Nadmienić (to mention) conjugation

Polish
8 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
nadmienię
I will mention
nadmienisz
you will mention
nadmieni
he will mention
nadmienimy
we will mention
nadmienicie
you all will mention
nadmienią
they will mention
Imperative
-
nadmień
you mention!
niech nadmieni
let him/her/it mention
nadmieńmy
let's mention
nadmieńcie
you all mention
niech nadmienią
let them mention
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nadmieniłam
I mentioned
nadmieniłaś
you mentioned
nadmieniła
she mentioned
nadmieniłyśmy
we mentioned
nadmieniłyście
you all mentioned
nadmieniły
they mentioned
Future feminine tense
nadmienię
I will mention
nadmienisz
you will mention
nadmieni
she will mention
nadmienimy
we will mention
nadmienicie
you all will mention
nadmienią
they will mention
Conditional feminine tense
nadmieniłabym
I would mention
nadmieniłabyś
you would mention
nadmieniłaby
she would mention
nadmieniłybyśmy
we would mention
nadmieniłybyście
you all would mention
nadmieniłyby
they would mention
Conditional perfective feminine tense
nadmieniłabym była
I would have mentioned
nadmieniłabyś była
you would have mentioned
nadmieniłaby była
she would have mentioned
nadmieniłybyśmy były
we would have mentioned
nadmieniłybyście były
you all would have mentioned
nadmieniłyby były
they would have mentioned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nadmieniłem
I mentioned
nadmieniłeś
you mentioned
nadmienił
he mentioned
nadmieniliśmy
we mentioned
nadmieniliście
you all mentioned
nadmienili
they mentioned
Future masculine tense
nadmienię
I will mention
nadmienisz
you will mention
nadmieni
he will mention
nadmienimy
we will mention
nadmienicie
you all will mention
nadmienią
they will mention
Conditional masculine tense
nadmieniłbym
I would mention
nadmieniłbyś
you would mention
nadmieniłby
he would mention
nadmienilibyśmy
we would mention
nadmienilibyście
you all would mention
nadmieniliby
they would mention
Conditional perfective masculine tense
nadmieniłbym był
I would have mentioned
nadmieniłbyś był
you would have mentioned
nadmieniłby był
he would have mentioned
nadmienilibyśmy byli
we would have mentioned
nadmienilibyście byli
you all would have mentioned
nadmieniliby byli
they would have mentioned
Impersonal
nadmieniono by
there would be mentioned
nadmieniono by
there would be mentioned

Examples of nadmienić

Example in PolishTranslation in English
Kończąc, pragnę jeszcze nadmienić, że takie rozwiązanie w przypadku transgranicznych umów konsumenckich nie byłoby stosowne.Lastly, I would like to mention that such a solution would not be appropriate in the case of crossborder consumer contracts.
Mogę tylko nadmienić, że twoja linia włosów się cofa?Permission to mention your receding hairline, sir?
Wczoraj w nocy, nadmieniłaś o prawdopodobnej przystani dla naszego korporacyjnego sabotażysty, o firmie zwanej Radner Science.Last night, you mentioned a likely home for our corporate saboteur, a company called Radner Science.
Jedna z zainteresowanych stron nadmieniła, że Komisja nie wyjaśniła, dlaczego sprzedaż wewnętrzna została uwzględniona w danych liczbowych dotyczących sprzedaży przemysłu unijnego.One interested party mentioned that the Commission had not explained why the sales for captive use had been included in the sales figures of the Union industry.
Odwiedziłem biskupa i odbyliśmy naradę, w czasie której nadmieniłem, że mogę potrzebować spowiedzi, aby zrozumieć swoje postępowanie. Biskup przystał na to.I visited with the bishop, and we had a conference, and I had mentioned that perhaps I should need some counseling to get an understanding of this, and the bishop kind of at that time said, "Okay, go ahead and do that."
Jak nadmienił wniosek, panie Tusk, rozmawiałam z Xanderem Fengiem.As the subpoena mentioned, Mr. Tusk, I spoke with Xander Feng.
On nadmienił coś o tobie jakby cię znał bardzo słabo..He mentioned your name as though it were only vaguely familiar.
Z protokołu tego spotkania wynika, że adwokaci Chisso nadmienili dodatkowo, że reprezentowali też inne przedsiębiorstwo, które wyraziło swoje pragnienie podjęcia współpracy z Komisją w zakresie kartelu dotyczącego kwasu sorbinowego.It is apparent from the minute of that meeting that Chisso’s lawyers mentioned that they also represented another undertaking which had expressed its desire to cooperate with the Commission concerning a cartel relating to sorbic acid.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mention':

None found.
Learning languages?