Opowiedzieć (to tell) conjugation

Polish
79 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
opowiem
I will tell
opowiesz
you will tell
opowie
he will tell
opowiemy
we will tell
opowiecie
you all will tell
opowiedzą
they will tell
Imperative
-
opowiedz
you tell!
niech opowie
let him/her/it tell
opowiedzmy
let's tell
opowiedzcie
you all tell
niech opowiedzą
let them tell
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
opowiedziałam
I told
opowiedziałaś
you told
opowiedziała
she told
opowiedziałyśmy
we told
opowiedziałyście
you all told
opowiedziały
they told
Future feminine tense
opowiem
I will tell
opowiesz
you will tell
opowie
she will tell
opowiemy
we will tell
opowiecie
you all will tell
opowiedzą
they will tell
Conditional feminine tense
opowiedziałabym
I would tell
opowiedziałabyś
you would tell
opowiedziałaby
she would tell
opowiedziałybyśmy
we would tell
opowiedziałybyście
you all would tell
opowiedziałyby
they would tell
Conditional perfective feminine tense
opowiedziałabym była
I would have told
opowiedziałabyś była
you would have told
opowiedziałaby była
she would have told
opowiedziałybyśmy były
we would have told
opowiedziałybyście były
you all would have told
opowiedziałyby były
they would have told
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
opowiedziałem
I told
opowiedziałeś
you told
opowiedział
he told
opowiedzieliśmy
we told
opowiedzieliście
you all told
opowiedzieli
they told
Future masculine tense
opowiem
I will tell
opowiesz
you will tell
opowie
he will tell
opowiemy
we will tell
opowiecie
you all will tell
opowiedzą
they will tell
Conditional masculine tense
opowiedziałbym
I would tell
opowiedziałbyś
you would tell
opowiedziałby
he would tell
opowiedzielibyśmy
we would tell
opowiedzielibyście
you all would tell
opowiedzieliby
they would tell
Conditional perfective masculine tense
opowiedziałbym był
I would have told
opowiedziałbyś był
you would have told
opowiedziałby był
he would have told
opowiedzielibyśmy byli
we would have told
opowiedzielibyście byli
you all would have told
opowiedzieliby byli
they would have told
Impersonal
opowiedziano by
there would be told
opowiedziano by
there would be told

Examples of opowiedzieć

Example in PolishTranslation in English
"Buck Henderson", "Union Buster"... czy "Troy and Company's Summertime Smile Factory"... Ale jestem tu dziś, żeby opowiedzieć wam o Spiffy... Usuwaczu plam 21-go wieku.Buck Henderson, Union Buster... and Troy and Company's Summertime Smile Factory... but I'm here to tell you about Spiffy... the 21 st century stain remover.
"Chciałam opowiedzieć jej o tej dziwnej dziewczynie w więzieniu".'I wanted to tell her about that strange girl in the prison.
"Chcę ci opowiedzieć historię." Widzisz?I want to tell you a story
"Chcę ci opowiedzieć historię."I want to tell you a story
"Chcę ci opowiedzieć o tym."I want to tell you about it.
"A więc opowiedz mi trochę o twoim problemie, Nazwisko?""Why don't you tell me a little bit about your problem, name?"
"Don Miguel, opowiedz mi o El Diablo.""Don Miguel, tell me of El Diablo."
"Don Miguel, opowiedz mi o El Diablo.It was, "Don Miguel, tell me of El Diablo.
"Och, opowiedz to z tym chłopakiem.""Oh, tell the one about that boy."
"Po prostu opowiedz ławie przysięgłych historię"."Just tell the jury a story."
- Lepiej opowiedzcie o tej sytuacji kryzysowej.That would be too late. Yeah, why don't you guys just tell us about the emergency?
- Więc opowiedzcie mi o tym.- Well, then tell me about it.
A Lemon, Henry, opowiedzcie jeszcze raz o nocy, gdy się poznaliście.Now, Lemon, Henry, tell me again about the night you met.
A teraz opowiedzcie mi lekcji jazdy konnej, było fajnie?Now tell me about your horse back rating leason, it was fun ?
A teraz opowiedzcie nam jak to jest dorastać razem... w górach.And now tell us how it was growing up together... in the mountains.
- Ale przecież wszystko opowiedziałam?- But I told them everything. - That's how it works.
- Byłby zły, że to opowiedziałam.- He'd be mad I told you that story.
- Każdej nocy opowiadałam mu o przygodach jego dziadka w Afryce. - Ostatnio opowiedziałam mu o Minimkach.Every night, I told him stories about his grandpa's adventures in Africa, and last night, I told him about the Minimoys.
- Ta historia, którą ci opowiedziałam.- That story I told you. - Yes.
- Wiesz dlaczego to opowiedziałam?- Do you know why I told you this?
- Dlaczego nie opowiedziałaś mi?- Why have you not told me this story?
- Minęły, jakoś, 24 godziny, a ty wciąż nie opowiedziałaś mi o twojej randce z Dominikiem.- It's been, like, 24 hours and you still haven't told me about your date with Dominic.
- Więc to, co nam opowiedziałaś..So the story you told us wasn't true.
- Wyobrażam, bo opowiedziałaś mi to, trzy razy.- Yes,I can, 'Cause you've told me about three times.
- Właśnie, nic mi nie opowiedziałaś..- You never told me about the trip.
"Gdy opowiedziała o ojcu i dżinie# When she told about her father and the gin #
"i opowiedziała siostrze wszystkie nadzwyczajne prz.."And she told her sister as well as she could remember them... - ...
- A dzisiaj opowiedziała pani całkowicie nową historię.- And today you told a new story entirely.
- Dziewczyna mi opowiedziała. - Jaka dziewczyna?- The girl told me everything.
- Mama mi o tym opowiedziała.-Mom told me about that.
A kiedy wyznałaś im, co robił z tobą... one opowiedziały ci o sobie.And after you had told them what he had done to you they told you what he had done to them!
Do wesoło śpiewającej lutni... jej oczy opowiedziały historięTo lilting lutes... her eyes told the tale
Martwi nas wykup firm. Prosiliśmy, zaprzyjaźnione Gnomy Gaciowe, by opowiedziały nam o wielkich korporacjach.Since we are so concerned with the corporate takeovers, we went and asked our friends the underpants gnomes and they told us all about big corporations.
Przepraszam. Historyjka, którą opowiedziały nam aresztowane dzieciaki sprawdziły się w obu przypadkach.Sorry.The story the kids we arrested told us checks out on both sides.
W ciągu ostatniej godziny dwie z nich opowiedziały mi o swoich aborcjach.In less than two hours, two of them told me that they'd had abortions.
Gdyby tylko ściany mogły mówić, opowiedziałyby niezłą historię.If these walls could talk, man, the stories they would tell.
- Nie zna, opowiedziałem jej o nim.- She doesn't. - I just told her about him.
- Podobał ci się dowcip, który opowiedziałem?- Did you like that joke I told? - Yeah.
- Zadzwoniłem i opowiedziałem o tym bardzo szczegółowo.- I called in and told 'em what I saw, every detail.
-Nigdy nie opowiedziałem Ci tej historii...I never told you that story. - No.
! Tamtej nocy zadzwoniłeś do mnie. Wszystko mi opowiedziałeś.That night you called me, you told me everything.
"Deepak, nie opowiedziałeś jej historii miłości Raja?""Deepak, haven't you told her about Raj's love story?"
"podczas jedzenia lodów opowiedziałeś mi historię o pająku""While eating ice cream you told me the story of the spider"
- Nie powiem o tym doktor Wales i z pewnością nie powiem też, że mi o nich opowiedziałeś. Nie chcemy jej zawstydzać.- I wouldn't tell Dr. Wales and I certainly wouldn't tell her that you told me.
- Nie powiem o tym doktor Wales i z pewnością nie powiem też, że mi o nich opowiedziałeś.- I wouldn't tell Dr. Wales and I certainly wouldn't tell her that you told me.
* Gdy młynarz opowiedział swą historię ** As the miller told his tale *
- "Cooper opowiedział Amelii o dziwnych i niewiarygodnych rzeczach z przyszłości, jak komputery i dożywanie trzydziestki.Here we go. "Cooper told Amelia "about all the strange and incredible things
- A później opowiedział mi dziwaczną historyjkę.-And then he told me this bizarre story.
- Ash opowiedział mi o was wszystko.- Ash has told me all about you.
- Cześć, Adrien dużo mi o tobie opowiedział.- Hi, Adrien told me all about you.
Coś, czego nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy.Something that we've never told anybody else before.
Już wszystko opowiedzieliśmy zastępcy szeryfa.Well, we already told that Barney Fife of a deputy everything we know.
Nie opowiedzieliśmy mu jeszcze historii o tym domu...We still haven't told him the stories about this house...
Nie po tej historii, którą opowiedzieliśmy.Not after the story we told.
Rozmawialiśmy z ludźmi A-Rod'a i opowiedzieliśmy historię Kevina, i on zgodził się by zaprosić cię na dzisiejszy mecz jako gość specjalny, gdzie podpisze kij dla ciebie we własnej osobie.We talked to A-Rod's people and told them Kevin's story, and he has agreed to let you come to the game today as his special guest, where he'll sign the bat for you in person.
Incydent z cukierkiem, o którym nam opowiedzieliście.The incident with the candy that you told us about...
Kiedy opowiedzieliście mi o tym przez telefon, byłem w szoku.I mean, when you told me about this on the phone, - I was shocked.
Najgorszą częścią tej historii, był sposób w jaki ją opowiedzieliście.How you told the story was by far the worst part of the story.
Po rozmowie z waszą trójką, wiedziałem, że opowiedzieliście tę samą historię.Anyway, talking to you three, it became clear because you had all told the same story.
Przed tym, co wam zrobił, o czym nam opowiedzieliście.From what he did to you. - From what you kids told us he did to you.
"... gdybyśmy opowiedzieli sobie ze szczegółami..."...if we told each other the vulgar details...
- O wszystkim mi opowiedzieli.-They already told me everything.
/Persowie wrócili do biura. /I opowiedzieli współpracownikom /o 30 lesbach stawiających opór.The Persians returned to their office and told their coworkers how the thirty lesbos were refusing to let them in.
A gdy mi to opowiedzieli, grozili że mnie tu przywiążą i pozostawią na nędzną śmierć.No sooner had they told this hellish tale then straight they told me they would bind me here and leave me to this miserable death.
Co? ! To tylko historyjka, którą opowiedzieli ci rodzice.That is such a story that Mom and Dad told you.
"Wróciłem do swego kraju, w którym opowiem moim dzieciom"I have returned to my country, "where I will tell my children
"Zróbcie to co chcecie zrobić, a ja opowiem o tym.""Do what you are going to do and I will tell about it."
- Belle opowie panu co robiłem.Belle will tell you what I was doing.
Będziecie świadkami tego co się tu dziś wydarzy. I opowiecie o tym później.You will witness what happens here today, and you will tell of it later.
...czy skażona-zaszczurzona buda? Expose Colorado ma wyłączność na wywiad z byłymi pracownikami kuchni którzy opowiedzą historię która stanie wam w gardle. Co do chuja?Exposé Colorado has this exclusive interview with former kitchen workers who will tell a story that will curdle your strudel.
A teraz opowiadam jego historię moim dzieciom, a oni opowiedzą ją swoim... i tak dalej, i tak dalej.Now I tell his story to my children, and they will tell it to their children... and so it will go on.
Ale by upewnić się, że wyjdziecie zadowoleni... zdecydowaliśmy, że chłopaki opowiedzą resztę historii... więc przynajmniej dowiecie się jak dobre... mogło być zakończenie.But to ensure that you won't leave the theater feeling frustrated we have decided that the boys will tell you the rest of the story so at least you know how good the ending would have been.
Ci, którzy go znali, opowiedzą jego córce o dzielnym policjancie, człowieku oddanemu idei i przede wszystkim wzorowym ojcu.Those who knew him will tell his daughter about the policeman of valor, the man of conviction, and most of all the model father.
Gdybym miał czas, opowiedziałbym ci historię poety... który zajmował się kupowaniem słów.If I had the time, I would tell to you the story of a poet... who used to buy words.
Jetsem zadowolona bo nikt nie wie że tu jestem, nie znam nikogo kto znałby cię, i opowiedziałby mi o wszystkich złych rzeczach, które zrobiłeś.I'm glad, because no one knows I'm here I don't know anyone that would tell me¡­
Kto opowiedziałby mu, bo nie pamiętałby mnie w wieku 3 lat.Who would tell him or -- or how he would act or if he'd even remember me when he was 3. That -
Jedi nie opowiedzieliby ci tego.It's not a story the Jedi would tell you.
Dwóch więźniów z Owl Island opowiedziało mi historię o psychopacie z twarzą umarlaka.Two cons from owl island told me about some psycho with a face like a corpse.
Pismo Święte opowiedziało najlepszą historię w dziejach.Well, the Bible has been called the greatest story ever told.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'tell':

None found.
Learning languages?