Nurkować (to dive) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
nurkuję
I dive
nurkujesz
you dive
nurkuje
he/she/it dives
nurkujemy
we dive
nurkujecie
you all dive
nurkują
they dive
Imperfective future tense
będę nurkować
I will dive
będziesz nurkować
you will dive
będzie nurkować
he/she/it will dive
będziemy nurkować
we will dive
będziecie nurkować
you all will dive
będą nurkować
they will dive
Imperative
-
nurkuj
you dive!
niech nurkuje
let him/her/it dive
nurkujmy
let's dive
nurkujcie
you all dive
niech nurkują
let them dive
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nurkowałam
I dived
nurkowałaś
you dived
nurkowała
she dived
nurkowałyśmy
we dived
nurkowałyście
you all dived
nurkowały
they dived
Future feminine tense
będę nurkowała
I will dive
będziesz nurkowała
you will dive
będzie nurkowała
she will dive
będziemy nurkowały
we will dive
będziecie nurkowały
you all will dive
będą nurkowały
they will dive
Conditional feminine tense
nurkowałabym
I would dive
nurkowałabyś
you would dive
nurkowałaby
she would dive
nurkowałybyśmy
we would dive
nurkowałybyście
you all would dive
nurkowałyby
they would dive
Conditional perfective feminine tense
nurkowałabym była
I would have dived
nurkowałabyś była
you would have dived
nurkowałaby była
she would have dived
nurkowałybyśmy były
we would have dived
nurkowałybyście były
you all would have dived
nurkowałyby były
they would have dived
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nurkowałem
I dived
nurkowałeś
you dived
nurkował
he dived
nurkowaliśmy
we dived
nurkowaliście
you all dived
nurkowali
they dived
Future masculine tense
będę nurkował
I will dive
będziesz nurkował
you will dive
będzie nurkował
he will dive
będziemy nurkowali
we will dive
będziecie nurkowali
you all will dive
będą nurkowali
they will dive
Conditional masculine tense
nurkowałbym
I would dive
nurkowałbyś
you would dive
nurkowałby
he would dive
nurkowalibyśmy
we would dive
nurkowalibyście
you all would dive
nurkowaliby
they would dive
Conditional perfective masculine tense
nurkowałbym był
I would have dived
nurkowałbyś był
you would have dived
nurkowałby był
he would have dived
nurkowalibyśmy byli
we would have dived
nurkowalibyście byli
you all would have dived
nurkowaliby byli
they would have dived
Impersonal
nurkowano by
there would be dived
nurkowano by
there would be dived

Examples of nurkować

Example in PolishTranslation in English
"będziesz z niej nurkować,You're going to dive off the whale.
- Musisz głębiej nurkować, mniej czasu pod wodą, mniej terenu sprawdzisz.-Got to dive deeper, less time underwater, cover less ground.
Ale jeśli chcemy nurkować poza rafą, musimy napełnić butle. Jest prawie 14:00.But if we have to dive over the reef, we have to refill these tanks, and it's almost 2:00 now.
- Nie nurkuję.- Hey, I don't dive.
-Patrzcie jak nurkuję!-Watch me dive!
Chcę mu pokazać jak nurkuję.When is Daddy coming? I wanna show him my dive.
Ciągle nurkuję!It's sticking! We're in a dive.
A potem nurkujesz jak bombowiec w krzakach!And then you dive-bombed into the bush!
Jak się czujesz, gdy nurkujesz?What's it feel like when you dive?
Marky, pokaż panu jak nurkujesz.Marky, show this guy your dive.
Ponieważ robisz rzeczy... bez pomyślunku, zwyczajnie nurkujesz i nigdy za cholerę nie pomyślisz jaka głęboka jest woda albo gdzie wypłyniesz.Because you do things... without a thought, you just dive in and never give a damn how deep the water is or who you're gonna land on.
Wiesz, jak nurkowanie, kiedy nurkujesz z kumplem Gdyby skończyło Ci się powietrzeit's a safety precaution? You know, like a scuba diver dives with a buddy in case you run out of air.
"Więc nurkuje po perły" "Zwykle bez powodzenia""So he dives for pearls" "But mostly without any luck"
/Jaki ptak nurkuje w niebiańskim stawie? /Which bird dives into the pond of the sky?
/W górę środkiem, nurkuje przed siebie.Up the middle, dives forward.
/Żuraw nurkuje w niebiańskim stawie./The crane dives into the pond of the sky
Co robi Bolszewik gdy nurkuje w Morzu Czerwonym?What does a Bolshevik do when he dives into the Red Sea?
- Tak nurkujemy.This is how we dive.
/My rozcinamy, nurkujemy/ /w ciemne wody./We cut things open, dive into dark waters.
Dziś nurkujemy do Dwighta Fitzgeralda.Today's dive will take us to the wreck of the Dwight Fitzgerald.
Kiedy tylko dno opadnie, nurkujemy i strzelamy na mój rozkaz.As soon as the bottom drops off, we dive and fire on my order. Aye!
Na otwartych wodach zawsze nurkujemy koło cieśniny Long Island.We do all of our open water dives out in long island sound.
/Po prawej znajduje się /zamarznięte morze, w którym nurkują.To the right is the frozen sea where they dive.
/W dużych oczach nurkują złe duchy /i prowadzą do obłędu. /Taka żona nie widzi /tego co jest prawdziwe.Evil spirits dive into big eyes and she will go mad seeing things that aren't there.
I kiedy jeden opalający się osobnik je zauważy one wszystkie nurkują dla bezpieczeństwa w szczelinę.And when one sunbather takes fright they all dive for safety.
Jeszcze tam czasami jeżdżę, obserwuję jak nurkują.I still go there sometimes, watch 'em dive.
Tak, bo widzisz, prawdziwi rybacy nurkują daleko od pomostu, to po pierwsze.Yeah, you see, real fishermen, what they do is they dive out past the jetty, first of all.
- Dalej, Wickey, nurkuj tam.[Raymond] Go, Wickey, dive in there.
- Nurkuj, smoku, nurkuj!- Dive, dragon, dive!
Chcesz, żeby 50 ton stali przygniotło tego dzieciaka i rozerwało cysternę, po czym wszyscy zdechniemy w ciągu pół godziny, ale proszę bardzo, śmiało nurkuj sobie!You want to cause 50 tons of steel to crush this kid and crack open a toxic tanker so that we can all be dead in the next half hour, then you be my guest and dive in there!
Harvey, zdejmij kamizelkę i nurkuj!Harvey! Get that life preserver off and dive!
Kamera termowizyjna pokazuje nam (jako kolor złoto-żółty) jak one schodzą na dół po zimnych niebieskich skałach i nurkuj do morza.The thermal camera shows them as golden yellow as they clamber down over the cold blue rocks and dive into the sea.
Na mój znak nurkujcie.Stand by to dive when I tell you.
Więc, nurkowałaś już kiedyś, poruczniku?So, you ever dived a boat before, Lieutenant?
Kiedy jego młody podopieczny raz po raz nurkował w głębiny jeziora w poszukiwaniu zaczarowanego kielicha. Romulus zakręcił swojego bujnego wąsa.As his young ward dived again and again to the depths of the lake, in search of the enchanted chalice, Sir Romulus twirled his luxuriant moustache.
Mój dziadek nurkował w Cieśninie Beringa w 1942.My grandpa dived in the Bering Straits in 1942.
On nie wingsuitinguje, i nigdy nie skakał ze spadochronem, czy nurkował, czy "spadał"He doesn't wingsuit, and he's never skydived or dove or "doven"

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'dive':

None found.
Learning languages?