Oddzielać (to separate) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
oddzielam
I separate
oddzielasz
you separate
oddziela
he/she/it separates
oddzielamy
we separate
oddzielacie
you all separate
oddzielają
they separate
Imperfective future tense
będę oddzielać
I will separate
będziesz oddzielać
you will separate
będzie oddzielać
he/she/it will separate
będziemy oddzielać
we will separate
będziecie oddzielać
you all will separate
będą oddzielać
they will separate
Imperative
-
oddzielaj
you separate!
niech oddziela
let him/her/it separate
oddzielajmy
let's separate
oddzielajcie
you all separate
niech oddzielają
let them separate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oddzielałam
I separated
oddzielałaś
you separated
oddzielała
she separated
oddzielałyśmy
we separated
oddzielałyście
you all separated
oddzielały
they separated
Future feminine tense
będę oddzielała
I will separate
będziesz oddzielała
you will separate
będzie oddzielała
she will separate
będziemy oddzielały
we will separate
będziecie oddzielały
you all will separate
będą oddzielały
they will separate
Conditional feminine tense
oddzielałabym
I would separate
oddzielałabyś
you would separate
oddzielałaby
she would separate
oddzielałybyśmy
we would separate
oddzielałybyście
you all would separate
oddzielałyby
they would separate
Conditional perfective feminine tense
oddzielałabym była
I would have separated
oddzielałabyś była
you would have separated
oddzielałaby była
she would have separated
oddzielałybyśmy były
we would have separated
oddzielałybyście były
you all would have separated
oddzielałyby były
they would have separated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oddzielałem
I separated
oddzielałeś
you separated
oddzielał
he separated
oddzielaliśmy
we separated
oddzielaliście
you all separated
oddzielali
they separated
Future masculine tense
będę oddzielał
I will separate
będziesz oddzielał
you will separate
będzie oddzielał
he will separate
będziemy oddzielali
we will separate
będziecie oddzielali
you all will separate
będą oddzielali
they will separate
Conditional masculine tense
oddzielałbym
I would separate
oddzielałbyś
you would separate
oddzielałby
he would separate
oddzielalibyśmy
we would separate
oddzielalibyście
you all would separate
oddzielaliby
they would separate
Conditional perfective masculine tense
oddzielałbym był
I would have separated
oddzielałbyś był
you would have separated
oddzielałby był
he would have separated
oddzielalibyśmy byli
we would have separated
oddzielalibyście byli
you all would have separated
oddzielaliby byli
they would have separated
Impersonal
oddzielano by
there would be separated
oddzielano by
there would be separated

Examples of oddzielać

Example in PolishTranslation in English
/Wkraczałem w dorosłość /ucząc się oddzielać uczucia od życia... /nie licząc na nic.I stumbled into adulthood learning to separate my feelings from my life... counting on nothing.
Ale twoje łożysko zdaje się oddzielać od macicy.But your placenta has started to separate from your uterus.
Bo nie powinieneś oddzielać żółtek od białek.Because you're not supposed to separate the yolk from the white.
Ciągle muszę oddzielaćI keep having to separate
I postaram się oddzielać jedno od drugiego.l'm gonna do my best to separate them.
A on powiedział: "Powiedziałbym jej: 'Kobieto, wtrącasz się do mojego życia osobistego, a wiesz, że oddzielam życie osobiste od naszego życia małżeńskiego.' ""'Woman, now that's gettin' into my personal life... and you know how I like to keep my personal life separate from my married life. "'
Jak pasterz pasący owce, oddzielam córki od ich rodziców.Like a shepherd tending sheep, I separate daughters from their parents. Control yourself, Faber!
Jedną z takich rzeczy jest, że zawsze oddzielam spocone skarpetki od tych wyjściowych.One of my things is I always separate my sweat socks from my dress socks.
Nieważne co myślisz, oddzielam życie towarzyskie od pracy.Noel, I do not find it difficult to keep my work and my social life separate.
Potem oddzielam powrózek od worka i dalej trzy centymetry dookoła pierścienia wewnętrznego.I then separate the cord from the sac and continue for one-half inch around the inside of the interior ring.
Jak oddzielasz życie prywatne od publicznego, kiedy w ciągu weekendu wszystko toczy się równolegle?How can you keep your private life separate from your public life when you're going through something this weekend which combines the two?
Kiedy oddzielasz człowieka od tego co kocha najbardziej, to to co robisz, to usuwanie tego co jest w nim wyjątkowe.When you separate a man from what he loves the most, what you do is purge what's unique in him.
Wiesz, ta stara sztuczka w której oddzielasz kobiecy kręgosłup od czaski.You know, that old magic trick where you separate a woman's spinal column from her skull.
"To imponujące pasmo górskie oddziela dwie północne doliny...""The imposing mountain range separates the northern basins..."
- Bo osocze się oddziela.That's what happens when it separates from the plasma.
/Co dokładnie jest tym, co oddziela cię od ludzi których ścigasz?What exactly is it that separates you from the people you hunt down?
/Technik robi nacięcie, oddziela tkankę podskórną /i powięź używając dźwigacza do skóry, /tworząc kieszeń na implant, /zazwyczaj stalową lub silikonową kulkę.The technician makes an incision,separates subcutis and fascia using a dermal elevator, creating a pocket where an implant's inserted-- typically steel or silicone bead.
/To nas oddziela, czyni ludźmi.This is what separates us, makes us human. - Gone.
Najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić... podczas śledztwa, to upewnic się, że oddzielamy... to, co wiemy od tego, co wydaje się nam, że wiemy.The most important thing we can do... when investigating a crime is to make sure we keep separate... what we know from what we think we know.
Teraz jest akurat coś w rodzaju żniw w naszej firmie kiedy oddzielamy ziarno od plew.This is kind of our harvest time of year where we separate the winners from the dead weight.
Zastawy, dzisiaj, oddzielamy słaby z silna.Pledges, tonight, we separate the weak from the strong.
Dlaczego oddzielacie świadomość od ciała podczas hibernacji?Help me out with something here. Why separate the consciousness from the body in the cryosleep process?
Jaką metodą oddzielacie izotopy rozszczepialne?Which method are you using to separate fissile isotopes?
(Stałe pozostałości zawierające koks i popiół, które oddzielają się podczas destylacji i obróbki termicznej wysokotemperaturowej smoły z węgla kamiennego w instalacjach destylacyjnych i pojemnikach do magazynowania.(Coke- and ash-containing solid residues that separate on distillation and thermal treatment of bituminous coal high temperature tar in distillation installations and storage vessels.
A czasami oddzielają Cię od twoich braci.And sometimes they separate you from your brother.
Alpy oddzielają Italię od Francji na południowym wschodzie.The Alps separate Italy from France in the southeast.
Ciała i dusze nie oddzielają się do momentu właściwego pogrzebania.Bodies and souls don't separate until they are properly buried.
Ciągłe ssanie jest podtrzymywanie /przez mini tornada, w serii rurek /które oddzielają brud od powietrza, dzięki sile odśrodkowej.Constant suction is maintained by mini tornadoes in a series of tubes that separate the dirt from air using centrifugal force.
Karim, oddzielaj miękki plastik!Karim, you separate the soft plastic.
Mamo! - Marty, nie oddzielaj się.No, Marty, don't, don't get separated!
Nie oddzielajcie mnie od syna.Don't separate me from my son.
Ta gigantyczna pustynia pełna popękanego lodu oddzielała Treadwella od świata zewnętrznego.This gigantic complexity of tumbling ice and abysses separated Treadwell from the world out there.
Jest częścią ukrytych drzwi, które oddzielały świat żywych od umarłych.That was very important since it was the false door which separated the living from the dead.
Nie możemy dłużej pozwolić, by nazwy i granice oddzielały nas od siebie.We can no longer allow ourselves to be separated by names and borders. Our two sides must unite or be destroyed.
Pasma górskie, morza i rzeki oddzielały populacje i umożliwiały rozkwit niezwykłej różnorodności biologicznej.Mountain ranges, seas and rivers have separated populations and allowed a tremendous range of biodiversity to flourish.
}Ale w dążeniu do tego dobra wspólnego... prosimy o zburzenie barier, które przez wieki... oddzielały Japonię od reszty świata.But in pursuit of that common good... we ask that you pull down the barriers which for centuries... have separated Japan from the rest of the world.
Zbudowano go w Niemczech, żeby oddzielał komunistyczny Wschód i demokratyczny Zachód.This was a wall in Germany that actually separated the communist east side and the democratic west side.
Czułem się tak zajebiście jak nikt świecie ... odkrywając te rzeczy... To oddzielało mnie od każdego... i wszyskiego czego nie cierpiałem w Wangaratta.I just felt like the coolest person in the world... to have discovered this thing... that separated me from everybody... and everything in Wangaratta that I kind of detested.
Dopóki nie przyjechali strażacy, rujnując wszystko swoimi wężami, co oddzielało ją od resztek pudełka.Until the firemen arrived, Blasting everything with their hoses, Which separated her from whatever
Tylko parę godzin oddzielało go od tego, aby posłać po Kantorke I uratować Mertena przed pewną śmiercią.Only hours separated him from sending for Kantorka, and saving Merten from certain death.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'separate':

None found.
Learning languages?