Oddać (to give) conjugation

Polish
100 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
oddam
I will give
oddasz
you will give
odda
he will give
oddamy
we will give
oddacie
you all will give
oddadzą
they will give
Imperative
-
oddaj
you give!
niech odda
let him/her/it give
oddajmy
let's give
oddajcie
you all give
niech oddadzą
let them give
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oddałam
I gave
oddałaś
you gave
oddała
she gave
oddałyśmy
we gave
oddałyście
you all gave
oddały
they gave
Future feminine tense
oddam
I will give
oddasz
you will give
odda
she will give
oddamy
we will give
oddacie
you all will give
oddadzą
they will give
Conditional feminine tense
oddałabym
I would give
oddałabyś
you would give
oddałaby
she would give
oddałybyśmy
we would give
oddałybyście
you all would give
oddałyby
they would give
Conditional perfective feminine tense
oddałabym była
I would have given
oddałabyś była
you would have given
oddałaby była
she would have given
oddałybyśmy były
we would have given
oddałybyście były
you all would have given
oddałyby były
they would have given
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oddałem
I gave
oddałeś
you gave
oddał
he gave
oddaliśmy
we gave
oddaliście
you all gave
oddali
they gave
Future masculine tense
oddam
I will give
oddasz
you will give
odda
he will give
oddamy
we will give
oddacie
you all will give
oddadzą
they will give
Conditional masculine tense
oddałbym
I would give
oddałbyś
you would give
oddałby
he would give
oddalibyśmy
we would give
oddalibyście
you all would give
oddaliby
they would give
Conditional perfective masculine tense
oddałbym był
I would have given
oddałbyś był
you would have given
oddałby był
he would have given
oddalibyśmy byli
we would have given
oddalibyście byli
you all would have given
oddaliby byli
they would have given
Impersonal
oddano by
there would be given
oddano by
there would be given

Examples of oddać

Example in PolishTranslation in English
! Równie dobrze moglibyśmy oddać mu duszę!And we are debating whether or not to give this monster a child?
" Nie zdążyłam ci jej oddać."I didn't get to give this back to you.
"... więc ktoś będzie musiał oddać część swojego ciastka, aby ktoś inny miał więcej." Ja chcę swoje ciastko w całości."Someone is going to have to give up a piece of their pie so someone else can have more." I want all my pie.
"Nie zdążyłam ci jej oddać."I didn't get to give this back to you.
"Tym razem chcę oddać wszystko".He says, "Doctor, this time, I want to give it all."
! - Pheebs, oddaj mi pierścionek!- Pheebs, give me the ring back.
"Jesteś bękartem Rodziny Królewskiej i Zauberbiestem, a twoja dziewczyna jest hexenbiest, a ja jestem Grimmem, więc oddaj mi dziecko.""You're a half-Royal, bastard Zauberbiest, "and your little girlfriend there is a hexenbiest, and I am a Grimm, so give me the baby."
"Moje dzieci..." Eryk oddaj to jej!- "My children..." - [children shout and fight] [girl] Eric, give it back to her!
Ale oddajmy mu jedno - przynajmniej nie wyrżnął o ziemię.But let's give him credit, at least he didn't spike himself.
Chcą mieć ten cholerny dom, to im go oddajmy!They want that damn house back, let's give them back that damn house!
Dlatego oddajmy Geethę Ajay'owiThat's why let's give up Geetha to Ajay.
Mówię wam dzisiaj w tych czasach kiedy tak łatwo jest krytykować tych, którzy służyli Ameryce oddajmy tym, którzy służyli w Wietnamie cześć i okażmy szacunek na który zasłużyli.I say to you tonight... in these times, when there is so much of a tendency to run down those who have served America in the past and today, let's give those who have served in Vietnam the honour and the respect that they deserve and that they've earned.
"Droga córko, oddałam cię do adopcji 18 lat temu..."Dear daughter, I gave you up for adoption 18 years ago
- A ja, że oddałam kokę - twojej syfiastej Iasce.I can't believe I gave all my coke to your filthy stripper.
- Byliśmy na dworze, oddałam ci pierścionek, ty płakałeś...I gave you the ring back, you started crying and cr-- Uh, no need to recap, Elliot. Right.
- Cóż, oddałam go Gigi.- Well, I gave that to Gigi.
- Miałam 16 lat kiedy oddałam Esme.- I was 16 when I gave up Esme.
* Ten któremu oddałaś swe serce...The one.. you gave your heart to..
- Cóż, nigdy ich też nie oddałaś.- Well, you never gave it back, either.
- Jest twoim synem, a oddałaś go Pete'owi?- I know. But he is your son and you gave him to Pete?
- Nie oddałaś mi go.- You just never gave it back to me.
- Potem ją oddałaś.Then you gave her up.
- Kobietą, która oddała go do adopcji.The woman who gave him up for adoption.
- Kto umarł? - Ona oddała ci swoje oczy.- She gave you her eyes.
- Lily oddała dziecko do adopcji, a tata się nie dowiedział.What are you talking about? Lily gave the child up for adoption
- Mama oddała twoje jedzenie psu.Mom gave your food to the dog.
- Miranda oddała nam naszą magie.- Miranda gave us our magic back.
Resztę oddałyśmy rodzicom.Debra and l... the rest we gave to the families.
Wtedy obie oddałyśmy krew.Uh, we both gave blood.
/I niniejszym oddajemy te dusze, /które oddały wszystko światu żywych.And we hereby commit these souls to the deep. Who at their last. gave all to the world of the living.
Dziękujemy za dar strawy I podziękuj zwierzętom, które oddały swe życia, byśmy mogli jeść. Za miłość, którą czujemy do siebie.We thank Thee for the gift of this food... and please thank the animals who gave their lives so we could eat, for the love we feel for each other, even when it's hard, especially when it's hard.
Moskiewskie kobiety oddały swe włosy Tatarom.The women of Moscow gave their hair to the Tatars. What else could the poor creatures do?
Mówimy, że wampiry oddały nam naszą Julie.We say vampires gave us our Julie back.
Ta kolonia istnieje ponieważ pokolenia oddały za nią życie.This colony exists because generations gave their lives for it.
- Nie. Jednak oddałabym życie, by ujrzeć w twych oczach przebaczenie.Yet I would give life to gaze upon forgiveness in your eyes again.
/Mimo to oddałabym życie, /by Merlin takim nie był.Yet I would give my life that Merlin were not.
A teraz oddałabym wszystko...And now I would give anything...
Ale masz dwoje wspaniałych dzieci, za które oddałabym rękę.But you got two great kids, which I would give my right arm for.
Czasami myślę, że też oddałabym wzrok, żeby tak grać na pianinie.I sometimes think I, too, would give my sight to play the piano that way.
Coś, za co oddałaby wszystko.The very thing that she would give her world for.
Dobrze, wiem tyle, że córka Nasha oddałaby wszystko, by spędzić jeszcze dzień ze swoją matką.Well,here's what I know. I know that Nash girl would give anything to spend one more day with her mother.
Jakaż ciemna ulica Co za ciemność Jaka piękna dziewczyna jeśli tylko jej matka oddałaby mi jąwhat a dark street what darkness what a pretty girl if her mother would give her to me there comes Pepe with the coal but I have something else to sell
Która matka oddałaby własne dziecko, jeśli nie musi?What mother would give up her child when she doesn't have to?
Moja stara matka oddałaby prawą rękę, aby być wybrana.My old mum would give her right hand to be chosen.
"...więc tak zrobiłem i oddałem krew na badania....so I came out and gave the blood sample.
"Jak wytłumaczę przełożonym, że oddałem ich dobra bez walki"?How am I going to explain to my proprietors that I gave up their goods without a fight?
- Bo oddałem je Lindzie.Because I already gave them to Linda.
- Całe $1 30.000 oddałem KIanowi.-I gave all 130,000 to the Outfit.
- Co? ! - Nie oddałem jej klucza.Never gave her back the key, man.
"Tony, oddałeś mi ostatnie 20 lat swojego życia."Tony, you gave me the last 20 years of life.
- Dlatego oddałeś mu wszystkie nasze pieniądze?- So you gave him our money?
- I ty oddałeś mu nóż?And you gave him his knife back?
- Jak to oddałeś?- You gave it away?
- Myślałem, że oddałeś ubrania mamy ubogim.I thought you gave all of Mom's clothes to charity.
"Biedny Artie, oddał życie za to miejsce i zginął w samotności"?He gave his life to this place and he died alone"?
"Earl miał tysiąć suwerenów, hej, heja, ho oddał je temu z toporem... o."The Earl he had a thousand sovereigns, hey nonny no He gave them all away to the man with the axe... oh.
"Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie "i oddał go Dawidowi, jak i resztę swojego stroju "aż do swego miecza, łuku i pasa".And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, 'and gave It to David, and his garments, 'even to his sword, and to his bow, and to his girdle.'
"Na godzinę zapomniał całkowicie o Francji i oddał się mnie.""For an hour, he completely forgot France and gave himself to me."
- Bo Hassan oddał się w ręce terrorystów.Only 'cause Hassan gave himself up to the terrorists.
- I oddaliśmy to.We gave it away.
2 lata temu królowa i ja oddaliśmy Ryszardowi Akwitanię.for reasons passing understanding... gave the Aquitaine to Richard.
A, obie mu oddaliśmy.Oh,we gave them both back to him.
Ale zabraliśmy te pieniądze i oddaliśmy je biednym!But that money we gave back to the poor.
Ale... ale Layla i ja, my tylko... oddaliśmy się sobie nawzajem.But... But Layla and me, we just... we just gave to each other.She, uh, I looked out for her.
-Właśnie oddaliście komuś ciało?You gave the body away?
Ale już oddaliście pieniądze.- But you gave all the money to charity.
Chyba miałem nadzieję, że oddaliście mnie, bo nie byliście gotowi,I guess i hoped that i'd find out that you gave me up 'cause you weren't ready,
I to, co zostało, wy idioci straciliście, oddaliście, zjedliście i wysadziliście.And the only thing that was left, you idiots either lost, gave away, ate, or just blew up and sank.
Kiedy mnie oddaliście, dokonaliście wyboru, dając mi tym najbardziej zdumiewający prezent.When you gave me up, you made a choice that gave me the most amazing gift.
,A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią i pokłon oddali smokowi, bo władzę dał Bestii."And all the world wondered after the beast." "And they worshipped the dragon which gave power unto the beast:
"Dobrze, oddam ci je" - rzekła.Of course I will give you my eyes.
"Za Federację oddam swoje życie."For the Federation I will give my life
"Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.""All these things I will give thee if you fall down and worship me",
"Mój głupi, słaby ojciec odda ci grunty."My stupid, weak father will give away his lots.
- I myślisz, że ci mnie po prostu odda?And you think he will give me to you? Just like that?
/Będąc pośrodku bitwy, /potrzebujecie powodu do walki. Idei, za którą oddacie wszystko, co kiedykolwiek posiadaliście. Wystarczy, że spojrzycie na towarzysza obok.If in the heat of battle... you need a reason to fight on... an idea for which you will give up... all that you will ever have... you need only to look at the man who fights at your side.
- klnę się na swoje życie i na tych, którym ja oddam krew i którzy mnie krew oddadzą...I swear on my life and the life of everyone who has given blood to me, or who I will give blood to...
"oddałbym oddech i serce oddałbym całe życie""I would give my breath and heart I would give my entire life"
- Powiedz im że oddałbym wszystko... - ...wszystko...by przywrócić ich synaYou tell them that I would give anything... anything to bring back their son
Czy, uh, pamiętasz ten dzień nad River Court Kiedy powiedziałeś mi że oddałbyś wszystko żeby mieć ją w domu?Do you, uh, do you remember that day on the River Court when you told me you would give anything to have her home?
Chcę, abyś wiedziała, że masz kogoś, kto oddałby swoje życie za ciebie.I just want you to know that there's somebody who would give their life for you.
Gdybym odnalazł tego Belga, Gibert na pewno oddałby mi odznakę.If only I could find the Belgian, Gibert would give me back my badge.
George oddałby wszystko.George would give everything.
Jest twoim aniołem stróżem, oddałby za ciebie życie.He is like your guardian, and would give up his life for you.
Jeśli miałbym jednego, który oddałby za mnie życie... byłbym szczęśliwcem.If I had one man that would give his life for me... I'd be very lucky.
Kiedy opuściliśmy prowincję powiedzieliście, że oddalibyście życie za klan Oyamada!As we left our province you said, you would give your life for our Oyamada-clan!
Dramaturdzy na całym świecie oddaliby życie za taki kompromis.Playwrights everywhere would give their shirts for that compromise.
I powiem ci, że w tym mieście są faceci, którzy oddaliby wszystko za to, żebym w nich wjechała, a potem wróciła i zrobiła to ponownie!And I'll have you know thatthere are guys in this town who would give anything tohave me drive over them and then, have me back up and drive over them again!
Inni oddaliby za to życie.Some people would give their eye teeth for this.
Marines z całego świata oddaliby swoje lewe jajo, żeby być tu, gdzie wy jesteście!Marines around this world would gives their left nuts to be where you are!
"To coś, oddało własne życie po to, żebym ja nie był głodny.""This is something who gave its life so I would not go hungry. "
10000 żołnierzy oddało życie, aby dać im te kilka dodatkowych godzin.10,000 soldiers gave their lives to give them those last few hours.
Dwóch moich ludzi też oddało życie, by służyć bogom! Ty tchórzu.Two of our brothers also gave their lives to serve the gods.
Jak wielu oddało swe, życie w poszukiwaniu Nowego Świata?How many gave their lives in search of the New World?
Mówili, że oddało 4 miliony. Cztery miliony, co tysięczny.They said that four million gave; one every thousand.
Mnóstwo dziewcząt oddałoby wszystko, żeby być na twoim miejscu.Lots of girls would give their eye teeth to be in your position.
Nie wiem, ilu ludzi... oddałoby za ciebie życie.I may not know how many people... would give up their life for you.
Tak. Wielu ludzi oddałoby swoje zęby, żeby siedzieć teraz na waszych miejscach.A lot of men would give their eyeteeth to be sitting where you're sitting now.
Wielu mężczyzn oddałoby wszystko...Plenty of men would give anything...
Wielu oddałoby życie za miecz spod jego ręki.Most people would give up everything to have a sword he made.

More Polish verbs

Related

dać
give
dodać
add
nadać
bloat
naddać
piece out
oddawać
give
podać
give
poddać
surrender
przedać
do
przydać
drift
rozdać
expand
udać
pretend
wdać
engage him
wydać
spend
wzdać
fan
zadać
demand

Similar

badać
explore
dodać
add
gadać
talk
gędać
do
grdać
do
jadać
eat
kidać
do
nadać
bloat
oblać
drench
obrać
peel
oćpać
do
odbić
bounce
odbyć
undergo
odjąć
subtract
odkuć
forge

Similar but longer

oddajać
do
oddalać
do
oddalić
dismiss
oddawać
give
oddąsać
do
oddukać
do
oddymać
do
odgadać
do
odjadać
do
odpadać
fall off
poddać
surrender

Other Polish verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?