Poddać (to surrender) conjugation

Polish
49 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
poddam
I will surrender
poddasz
you will surrender
podda
he will surrender
poddamy
we will surrender
poddacie
you all will surrender
poddadzą
they will surrender
Imperative
-
poddaj
you surrender!
niech podda
let him/her/it surrender
poddajmy
let's surrender
poddajcie
you all surrender
niech poddadzą
let them surrender
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poddałam
I surrendered
poddałaś
you surrendered
poddała
she surrendered
poddałyśmy
we surrendered
poddałyście
you all surrendered
poddały
they surrendered
Future feminine tense
poddam
I will surrender
poddasz
you will surrender
podda
she will surrender
poddamy
we will surrender
poddacie
you all will surrender
poddadzą
they will surrender
Conditional feminine tense
poddałabym
I would surrender
poddałabyś
you would surrender
poddałaby
she would surrender
poddałybyśmy
we would surrender
poddałybyście
you all would surrender
poddałyby
they would surrender
Conditional perfective feminine tense
poddałabym była
I would have surrendered
poddałabyś była
you would have surrendered
poddałaby była
she would have surrendered
poddałybyśmy były
we would have surrendered
poddałybyście były
you all would have surrendered
poddałyby były
they would have surrendered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poddałem
I surrendered
poddałeś
you surrendered
poddał
he surrendered
poddaliśmy
we surrendered
poddaliście
you all surrendered
poddali
they surrendered
Future masculine tense
poddam
I will surrender
poddasz
you will surrender
podda
he will surrender
poddamy
we will surrender
poddacie
you all will surrender
poddadzą
they will surrender
Conditional masculine tense
poddałbym
I would surrender
poddałbyś
you would surrender
poddałby
he would surrender
poddalibyśmy
we would surrender
poddalibyście
you all would surrender
poddaliby
they would surrender
Conditional perfective masculine tense
poddałbym był
I would have surrendered
poddałbyś był
you would have surrendered
poddałby był
he would have surrendered
poddalibyśmy byli
we would have surrendered
poddalibyście byli
you all would have surrendered
poddaliby byli
they would have surrendered
Impersonal
poddano by
there would be surrendered
poddano by
there would be surrendered

Examples of poddać

Example in PolishTranslation in English
"Odmawiamy poddania się narodowi, który pobiliśmy w Albanii i mamy prawo poddać się oficerowi niemieckiemu wysokiej rangi ."We refuse to surrender to a nation...
"Pozwalają się poddać"?No, they're allowing the resistance to surrender.
- A ona musiałaby się poddać.Second, she'd have to surrender.
"Mistrzu"... poddaj się, zanim cię zabiją.Champ... surrender before you get killed.
) na moich, zamknij oczy, i poddaj sie mi.Place your palms on mine, close your eyes, and surrender yourself to me.
- Lepiej się poddaj!You better surrender!
- Lepiej się poddaj.- Better surrender the ship.
- Kurosawa, poddajmy się.Kurosawa, let's surrender.
- Nalegam, kapitanie Picard, poddajcie się.I urge you, Captain Picard-- surrender.
/Oddajcie ładunek /i poddajcie wasz statek, natychmiast.You will surrender it and your ship now.
/Odłóżcie broń i poddajcie sięThrow down your arms and surrender!
/Porzuciłam cały świat... /...i poddałam się tobie."I've forsaken the entire world.. ..and surrendered myself to you."
100 dni, ale... nigdy wcześniej nie poddałam się całkowicie.One hundred days, but I have never surrendered all of myself before
26 ludzi zginęło, zanim się poddała.26 people were killed before she finally surrendered.
7 maja 1945 roku, niemiecka armia bezwarunkowo poddała się.On may 7, 1945, the German army unconditionally surrendered.
Ale wtedy... w latach 40-tych poddała się Hitlerowi a 20 lat później silnej Afryce i Arabom.But then, in 40's it surrendered to Hitler and 20 years later to strong Africa and Arabs too.
Armia niemiecka się poddała.The German army surrendered.
/8 maja 1945 Niemcy poddały sie kończąc wojnę w Europie/May8 ,1945, Germanysurrenderedto Alliedforces, This puts an end to the war in Europe.
A jak Francuzy się poddały, to wolałem Legię niż gestapowskie łapy.And when France surrendered, I preferred to join the Foreign Legion instead of Gestapo.
Dwie osoby poddały się po krótkiej próbie ucieczki.The two men in custody surrendered after a brief attempt to escape.
Dziesiątki z nich się poddały.Dozens of these Scorpions, they surrendered.
Japończyki się poddały!The Japanese have surrendered!
Wydaje się, że poddałaby się właściwemu mężczyźnie... co mnie irytuje.You'd feel that she would surrender to the right man... which is irritating.
- Nikt nie chce umierać. Zwłaszcza w zimnej przestrzeni, więc się poddałeś.Nobody wants to die, especially not out there in space, so you surrendered.
/Czy Elizabeth Keen wie, dlaczego się poddałeś?Does elizabeth keen know why you surrendered yourself?
- Mój własny ojciec i wasz król poddał się przed laty Robertowi Baratheonowi.My own father, your king, surrendered years ago to Robert Baratheon.
- Może się poddaliśmy.Maybe we've surrendered. What d'you do to it?
Ale nigdy się nie poddaliśmy.But we never surrendered.
Co, poddaliśmy jakąś ulicę?What, we've surrendered the streets?
Czekaj, poddaliśmy się.- Wait, wait, wait! We surrendered!
Jakiś czas temu poddaliśmy się Galaktycznej Armii Światła.A short time ago, we surrendered to the Galactic Army ofLight.
- A kiedy w końcu się poddaliście, co Wraith...And when you finally surrendered,
Ale wy się poddaliście.But you surrendered.
Rozumiem że poddaliście się naszym siłom w nadziej na uzyskanie łaski.I understand that you surrendered to our forces in the hopes of finding mercy.
- Bo już byśmy się dawno poddali.Because we would've surrendered.
/Kiedy dotarliśmy do bram Dachau, /strażnicy SS poddali się.When we got through the gates of Dakau, the SS guards surrendered.
Być może Minbarczycy poddali się w Bitwie na Linii, bo znaleźli lepszy sposób podbicia Ziemi. Nie mieczem, lecz kodem genetycznym.Perhaps the Minbari surrendered at the battle of the Line because they had come up... with a better way to conquer Earth... not with the sword, but with the genetic code.
A teraz poddacie swój statek mnie.Now you will surrender your ship to me.
Albo się poddacie, albo was zniszczymy.The situation is, you will surrender or be destroyed.
/Winni poddadzą się./Niewinni odejdą.Those responsible for the violence will surrender and the innocent will leave.
A jeśli wygramy, inni się poddadzą.And when we win it, all the others will surrender.
Rozumiesz, nikt nie poddałby się okrutnemu piratowi Westleyowi.You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.
/Jednak gdzie inni poddaliby się rozpaczy, /Ziemianie walczyli ze zdwojoną siłą.But where another race would surrender to despair... the Humans fought back with even greater strength.
Dlatego poddaliby się.Therefore, they would surrender.
- D'Artagnan? La Rochelle poddało się 3 dni temu./ La Rochelle surrendered three days ago.
Dominium nigdy nie poddało się, od kiedy zostało stworzone tysiąc lat temu.Perish the thought! The Dominion has never surrendered since its founding 10,000 years ago.
Fort wzięty, ale Wilmington się nie poddało.We've taken the fort, but the city of Wilmington has not surrendered.
I poddało się.And it surrendered.
Po latach wojny, głodu i choroby, Południe poddało się, przynosząc decydujący kres...After years of war, starvation and sickness, the South surrendered, bringing a decisive end to...

More Polish verbs

Related

dać
give
dodać
add
nadać
bloat
naddać
piece out
oddać
give back
podać
give
poddawać
give up
przedać
do
przydać
drift
rozdać
expand
udać
pretend
wdać
engage him
wydać
spend
wzdać
fan
zadać
demand

Similar

naddać
piece out
pobrać
download
podbić
conquer
poddąć
surrender
podjąć
undertake
podkuć
do
podlać
water
podleć
do
podlić
do
podmyć
undermine
podoić
do
podpić
have a drink
podtyć
do
podwyć
hike
pognać
rush

Similar but longer

poddawać
give up
poddymać
do
podjadać
fry
podpadać
be subject
podyndać
do
podyrdać
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'surrender':

None found.
Learning languages?