Pomóc (to help) conjugation

Polish
115 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pomogę
I will help
pomożesz
you will help
pomoże
he will help
pomożemy
we will help
pomożecie
you all will help
pomogą
they will help
Imperative
-
pomóż
you help!
niech pomoże
let him/her/it help
pomóżmy
let's help
pomóżcie
you all help
niech pomogą
let them help
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pomogłam
I helped
pomogłaś
you helped
pomogła
she helped
pomogłyśmy
we helped
pomogłyście
you all helped
pomogły
they helped
Future feminine tense
pomogę
I will help
pomożesz
you will help
pomoże
she will help
pomożemy
we will help
pomożecie
you all will help
pomogą
they will help
Conditional feminine tense
pomogłabym
I would help
pomogłabyś
you would help
pomogłaby
she would help
pomogłybyśmy
we would help
pomogłybyście
you all would help
pomogłyby
they would help
Conditional perfective feminine tense
pomogłabym była
I would have helped
pomogłabyś była
you would have helped
pomogłaby była
she would have helped
pomogłybyśmy były
we would have helped
pomogłybyście były
you all would have helped
pomogłyby były
they would have helped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pomogłem
I helped
pomogłeś
you helped
pomógł
he helped
pomogliśmy
we helped
pomogliście
you all helped
pomogli
they helped
Future masculine tense
pomogę
I will help
pomożesz
you will help
pomoże
he will help
pomożemy
we will help
pomożecie
you all will help
pomogą
they will help
Conditional masculine tense
pomógłbym
I would help
pomógłbyś
you would help
pomógłby
he would help
pomoglibyśmy
we would help
pomoglibyście
you all would help
pomogliby
they would help
Conditional perfective masculine tense
pomógłbym był
I would have helped
pomógłbyś był
you would have helped
pomógłby był
he would have helped
pomoglibyśmy byli
we would have helped
pomoglibyście byli
you all would have helped
pomogliby byli
they would have helped
Impersonal
pomożono by
there would be helped
pomożono by
there would be helped

Examples of pomóc

Example in PolishTranslation in English
! - Nie, żeby pomóc wam z całych sił- No, to help you with all my power.
! -Skądże, chcę państwu pomóc!- Oh no, I want to help you!
! /Próbuję pomóc, Danielu.Trying to help, Daniel.
! Ja ci próbuję pomóc!I'm trying to help you here.
! Musisz mi pomóc.You got to help me.
! - Biggles, pomóż mi.- Biggles, help me out here.
" Tygrys ", proszę pomóż mi"Tiger", please come and help me
"Boże, pomóż Bruce'owi odnaleźć siebie, szczęście i Ciebie.""Dear God, please help Bruce find himself, find contentment, find you."
"Boże, pomóż Bruce'owi."Dear God, please help Bruce.
"Bracie, pomóż mi."Brother, help me.
/Inni gliniarze chcą /załatwić to inaczej, więc pomóżmy sobie nawzajem.There are a lot of cops out here who like to do this a different way, so let's help each other out.
Hej, Buck, Irma, pomóżmy znaleźć tego kojota!Hey, Buck, Irma, let's help find the coyote! - Did find something it's caught on something.
"Doktor umiera, pomóżcie, proszę.""The Doctor is dying, please, please help".
"Fran, Manny, pomóżcie."Fran, Manny, help me. I'm in trouble."
# Cheerleaderki, pomóżcie #♪ So, cheerleaders, help me out ♪
* niebiosa pomóżcie mi, ja wiem kim jestem *♪ Heaven help me, I know what I am ♪
- Ann, Roger, pomóżcie mi.- Ann, Roger, help me here.
- Dzisiaj, pomogłam jej zgłosić zaginięcie.- Today, I helped her file a missing persons.
- I pomogłam twojej mamie również kiedy ty się rodziłeś, Luke.- And I helped your ma with you too, Luke.
- Ja pani pomogłam bardziej niż pani sądzi.- but I just helped you more than you know.
- Które pomogłam mu zdobyć.Which I helped give him.
- Myślisz, że lepiej ode mnie znasz system, który pomogłam zaprojektować?- Do you honestly think that you understand the system I helped design better than I do?
- A ty mi pomogłaś.- And you helped me.
- Ale najpierw im pomogłaś.But you helped them first.
- Ale też bardzo nam pomogłaś.But you also helped us in a big way.
- Do wtrącania się? A ja nie umiem wyrazić jak mi pomogłaś, panno Ruby.To meddle? (LAUGHS) And I cannot begin to tell you how you have helped me, Miss Ruby.
- Dobrze, że pomogłaś.- Well, you helped. - Mm.
"Nie zapominaj, że żyjemy dzisiaj tylko dlatego, że jego rodzina nam pomogła.""Fon't forget, we're alive today because his family has helped us"
"To pomogła mi wyjaśnić tą sprawę.""Certainly helped clarify my position on that account."
# Może prawda pomogła by nam, #♪ Maybe the truth would've helped up to now ♪
- A dziewczyna, która mi pomogła?And the girl who helped me. We just leave her?
Ale pomogłyśmy!But we helped!
Lesli musi myśleć, że pomogłyśmy Ali zabić Bethany tej nocy, a potem porzucić jej ciało w dole.Lesli must think that we helped Ali kill Bethany that night and then dumped her body in that pit.
Nie pomogłyśmy jej wystarczająco?- Oh, for God's sake. Haven't we helped enough?
Pamiętasz tego empatę, któremu pomogłyśmy kilka lat temu?Um, do you remember that Empath we helped a couple of years ago?
Pewnie myśli, że Alison to zrobiła, a my jej pomogłyśmy w pozbyciu się ciała.She probably thinks that Alison did the deed and we helped her get rid of the body.
- Chyba nie muszę mówić, że jeśli któraś piśnie, że mi pomogłyście, zleję obie siatką pomarańczy.So, I know this goes without saying, but if either of you tell Leonard you helped me rewrite this paper, I will beat you both with a bag of oranges.
Gdyby ktoś odkrył, że pomogłyście mu uciec, zostaniecie oskarżone o zdradę.You helped this man, you and Rose will be accused of treason.
"Spirit" i "Opportunity" pomogły stwierdzić miejsce występowania wody na Marsie, jednak nie miały urządzeń mogących stwierdzić gdzie obecnie woda może występować.Both "Spirit" and "Opportunity" helped confirm where the water was on Mars, but they were not equipped to tell us where the water is now.
(Człowiek) Czy zaprzeczasz, że jesteś, sobie, pomogły Grimm?(man) do you deny that you, yourself, have helped the grimm?
- A specjalne wskazówki "Walczących z tłuszczem" pomogły?- And the special "FatFighters" range helped?
- To z pewnością nie pomogły.- That certainly would have helped.
- Ćwiczenia mi pomogły.Target practice helped.
Bo nie ufasz mi na tyle, by wiedzieć, że pomogłabym ci.It's because you didn't trust me enough to know that I would help you.
Gdy byłabym tobą, pomogłabym ci!If I were you, I would help!
Gdybym musiała, to pomogłabym Nikki jeszcze raz.If I had to do it again, I would help Nikki in a heartbeat.
"Mamo... może ta podróż pomogłaby mi przebrnąć rozdroże, na którym jestem.Mummy, maybe a trip to the Outback would help me get over this little phase I'm going through.
"Na pewno pomogłaby przerwa od wszystkich zmartwień."Taking a break from all your worries Sure would help a lot
Belladonna pomogłaby to wytłumaczyć.Belladonna would help explain it.
Być może dodatkowa suma pomogłaby załagodzić sytuację.Perhaps an additional sum would help smooth things over.
Czy jest jedna ogólna rzecz, która okazała się przez te lata ogólnie prawdziwa i pomogłaby w ogólny sposób każdemu w jakiejkolwiek sytuacji?I was wondering if there's one general thing you've found over the years to be generally true in a general way that would help anyone with any situation?
Jakieś pieniądze pomogłyby, domyślam się.Some money would help, l guess.
Jeśli dałabym wam informacje, które pomogłyby w śledztwie ws. Zale'a, moglibyście zapewnić mi ochronę?If I were to come forward with information about Stanley Zale that would help in your investigation, would this office provide protection for me?
Komisja określiła zestaw zobowiązań, które mogą pomóc w uwolnieniu możliwości pełnej realizacji znacznego potencjału Europy, szczególnie w sektorze usług. Środki te, w połączeniu z szybkim zakończeniem prac nad dyrektywą o usługach oraz poprawą współpracy administracyjnej pomiędzy państwami członkowskimi, pomogłyby w osiągnięciu nowego dynamizmu działalności gospodarczej i zatrudnienia w UE.It takes no more than ve days to start a business in some Mem- e Commission has identi ed a number of commitments which will help unlock the full potential of Europe’s considerable capabilities, particularly in the services sector. ese measures, taken together with the swi nalisation of the directive on services and enhanced administrative cooperation between Member States, would help to create a new business and employment dynamic in the EU.
Może wasze nagrania pomogłyby nam zidentyfikować to indywiduum, więc bylibyśmy szczęśliwi...Perhaps reviewing the surveillance footage that you have would help us identify that individual, so, we would be quite happy to...
Nie mógłbyś przepisać jakieś pigułki, które pomogłyby?Couldn't you prescribe some pills that would help?
" wywlokłem go i pomogłem mu wsiąść do ambulansu. "" and I dragged him out and I helped him to the ambulance. "
(Bud) Czy pomogłem Grimm?(bud) have i helped the grimm?
- Ale pomogłem wielu ludziom.- What? - But I helped a lot of people.
- I ku swej hańbie, ja mu w tym pomogłem.And to my shame, I helped him.
- I pomogłem reszcie.And I helped the rest of them, too.
"Jestem tu, żeby pomóc". - Tak jak pomogłeś Amy?Kind of like you helped Amy?
"Wujku, pośrednio pomogłeś zabić Ramli.""Uncle, indirectly, helped kill Ramli."
- Ale jednak mu pomogłeś.- Yet you helped him all the same.
- Ale pomogłeś Arturowi.And yet you helped Arthur.
- Doskonale. Nigdy mi nie pomogłeś.You never helped me!
! Zapewne ktoś jej pomógł.Somebody helped.
"Ben Cochran z Harvardu - on pomógł mi z gazetą w Bostonie, zupełnie jak Frank Williams."Ben Cochran at Harvard-- he helped me out with my Boston paper, as did Frank Williams.
"Calvin, chcesz być człowiekiem, który obrócił się plecami do drużyny dla szybkiego zarobku, czy tym, który pozostał i pomógł Mustangom w ostatnim zwycięstwie?""Calvin, you want to be the guy who turned his back "on his team for some quick cash, "or the man who stayed loyal and helped lead the Mustangs to one last victory?"
"Rozwalił samochód swoimi kolanami, pomógł policji aresztować złodziei""Hit the car with his knees, he helped the police arresting the thieves"
"Stażysta pomógł ci nabyć wiedzę o zabiegach"."The resident helped you achieve competency with procedures."
- Mam na myśli.../ /Tego piekarza i jego żonę. Garncarza, któremu pomogliśmy./This potter and his wife, we have helped.
- Nie, nie pomogliśmy jej walczyć!- We should have helped her fight...
- Sądzisz, że mu pomogliśmy?And you think we helped him?
- Tak, pomogliśmy.- Yeah, we helped.
- Wallacem? /Odpuścił sobie, odkąd pomogliśmy /ekipie z wieżowców /dorwać tego rabusia.He off the hook since we helped the tower crew get that stick-up boy.
- Czy to wy pomogliście Wilsonowi?- Are you the ones who helped Wilson?
/Ale pomogliście mnie stworzyć, /więc zostawię was sobie na koniec.But you helped create me, so I'm saving you for last.
/Już nam pomogliście.You have helped quite enough, captain.
/Ty i twój tata /pomogliście mi kilka lat temu. A, tak.You and your dad helped me out a couple years back.
A ostatnio, kiedy się spotkaliśmy pomogliście nam uniknąć wojny.With humans. And the last time we met, you helped my people avert a war.
*Ci świadkowie pomogli mi opowiedzieć *o ostatnich dniach jej ostatniej zimy.Those witnesses helped me tell about the last weeks of her last winter.
- Ale miesiąc później ci sami senatorowie pomogli powołać Woodalla na szefa nowojorskiej KPW.Yeah, but four weeks later, these same senators helped appoint Eric Woodall to head the New York office of the S.E.C.
- Chłopaki pomogli, trzeba zapłacić.These guys helped us, so we need to pay.
- Chłopcy na pewno dużo wam pomogli.I know the boys helped you with that a lot.
- Ci panowie pomogli mi wyjść.These two gentlemen helped me to get out.
"Jeśli chcesz być taki jak ja, wiedząc, że jesteśmy podobni, ja pomogę Ci.If you want to be me, knowing that You and I are similar, I will help.
"To ja pomogę tobie."It is I who will help you.
(Kobietasapiąc) pomogę twój towarzysz, ja(Woman panting) I will help your comrade, ja?
(Szloch, płacz ...) pomogę ci.(sobbing, crying...) I will help you.
- Ale i tak mi pomożesz.- But you will help me.
- Ale pomożesz mi go znaleźć.Yes, but you will help me find him.
"Co pomoże"♪ will help ♪
"Czy ktoś mi pomoże przegnać te cienie?"""Who will help me These shadows hide?"
"James, mam nadzieję, zawartość paczki znacznie pomoże ci w badaniach"."James, I expect you'll find this batch "will help immensely with your research.
- Ja i tata pomożemy Ci.- And me and Daddy will help you.
- Dr. Weiler powiedział, że mi pomogą.Dr. Weiler says it will help.
- Lekarze Ci pomogą.- docs will help you.
Czy gdybym tak sądził, nie pomógłbym własnej córce?If I believed otherwise, do you not think I would help my own daughter?
Dzieci mroku, pomógłbym wam, ale siara pokazywać się z głupimi wampirami i ich plastikowymi kłami.Children of darkness, I would help you, but I fear I cannot be seen with a bunch of douchey vamp kids and their poser-ass plastic fangs.
Gdyby to zależało ode mnie, pomógłbym panu.If it were up to me, I would help you out.
- Gypsy, może pomógłbyś...- Gypsy, it can you would help...
/A chaos niewolniczego buntu /pomógłby nam przejąć dowodzenie.And the chaos of slave rebellion would help us seize command.
A chaos niewolniczego buntu pomógłby nam przejąć dowodzenie.And the chaos of slave rebellion would help us seize command.
Chcieliby żebyś się zgodził na bardziej profesjonalną pomoc kogoś kto pomógłby ci się pozbyć tego malutkiego nałogu.They would like for you to agree to see some professional help who would help you get rid of this little habit.
Chociaż poziom rozwoju usług poleceń przelewu i poleceń zapłaty jest zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich, wspólny termin zakończenia odpowiedniego okresu wdrażania, umożliwiający przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procesów, przyczyniłby się do skoordynowanej, spójnej i zintegrowanej migracji do SEPA i pomógłby w zapobieżeniu powstania SEPA dwóch prędkości, które wywołałoby większe zamieszanie wśród konsumentów.Although the level of development of credit transfer and direct debit services differs from one Member State to another, a common deadline at the end of an adequate period for implementation, which allows for all the necessary processes to take place would contribute to a coordinated, coherent and integrated migration to SEPA and would help prevent a two-speed SEPA, which would cause greater confusion among consumers.
Czy istnieje coś... najdrobniejszy szczegół, który pani pamięta... a który pomógłby udowodnić pani wersję wydarzeń?Is there anything, any detail, however small, that you can recall, that would help us substantiate your version of events?
- Ale pomogło?But it helped?
- Chcę pomóc. Mnóstwo ludzi pomogło mi po deszczu meteorytów, to dużo dla mnie znaczyło.You know, a lot of people helped me out after the meteor shower.
- Cokolwiek to było, pomogło.- Well, whatever it was, it sure helped.
- Czy to pomogło?Has it helped?
#No i pomogłoby też, gdybyśmy znaleźli się wyżej. #Also, it would help if it were higher up.
- Z punktu widzenia charakteru, sprawie pomogłoby, jeśli byś się bardziej zaangażował.- What, like volunteer? - From a character standpoint it would help our cause if you got involved more.
... i jak KSLA News 12 Jeffa Farrel odkrył, że duchowieństwo pomogłoby rządowi z potencjalnie ich największym problemem: z nami....and as KSLA News 12's Jeff Farrel discovered, that clergy would help the government with potentially their biggest problem: us.
/Panie Seaton, pomogłoby, /gdyby ktoś na ziemi zapewniał informacje.Mr. Seaton, it would help to have someone on the ground doing recon.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'help':

None found.
Learning languages?