Odbywać (to place) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odbywam
I place
odbywasz
you place
odbywa
he/she/it places
odbywamy
we place
odbywacie
you all place
odbywają
they place
Imperfective future tense
będę odbywać
I will place
będziesz odbywać
you will place
będzie odbywać
he/she/it will place
będziemy odbywać
we will place
będziecie odbywać
you all will place
będą odbywać
they will place
Imperative
-
odbywaj
you place!
niech odbywa
let him/her/it place
odbywajmy
let's place
odbywajcie
you all place
niech odbywają
let them place
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odbywałam
I placed
odbywałaś
you placed
odbywała
she placed
odbywałyśmy
we placed
odbywałyście
you all placed
odbywały
they placed
Future feminine tense
będę odbywała
I will place
będziesz odbywała
you will place
będzie odbywała
she will place
będziemy odbywały
we will place
będziecie odbywały
you all will place
będą odbywały
they will place
Conditional feminine tense
odbywałabym
I would place
odbywałabyś
you would place
odbywałaby
she would place
odbywałybyśmy
we would place
odbywałybyście
you all would place
odbywałyby
they would place
Conditional perfective feminine tense
odbywałabym była
I would have placed
odbywałabyś była
you would have placed
odbywałaby była
she would have placed
odbywałybyśmy były
we would have placed
odbywałybyście były
you all would have placed
odbywałyby były
they would have placed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odbywałem
I placed
odbywałeś
you placed
odbywał
he placed
odbywaliśmy
we placed
odbywaliście
you all placed
odbywali
they placed
Future masculine tense
będę odbywał
I will place
będziesz odbywał
you will place
będzie odbywał
he will place
będziemy odbywali
we will place
będziecie odbywali
you all will place
będą odbywali
they will place
Conditional masculine tense
odbywałbym
I would place
odbywałbyś
you would place
odbywałby
he would place
odbywalibyśmy
we would place
odbywalibyście
you all would place
odbywaliby
they would place
Conditional perfective masculine tense
odbywałbym był
I would have placed
odbywałbyś był
you would have placed
odbywałby był
he would have placed
odbywalibyśmy byli
we would have placed
odbywalibyście byli
you all would have placed
odbywaliby byli
they would have placed
Impersonal
odbywano by
there would be placed
odbywano by
there would be placed

Examples of odbywać

Example in PolishTranslation in English
152 — Przed pismem w sprawie przedstawienia zarzutów uczestnicy koncentracji wprawdzie również wiedzieli o stanie postępowania [odbywają się konsultacje, ponadto zgłaszający w chwili wszczęcia postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji dowiadują się, na jakich obszarach Komisja ma poważne wątpliwości dotyczące zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem], niniejsze informacje są jednak dużo mniej szczegółowe niż pismo w sprawie przedstawienia zarzutów i mogą się jeszcze na bieżąco zmieniać, w zależności od przebiegu badania rynku.152 — The parties to the concentration are made aware of the progress of the procedure prior to the statement of objections (discussions take place, and the notifying parties are told the areas in which the Commission has serious doubts as regards the compatibility of the concentration with the common market when the formal investigation procedure is initiated under Article 6(1)(c) of the Merger Regulation), but this information is much less detailed than a statement of objections and depending on how the market investigation proceeds can also change as matters progress.
A gdzie te spotkania się odbywają?And where did these meetings take place?
Aby zagwarantować, że anulacje nie odbywają się kosztem rentowności, częściowych anulacji należy dokonywać tylko wtedy, gdy nie spowodują one obniżenia wskaźnika kapitału podstawowego HSH poniżej poziomu [8,5-9,5] % na dzień 31 grudnia 2011 r., [9-10] % na dzień 31 grudnia 2012 r., [9,5-10,5] % na dzień 31 grudnia 2013 r. lub [10-11] % na dzień 31 grudnia 2014 r. Ponadto częściowe anulowanie nie może zostać dokonane, jeżeli, mimo osiągnięcia odpowiednich wskaźników w czasie częściowego anulowania, w świetle ostrożnych szacunków wskaźniki te nie zostaną utrzymane w kolejnych latach.In order to ensure that cancellations are not performed at the expense of viability, partial cancellations of the guarantee should be carried out only as long as they do not result in the ratio of HSH’s common equity falling below [8,5-9,5] % as at 31 December 2011, [9-10] % as at 31 December 2012, [9,5-10,5] % as at 31 December 2013 or [10-11] % as at 31 December 2014. Further, a partial cancellation may not take place if, despite the ratios being met at the time of the partial cancellation, this would no longer be the case in the light of conservative estimates for the following years.
Kursy s organizowane przez pastwa członkowskie i odbywaj si w Europie.The courses are being provided by the Member States and take place in Europe.
Wprzypadku gdy obydwa zebrania odbywaj@ siN w ci@gudwóch kolejnych dni, dieta dojazdowa jest naliczana napodstawie dšuチszej podróチy.In the cases listed above, members shall receive a flat-rateallowance based on the average journey time by airbetween their place of departure and the meeting venue,in accordance with the following rules: for members living less than 100 km away, no allowance; for members living more than 100 km away, a travelallowance;
Wyja┾niı, 〉e wybory odbywaj┕ce si┢ we jego wspùlnocie lokalnej s┕ przeprowadzane bez poszanowania zasady rùwno┾ci i w bardzo napi┢tej atmosferze. ¶Kraj Baskùw 〉yje w terrorze•.He explained that elections being held in his community were taking place without equal conditions and in a very tense atmosphere. `Τe Basque Country lives in terror.'
Wysoko・7 tej zaliczki równa siN kwocie, która zostašaby im zapšacona za wziNcie udziašu, poczynaj@c od zadeklarowanego miejsca ich stašego zamieszkania, w dwóch kolejnych zebraniach odbywaj@cych siN w siedzibie.This advanceshall be equal to the amount they would receive for attendingtwo consecutive meetings at Committee headquarters, departing from their declared place of residence.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'place':

None found.
Learning languages?