Migrować (to migrate) conjugation

Polish
26 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
migruję
I migrate
migrujesz
you migrate
migruje
he/she/it migrates
migrujemy
we migrate
migrujecie
you all migrate
migrują
they migrate
Imperfective future tense
będę migrować
I will migrate
będziesz migrować
you will migrate
będzie migrować
he/she/it will migrate
będziemy migrować
we will migrate
będziecie migrować
you all will migrate
będą migrować
they will migrate
Imperative
-
migruj
you migrate!
niech migruje
let him/her/it migrate
migrujmy
let's migrate
migrujcie
you all migrate
niech migrują
let them migrate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
migrowałam
I migrated
migrowałaś
you migrated
migrowała
she migrated
migrowałyśmy
we migrated
migrowałyście
you all migrated
migrowały
they migrated
Future feminine tense
będę migrowała
I will migrate
będziesz migrowała
you will migrate
będzie migrowała
she will migrate
będziemy migrowały
we will migrate
będziecie migrowały
you all will migrate
będą migrowały
they will migrate
Conditional feminine tense
migrowałabym
I would migrate
migrowałabyś
you would migrate
migrowałaby
she would migrate
migrowałybyśmy
we would migrate
migrowałybyście
you all would migrate
migrowałyby
they would migrate
Conditional perfective feminine tense
migrowałabym była
I would have migrated
migrowałabyś była
you would have migrated
migrowałaby była
she would have migrated
migrowałybyśmy były
we would have migrated
migrowałybyście były
you all would have migrated
migrowałyby były
they would have migrated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
migrowałem
I migrated
migrowałeś
you migrated
migrował
he migrated
migrowaliśmy
we migrated
migrowaliście
you all migrated
migrowali
they migrated
Future masculine tense
będę migrował
I will migrate
będziesz migrował
you will migrate
będzie migrował
he will migrate
będziemy migrowali
we will migrate
będziecie migrowali
you all will migrate
będą migrowali
they will migrate
Conditional masculine tense
migrowałbym
I would migrate
migrowałbyś
you would migrate
migrowałby
he would migrate
migrowalibyśmy
we would migrate
migrowalibyście
you all would migrate
migrowaliby
they would migrate
Conditional perfective masculine tense
migrowałbym był
I would have migrated
migrowałbyś był
you would have migrated
migrowałby był
he would have migrated
migrowalibyśmy byli
we would have migrated
migrowalibyście byli
you all would have migrated
migrowaliby byli
they would have migrated
Impersonal
migrowano by
there would be migrated
migrowano by
there would be migrated

Examples of migrować

Example in PolishTranslation in English
Ale jak zaczęło to migrować, wiesz, brzmienie zaczęło... się zmieniać zależnie do... miejsca gdzie to, wiesz, podróżowało.But as it started to migrate, you know, the sound started to... to change according to the...
Obawiam się, że zaczynają migrować z tej doliny.I'm afraid they're beginning to migrate outside our valley.
Skoro już mamy wodę przez okrągły roczek, możemy urządzić żwirowe tarliska i hodować pierwsze na świecie łososie arabskie, a także nauczyć je migrować do Oceanu Indyjskiego.So, now that we have year-round water, why not build some gravel spawning grounds, breed the world's first Arabian salmon, and teach the clever fellows to migrate to the Indian Ocean... Wonderful, wonderful idea.
Te dodatki do żywności są przeznaczone do stosowania zewnętrznego i nie powinny migrować do wewnętrznej jadalnej części owoców.These food additives are intended to be used for the external treatment and are not expected to migrate into the internal edible part of the fruits.
Zwierzęta również zaczynają migrować.The animals are also starting to migrate.
"Każdej wiosny dzika Frankie migruje do..."Every spring, the wild Frankie migrates to the...
Rodzi się w rzece, migruje w górę tejże rzeki przez dwa tysiące mil aby dotrzeć do morza, a potem wraca do miejsca swych narodzin by spłodzić potomstwo. Przezwycięża niesamowite trudności, żywiąc orły, niedźwiedzie grizzly, wilki, a nawet same lasy deszczowe.One that is born on a river... migrates up to 2, OOO miles in the sea... then returns to the vey place of birth to spawn... against enormous, miraculous odds... bringing nutrients on its journey to sustain the bald eagles... the grizzly bears, the wolves, even the rain forests themselves.
W ślad za sukcesem handlowym pojawiłosię zagrożenie przełowienia zasobów, w szczególnościzasobów Morza Śródziemnego, gdzie każdego lataczęść populacji tuńczyka migruje w celu złożenia tarła.But this commercial successcreated the risk of overexploitation of stocks, particularlyin the Mediterranean where part of the population migrates every summer to spawn.
Więc każdy migruje i wznosi swoją własną flagę po całym świecie.So everyone migrates and raises his own flag all over the world.
Wyjada swoje źródła pożywienia z lasu potem migruje na nasze zielone tereny i niszczy nasze uprawy.He eats up his food supplies in the forest, then migrates to our green belts and ravages our crops.
/Kiedy inne gatunki migrują /w majestatycznym kluczu w kształcie V,While other species migrate in aerodynamic flocks or majestic "V's, "
/Próbujemy wytępić /opornych terrorystów, /drani, którzy migrują /do Pakistanu.We're in the country trying to weed out persistent terrorists, bastards who migrated to Pakistan.
/Szczury tak nie migrują.Rats don't migrate like that.
Aplikacje krajowe do wymiany informacji uzupełniających migrują do sieci s-TESTA równolegle z przełączeniem.The national applications for the exchange of supplementary information shall migrate to s-TESTA network in parallel with the switchover.
Aplikacje krajowe do wymiany informacji uzupełniających migrują do sieci s-TESTA równolegle z przełączeniemThe national applications for the exchange of supplementary information shall migrate to s-TESTA network in parallel with the switchover.
- Dwa dni w Nowym Jorku, - a potem sobie migruj.Two days in New York and then you migrate.
Znaczna liczba nanitów migrowała do arterii, które dostarczają krew do ośrodków korowych mózgu.A number of nanites have migrated into the arteries that supply blood flow to functions of her brain.
Komórki macierzystę z serca dawcy migrowały... do Twojego szpiku i zwyczajnie przejeły fabrykę.The stem cells from the donor part migrated... to your bone marrow and just took all the refractory.
Pierwsze zaraziły się ptaki, które w ciągu kilku następnych lat migrowały na Alaskę, do Kanady i do Stanów Zjednoczonych.Birds in the area, and birds were especially susceptible, became infected. They migrated to Alaska, Northern Canada, to the American Upper Midwest.
Uważa się, że migrowały do słodkich wód by się rozmnażać gdzie młode mogły być bezpieczniejsze ale za to dorosłe są narażone na nowe zagrożenia.It's thought they migrated into freshwater rivers to breed, where the young may be safer, but the adults are exposed to new threats.
Właśnie dlatego migrowały i trzymały się tylko siebie.That's why they migrated and kept to themselves.
Przede wszystkim, wspólnym celem wniosku dorozporządzenia jest osiągnięcie dla wszystkich dorzeczyrzek wskaźnika migracji dorosłego węgorza na poziomie40% liczby węgorzy, które migrowałyby do morza widealnych, naturalnych warunkach, tj. bez przeszkód naszlakach migracyjnych, bez zanieczyszczenia i bez połowów.First of all, the draft regulation sets a common objectivefor the migration of adult eels to the sea for spawning:the “escapement”rate for each river basin must be 40%of the number of adult eels that would migrate to the seaunder ideal natural conditions, namely in the absence of obstacles to migration, pollution and fisheries.
ja byłem 7 kiedy migrowaliśmy do Pakistanu przez mułów.I was 7 when we migrated to Pakistan by mules.
Hindusi migrowali z rejonów Europy zamieszkiwanych przez typy kaukaskie.Indians migrated from the caucuses region of europe.
Nasi przodkowie pierwotnie migrowali tutaj z Kolonii, ale teraz to jest nasz dom.Our ancestors originally migrated here from the Colonies but this is our home now.
Wskazuje na to, że Siuksowie migrowali jednak na zachód.. Wspaniale.This means that the Sioux migrated further west than previously thought.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'migrate':

None found.
Learning languages?