Opanować (to master) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
opanuję
I will master
opanujesz
you will master
opanuje
he will master
opanujemy
we will master
opanujecie
you all will master
opanują
they will master
Imperative
-
opanuj
you master!
niech opanuje
let him/her/it master
opanujmy
let's master
opanujcie
you all master
niech opanują
let them master
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
opanowałam
I mastered
opanowałaś
you mastered
opanowała
she mastered
opanowałyśmy
we mastered
opanowałyście
you all mastered
opanowały
they mastered
Future feminine tense
opanuję
I will master
opanujesz
you will master
opanuje
she will master
opanujemy
we will master
opanujecie
you all will master
opanują
they will master
Conditional feminine tense
opanowałabym
I would master
opanowałabyś
you would master
opanowałaby
she would master
opanowałybyśmy
we would master
opanowałybyście
you all would master
opanowałyby
they would master
Conditional perfective feminine tense
opanowałabym była
I would have mastered
opanowałabyś była
you would have mastered
opanowałaby była
she would have mastered
opanowałybyśmy były
we would have mastered
opanowałybyście były
you all would have mastered
opanowałyby były
they would have mastered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
opanowałem
I mastered
opanowałeś
you mastered
opanował
he mastered
opanowaliśmy
we mastered
opanowaliście
you all mastered
opanowali
they mastered
Future masculine tense
opanuję
I will master
opanujesz
you will master
opanuje
he will master
opanujemy
we will master
opanujecie
you all will master
opanują
they will master
Conditional masculine tense
opanowałbym
I would master
opanowałbyś
you would master
opanowałby
he would master
opanowalibyśmy
we would master
opanowalibyście
you all would master
opanowaliby
they would master
Conditional perfective masculine tense
opanowałbym był
I would have mastered
opanowałbyś był
you would have mastered
opanowałby był
he would have mastered
opanowalibyśmy byli
we would have mastered
opanowalibyście byli
you all would have mastered
opanowaliby byli
they would have mastered
Impersonal
opanowano by
there would be mastered
opanowano by
there would be mastered

Examples of opanować

Example in PolishTranslation in English
"Minęło wiele lat Vladimir do opanować moc Jego Ducha.""It took many years for Vladimir to master the power of his Spirit."
"Sztukę tracenia nie tak trudno opanować:'The art of losing isn't hard to master.
"Żeby opanować chiński, trzeba mieć pamięć mandaryna."In order to master Chinese, one must have the memory of Mandarin.
- Nawet dwie. Chciałbym opanować to rzemiosło.I'd like to master the craft.
Dwie rzeczy, których nigdy nie opanowałam.Two things I have never mastered,
Nadal nie opanowałam między wymiarowej komunikacji.I still haven't mastered inter-dimensional communication.
Przypadkowo porzuciłam ośrodek odwykowy, nie opanowałam jeszcze tego.Yeah, the, uh, random time you dropped into into the rehab facility, I hadn't quite mastered it yet.
Spędziłam sześć miesięcy pracując tymczasowo w Bibliotece Hounslow, i dokładnie opanowałam System Dziesiątkowy Dewey w dwa dni.I spent six months working as a temp in Hounslow Library, and I mastered the Dewey Decimal System in two days flat.
Tak, cóż, i tak jeszcze tego nie opanowałam, więć...I haven't exactly mastered it anyway, so...
- Już to opanowałaś.- You've mastered that.
Ale z pewnością już to opanowałaś, złotko.Well, you've certainly mastered that, dear.
Istnieją 4 ciosy miecza, których nie opanowałaś.There are 4 sword strokes that you haven't mastered
Widziałam w wiadomościach że jeszcze tego nie opanowałaś !I saw on the news you haven't quite mastered that one yet.
Coś, co Wade opanowała.Something Wade's mastered.
Baldrick, małpoludy z Indii opanowały to.Baldrick, the ape creatures of the Indus have mastered this.
Dzieci opanowały w stopniu najwyższym rozwiązywanie testów.The kids have mastered test taking.
- Nigdy nie opanowałem tej umiejętności.A skill my program has never mastered.
/Na ostatnim roku opanowałem już języki /i zwyczaje różnych suwerennych grodów.By senior year, I had mastered the languages and customs of its various sovereign states.
Ale mogę zapewnić, że gdy już opanowałem problem z nogami, będę z pewnością w stanie popracować z tekstem.But I can assure you that once I have mastered the leg business I shall most certainly be at liberty to serve the lyric.
Częścią bycia dyrektorem generalnym, której nie opanowałem, jest golf. - I bardzo za tobą tęskniłem.Well, because one part of being a CEO is that I have not mastered is golf.
Dobrze je opanowałem.I kind of mastered it.
/Powoli odkryłeś, że opanowałeś chiński. /Z czasem zdałeś sobie sprawę, /że nauczyłeś się innych języków.Little by little, you discovered you'd mastered Chinese, just as later, you discovered you'd mastered other languages.
Części z 'detektywem' też nie opanowałeś.You haven't mastered the investigative part either.
Cóż, jeśli już opanowałeś wszystkie połączenia, Grayson, jak zamierzasz wykorzystać resztę swojej emerytury?Well, since you've already mastered the links, Grayson, how do you plan to spend the rest of your retirement?
Dalej, Walter. Pokaż generałowi, jak pięknie opanowałeś machanie.Go on, Walter, show the General how beautifully you've mastered the wave.
Hej, opanowałeś już Garbha?Hey, mastered the Garbha already?
"Vladimir opanował bardzo rzadki magii, i ta magia miała nazwę:"Vladimir had mastered a very rare magic, and this magic had a name:
- Możesz uwieżyc on opanował zapasy z aligatorem w tydzień?- Can you believe he mastered gator wrestling in a week?
/Pod moją opieką, Walter /opanował także akcent.And in time, under my tutelage, Walter eventually mastered the accent as well.
A ja jestem skłonny w to wierzyć ponieważ był jedynym, który to opanował.And l sort of believe that because he was the one who mastered it.
Adaptoid opanował twoje sztuczki, pamiętasz?Adaptoid's mastered all your tricks, remember?
Może jesteśmy tylko kiepskimi obserwatorami. Może nie opanowaliśmy umiejętności obserwacji i może to jest umiejętność.Maybe we haven't mastered the skill of observation... and maybe it is a skill.
To ambitny cel nauczać was drugiego języka, kiedy nie opanowaliście pierwszego.Teaching you English before you've mastered French...
To prawdziwy kwiat wolnej woli. Przynajmniej z tego, co do tej pory opanowaliście.That is the true flower of free will, at least as you've mastered it so far.
W odróżnieniu od innych, nie dam się nabrać na fakt, że... nosicie ubrania dorosłych, mistrzowsko opanowaliście podstawowy poziom komunikacji i jakoś, zdołaliście się nakarmić.Unlike everyone else around here, I'm not fooled by the fact that you... wear grown-up clothes have mastered the rudimentary levels of communication and, somehow, manage to feed yourselves.
Albo horrory romantyczne, choć to niezbyt popularny gatunek. Ale najwyraźniej istnieje, Szwedzi go opanowali.or,uh,romantic hor which isn't a popular genre, but apparently,it does exist,and apparently,the swedes have mastered iT.
Ale Espheni opanowali sztukę od infiltracji naszych ludzi i obracając je przeciwko nam, i nie możemy do tego dopuścić.But the Espheni have mastered the art of infiltrating our people and turning them against us, and we cannot let that happen.
Dzięki wiedzy, umiejętnościom i pomysłowości leśni ludzie opanowali swe środowisko.Through knowledge, skill and ingenuity rainforest people have mastered their environment.
Młode delfiny płyną obok, przypatrując się. Ale jak dotychczas, tylko osiem delfinów w tym miejscu, opanowało tę śmiałą technikę.Younger dolphins lie alongside, watching but so far only eight individuals here have mastered this daring technique.
To delikatne unaczynienia i wymagają gracji i elegancji które niewiele chirurgów z waszym doświadczeniem opanowało.It's delicate vascularity remands a grace and elegance that not many surgeons of your staion have mastered.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'master':

None found.
Learning languages?