Pogwałcić (to violate) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pogwałcę
I will violate
pogwałcisz
you will violate
pogwałci
he will violate
pogwałcimy
we will violate
pogwałcicie
you all will violate
pogwałcą
they will violate
Imperative
-
pogwałć
you violate!
niech pogwałci
let him/her/it violate
pogwałćmy
let's violate
pogwałćcie
you all violate
niech pogwałcą
let them violate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pogwałciłam
I violated
pogwałciłaś
you violated
pogwałciła
she violated
pogwałciłyśmy
we violated
pogwałciłyście
you all violated
pogwałciły
they violated
Future feminine tense
pogwałcę
I will violate
pogwałcisz
you will violate
pogwałci
she will violate
pogwałcimy
we will violate
pogwałcicie
you all will violate
pogwałcą
they will violate
Conditional feminine tense
pogwałciłabym
I would violate
pogwałciłabyś
you would violate
pogwałciłaby
she would violate
pogwałciłybyśmy
we would violate
pogwałciłybyście
you all would violate
pogwałciłyby
they would violate
Conditional perfective feminine tense
pogwałciłabym była
I would have violated
pogwałciłabyś była
you would have violated
pogwałciłaby była
she would have violated
pogwałciłybyśmy były
we would have violated
pogwałciłybyście były
you all would have violated
pogwałciłyby były
they would have violated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pogwałciłem
I violated
pogwałciłeś
you violated
pogwałcił
he violated
pogwałciliśmy
we violated
pogwałciliście
you all violated
pogwałcili
they violated
Future masculine tense
pogwałcę
I will violate
pogwałcisz
you will violate
pogwałci
he will violate
pogwałcimy
we will violate
pogwałcicie
you all will violate
pogwałcą
they will violate
Conditional masculine tense
pogwałciłbym
I would violate
pogwałciłbyś
you would violate
pogwałciłby
he would violate
pogwałcilibyśmy
we would violate
pogwałcilibyście
you all would violate
pogwałciliby
they would violate
Conditional perfective masculine tense
pogwałciłbym był
I would have violated
pogwałciłbyś był
you would have violated
pogwałciłby był
he would have violated
pogwałcilibyśmy byli
we would have violated
pogwałcilibyście byli
you all would have violated
pogwałciliby byli
they would have violated
Impersonal
pogwałcono by
there would be violated
pogwałcono by
there would be violated

Examples of pogwałcić

Example in PolishTranslation in English
Chcesz pogwałcić jego prywatność,Well, you're so quick to violate his privacy.
Nie użyję mojej wiedzy medycznej by pogwałcić prawa człowieka lub wolność obywatelską, nawet pod groźbą.I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat.
- Więc pogwałciłam paragraf 34DD?So, I violated Section 34 double-D?
Nie mam pojęcia. Nigdy nie byłam oskarżona o zbrodnię, Ale jestem pewna, że pogwałciłam moralność.I was never charged with a crime, but I'm sure I violated some morals clause.
Słyszałam, że rozpowiadasz wszystkim, że cię pogwałciłam.You're telling everyone l violated you.
Żeby być z tobą, pogwałciłam wszystko, w co wierzyłam.All I stood for, all I believed in, I violated to be with you.
Helen Gaius Mohiam z Bene Gesserit... pogwałciłaś wieczny rozkaz Muad'Diba... o nie postawieniu stopy na Arrakis, nigdy więcej.Helen Gaius Mohiam of the Bene Gesserit... you have violated Muad'dib's eternal order... never to set foot on Arrakis again. I am not on Arrakis.
Jest naszym sąsiadem i pogwałciłaś jego prywatność.He's our neighbor and you violated his privacy.
Nawet więcej, z premedytacją pogwałciłaś zasady swojego zawodu.I crossed a boundary. More than that, you knowingly violated a basic tenet of your profession.
Ponieważ, pogwałciłaś moje zaufanie.Because you violated my trust.
Teraz jak już pogwałciłaś bezpieczeństwo i znasz nasze położenie...Now that you've violated security and know our location...
- Bo pogwałciła protokół.- Because she violated protocol.
A Annie go pogwałciła.Annie has violated that.
Jeśli go sprzedała to tym samym pogwałciła sądowy nakaz zamrożenia jego majątku.If she sold it, she violated a court order freezing his assets.
Since Hardware stwierdziło, że Komisja nie mogła wszcząć nowego dochodzenia antydumpingowego w oparciu o art. 5 rozporządzenia podstawowego przeciwko jednemu przedsiębiorstwu, ponieważ pogwałciła w ten sposób ogólną zasadę ustanowioną w art. VI Układu ogólnego w sprawie ceł i handlu oraz w porozumieniu antydumpingowym WTO, a także w rozporządzeniu podstawowym, zgodnie z którą postępowania antydumpingowe są skierowane przeciwko przywozowi z państw, a nie przywozowi z pojedynczych przedsiębiorstw.Since Hardware submitted that the Commission could not initiate a new anti-dumping investigation based on Article 5 of the basic Regulation against one company as it thereby violated the general principle enshrined in GATT Article VI and the WTO Anti-dumping Agreement (WTO ADA) as well as that in the basic Regulation that anti-dumping proceedings are directed against imports of countries and not of individual companies.
Wydaje mi się, że pogwałciła pani politykę firmy.I believe you've violated company policy.
Jestem w terenie, ale nie pogwałciłem rozkazów szefa.I'm at the stakeout... but I haven't violated the chief's orders.
Nawet ja pogwałciłem stare prawa.Even I violated the old laws.
Od tamtej pory nie pogwałciłem twojej prywatności.I have not violated your privacy since. Hmm?
Ale przyjdziesz tam i powiesz, że pogwałciłeś moje prawa.But you will get on that stand and say you violated my rights.
Boże, wiesz jak bardzo pogwałciłeś matematyczny kodeks etyki?( Sighs ) God, do you know how badly you violated the Mathlete Code of Ethics?
Czy twój porucznik wie, że pogwałciłeś strefę ochronną ustanowioną przez SWAT, kiedy wszedłeś na górę tego wieczoru 12 maja?Does your Lieutenant know that you violated the perimeter established by SWAT when you came upstairs the evening of May 12th?
Jestem tu, ponieważ pogwałciłeś naszą umowę współlokatorską.I'm here because you violated our roommate agreement.
Nie, pogwałciłeś swe szczęście wypływając tak daleko.No, you violated your luck when you went too far out.
6 lat temu pogwałcił warunkowe i przyjechał na Hawaje.Then he violated his parole by coming to Hawaii six years ago.
Co oznacza, że nie tylko nie ma dziedzica dla rodu... ale również pogwałcił prawo planowania rodziny.Which means he's not only let his ancestors down He's also violated family planning policy
Czy John podjął jakieś sporne decyzje tej nocy, może pogwałcił regulamin?Uh, just if John made any questionable choices that night, maybe violated a policy.
Jeśli bym zrobił błąd... pogwałcił jego prawa.I suppose if I made a technical error... violated his rights somehow.
Jeżeli Kapitan Merik jest Merikusem, to pogwałcił to prawo, i musi zostać pojmany i ukarany.If Captain Merik is Merikus, then he has violated that law, must be taken away and punished.
Jeden z naszych uważał, że pogwałciliśmy prawa tych panów.- They walked from the? . One of our own felt we violated
Walka z prawami natury jest zawsze niebezpieczna, a my pogwałciliśmy pewne podstawowe zasady.To break the laws of nature is always dangerous and we've violated some basic principles.
Bo pogwałciliście 30...zasad proceduralnych.'cause you violated over 30... 30 procedural rules.
I z jakiego spaczonego powodu pogwałciliście spokój mojego sanktuarium?And by what devious means have you violated my inner sanctum?
Panowie... Jako, że pogwałciliście konwencję genewską... Konwencję haską...Gentlemen, as you have violated the Geneva Convention, the Hague Convention... and every human right for properly supervised prisoners of war, may I respectfully recommend... that you... and your fascist monkeys... stick your head up your ass.!
Pobraliście każdy możliwy płyn, podziubaliście w jej mózgu, pogwałciliście prywatność nieboszczyka, wykopaliście z ziemi ciało, ale umknął wam fakt, że ona wciąż widzi rzeczy, które nie istnieją.You sampled every bodily fluid, peeked in her brain, violated a cadaver's privacy, dug up a body, but missed the fact she was still seeing things that weren't there.
- Wiem, że to nie na temat ale pogwałcili wszystkie nasze prawa.I know this is off the subject. Don't you realize that all of our rights have been tremendously violated?
Będziesz bezpieczny tylko na poświęconej ziemi. Żaden z nas nie pogwałci tego prawa.None of us will violate that law.
I śmierć pana Gilesa pogwałci prawo mojego klienta wynikające z Szóstej Poprawki.And Mr. Giles's death will violate my client's Sixth Amendment right.
Prędzej, czy później, zrobi coś, co pogwałci jego zwolnienie i wróci za kratki.Sooner or later,he's gonna do something that will violate his parole and he'll go back to prison.
Potrafisz udowodnić, że Centralne Dowództwo pogwałciło układ?Can you prove that the Central Command violated the treaty?
-Z całym szacunkiem odmawiam odpowiedzi na to pytanie, jako że pogwałciłoby to moje prawa zawarte w Pierwszej Poprawce i Stanowym Prawie Federalnym.I'm sorry. "I respectfully refuse to answer that question "on the grounds that it would violate my rights
To pogwałciłoby moje wartości.It would violate everything I stand for.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'violate':

None found.
Learning languages?