Pobudzać (to stimulate) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pobudzam
I stimulate
pobudzasz
you stimulate
pobudza
he/she/it stimulates
pobudzamy
we stimulate
pobudzacie
you all stimulate
pobudzają
they stimulate
Imperfective future tense
będę pobudzać
I will stimulate
będziesz pobudzać
you will stimulate
będzie pobudzać
he/she/it will stimulate
będziemy pobudzać
we will stimulate
będziecie pobudzać
you all will stimulate
będą pobudzać
they will stimulate
Imperative
-
pobudzaj
you stimulate!
niech pobudza
let him/her/it stimulate
pobudzajmy
let's stimulate
pobudzajcie
you all stimulate
niech pobudzają
let them stimulate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pobudzałam
I stimulated
pobudzałaś
you stimulated
pobudzała
she stimulated
pobudzałyśmy
we stimulated
pobudzałyście
you all stimulated
pobudzały
they stimulated
Future feminine tense
będę pobudzała
I will stimulate
będziesz pobudzała
you will stimulate
będzie pobudzała
she will stimulate
będziemy pobudzały
we will stimulate
będziecie pobudzały
you all will stimulate
będą pobudzały
they will stimulate
Conditional feminine tense
pobudzałabym
I would stimulate
pobudzałabyś
you would stimulate
pobudzałaby
she would stimulate
pobudzałybyśmy
we would stimulate
pobudzałybyście
you all would stimulate
pobudzałyby
they would stimulate
Conditional perfective feminine tense
pobudzałabym była
I would have stimulated
pobudzałabyś była
you would have stimulated
pobudzałaby była
she would have stimulated
pobudzałybyśmy były
we would have stimulated
pobudzałybyście były
you all would have stimulated
pobudzałyby były
they would have stimulated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pobudzałem
I stimulated
pobudzałeś
you stimulated
pobudzał
he stimulated
pobudzaliśmy
we stimulated
pobudzaliście
you all stimulated
pobudzali
they stimulated
Future masculine tense
będę pobudzał
I will stimulate
będziesz pobudzał
you will stimulate
będzie pobudzał
he will stimulate
będziemy pobudzali
we will stimulate
będziecie pobudzali
you all will stimulate
będą pobudzali
they will stimulate
Conditional masculine tense
pobudzałbym
I would stimulate
pobudzałbyś
you would stimulate
pobudzałby
he would stimulate
pobudzalibyśmy
we would stimulate
pobudzalibyście
you all would stimulate
pobudzaliby
they would stimulate
Conditional perfective masculine tense
pobudzałbym był
I would have stimulated
pobudzałbyś był
you would have stimulated
pobudzałby był
he would have stimulated
pobudzalibyśmy byli
we would have stimulated
pobudzalibyście byli
you all would have stimulated
pobudzaliby byli
they would have stimulated
Impersonal
pobudzano by
there would be stimulated
pobudzano by
there would be stimulated

Examples of pobudzać

Example in PolishTranslation in English
Co chcesz pobudzać skoro jego funkcje mózgowe ustały?But there's nothing left to stimulate. His brain functions are gone.
Długoterminowe i przewidywalne ramy polityk we wszystkich tych obszarach pomogą pobudzać inwestycje i działania konieczne do pełnego rozwoju rynków zielonych technologii i promowania zrównoważonych rozwiązań biznesowych.A long-term and predictable policy framework in all those areas will help to stimulate the level of investments and action needed to fully develop markets for greener technologies and promote sustainable business solutions.
Musimy pobudzać rozwój nowej gospodarki w Europie: od energii po innowacje, od agendy cyfrowej po edukację, od przemysłu po środowisko.From energy to innovation, from the digital agenda to education, from industry to the environment, we need to stimulate growth in Europe’s new economy.
- Lennox, ty... ty zawsze pobudzasz mój umysł i inspirujesz mnie do świetności.I mean, Lennox, you... You've always stimulated my mind and inspired me to greatness.
/Pobudzasz jedno, zazwyczaj pobudzasz i drugie.You stimulate one, you often stimulate the other.
Lilah, ty pobudzasz moje inne części.And, Lilah, you've stimulated other parts of me.
Być może widok zmagających się mężczyzn pobudza tą cześć twojego mózgu, która do tej pory zawiodła w szukaniu odpowiedniego partnera.Perhaps the sight of males battling stimulates the part of your brain which has so far failed to find a suitable mate.
Cieszący się relatywnie niskim zainteresowaniem większości odwiedzających, Puma Punku, jest polem kamiennych ruin, które ekscytuje, jak i pobudza wyobraźnię zwolenników teorii starożytnych astronautów.At relatively little interest of most visitors. Puma Punku, is a field of stone ruins that both thrills and stimulates, the imaginations of ancient alien theorists.
Działania szkoleniowe ukierunkowane na konkretne potrzeby obszarów wiejskich i upowszechnianie dostępu do technologii informacyjno- -komunikacyjnych, zwłaszcza na obszarach oddalonych, pobudzają rozwój turystyki wiejskiej, handlu elektronicznego, nowych form przedsiębiorczości, nowych produktów, usług i procesów.Training activities for the specific needs of rural areas and the promotion of access to ICT technologies, especially in remote areas, have stimulated rural tourism, e-commerce, new forms of entrepreneurship, new products, services and processes.
Może myślisz, że te buty, uciskają jakiś nerw w twojej stopie, albo coś pobudzają?Do you think maybe they pinch a nerve in your foot or stimulate something?
Następnym razem, gdy będziesz miał być przesyłany, pobudzaj punkt stresu nerwowego, w ten sposób.The next time you feel nervous, you stimulate a neural pressure point, like this.
Unijna polityka w zakresie środowiska pobudzała innowacje i inwestycje w towary i usługi związane z przemysłem ekologicznym, tworząc miejsca pracy i możliwości eksportu [1].The Union’s environment policy has stimulated innovation and investment in environmental goods and services, generating jobs and export opportunities [1].
Doszedłem do wniosku, że jeśli będę pobudzał swój mózg w wielu miejscach jednocześnie, nie będą mogli stworzyć dokładnego duplikatu.(Quinn) I figured if I stimulated my brain in enough places at once, they couldn't get a clean duplicate.
Projekt pobudzał kreatywność i zwiększył świadomość dzieci w zakresie projektowania produktów i kultury materialnej.The project stimulated creativity and increased the children’s awareness of product design and material culture.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stimulate':

None found.
Learning languages?