Kursować (to run) conjugation

Polish
13 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kursuję
I run
kursujesz
you run
kursuje
he/she/it runs
kursujemy
we run
kursujecie
you all run
kursują
they run
Imperfective future tense
będę kursować
I will run
będziesz kursować
you will run
będzie kursować
he/she/it will run
będziemy kursować
we will run
będziecie kursować
you all will run
będą kursować
they will run
Imperative
-
kursuj
you run!
niech kursuje
let him/her/it run
kursujmy
let's run
kursujcie
you all run
niech kursują
let them run
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kursowałam
I ran
kursowałaś
you ran
kursowała
she ran
kursowałyśmy
we ran
kursowałyście
you all ran
kursowały
they ran
Future feminine tense
będę kursowała
I will run
będziesz kursowała
you will run
będzie kursowała
she will run
będziemy kursowały
we will run
będziecie kursowały
you all will run
będą kursowały
they will run
Conditional feminine tense
kursowałabym
I would run
kursowałabyś
you would run
kursowałaby
she would run
kursowałybyśmy
we would run
kursowałybyście
you all would run
kursowałyby
they would run
Conditional perfective feminine tense
kursowałabym była
I would have run
kursowałabyś była
you would have run
kursowałaby była
she would have run
kursowałybyśmy były
we would have run
kursowałybyście były
you all would have run
kursowałyby były
they would have run
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kursowałem
I ran
kursowałeś
you ran
kursował
he ran
kursowaliśmy
we ran
kursowaliście
you all ran
kursowali
they ran
Future masculine tense
będę kursował
I will run
będziesz kursował
you will run
będzie kursował
he will run
będziemy kursowali
we will run
będziecie kursowali
you all will run
będą kursowali
they will run
Conditional masculine tense
kursowałbym
I would run
kursowałbyś
you would run
kursowałby
he would run
kursowalibyśmy
we would run
kursowalibyście
you all would run
kursowaliby
they would run
Conditional perfective masculine tense
kursowałbym był
I would have run
kursowałbyś był
you would have run
kursowałby był
he would have run
kursowalibyśmy byli
we would have run
kursowalibyście byli
you all would have run
kursowaliby byli
they would have run
Impersonal
kursowano by
there would be run
kursowano by
there would be run

Examples of kursować

Example in PolishTranslation in English
Dla pociągów klasy 1 dopuszcza się, na podstawie wzajemnego porozumienia między wszystkimi zarządcami infrastruktury, po których liniach mają kursować te pociągi i przedsiębiorstwem kolejowym, dodatkowe oddziaływanie maźnic na przytorowe urządzenia HABD niezależnie od pokładowych urządzeń detekcji, jeżeli spełnione są wszystkie wymagania punktu 4.2.3.3.2.3.It is permissible for Class 1 train axle boxes, by mutual agreement between all the infrastructure managers to whose lines the trains are intended to run and the railway undertaking, to interface with trackside HABD, in addition to the on board detection equipment, if all the requirements of clause 4.2.3.3.2.3 are fulfilled.
Ponieważ pociągi międzynarodowe muszą kursować na trasach będących kombinacjami kilku korytarzy określonych w niniejszym rozporządzeniu, zarządcy infrastruktury kilku korytarzy mogą również koordynować swoje działania, aby zapewnić w tych korytarzach odpowiednią zdolność przepustową, płynny ruch i spójne stosowanie zasad pierwszeństwa w odniesieniu do różnych rodzajów ruchu w przypadku zakłóceń.As international trains need to run itineraries combining several corridors, as defined in this Regulation, the infrastructure managers of several corridors may also coordinate their activities in order to ensure, on the corridors concerned, the availability of capacity, fluid movements and a coherent application of priority rules to the different types of traffic in the event of disturbance.
Prędkość eksploatacyjna jest nominalną prędkością, z jaką pociągi mają kursować podczas codziennej eksploatacji na odpowiednich odcinkach.The service speed is the nominal speed trains are expected to run in daily operation on appropriate sections.
Tak tylko kursuję między moim mieszkaniem, twoim, i pracą, a... dziewczyna musi mieć czystą bieliznę.I'm just running between yours and mine and work, and, uh... a girl's got to have clean underwear.
- Czy w pobliżu kursuje pociąg?Yeah,st.Mary'sis on the north border of the golf course. Is there a trainthat runs through that property?
Może kursuje tylko w niektóre noce.Maybe it only runs certain nights.
- Czy pociągi kursują ?- Are any trains running? - I don't know.
Co dwie przecznice kursują autobusy do centrum ewakuacyjnego.Well, there are shuttle buses running to the evacuation center every two blocks, ma'am.
Ma w zasięgu trzy sektory Federacji. Frachtowce kursują tam i z powrotem.They're running supply ships back and forth.
Nie ma żadnych lotów, ale pociągi kursują.No flights, but the trains are running.
W przypadku linii, na której kursują pojazdy stosujące różne pantografy, należy wziąć pod uwagę szerokość maksymalną.In the case of a line run by various pantographs, the maximum width should be considered.
Nie wydaje mi się, żeby kursowały tu pociągi.I didn't figure any transients this far up.
Mallard kursował z Londynu do Edynburga przez dziesięciolecia, a w 1938 doszedł do prędkości ponad 200 km/h.The Mallard ran between London and Edinburgh for decades. In 1938, it attained a speed of over 200 kilometers an hour.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'run':

None found.
Learning languages?