Mieć (to have) conjugation

Polish
119 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
mam
I have
masz
you have
ma
he/she/it has
mamy
we have
macie
you all have
mają
they have
Imperfective future tense
będę mieć
I will have
będziesz mieć
you will have
będzie mieć
he/she/it will have
będziemy mieć
we will have
będziecie mieć
you all will have
będą mieć
they will have
Imperative
-
miej
you have!
niech ma
let him/her/it have
miejmy
let's have
miejcie
you all have
niech mają
let them have
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
miałam
I had
miałaś
you had
miała
she had
miałyśmy
we had
miałyście
you all had
miały
they had
Future feminine tense
będę miała
I will have
będziesz miała
you will have
będzie miała
she will have
będziemy miały
we will have
będziecie miały
you all will have
będą miały
they will have
Conditional feminine tense
miałabym
I would have
miałabyś
you would have
miałaby
she would have
miałybyśmy
we would have
miałybyście
you all would have
miałyby
they would have
Conditional perfective feminine tense
miałabym była
I would have had
miałabyś była
you would have had
miałaby była
she would have had
miałybyśmy były
we would have had
miałybyście były
you all would have had
miałyby były
they would have had
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
miałem
I had
miałeś
you had
miał
he had
mieliśmy
we had
mieliście
you all had
mieli
they had
Future masculine tense
będę miał
I will have
będziesz miał
you will have
będzie miał
he will have
będziemy mieli
we will have
będziecie mieli
you all will have
będą mieli
they will have
Conditional masculine tense
miałbym
I would have
miałbyś
you would have
miałby
he would have
mielibyśmy
we would have
mielibyście
you all would have
mieliby
they would have
Conditional perfective masculine tense
miałbym był
I would have had
miałbyś był
you would have had
miałby był
he would have had
mielibyśmy byli
we would have had
mielibyście byli
you all would have had
mieliby byli
they would have had
Impersonal
miano by
there would be had
miano by
there would be had

Examples of mieć

Example in PolishTranslation in English
! Ale aby latać na Chmurce Kinto trzeba mieć czyste serce.But in order to ride Kinto-Un, you have to have a pure heart.
! Dziewczyny muszą mieć jakąś rozrywkę.Oh, a girl's got to have a little fun.
" Niech to szlag! Musimy mieć całą ziemię!"We've got to have all the land!"
"...szkodaby mieć je jakoś tak pomieszane z...""...sheemed to have shomehow got mixshed with their..."
"A jedyną osobą, z którą kiedykolwiek chciałam mieć dziecko jesteś Ty. ""and the only person I would ever want to have a child with is you."
! - Myślisz, że mam szansę u Penny?Do you think I have a shot with Penny?
! - Nie mam kasy.- I have no money.
! Ale ja nie mam skrzydeł...I don't have wings.
! Cholera, Russell, mam prawo wiedzieć, dlaczego to mnie spotkało!Damn it, Russell, I have a right to know why this happened to me !
! Czemu ja mam tylko 37?How do I only have 37 friends?
! - I tak masz śliczny nosek.You happen to have a beautiful nose.
! Chyba nie przesuwasz operacji, bo nie masz swoich czapek?You're not pushing surgeries because you don't have your caps.
! Co masz do powiedzenia?What have you to say?
! Dobrze. Nie masz szefa.All right, all right, all right, you don't have a boss.
! Ja mam stomię, a ty masz problem.I have a stoma and you have a problem.
! - Mówiłem, Bullrog ma dużo-dużo mocy.I told you, Bulrog has lots and lots of powers.
! Ale nosek ma po matce.But he has his mother's nose.
! Bo może nie mam już ochoty ukrywać jej na półce i udawać, że nie ma dla mnie znaczenia.Perhaps because I am no longer willing to bury it on a shelf and pretend it has no meaning for me.
! Chce pan powiedzieć, że Budapeszt też ma swojego Mrocznego Rycerza?You mean to tell me Budapest has a Dark Knight too?
! - Panowie, szczęście, że mamy to.- Gentlemen, it's really lucky we have this.
! Gdy mamy będziemy mieć czas na naukę?When are we gonna have time to study?
! Gdzie? - To długa historia, a nie mamy czasu.- It's a long story and we don't have much time.
! Nie mamy czasu.We don't have time!
! Nie mamy na to czasu!We don't have time for this!
! Nie macie kominka!You don't have a fireplace.
" Wy macie Aqabe, my weźmiemy Moskwę, a oni niech mają Dover "."You have Aqaba, we'll have Moscow, you have Dover.
"A ponieważ byłem dwie przecznice od Muzeum Metropolitan, poszedłem tam po południu i zapytałem... jaki jest najdroższy obraz, który tu macie?"And since I happened to be two blocks from the Met, I go in that afternoon and ask, 'what's the most... expensive painting that you have in here? '"
"Czemu macie brytyjski akcent?""Why do you have British accents?"
"Czy ten stary kozioł jeszcze żyje?" wydaje się być motywem... Maadha Kai i to, że wszyscy... macie ochotę spytać mnie Maadha Kai (jeszcze nie? Muszę powiedzieć Madadayo (jeszcze nie)."Is this old goat still alive?" Seems to be the motive of... the Maadha Kai and that you all have... the desire to ask me Maadha Kai (not yet?
! Nets mają wielu kibiców.The Nets have a huge fan base.
! Żyjesz z tego, że informujesz innych ludzi o tym, że nie mają żadnej kontroli nad swoim życiem?Do you get off on telling people... that they have no control over their lives?
" -To nie jest uczciwe że jedne dziewczynki mają dużo ladnych rzeczy," ""'I don't think it's fair for some girls have plenty of pretty things and other girls have nothing at all.' Added little Amy with angel snuff."
" Niewolnicy nie mają motywacji do pracy"Slaves have no incentive to work
" Wy macie Aqabe, my weźmiemy Moskwę, a oni niech mają Dover "."You have Aqaba, we'll have Moscow, you have Dover.
" Proszę miej trochę śniegu "♪ please have some snow ♪
" spowoduj , jeśli on widział mnie być może on zrobiłby miłość zbiórki z mną więc on nie ścignąłby, by zabić mnie moja historia zaczęła się od 7 dni temu tego dnia i był studentem nadal miej dużo dziewczyny wokoło'Cause if he saw me maybe he would fall in love with me so he wouldn't chase to kill me my story started from 7 days ago on that day i was a student still have many girl around
"Dan, dlaczego nie rób ja kiedykolwiek miej dziewczynę?"Dan, why don't I ever have a girlfriend?
"Marie, miej...""Marie, have a..."
"Och, Jaśnie Pani, miej nade mną litość, nad biedną kobietą chodzącą i żebrającą od drzwi do drzwi!""Oh, maiden, please have mercy on me, a poor woman who has to go begging from door to door!"
"Żeńcie się I miejcie synów I córki."Marry and have sons and daughters.
- Dajcie spokój, miejcie odrobinę wiary!- Come on, have a little faith!
- I miejcie nadzieję, że nie użyją miotaczy.- And hope they don't have blasters.
- Lepiej miejcie kasę.- You better have my money.
/Ale... miejcie razem cudowne życie.I'm not going to hit on your husband, but, um, have such a great life together.
! Nie całkiem takie rozwiązanie miałam na myśli.It's not exactly the solution I had in mind.
"Byłaś" i "miałam" to słowa kluczowe."Were" and "had" being the key words, here.
"Dziękuje, że jesteś rodziną, której nigdy nie miałam.""Thanks for being the family I never had."
"John Mitchell jest najlepszym pracownikiem jakiego miałam.""John Mitchell is the finest employee I ever had.
! Czemu się go nie pozbyłaś, gdy miałaś szansę?I mean, why didn't you just get rid of it, when you had the chance for?
! To wszystko co miałaś!That was all you had!
"Gdy miałaś stu mężczyzn, dociera do ciebie, że właściwie niczym się nie różnią"."When you've had 100 men, "you realise there's no real difference between them."
"Hej, słyszałem, ze miałaś nieczyste myśli."I heard you had an impure thought about me.
! - Nic. Poszedłem wybierać kwiaty na przyjęcie a najwyraźniej moja narzeczona nie miała pojęcia, że jest moją narzeczoną.I went over to discuss flower arrangements and it seems my fiancée had no idea that she was my fiancée.
"A sprzedawczyni miała manzanas gigante".- Adorable. - Keep going, keep going. "And the saleswoman had manzanas gigante."
"Ale najpierw miała wyjechać z ojcem za granicę. "I żegnając się, wiedzieliśmy, że nie zobaczymy się przez kolejny rok.She had to go abroad first with her father and when we came to say goodbye we knew we wouldn't see each other for almost a year.
"Anne miała nadzieję, że przeżyła już wiek rumienienia się.""Anne hoped she had outlived the age of blushing."
"Baby Girl" miała drugą połowę.Baby Girl had the other half.
"Słyszałyśmy jakieś plotki, ale nie miałyśmy pojęcia o zachodzących zmianach."We heard rumors but had no idea of the changes taking place.
"W ciągu tego miesiąca miałyśmy wzloty i upadki."We've had our share of ups and downs over the last 30 days.
(pewnie go pożyczy od sąsiada) huj wie kiedy ostatnio miałyśmy 2 głodnych facetów na obiedzie.Try to think of an extra side dish. Lord only knows when's the last time we had two hungry men around here.
- Ale miałyśmy ubaw.We had a good time though
- Babcia i ja miałyśmy wyjątkową więź.[ Sighs ] My grandmother and I had a very special bond.
- Nie wiedziałam, że miałyście kota.I didn't know you had a cat.
/Słyszałem, że miałyście /z Sarą tydzień pełen wrażeń.I heard you and Sara had an exciting week.
Bałam się, że miałyście wypadek.I was afraid you'd had an accident.
Bo miałyście taką więź?Because you had such a bond?
Był ktoś jeszcze z kim miałyście kłopoty?Anyone else you and Cara had a run-in with?
"A twarze ich, jakby twarze męskie... włosy miały, jak włosy kobiece".Four angels. Their faces were as the faces of men. They had hair as the hair of women.
"Co one tu robią?" A one miały na ziemi pola wypełnione mistycznymi numerami - jeden, pięć, siedem, osiem, wiecie."What do they do here?" And they had a track laid out with mystic numbers - one, five, seven, eight, you know.
"Droga Lexy, moja przyjaciółka i ja miałyœmy sprzeczkę."Dear Lexy, my friend and I had a fight.
"Obie kobiety,... utrzymują, że - miały stosunki..."Both women in their 20s, charge that they had intimacy..." "lntimacies with Mr. Muhammad..."
"Prawie wszystkie zamki miały 50 pokoi i były w Anglii."And most castles had 50 rooms and were in England.
- Ale miałabyś Red Johna.- But you would have Red John.
"Miłość nie miałaby niczego, by zrobić... "z takim spojrzenia głupca stworzeniem", powiedziało pierwszy słodki i rozmyty króliczek. "Z tym nosem."Love would have nothing to do...
- Anglia miałaby nowego króla.- England would have a new king. - That would be murder!
- Chciałem, żeby tak myślała, bo jeśli powiedziałbym jej, dlaczego z nią zrywam, to miałaby przez to kompleksy, a to nie jest w porządku.- I wanted her to think that that was the case, but if I would have told her why I was breaking up with her, it would have given her a complex, and that's not okay.
- Czas, w którym miałaby tu dotrzeć...- That's how long it would have...
Oczywiście, nie próbowałyście wszystkiego, bo gdybyście próbowały wszystkiego, to miałybyście torbę ze sobą.Obviously, you didn't try everything, 'cause if you tried everything, I would have the bag.
- Ale zarabiamy pieniądze, bo wiemy, komu możemy ufać, a komu nie możemy, i przykro mi, ale gdyby to była twoja mocna strona, twoje dzieci miałyby ten sam kolor oczu.- But we make money by knowing who we can trust and who can't trust, and I'm sorry, but if that were a strong suit of yours, your kids would have the same color eyes.
-Pijawki i robaki tego miasta miałyby polowy dzień.The leeches and maggots of this city would have a field day.
! On... był wszystkim... co kiedykolwiek... miałem!He was the only friend... l ever had!
! Prawie miałem.I nearly had it.
" Cóż, miałem walkę z żoną. ""Well, I had a fight with my wife."
"Angel" Arethy Franklin... i zawsze miałem to marzenie, że jakieś piękne, zapłakane kobiety będa śpiewały..."Angel" by Aretha Franklin... and I've always had this fantasy that some beautiful, tearful woman will insist on...
"Dobra, miałem takie problemy, ale kim naprawdę jestem?"Okay, I've had those problems but who actually am I?
! /W końcu miałeś to, czego chciałeś.You finally had what you wanted.
! Cały czas miałeś pistolet?You had a gun all along?
! Myślę, że miałeś kilka dobrych miesięcy.- I think you had a few good months.
" Słyszałem, że miałeś meowie(? ) "."Heard you had a meowie."
"Ależ wujku, sam mówiłeś, że kiedy byłeś mały, sam miałeś zwierzątko!"Harrumph! ' "'But, Uncle, you said you had a puppy when you were little.
! Jak to miejsce by wyglądało, gdyby każdy miał taką samą fryzurę?What would this place be like if everybody had the same haircut?
" kto miał motyw, możliwości, kto miał odpowiedni sprzęt, "" who had the motive, who had the opportunity, who had the equipment, "
" na lotniskach, to był samolot, który miał niebieskie logo na przodzie, "" at an airport, it was a plane that had a blue logo on the front "
", że było to pierwsze zawiadomienie miał swojego podejścia."that this was the first intimation he had of his approach.
"...to już ostatni dzwonek..." Ale miał jeden problem.But he had one problem.
! - O drugiej mieliśmy mieć spotkanie.-We had a meeting at two o'clock.
! Ponieważ... mieliśmy pecha!Because we just had bad luck.
" Batalion 3 do dyspozytora: właśnie mieliśmy kolejną eksplozję. "" Battalion 3 to Dispatch, we've just had another explosion. "
"A teraz proszę cię pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaje ci tego, jako nowego przykazania,lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku.""Now l beseech thee, lady, "not as though l wrote a new commandment unto thee, "but that which we had from the beginning, that we love one another."
"Ale dlatego, że zaszliśmy razem tak daleko i ponieważ 'nie mieliśmy jeszcze śniadania, James i ja zdecydowaliśmy się nagiąć reguły''But, because we'd come so far together, and because 'we hadn't had breakfast yet, James and I decided to bend the rules.'
"Nie martwcie się tym, nie mieliście wyboru."Don't worry about it, you had no choice.
"Wy ludzie mieliście wojny przeciw innym ludziom innego wyznania i koloru"You human beings have had wars against people of different creeds and colours
- Ale to nie jest przecież możliwe, żebyście obaj ściągali, bo mieliście 2 zupełnie inne wersje testu.Damn! But it would have been impossible... for either of you to cheat, you had two totally different versions of the test.
- Ale z tego co zrozumiałam, Regino, razem z ojcem córki, mieliście wątpliwości, tuż po powrocie ze szpitala, czy to prawda?But, Regina, from what I understand you and your daughter's father had doubts shortly after you came home from the hospital. Is that right?
- Był tylko jeden, mieliście broń.There was just one. You had guns.
! To jest jakby Kochanowski i Doda mieli dziecko i nazwaliby go, "Właśnie ta sytuacja." - Nie...This is like O. Henry and Alanis Morissette had a baby... and named it this exact situation.
"Co gdybyśmy mieli pomysły, które mogą żyć własnym życiem?"What if we had ideas that could think for themselves?
"Gdybyśmy mieli większe mieszkanie, nie byłoby tego problemu." W domyśle - gdybyśmy się "pobrali"...You know, "If we had a bigger place, we wouldn't have this problem."
"Jezu, chciałbym, abyśmy mieli kapitana 30 lat młodszego".Christ Almighty, I wish we had a captain 30 years younger.
"Lana i Tajniak nie mieli pojęcia, że byli prowadzeni w pułapkę." - On ich wystawia?"Lana and The Fed had no idea they were being driven straight into a trap."
"Gdyby jego nie było, miałbym o wiele mniej kłopotów"?"You know, if he just never existed, "I would have avoided a massive heap of trouble," you know?
"Ja miałbym wysłać do ciebie kogoś z listem polecającym? !""I would have sent you somebody with a letter of introduction?"
"Mówilibyśmy ci więcej, ale mielibyśmy cenzorów na naszej dupie"And picnic on the grass We'd tell you more but we would have the censors on our ass
Bez niego nie mielibyście niczego i wiecie o tym.You would have nothing without him, and you know it.
"Ale tylko jedno z was miało i jedno, i drugie i trzecie!"'But only one of you had all three ! '"
"Jeanette" nie miało polotu.Yeah, Jeanette had no panache.
"Nawet dziecko z normalnymi stopami pokochało świat, odkąd miało nowe buty.""Even a child with normal feet was in love with the world... "...after he had got a new pair of shoes."
"Trzęsienie Słońca" z 1998 roku na Ziemi miałoby wartość 11,3 w skali Richtera.The 1998 sunquake would have measured in 11.3 on the Richter scale.
"jedno z tych zwierząt miałoby macki długości 27 stóp"....oneof theseanimals,only 6feet long, would have tentacles 27 feet long.

More Polish verbs

Related

miewać
do
niemieć
do
pomieć
do
śmieć
junk
umieć
be able

Similar

maić
adorn with verdure
miąć
crimp
mieść
hurl
mleć
grind
mżeć
do
mżyć
drizzle
pleć
sex
rżeć
say
tleć
do
źreć
eat
żreć
eat

Similar but longer

dumieć
do
miecić
do
mielić
grind
mienić
sparkle
miesić
knead
mieść
hurl
miewać
do
musieć
do
pomieć
do
śmieć
junk
umieć
be able

Other Polish verbs with the meaning similar to 'have':

None found.
Learning languages?