Modlić (to pray) conjugation

Polish
93 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
modlę
I pray
modlisz
you pray
modli
he/she/it prays
modlimy
we pray
modlicie
you all pray
modlą
they pray
Imperfective future tense
będę modlić
I will pray
będziesz modlić
you will pray
będzie modlić
he/she/it will pray
będziemy modlić
we will pray
będziecie modlić
you all will pray
będą modlić
they will pray
Imperative
-
módl
you pray!
niech modli
let him/her/it pray
módlmy
let's pray
módlcie
you all pray
niech modlą
let them pray
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
modliłam
I prayed
modliłaś
you prayed
modliła
she prayed
modliłyśmy
we prayed
modliłyście
you all prayed
modliły
they prayed
Future feminine tense
będę modliła
I will pray
będziesz modliła
you will pray
będzie modliła
she will pray
będziemy modliły
we will pray
będziecie modliły
you all will pray
będą modliły
they will pray
Conditional feminine tense
modliłabym
I would pray
modliłabyś
you would pray
modliłaby
she would pray
modliłybyśmy
we would pray
modliłybyście
you all would pray
modliłyby
they would pray
Conditional perfective feminine tense
modliłabym była
I would have prayed
modliłabyś była
you would have prayed
modliłaby była
she would have prayed
modliłybyśmy były
we would have prayed
modliłybyście były
you all would have prayed
modliłyby były
they would have prayed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
modliłem
I prayed
modliłeś
you prayed
modlił
he prayed
modliliśmy
we prayed
modliliście
you all prayed
modlili
they prayed
Future masculine tense
będę modlił
I will pray
będziesz modlił
you will pray
będzie modlił
he will pray
będziemy modlili
we will pray
będziecie modlili
you all will pray
będą modlili
they will pray
Conditional masculine tense
modliłbym
I would pray
modliłbyś
you would pray
modliłby
he would pray
modlilibyśmy
we would pray
modlilibyście
you all would pray
modliliby
they would pray
Conditional perfective masculine tense
modliłbym był
I would have prayed
modliłbyś był
you would have prayed
modliłby był
he would have prayed
modlilibyśmy byli
we would have prayed
modlilibyście byli
you all would have prayed
modliliby byli
they would have prayed
Impersonal
modlono by
there would be prayed
modlono by
there would be prayed

Examples of modlić

Example in PolishTranslation in English
"Chcesz jasny umysł, aby się modlić za duszę,"Want clear mind to pray for soul,
# Właśnie klękam na kolana, by się modlić ## Even got down on my knees to pray #
- "Teraz twoja kolej, aby się modlić"?"It's your turn to pray."
- Ale musisz się modlić.- You only need to pray.
- Czy modlić się to coś niezwykłego?- Is it strange to pray?
" Czasem się modlę, ale nie sądzę, żeby Bóg mnie słuchał"."Sometimes I pray." "But I don't think God hears me."
"Cieszę się, że jesteście tacy dzielni i modlę się za was."{\She's a }Good writer. "... I am glad that you are so brave and I pray for you."
"I przywróć mi siły, modlę się do Ciebie przynajmniej na ten jeden raz. Boże""And strengthen me, I pray thee only this once, oh, God
"Jesteś częścią mnie, bez której nie przeżyję, i modlę się, bym nigdy nie musiała".It means, "You are a part of me, "a part that I could never live without, "and I hope and I pray that I never have to."
"Panie Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie, modlę się do Ciebie""Oh, Lord God, remember me, I pray thee
"Módl się za mnie, "jeśli w ogóle się modlisz"."Pray for me if you ever pray."
"Uważaj o co się modlisz." Nie zrozum mnie źle.They say, "Be careful what you pray for."
"a potem modlisz się, by uchwycić mrugnięcie,"and then you pray to catch a glimpse of,
- A o co się modlisz?-what do you pray for?
- Ale modlisz sie.- But you pray.
*To serce się modli...This heart prays..
, Który jest interesujący ze względu rodzaju wszystko o nim wydaje się być, jak , że to prawdziwy facet dowiedział się, wie wszystkich tych broni modli się w prawo Bogów ... więc wszystkie te rzeczy!Which is kind of interesting because everything else about him seems to be, like he was this really learned guy, he knows all these weapons he prays to the right Gods... so all this stuff!
- Baba też się za pana modli!- My wife also prays for You to him!
- Bo duchowny się modli, a nie walczy.A cleric prays. He doesn't fight.
"Twoja matka i ja modlimy się każdego dnia i mamy nadzieję, że zobaczymy cię wkrótce."Your mother and I pray every day. "That we'll get to see you soon.
*Cały czas się modlimy*"Time and time we pray."
- Cały czas się o niego modlimy.BENEDICT: We pray for him all the time. That's very nice.
- Czyli modlimy się o ptasią grypę?- So we're praying for bird flu?
- Kiedy się modlimy.We use it when we must. - When we pray.
"Wiem, że się nie modlicie, ale módlcie się teraz. ""I know you don't pray but pray now. "
- Tak się modlicie?This is how you Christians pray, is it?
- Wiem, ze obie sie za nia modlicie.I know you're both praying for her.
Chowacie się tu i modlicie o wiatr?You just hide here and pray for wind?
Facet do którego z mamą się modlicie to nie twój fan.I mean, the guy Mom's got you praying to? Not a fan.
"A artyście modlą się zawsze tak delikatnie,"And the artist prays ever so gently,
"Idż i módl się za niego" Bóg cię kocha i ludzie modlą się za ciebieGod loves you and people have been praying for you
"Nie czujesz, że twoi bliscy martwią się i modlą o ciebie?"Don't you feel your loved ones worrying about you, praying for you?
"Niechże ich usta czynią to, co ręce;" "Moje się modlą, przyjm modły ich, przyjmij."They pray, grant thou lest faith turn to despair."
*Niektórzy się modlą *Są tacy, co ją przeklinają"Some pray for love, some curse"
"... módl się za nas, grzeszników...""...pray for us sinners..."
"Idż i módl się za niego" Bóg cię kocha i ludzie modlą się za ciebieGod loves you and people have been praying for you
"Jedz, módl się, kochaj"."Eat, pray, love."
"Kochaj swoich wrogów i módl się za tych, którzy źle tobie życzą"."Love your enemies and pray for those who persecute you."
- Cóż, módlmy się, by to wszystko nie wróciło na dawne tory.Well, let's pray there'll be no slipping back to the old ways.
"'Wstańcie i módlcie się a nie będziecie wodzeni na pokuszenie.'""'Get up and pray so that you will not fall into temptation.'"
"Czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie dnia, ani godziny."All ye be awake and pray to stand before of the Son of Man
"Wiem, że się nie modlicie, ale módlcie się teraz. ""I know you don't pray but pray now. "
- Czy on powiedział "módlcie się"?He did just say "pray," didn't he? Mm-hmm.
- To módlcie się, bo obracam maleńkiego.- He says we're good. You better pray we are, Ricky boy, 'cause I'm gonna spin her around.
"Bóg wie, że się o to modliłam i tak się nie stanie."The Lord knows I prayed for it, it'll never happen.
- I modliłam się o jej spełnienie.You had a vision? And I have prayed upon it.
- Ja tylko modliłam się o twoje życie.l only prayed for your life.
- Przyszłam tu i modliłam się za ciebie.l came in here and prayed for you.
/Dużo się modliłam o to, /byś mnie odnalazł./I prayed so hard that you would find me.
Abbie... Nigdy nie modliłaś się, aby coś z twojej przeszłości zniknęło?Abbie, haven't you ever prayed for something from your past to just go away?
Bess McNeill, przez wiele lat modliłaś się o miłość.Bess McNeill, for many years, you've prayed for love.
Może nawet modliłaś się, żeby tym razem wynik był inny...Maybe you even prayed for a different answer this time.
Ona jest taka smutna... ten różaniec... O co modliłaś się, kiedy byłaś w kościele?she is so sad... this garland... what you prayed for to the saint when you were in the church?
Powiedziałaś, że się modliłaś, by stanął na nogi, byś była wolna.You told me you prayed to see him on his feet again so you could get out.
" Anna modliła się mówiąc:- "Hannah prayed and said,
- Być może dużo się modliła.- Maybe she prayed a lot.
- Cały czas się modliła.She prayed all the time.
/O te same polipy modliła /się Jenna.The same polyps Jenna had prayed for.
Ale bóg nawiedził twoją matkę modliła się i kochała mnie bezwzględnie.But God got ahold of your mother and she prayed and loved me unconditionally.
Dzieci modliły się za ciebie co noc, Raquel.The kids prayed for you every night, Raquel.
Gdybyście się modliły całym sercem, to wasze modlitwy zostałyby wysłuchane.If you would have prayed from your heart then your prayers would have been accepted.
Rodziny modliły się do Boga aby wszyscy woricli do nas cali i zdrowi.The families prayed to God and they all came back unharmed to us.
Na twoim miejscu modliłabym się o jego dobre zdrowie.And if I were you, I would pray for his good health.
"Stanąłem przed nim i modliłem się o to, że jeśli przeżyję, chciałbym okazać się godnym jego przyjaźni."I stood before it and prayed that I might live to be worthy of his friendship.
- Ale już się modliłem.- But I already prayed.
- Bo o to się modliłem.- That's what I prayed for.
- Coż, Ja też modliłem się do Boga, ale On nigdy nie powstrzymał mojego ojca, ani razu.God. Well, I prayed to God, but He never stopped my father, not once.
- Gdy umierała moja żona modliłem się do Wszechmogącego, ale on nic nie zrobił.- When my wide died, I prayed and the Almighty did nothing.
- A ty się modliłeś?- Have you prayed?
- O co się modliłeś?And what did you prayed for?
/Jeśli modliłeś się o niewłaściwą rzecz.../"If you prayed for the wrong thing...
Byłeś ostatnio na mszy i modliłeś do Wszechmogącego o pomoc?Have you been to mass lately, prayed to the almighty for help?
Gdy twój wnuk był zaginiony, skuliłeś się i modliłeś, a Wszechmogący pozwoliłby mu umrzeć pod twoimi stopami.When your own grandson was lost, you cowered and prayed to God, and the Almighty would have left him dead beneath your feet.
"Ryan modlił się, by nadal żyła."Ryan prayed that she was still alive.
"W strachu, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, które spadały na ziemię. ""And being in fear, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood, which fell upon the ground."
- Nie sądzisz, że on się modlił?Well, don't you think he prayed?
- Ojciec się modlił.- My father prayed.
-You modlił na nim.-You prayed on it.
- Nawet się modliliśmy kilka razy, wiesz, żeby ujrzał swoją drogę.Oh,weevenprayedafew times, you know, that he would see his way through.
Bo jeszcze się nie modliliśmy, a musimy się o to pomodlić.Because we haven't prayed yet, and we need to pray on this.
Czekaliśmy i i modliliśmy się o wasz bezpieczny powrót.We have waited and prayed for your safe return.
Cóż, modliliśmy się i modliliśmy o cud, a Tom nareszcie nam jeden sprowadził.Well, we prayed and prayed for a miracle, and Tom here finally brought us one.
Don przyszedł do kościoła i wspólnie się modliliśmy.Don came to the church. And--and we prayed.
Ale kto pośród nas... nie miał zawstydzających błędów w osądzie... albo emocjonujące wymiany zdań wypełnione trucizną... i modliliście się do Boga, aby to cofnąć?But who amongst us hadn't had an embarrassing public lapse in judgment? Or an emotional exchange so filled with poison that you prayed to God you could take it back.
Naprawdę? O co się modliliście?That they prayed?
- Więc sie modlili, jeden twarzą zwróconą w stronę Jerozolimy, drugi w stronę Mekki.- So they prayed, one facing Jersusalem, the other Mecca.
Całymi dniami modlili się do Ducha Księżyca. Następnie zabrali mnie nad święte wody.They prayed for days to the Moon Spirit, and... then they dipped me in the sacred waters.
Choć się modlili i marzyliPlenty have hoped and dreamed and prayed
Ci, którzy modlili się, by mnie zapomnieć, pewnego dnia zamrą ze strachu."those who prayed to forget me Will one day see my face And shrink in fear."
Codziennie modlili się w ich intencji.Each day, they prayed to the heavens.
Gdybym wierzył w Boga, modliłbym się, by moje akcje niczemu nie zaszkodziły"."If I am believe in God." "I would pray and hope from what I do not arise are greater damage."
Zamiast tego modliłbym się o jakąś dziewczynę.I would pray, instead, for a girlfriend.
Jak wielu z nas modliło się za Nigerię po wszystkich atakach Boko Haram?How many of us have prayed for Nigeria in the wake of all the strikes?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'pray':

None found.
Learning languages?