Polepszyć (to improve) conjugation

Polish
25 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
polepszę
I will improve
polepszysz
you will improve
polepszy
he will improve
polepszymy
we will improve
polepszycie
you all will improve
polepszą
they will improve
Imperative
-
polepsz
you improve!
niech polepszy
let him/her/it improve
polepszmy
let's improve
polepszcie
you all improve
niech polepszą
let them improve
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
polepszyłam
I improved
polepszyłaś
you improved
polepszyła
she improved
polepszyłyśmy
we improved
polepszyłyście
you all improved
polepszyły
they improved
Future feminine tense
polepszę
I will improve
polepszysz
you will improve
polepszy
she will improve
polepszymy
we will improve
polepszycie
you all will improve
polepszą
they will improve
Conditional feminine tense
polepszyłabym
I would improve
polepszyłabyś
you would improve
polepszyłaby
she would improve
polepszyłybyśmy
we would improve
polepszyłybyście
you all would improve
polepszyłyby
they would improve
Conditional perfective feminine tense
polepszyłabym była
I would have improved
polepszyłabyś była
you would have improved
polepszyłaby była
she would have improved
polepszyłybyśmy były
we would have improved
polepszyłybyście były
you all would have improved
polepszyłyby były
they would have improved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
polepszyłem
I improved
polepszyłeś
you improved
polepszył
he improved
polepszyliśmy
we improved
polepszyliście
you all improved
polepszyli
they improved
Future masculine tense
polepszę
I will improve
polepszysz
you will improve
polepszy
he will improve
polepszymy
we will improve
polepszycie
you all will improve
polepszą
they will improve
Conditional masculine tense
polepszyłbym
I would improve
polepszyłbyś
you would improve
polepszyłby
he would improve
polepszylibyśmy
we would improve
polepszylibyście
you all would improve
polepszyliby
they would improve
Conditional perfective masculine tense
polepszyłbym był
I would have improved
polepszyłbyś był
you would have improved
polepszyłby był
he would have improved
polepszylibyśmy byli
we would have improved
polepszylibyście byli
you all would have improved
polepszyliby byli
they would have improved
Impersonal
polepszono by
there would be improved
polepszono by
there would be improved

Examples of polepszyć

Example in PolishTranslation in English
-Nie wiem jak wy, ale ja zrobię wszystko, żeby polepszyć moje warunki pracy.I don't know about you guys... ...butI'mgonnadowhatI can to improve the work conditions.
112 b) warunki dostępu przewoźników nie mających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do transportu krajowego w Państwie Członkowskim, c) środki pozwalające polepszyć bezpieczeństwo transportu, d) wszelkie inne potrzebne środki.(c) measures to improve transport safety;
Aby polepszyć jakość i strukturę każdego programu operacyjnego oraz ocenić skuteczność i sprawność Funduszu, należy przeprowadzić ewaluacje ex ante i ex post.In order to improve the quality and design of each operational programme and evaluate the effectiveness and efficiency of the Fund, ex ante and ex post evaluations should be carried out.
Aby polepszyć swoją kondycję psychiczną musi zacząć z nami rozmawiać o tym co się tam wydarzyło.In order to improve,to heal,he's going to have to start talking about it,to you and to me.
Ale mogę go polepszyć.I believe I can adjust our internal sensors to improve it.
- Nasza sytuacja się nie polepszyła.Our situation has not improved.
Chociaż sytuacja żywieniowa w Pyongyang znacznie polepszyła się Ciągle jest niebezpieczna sytuacja dla większości cywili z dużą ilością ludzi polegających na zagranicznej pomocy.Although the food situation has greatly improved in Pyongyang it is still a precarious situation for most civilians with much of the population reliant on foreign aid.
Ciągły trend wzrostowy unijnych cen cukru wskazuje, że dostępność podaży na unijnym rynku cukru na tym etapie polepszyła się zaledwie umiarkowanie.The continued upwards trend of the Union sugar prices indicates that the availability of supply on the Union sugar market has improved only moderately at this stage.
Dzięki wykorzystaniu innych narzędzi, postępującej mechanizacji i komputeryzacji, modernizacji instalacji oraz procesów produkcyjnych polepszyła się wydajność.Thanks to the use of other tools, the mechanisation and computerisation currently under way and the modernisation of installations and production processes, productivity has improved.
Nasza tradycja się bardzo polepszyła.So our tradition has definitely improved.
/Jak polepszyły się twoje /doświadczenia na polu walki, /od kiedy przyjmujesz lek "Walkiria".How is your experience of combat improved... since taking the drug Valkyr?
A wasze relacje w pracy znacznie się polepszyły...And our working relationship has definitely improved, so...
Działania zgodne z regionalnymi konwencjami morskimi oraz polityk UE polepszyły jako;ć wody w morzach zachodnich, na przykład w przypadku niektórych substancji niebezpiecznych.Actions under regional sea conventions and EU policies have improved water quality in the western seas, for example with regard to some hazardous substances.
Funkcje wątroby polepszyły się o 30%.Liver function has improved 30%-
I chociaż ręce Liz znacznie się polepszyły dzięki dobrym radom Grace,And although Liz's hands had improved through Grace's good counsel
A jednak się polepszyłeś.And you got better;you improved.
Ale nie polepszyłeś swoich szans na odzyskanie Emily.I don't think you improved your chances of getting Emily back.
Naprawdę się polepszyłeś.You have really improved.
Tak. I naprawdę polepszyłeś swoje stosunki z nim.And it really improved your relationship with him.
Dawno chciałam ci to powiedzieć: twój francuski bardzo się polepszył.I meant to tell you... Your French has improved a lot.
Na nic nie reagowałeś, kiedy cię przywieźliśmy, Ale twój stan nagle się polepszył, kiedy ona wróciła.You were completely unresponsive when we brought you in, but your condition suddenly improved when she came back.
Poziom zwrotu z inwestycji również był ujemny przez cały okres badany; polepszył się w 2004 r., a następnie w 2005 r., zanim nie spadł nieznacznie w OD, kiedy to mieścił się w przedziale od – 30 do – 15 %.It improved in 2004 and further in 2005, before slightly deteriorating in the IP. In the IP, the ROI ranged between – 30 % and – 15 %.
Shaunie znacznie się polepszył.Shaunie is much improved.
Stan pacjenta polepszył się po podaniu tlenu, ostukaniu klatki piersiowej i odsysaniu.patient improved with chest pt and oxygen,consistent with aspiration.
- Przybycie tutaj nie polepszyło naszej sytuacji.Coming here has not improved our situation.

More Polish verbs

Related

ulepszyć
improve
zlepszyć
do

Similar

polepszać
improve
polepszeć
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'improve':

None found.
Learning languages?