Płonąć (to burn) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
płonę
I burn
płoniesz
you burn
płonie
he/she/it burns
płoniemy
we burn
płoniecie
you all burn
płoną
they burn
Imperfective future tense
będę płonąć
I will burn
będziesz płonąć
you will burn
będzie płonąć
he/she/it will burn
będziemy płonąć
we will burn
będziecie płonąć
you all will burn
będą płonąć
they will burn
Imperative
-
płoń
you burn!
niech płonie
let him/her/it burn
płońmy
let's burn
płońcie
you all burn
niech płoną
let them burn
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
płonęłam
I burned
płonęłaś
you burned
płonęła
she burned
płonęłyśmy
we burned
płonęłyście
you all burned
płonęły
they burned
Future feminine tense
będę płonęła
I will burn
będziesz płonęła
you will burn
będzie płonęła
she will burn
będziemy płonęły
we will burn
będziecie płonęły
you all will burn
będą płonęły
they will burn
Conditional feminine tense
płonęłabym
I would burn
płonęłabyś
you would burn
płonęłaby
she would burn
płonęłybyśmy
we would burn
płonęłybyście
you all would burn
płonęłyby
they would burn
Conditional perfective feminine tense
płonęłabym była
I would have burned
płonęłabyś była
you would have burned
płonęłaby była
she would have burned
płonęłybyśmy były
we would have burned
płonęłybyście były
you all would have burned
płonęłyby były
they would have burned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
płonąłem
I burned
płonąłeś
you burned
płonął
he burned
płonęliśmy
we burned
płonęliście
you all burned
płonęli
they burned
Future masculine tense
będę płonął
I will burn
będziesz płonął
you will burn
będzie płonął
he will burn
będziemy płonęli
we will burn
będziecie płonęli
you all will burn
będą płonęli
they will burn
Conditional masculine tense
płonąłbym
I would burn
płonąłbyś
you would burn
płonąłby
he would burn
płonęlibyśmy
we would burn
płonęlibyście
you all would burn
płonęliby
they would burn
Conditional perfective masculine tense
płonąłbym był
I would have burned
płonąłbyś był
you would have burned
płonąłby był
he would have burned
płonęlibyśmy byli
we would have burned
płonęlibyście byli
you all would have burned
płonęliby byli
they would have burned
Impersonal
płonięto by
there would be burned
płonięto by
there would be burned

Examples of płonąć

Example in PolishTranslation in English
"Kochać jedną osobę przez całe życie... to wierzyć, że jedna świeca może... płonąć do twojej śmierci.""To say that you can love one person all your life... is like saying that one candle will continue to burn as long as you live. "
/Rozpal się... do białości /Jak bosko jest tak płonąćFever Till you sizzle What a lovely way to burn
A czy chciałabyś wpaść do tej otchłani i płonąć tam na zawsze? Nie, sir.And should you like to fall into that pit and to burn there forever?
Ale skoro mamy płonąć gwałtownie jak słońce, powinniśmy dzielić się naszym światłem z całym światem.But if we are to burn fierce as the sun... ..then I should have us share our light with the world entire.
Chcę płonąć!I want to burn!
* Uważaj, bo w środku płonę * Choć jestem prochem u twych stóp * możesz spłonąć razem ze mną * Nie jestem twym przyjacielem * Jestem twoim panem i władcąCareful, it burns inside, you might catch fire l may just be ashes but l'm your funeral pyre l'm not your lover or friend, l'm your spouse l may be your wife, but my heart's in Majnu's house
*Czekałem dzień i noc płonę dla ciebieI've been waiting for you all my life Waiting for redemption I've been waiting day and night I burn for you
- "Lśnię, nie płonę"."I shine, not burn."
- Bo cała płonę.- I'm burning up.
- Ja płonę.- I am burning.
"Nie mogę patrzeć, jak płoniesz."I can't stand to see you burn.
- "Tygrys! Tygrys! Jasno płoniesz"."Tiger, tiger, burning bright,"
- Ależ ty płoniesz!- You've got the burning!
- Nie wiemy, co dało ci tę zdolność, ale nie płoniesz dlatego, że twoje płytki krwi są ognioodporne.We don't understand what gave you this ability, But the reason you don't burn Is because your blood platelets are fire-resistant.
- Pewnie od ognia, którym płoniesz.Yes, from burning in your fire.
"Jeśli będziesz szedł z Bogiem przez życie, nauczysz się, że prawda jest rozumiana przez umysł, ale wiara płonie w sercu"?"When you walk with god every day, "you learn that truth is understood in the mind but faith burns in the heart"?
"Moja świeca płonie z dwóch stron, nie dotrwa do rana.""My candle burns at both ends, it will not last the night."
"Moje serce też tam płonie." -Mike z tego wyjdzie."My heart burns there, too."
"Moje serce też tam płonie." Kto to był? -Co tam masz?"My heart burns there, too."
"Twój duch płonie tak mocno, że mogę się oparzyć"Your spirit burns through That I might bask
Aż płoniemy z ciekawości, panie Bogaert.We are burning of curiosity, Mr. Bogaert.
Nie opalamy się... ale i nie płoniemy. Aeryn?We don't tan... but we don't burn either.
Więc czemu nie płoniemy?So why aren't we burning alive?
Ależ wypełnia was żar prawości. Problemem jest, że myślicie, że płoniecie jak słońce... W rzeczywistości spalacie się jak zapałki na wietrze wiejącym z ciemności.But you think you're blazing like suns, when really you're burning like matchsticks in the face of the darkness.
Gdyby ktoś podpalił was to płoniecie tak samo, jak ludzie, których ratujecie.When someone sets fire to you, you burn the same way that the people you're trying to save do.
Powinniśmy was teraz zabić i patrzeć jak płoniecie.We should kill you now and watch you burn.
Zabije was w następnej sekundzie jakiej się spotkamy, ale teraz będę patrzył jak płoniecie w środku.I would've killed you all the second we dug it up, but now I'm just gonna watch you burn instead.
"Czemu te domy płoną?Why are these homes burning?
"Konkordzi rozbili sie i płoną.""Conchords crash and burn."
"Tygrys, tygrys twoje oczy płoną jasno w kniejach nocy."There's a-- "Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night."
*Sprawia, że inni płoną, sprawia, że uciekają*"Let them burn. Make them run."
- A domy płoną.- Yeah, and houses burn down, Ray.
"Płoń, mała, płoń" - tak studenci nazywają wykłady Dantego mojej mamy"Burn, baby, burn. That's the name my mom's students call her course in Alighieri Dante."
"nie płoń ogniem próżnego pożądania.""Be thou not burned in the fire of vain contemplation"?
(Płoń, Hollywood, płoń!(Burn, Hollywood, burn!
- Mówi się płoń, kochana.- It's a burn, baby. - While we're partying.
Kogo wydała Dorothy kiedy płonęła?Who did Dorothy denounce while she was being burned?
Krzyczeli i rzucali się jak dzieci, gdy arena płonęła wokół nich.They screamed and flailed like children as the arena burned around them.
Od ośmiu lat, ośmiu miesięcy, ośmiu dni... twoja dusza płonęła na tym słupie jak płomień świecy.For eight years, eight months and eight days, your spirit has burned atop that column as the flame burns atop a candle.
Poczułam się jakbym płonęła.I felt burned.
Gdzie byłaś, gdy wszystkie płonęłyśmy?Where were you when we all burned?
A potem zmusili mnie, żebym stał tam kiedy płonęły tuż przede mną.And then they made me stand there while they burned them right in front of me.
Czy wiesz, że tylko młyny Parfitt'a nie płonęły a to jego właśnie powinny płonąć najwięcej.Did you know that it is only Parfitt's mills that do not get burned, and yet his are the ones most would like to bun.
Gdyby to były wasze dzieci, stalibyście na zewnątrz, gdyby one płonęły żywcem?Those were your kids, would you stand outside While they burned alive?
Jej oczy płonęły tak samo.Her eyes burned in the same way.
Już wcześniej płonęły.Well,we've just been burned before.
Już w przeszłości płonąłem z namiętności do Divy.Already in the past I burned with passion for the Diva.
W płomieniu tej lampy świeciłem, to ja, który płonąłem"ln the flame of the lamp that you lit, it was l who burned"
Płonąłeś... kiedy tutaj, płonąłeś""'l burned..." "while here, l burned"
"Żaden człowiek nie płonął tak jak Beera.""No man has burned like Beera"
-Tyle, ze stała pani nad swoim mężem kiedy płonął.It means that you stood over your husband while he burned.
12 lutego 2005 roku, budynek Windsor w Madrycie, 32-piętrowiec o stalowej ramie wzmocnionej betonem, płonął prawie 24 godziny, niszcząc doszczętnie 10 górnych pięter.On February 12th, 2005, the Windsor Building in Madrid, a 32 storey tower framed in steel reinforced concrete, burned for almost 24 hours, completely eradicating the upper 10 stories of the building.
A później, kiedy z szalonego króla uchodziło życie, pamiętałem jego śmiech, kiedy twój ojciec płonął... to było sprawiedliwe.And later... when I watched the Mad King die, I remembered him laughing as your father burned... It felt like justice.
Albo temperatura pożaru nie była tak wysoka albo płonął znacznie krócej.So either the temperature of the fire wasn't that hot or it burned for a much shorter period of time.
Ponoć śpiewała, gdy płonęli.They say she sang to them as they burned.
Poprowadziłem mych ludzi do bram Siódmego Piekła, gdy ich bracia płonęli żywcem, i na co to wszystko?I led my men to the gates of the Seventh Hell as their brothers burned alive, and for what?
Stałeś i patrzyłes jak nasi przyjeciele płonęli na stosach podczas Wielkiej Czystki.You stood and watched as our friends burned in the Great Purge.
Zawiodłaś swoim egoizmem, dziecinnym lamentowaniem i tchórzostwem, gdy żywcem płonęli.You missed them with your selfishness, with your criancices and with your cowardice, and they died burned alive.
A ja nie mogę znaleźć nikogo kto zezna że kiedy więzienie płonęło, wasz brat w nim był.And I can't even find anyone who will swear that at the time the jail burned, your brother was in it at all.
Człowiek z FBI zaczął gorączkować a jego ciało płonęło jak ogień.The fbi man suffered great fevers and his body burned like fire.
Kto udowodni, że Joseph Wilson był w tym więzieniu gdy płonęło?Who proved that Joseph Wilson was in that jail at the time it burned?
Ktoś wjechał mu w bok, a potem przesłuchiwał go, kiedy auto płonęło.Someone t-boned him then interrogated him while the car burned.
Tańczyli i śmiali się gdy płonęło.They were laughing and dancing as it burned.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'burn':

None found.
Learning languages?