Oszczędzać (to save) conjugation

Polish
56 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
oszczędzam
I save
oszczędzasz
you save
oszczędza
he/she/it saves
oszczędzamy
we save
oszczędzacie
you all save
oszczędzają
they save
Imperfective future tense
będę oszczędzać
I will save
będziesz oszczędzać
you will save
będzie oszczędzać
he/she/it will save
będziemy oszczędzać
we will save
będziecie oszczędzać
you all will save
będą oszczędzać
they will save
Imperative
-
oszczędzaj
you save!
niech oszczędza
let him/her/it save
oszczędzajmy
let's save
oszczędzajcie
you all save
niech oszczędzają
let them save
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oszczędzałam
I saved
oszczędzałaś
you saved
oszczędzała
she saved
oszczędzałyśmy
we saved
oszczędzałyście
you all saved
oszczędzały
they saved
Future feminine tense
będę oszczędzała
I will save
będziesz oszczędzała
you will save
będzie oszczędzała
she will save
będziemy oszczędzały
we will save
będziecie oszczędzały
you all will save
będą oszczędzały
they will save
Conditional feminine tense
oszczędzałabym
I would save
oszczędzałabyś
you would save
oszczędzałaby
she would save
oszczędzałybyśmy
we would save
oszczędzałybyście
you all would save
oszczędzałyby
they would save
Conditional perfective feminine tense
oszczędzałabym była
I would have saved
oszczędzałabyś była
you would have saved
oszczędzałaby była
she would have saved
oszczędzałybyśmy były
we would have saved
oszczędzałybyście były
you all would have saved
oszczędzałyby były
they would have saved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oszczędzałem
I saved
oszczędzałeś
you saved
oszczędzał
he saved
oszczędzaliśmy
we saved
oszczędzaliście
you all saved
oszczędzali
they saved
Future masculine tense
będę oszczędzał
I will save
będziesz oszczędzał
you will save
będzie oszczędzał
he will save
będziemy oszczędzali
we will save
będziecie oszczędzali
you all will save
będą oszczędzali
they will save
Conditional masculine tense
oszczędzałbym
I would save
oszczędzałbyś
you would save
oszczędzałby
he would save
oszczędzalibyśmy
we would save
oszczędzalibyście
you all would save
oszczędzaliby
they would save
Conditional perfective masculine tense
oszczędzałbym był
I would have saved
oszczędzałbyś był
you would have saved
oszczędzałby był
he would have saved
oszczędzalibyśmy byli
we would have saved
oszczędzalibyście byli
you all would have saved
oszczędzaliby byli
they would have saved
Impersonal
oszczędzano by
there would be saved
oszczędzano by
there would be saved

Examples of oszczędzać

Example in PolishTranslation in English
- Chce pan widzieć absolutnie wszystko? - Mieliśmy oszczędzać czas.- I thought you wanted to save time.
- Musieliśmy oszczędzać tlen.It was just the protocol, man, to save the oxygen.
- Musimy starać się oszczędzać energię.- We have to do our part to save energy.
- Muszę oszczędzać na urlop macierzyński.I have to save for maternity leave.
- A oszczędzam na komputer. - Przeszukaj go.- I'm trying to save for a computer.
Ale najlepszą truciznę oszczędzam dla siebie. Na czasy, w których będę miała dość tego potwornego świata.But I saved the best for myself for when I've had enough of this monstrous world.
/Chciałam zapytać /"oszczędzasz czas na co?" /Ale powiedziałam tylko...I wanted to ask, "saves time for what?"
Biegniesz 5 mil, oszczędzasz 10 %.You run 5 miles, you save 10%%.
Bruce, oszczędzasz na ogrzewaniu?Uh, Bruce, you tryin' to save money on the heat here?
Cerujesz swoje pończochy, oszczędzasz... ale nigdy nie zarobiłaś ani grosza.You darn your stockings, you save... You never earn anything.
Dlaczego nie oszczędzasz swoich sił?Why don't you save your energy?
- Kiedy nastawiasz zegar o godzinę do tyłu, ludzie pracują dłużej i oszczędza się energię.When you put the clocks back, people work longer, and it saves energy.
- To latawiec, Mattie go rozkłada i dzięki niemu jedzie na nartach, co oszczędza wagę i motywuje psy.It's a kite. Matty puts it up and skis with it, that saves weight, motivates the dogs.
- To oszczędza czas, moglibyśmy spotykać się codziennie rano na parkingu, wchodzić razem.Well, it saves time, you know. 'Cause we could just meet in the parking lot every morning, walk in together.
A ojciec oszczędza na coroczną wycieczkę do Dollywood.And any extra cash my father has he saves for his yearly trips to Dollywood.
A to oszczędza ci czasu, pieniędzy oraz żołnierzy!This saves you time, money and soldiers.
..ciągniemy gaz na elektryczności i elektryczność na gazie i oszczędzamy 200 funtów rocznie!we run the gas off the electricity and the electricity off the gas and we save £200 a year!
A jadąc przez Howard Street, zamiast przez Maple, oszczędzamy trzy minuty jazdy.All I'm saying is if you took Howard Street, rather than Maple, we would save three minutes on the drive.
A odpowiedź jest taka - nie oszczędzamy na medycynie żeby ciąć koszty.And the answer is,we don't skimp on medicine to save money.
Jadąc tą drogą oszczędzamy jakąś godzinę.And this way we're going to save, like, an hour.
Dlaczego oszczędzacie... na spełnienie marzeń?Why would you save for your dreams?
A może to, Leroy... że ludzie z sąsiedztwa, nie mogą sobie pozwolić na ogrodników... i oszczędzają pieniądze na wodzie... więc nie podlewają za bardzo swoich trawników?ls it possible, Leroy... that people in the hood, they can't afford landscapers... and they save money on the water... so they don't water their lawn as much?
Ciężko pracują, oszczędzają i płacą podatki.They're the good people. They work hard and they save and they pay their taxes.
Ciężko pracują, oszczędzają pieniądze, stają się obywatelami, zakładają interesy.They work hard, save money, become citizens, Open businesses like mine.
Dają prywatność, oszczędzają energię i fajnie wyglądają.Gives you privacy, saves energy and looks cool.
Dotknięte kryzysem włoskie rodziny oszczędzają na wszystkim, lub są wręcz zmuszone do rezygnowania z zakupu podstawowych dóbr.Hit hard by the crisis, Italian families save on everything, or have to forgo the purchase of essential goods.
- I oszczędzaj energię.And save your energy.
- Lepiej oszczędzaj pieniądze.No. You save your money.
-Pracujcie ciężko i oszczędzajcie i pamiętajcie, że klijent ma zawsze rację.Work hard, save your money, and remember, the customer is always right.
Do strzelenia przez rzekę używajcie karabinu, oszczędzajcie karabin maszynowy.Here, but for shooting over the river, use the rifle, save the machine gun.
Od 13 roku życia, oszczędzałam 10 centów z każdego zarobionego dolara.I've saved 10 cents out of every dollar I've ever earned since I was 13.
/Ona też za nim tęskniła, /ale już nie oszczędzała, /by go zobaczyć.She missed him too but no longer saved to see him.
/Teraz oszczędzała na coś innego. OPERACJA KOSMETYCZNA:She now saved for a different reason.
A gdybym w ogóle nie oszczędzała?Well, what if I hadn't saved it all?
Adel od miesięcy oszczędzała na ten wyjazd.Adel saved up money for months for this trip.
Lindsey oszczędzała na sweter, który nosi Michelle Obama.Look, Lindsey saved up for a sweater Michelle Obama was wearing.
Więc oszczędzałyśmy i go wynajęłyśmy.So we all saved up and hired him.
Ale te 30 000 jenów to były pieniądze, które oszczędzałem dla ciebie.But that 30,000 yen was money l"d saved up for you.
Całą zimę oszczędzałem pieniądze tak, bym mógł jej kupić największe pudełko czekoladek w takim pudełku w kształcie serca.l had saved my money all winter long so that l could buy her the biggest box of chocolates in one of those heart-shaped boxes.
Harowałem i oszczędzałem.Well, I-i scrimped and I saved, and finally,
I oszczędzałem, bo gdyby Lisa chciała pójśc na studia do Browna, pieniądze czekały.And I saved so that when lisa wanted to go to brown, The money was there.
Nie mam dużo pieniędzy, ale oszczędzałem cały rok na prezent dla Mamy.I've not much money, but I've saved my pennies all year for a gift for Mom.
Na studiach, oszczędzałeś na klarnet.In high school, you saved up for a clarinet.
Pewnie oszczędzałeś na bandażach!You must have saved on bandages!
Słuchaj, co się stało z kasą, którą oszczędzałeś?Hmm. Money I saved. Okay, what about the royalties?
Drew odziedził jedną zaletę od ojca był skąpy i oszczędzał każdego pensa nie ważąc jak go zdobył.Drew inherited one quality from my father- he was a tightwad, and he saved every penny he got, no matteno mw he got it.
Etta, oszczędzał pieniądze, żeby kupić mi pierścionek!Etta, he saved the money to buy me a ring!
Lata mijały, oszczędzał pieniądze nie pobłażając sobie.And many years went by as he saved his money and tried not to indulge.
Długo na nią oszczędzaliśmy!We had saved up for months!
Musimy ciężko pracować, aby osiągnąć cel Żeby zebrać parę groszy oszczędzaliśmy sześć miesięcy!Look, we have saved up for a cow leg in 6 months!
Na tej książeczce... są pieniądze, które oszczędzaliśmy dla ciebie.The savings account... Is money that we saved for you.
Sołtysie, przez wiele lat oszczędzaliśmy.Mayor, we've saved over the years.
Twoja matka i ja oszczędzaliśmy całe życie na, jak to nazywała, czarną godzinę.Your mother and I saved our entire lives for what she called a rainy day.
Niektórzy całe życie oszczędzali, by zamieszkać w miłej dzielnicy, a tu wprowadziła się rodzina potworów i zniszczyła ich marzenia!How would you like if you dreamt and saved all your life to live in a nice neighborhood and then a bunch of guardless monsters moved in and destroyed all your dreams!
Oni wytwarzali, oszczędzali i jedli co musieli A ludzie kupowali to, co było potrzebne.And they manufactured, and they saved and they ate what they had to and the people shopped for what they needed.
Wpadłem na pomysł, jak ulepszyć nitownicę, dzięki czemu oszczędzali 5 i pół centa na sztuce.I came up with an improvement on the riveting gear that saved them five and a half cents per unit.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'save':

None found.
Learning languages?