Naznaczyć (to mark) conjugation

Polish
27 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
naznaczę
I will mark
naznaczysz
you will mark
naznaczy
he will mark
naznaczymy
we will mark
naznaczycie
you all will mark
naznaczą
they will mark
Imperative
-
naznacz
you mark!
niech naznaczy
let him/her/it mark
naznaczmy
let's mark
naznaczcie
you all mark
niech naznaczą
let them mark
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
naznaczyłam
I marked
naznaczyłaś
you marked
naznaczyła
she marked
naznaczyłyśmy
we marked
naznaczyłyście
you all marked
naznaczyły
they marked
Future feminine tense
naznaczę
I will mark
naznaczysz
you will mark
naznaczy
she will mark
naznaczymy
we will mark
naznaczycie
you all will mark
naznaczą
they will mark
Conditional feminine tense
naznaczyłabym
I would mark
naznaczyłabyś
you would mark
naznaczyłaby
she would mark
naznaczyłybyśmy
we would mark
naznaczyłybyście
you all would mark
naznaczyłyby
they would mark
Conditional perfective feminine tense
naznaczyłabym była
I would have marked
naznaczyłabyś była
you would have marked
naznaczyłaby była
she would have marked
naznaczyłybyśmy były
we would have marked
naznaczyłybyście były
you all would have marked
naznaczyłyby były
they would have marked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
naznaczyłem
I marked
naznaczyłeś
you marked
naznaczył
he marked
naznaczyliśmy
we marked
naznaczyliście
you all marked
naznaczyli
they marked
Future masculine tense
naznaczę
I will mark
naznaczysz
you will mark
naznaczy
he will mark
naznaczymy
we will mark
naznaczycie
you all will mark
naznaczą
they will mark
Conditional masculine tense
naznaczyłbym
I would mark
naznaczyłbyś
you would mark
naznaczyłby
he would mark
naznaczylibyśmy
we would mark
naznaczylibyście
you all would mark
naznaczyliby
they would mark
Conditional perfective masculine tense
naznaczyłbym był
I would have marked
naznaczyłbyś był
you would have marked
naznaczyłby był
he would have marked
naznaczylibyśmy byli
we would have marked
naznaczylibyście byli
you all would have marked
naznaczyliby byli
they would have marked
Impersonal
naznaczono by
there would be marked
naznaczono by
there would be marked

Examples of naznaczyć

Example in PolishTranslation in English
Drapieżniki używają głosu, by odstraszyć inne drapieżniki. I żeby naznaczyć terytorium. I w czasie rytuałów godowych.Predators use vocalisations to frighten other predators, and to mark territory, and to commence mating process.
Nie, odkąd Gorlacon oskarżył mnie o czary i zrobił mi to... Aby naznaczyć mnie jako wyrzutka, bym żyła tutaj samotnie do końca moich dni.Not since Gorlacon accused me of witchery and gave me this to mark me as an outcast and banished me to live out my days here, alone.
"naznacz te święte naboje i spraw""may these blessed bullets hit their mark
Rembrandt, naznacz to miejsce.Rembrandt, mark this spot.
A Melancholia sama go naznaczyła."And Melancholy marked him for her own
Josh, ona mnie naznaczyła.Josh, she marked me.
Nicole naznaczyła jej przyjaciół.Nicole marked her friends.
Ona go naznaczyła.She marked him.
"Tych, którzy mówili, że byłem fałszywy, że moje działania naznaczyły mnie na zdrajcę, proszę, aby w świetle nowego dnia odłożyć oskarżenia na bok."For those who said that I was false of heart, that my actions marked me as a traitor, I ask that in the light of this new day, we set aside recriminations.
Historyczne znaczenie uroczystego otwarcia nowego zespołu budynków Trybunału, którego wysoką rangę podkreśliła obecność wybitnych osobistości, nie może zepchnąć na drugi plan innych zdarzeń, które naznaczyły ubiegły rok.The historical importance of the inauguration of the Court’s new complex of buildings, an occasion marked by the presence of distinguished guests, should not push other events of the past year into the background.
Niezbyt dobrze je naznaczyłeś.You haven't marked them well.
Tej nocy naznaczyłeś swoją śmierć, Yaseer.That night marked your death, Yaseer.
Twoi wybrańcy, ci, których naznaczyłeś, zabijają się nawzajem.Your targets -- the ones you've marked -- They're slaughtering each other.
"Tramwaj zwany pożądaniem" naznaczył całe moje życie.A Streetcar Named Desire has marked my life.
ChwaIił się, że naznaczył pana szpadą.He bragged to have marked you by sword.
Duch mnie naznaczył.The spirit marked me.
I każdej nocy, kiedy będziesz leżał z nią w łóżku, a twoja gładka dłoń będzie napotykała na szorstkie ślady, jakimi ją naznaczył, będzie cię prześladował.And every night that you lie with her in bed and your hand brushes against the spot where he marked her, he'll haunt you.
Może Rahl go naznaczył, ponieważ chciał, żeby Stwórca, uwierzył, że Richard obrócił się przeciw niemu.Maybe Rahl marked him because he wanted the Creator to believe that Richard had turned against her.
Jak do naznaczyli, miał poprowadzić broń "Naznaczonych",After he was marked, his job was to guide The Marked's ultimate weapon,
Sądzę, żę mnie sobie naznaczyli.I think they've marked me.
To było wtedy, gdy mnie naznaczyli.It was when they marked me.
To oni cię naznaczyli?Are they the ones who marked you?
Ale oszukałem Żniwiarza dziewięć razy moim lekarstwem... i dzisiaj naznaczę dziesiątego.But I have cheated the Reaper nine times with my physic... and today will mark a tenth.
Najpierw naznaczę ciebie.first I will mark you.
Teraz cię naznaczę.I will mark you.
Ale naznaczy to początek czegoś pięknego.But it will mark the beginning of something wonderful.
To naznaczyło mojego tatę na całe życie.It's marked my dad for life.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning languages?