedy oglądamy telewizje, wiadomości... pompują w nas strach przed wszystkim dookoła:'Cause then you're watching television, you're watching the news; you're being pumped full of fear. And there's floods, there's AIDS, there's murder.
Dmuchawy na pierwszym pokładzie pompują powietrze w drugą stronę. Jak to możliwe?Atmosphere conditioning pumps on deck one are operating in negative mode.
Kupują taniego konia, pompują w niego tanie sterydy i wystawiają do gonitwy.They'll buy a cheap horse, pump him up with cheap steroids, and put him on a claims race.
/Rozchyl nogi i pompuj.Spread your legs wide and pump.
A następny raz pompuj w kibelku.And the pump is next to the house
Dlaczego nie Ty? Przetnij tętnice udowe i pompuj klatkę piersiową;Slit the femoral arteries and pump the chest, draining the fluids makes it easier to cut up.
Kate, pompuj.Kate, start pumping.
Kellye, pompuj krew.Kellye, keep pumping blood.
Dalej, pompujcie!Come on, pump!
Wskakujcie tam i pompujcie!So, all you gotta do is step on in and let's get pumping.
Trzymałam jego serce i pompowałam krew.l actually held his heart and pumped it for him.
I wtedy zobaczyłam krew jak pompowała na zewnątrz.And that was when I saw the blood, which pumped out.
Którego rodzina pompowała krew w tę społeczność przez prawie 50 lat.A man whose family has pumped lifeblood into this community for almost 50 years.
Na szczęście pompowała przez tydzień, by starczyło na drogę.Fortunately, she pumped for a week to give us enough for the trip.
Wiesz, że Walsh pompowała w nas chemikalia.You know Walsh pumped chemicals into us?
Wiesz, że Walsh pompowała w nas te chemikalia.You know Walsh pumped all those chemicals and crap into us.
...pompowały jego krącze... krocze... Nieważne.HE GROANS ...pumped the palla... perin... whatever.
Nie pompowały benzyny odkąd Meksyk należał do Hiszpanów.They haven't pumped since Mexico was Spanish territory.
Silne palce mocno pompowały jego krącze.A strong finger pumped the palladium hard.
Całkowicie przecięta tętnica pompowałaby koło 10 ml krwi na jedno uderzenie serca.A completely severed axillary would pump about 100ccs of blood per heartbeat.
Ja w niego pompowałem wodę, a Józek skakał mu na brzuch.I pumped him full of water and Józek kept jumping on his stomach.
Chcesz powiedzieć, że burmistrz przyleciał z kosmosu i pompował marsjańską wodę do miejskich wodociągów? Nie chę być cyniczna ale potrzebujecie dowodu, świadków.What you say me that the Mayor not of this earth ... and that he extraterrestrial mineral in the water pumped ... everyone to become sick?
Cóż, jeśli to sprawia, że poczujesz się lepiej, nie jesteś pierwszy kobietą - mężczyzną - człowiekiem, którego Terry pompował i porzucił.Well, if it makes you feel any better, you're not the first lady-- man-- human-- Terry's pumped and dumped.
Najwyraźniej w samochodzie sędziego zawiódł układ wydechowy i pompował go do środka.Apparently, there was a failure in the judge's exhaust system, and it was being pumped into the interior.
Ten lekarz pompował twojego przyjaciela Archulete narkotykami, dzień po dniu tak, żeby mogli go torturować przez tygodnie zanim zmarł.This doctor pumped your friend Archuleta full of drugs, day after day so that they could torture him for two weeks before he died.
Zuber pompował puls do głowy.Zuber pumped magnetic pulses through your brain.
- Nigdy nie pompowali ci żołądka?-They never pumped your stomach?
Nie jeśli przez ostatni tydzień pompowali go dożylnymi antybiotami.Not after spending the last week getting pumped full of IV antibiotics.
Zgaduję, że nie znała wielu mężczyzn, którzy oskubaliby ją do cna, i pompowali w nią ogromne ilości psychotropów.I'm gonna guess there's not too many men in her life who have strapped her to a table and pumped her full of a massive amount of psychedelics.
Zobacz, oni pompowali mnie z czymś i...See, they pumped me up with something, and...
podłożyli mój pistolet i pompowali w niego czystą morfinę, że nawet on... nie był pewny, czy on pociągnął za spust czy nie.They planted my gun on him and pumped him so full of pure morphine that even he... wasn't sure if he pulled the trigger or not.
To niesamowite, pomyślcie że to kiedyś pompowało krew przez całe to ciało.It is amazing to think that once pumped blood through this body.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'pump':

None found.
Learning languages?