Kosztować (to cost) conjugation

Polish
82 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kosztuję
I cost
kosztujesz
you cost
kosztuje
he/she/it costs
kosztujemy
we cost
kosztujecie
you all cost
kosztują
they cost
Imperfective future tense
będę kosztować
I will cost
będziesz kosztować
you will cost
będzie kosztować
he/she/it will cost
będziemy kosztować
we will cost
będziecie kosztować
you all will cost
będą kosztować
they will cost
Imperative
-
kosztuj
you cost!
niech kosztuje
let him/her/it cost
kosztujmy
let's cost
kosztujcie
you all cost
niech kosztują
let them cost
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kosztowałam
I cost
kosztowałaś
you cost
kosztowała
she cost
kosztowałyśmy
we cost
kosztowałyście
you all cost
kosztowały
they cost
Future feminine tense
będę kosztowała
I will cost
będziesz kosztowała
you will cost
będzie kosztowała
she will cost
będziemy kosztowały
we will cost
będziecie kosztowały
you all will cost
będą kosztowały
they will cost
Conditional feminine tense
kosztowałabym
I would cost
kosztowałabyś
you would cost
kosztowałaby
she would cost
kosztowałybyśmy
we would cost
kosztowałybyście
you all would cost
kosztowałyby
they would cost
Conditional perfective feminine tense
kosztowałabym była
I would have cost
kosztowałabyś była
you would have cost
kosztowałaby była
she would have cost
kosztowałybyśmy były
we would have cost
kosztowałybyście były
you all would have cost
kosztowałyby były
they would have cost
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kosztowałem
I cost
kosztowałeś
you cost
kosztował
he cost
kosztowaliśmy
we cost
kosztowaliście
you all cost
kosztowali
they cost
Future masculine tense
będę kosztował
I will cost
będziesz kosztował
you will cost
będzie kosztował
he will cost
będziemy kosztowali
we will cost
będziecie kosztowali
you all will cost
będą kosztowali
they will cost
Conditional masculine tense
kosztowałbym
I would cost
kosztowałbyś
you would cost
kosztowałby
he would cost
kosztowalibyśmy
we would cost
kosztowalibyście
you all would cost
kosztowaliby
they would cost
Conditional perfective masculine tense
kosztowałbym był
I would have cost
kosztowałbyś był
you would have cost
kosztowałby był
he would have cost
kosztowalibyśmy byli
we would have cost
kosztowalibyście byli
you all would have cost
kosztowaliby byli
they would have cost
Impersonal
kosztowano by
there would be cost
kosztowano by
there would be cost

Examples of kosztować

Example in PolishTranslation in English
"Tylko dziesięć procent" będzie kosztować mojego klienta tysiąc dolców."Only ten percent" is going to cost my client a thousand bucks.
- I ile będzie mnie to kosztować?Hmm, and what's that going to cost me?
-Ja ciebie kosztuję?- I cost you?
/Gdy się jest bogatym, to kosztuję /więcej żeby pozostać bogatym.When you're rich, it costs more money to stay rich.
2.98 za lód, taksówka, kosztuję cię fortunę.2.98 for an icebag, a taxi downtown, I'm costing you a fortune.
A tak między nami, niewiele cię to kosztuję.And between friends, it barely costs you anything.
Ale wiecie ile ja kosztuję.I'll take the mission, but you know how much I cost.
- Ile... ile kosztujesz?How -- how much do you cost?
- Taa, a ile kosztujesz?yeah, how much you cost?
-Zbyt wiele mnie kosztujesz, pogromczyni.- You have cost me, Slayer.
Co raz więcej mnie kosztujesz.You know, you can cost a guy a lot of dough.
I kosztujesz Vince'a znacznie mniej pieniędzy kiedy pracujesz, niż kiedy nie pracowałeś.And to tell you the truth, you're costing Vince a lot less money now when you're working than when you weren't.
"Ała" nic nie kosztuje."Ouch" costs nothing. Surely you could utter an "ouch".
"Nie możesz tam iść. to kosztuje za dużo? "'You can't go there. it costs too much'?"
"Uniknięcie wroga wiele kosztuje.""Avoid the enemy at all costs"
"moja cisza kosztuje skontaktuj sie lub pojde na policje.""My silence costs money. Contact me or I go to the police."
- 685 dolarów? - Tyle kosztuje sonogram.That's how much a sonogram costs.
Kubra zrozumie tylko to, że go za dużo kosztujemy.The only thing that Kubra will understand is that we cost him money...
Nic nie kosztujemy.We don't cost anything.
- Ohh nie, nie,oni dostarczają je ale to dodatkowe 50 dolców a wy kosztujecie mnie tylko piwo,więc?- No, no, they, they deliver. It just costs an extra 50 bucks. You only cost me a beer.
Tata mówi, że kosztujecie podatników miliardy.My dad says you're costing us billions in taxes.
"Dobre maniery nic nie kosztują"."good manners cost nothing."
"Pakistańczycy kosztują Danię biliony."Pakis..." "Pakis cost Denmark billions.
- A twoje kosztują mnie pieniądze.- And yours is costing me money.
- Abed, ile kosztują te zajęcia filmowe?- abed. - mm. - how much does a film class cost?
- Adwokaci kosztują.Lawyers cost money.
Słowa mało kosztuj±.Words cost little.
Nie tylko to: a więc twój tatuś jest lekko zirytowany, gdyż kosztowałaś go 500 'nadwyżkowych' dolarów, ale ważniejsze od tego - no może nie ważniejsze, ale równie ważne jest to, że - ...pokazałyście mi jak wam mało zależy.Right now your daddy's a little irritated because you cost your daddy 500 frigging dollars, but more important than that-- not more important than that, but as important-- you've shown me how little you care.
Tak długo aż zwróci mi się wszystko, co ty mnie kosztowałaś.Thank-- ...justlongenough toearnback whatyou'vecostme.
Wiele mnie dziś kosztowałaś.You have cost me greatly today, young one.
Wiesz, ile mnie kosztowałaś?Do you know what you cost me?
Zdajesz sobie sprawę jak wiele pieniędzy mnie kosztowałaś?Do you know how much money you cost me?
- 10 tys. 15 lat temu kosztowała 40 dolców.Al, it cost 40 bucks 15 years ago.
- A ile cię kosztowała?–What did it cost you? –It cost me everything!
- Drogo cię kosztowała.-It cost you so much.
- I sporo mnie kosztowała.And it cost me dearly.
- Ile będzie kosztowała?And how much does joy cost?
"Gdy byłam mała, parówki kosztowały tylko 1 centa"."Oh, boy. When I was a little girl, frankfurters only cost a nickel."
- Ile istnień ludzkich kosztowały?-How many lives did they cost?
- Ile kosztowały twoje kolczyki?- How much did your earrings cost?
- Ile kosztowały?How much did those cost?
- Masz pojęcie ile kosztowały?- Know what they cost me?
Nie wspominając o technologii, która kosztowałaby więcej, niż tuzin banków mógłby pomieścić.Not to mention technology that would cost more Than dozen banks could hold.
Paczka kosztowałaby majątek.It would cost a fortune to mail you. Easy.
Przesyłka tam kosztowałaby mnie dużo więcej niż to w ogóle jest warte.To where, Taiwan? I mean, it would cost me more to ship it there than what it's worth. I'm sorry, sir.
Wiesz, kanapka taka jak ta kosztowałaby 15 dolarów gdziekolwiek indziej, i tak, był zrąbany, więc nie pytajYou know,a sandwich like this would cost 15 bucks anywhere else, and yes, it was rough, so don't ask.
Gdyby były w sklepach kosztowałyby tysiące.They would cost thousands to buy in a shop.
Ja kosztowałem ciebie?I cost you?
- Wiesz ile mnie kosztowałeś?You know how much you cost me?
Ale kosztowałeś mnie milion dolarów co jest niczym w porównaniu z tym, co stracił Docheski.But you cost me a million dollars! Which is nothing compared to what you cost Docheski. Yeah!
Dużo mnie kosztowałeś. Czasu i pieniędzy.You know you cost me... a lot of time and money.
Jeśli o to chodzi, to kosztowałeś mnie wystarczająco.Money? You've cost me enough on that front.
Już mnie kosztowałeś tysiące.You cost me thousands already.
"Bound kosztował pewnie ułamek tego co nasz film..." "i jest lepszy. Są dobrzy".probably cost a fraction of our picture and it's more interesting.
"Ile będzie kosztował projekt?".How much will a project cost? The question is not:
"Nic mnie nie kosztował ten kubek""That cost me nothing, that mug."
'Proszę pana, ile będzie kosztował dodatkowy bilet do Sydney? ''Mister, how much will an additional ticket to Sydney cost?
- ...wystarczy powiedzieć, że kosztował...- Word was it was gonna cost
Więc gość posiadał akcje we wszystkich tych firmach, a my kosztowaliśmy go fortunę.So, basically, this guy had stock in all those companies, and we cost him a lot of money.
Ty I Randall Flynn kosztowaliście mnie wszystko.You and Randall Flynn... You cost me everything.
Ty i twój koleżka... kosztowaliście mnie $1 milion cudzej kasy.You and your friend... cost me #1 million of somebody else's money.
Wiecie, wy dwoje kosztowaliście mnie prawie 50 milionów dolarów.You know, you two almost cost me $50 million.
- Lekarze kosztowali 900 tys.- Your doctors have cost 900,000.
...oni kosztowali mu kupę forsy....they cost him a fortune.
/Ci niewolnicy kosztowali nas już /tysiąc milionów sestercji.These slaves have already cost us a thousand million sesterces.
Aktorzy mniej by mnie kosztowali.You're not funny. Actors would cost less.
Ci ludzie będą kosztowali 2 miliony dolarów... w ciągu następnych dwóch lat.I would say these people will cost a million dollars over the next two years.
Ale zakup kosztowałby miliony dolarów.But it would cost millions of dollars to purchase.
Jeśli nawet, to w Tsim Sha Tsui, kosztowałby z 800 dolców!Even so, in Tsim Sha Tsui, this would cost about $800!
Powrót do laboratorium kosztowałby ich 2 lata, miliony $, a inne firmy miałyby czas na zrobienie swoich wersji.To go back to the lab would cost them time— two years— Millions of dollars, and other companies would have time to produce their own cures.
Prawdziwy catering kosztowałby mnie jakieś 500$, a on się zgodził zrobić to za 50$ z uwzględnieniem indyka.A real caterer would cost me, like, 500 bucks, and he said he'd do it for $50 and the turkey carcass.
Rozważcie to, nowoczesny GTI kosztowałby was L27 000.And think about it - a modern-day GTI would cost you £27,000.
"Cóż to mnie będzie kosztowało.""Well, this is going to cost me."
"Ile to kosztowało, Neil?""How much does it cost, Neil?"
"Ile to znowu będzie kosztowało!""How much will this cost again -!"
"Nie, potomności, nigdy się nie dowiecie, ile nas kosztowało zapewnienie wam wolności."No, Posterity, you will never know how much it cost us to preserve your freedom.
"Powiem Ci coś, rozejrzę się trochę, ale to Cię będzie kosztowało kolejne 5000."I'll take a look around, but it's going to cost you. - I want another five up front.
- Po pierwsze, ile kosztowałoby...First of all, how much do you think it would cost...
15:00, w starym budynku, pokój 106. Z kolejnego artykułu dowiedziałam się, że najęcie fachowca do wszystkich prac domowych który przypadkowo nie byłby poślubiony domowi, kosztowałoby $48,000 rocznie.I found out that to hire professionals to do all the jobs of a housewife who incidentally is not married to a house, would cost $48,000 a year.
Biorąc pod uwagę inflację i przyrost twoich dochodów, kosztowałoby cię to ponad dwa i pół miliona dolarów.Taking into account inflation... your continued job growth-- successful person that you are-- it would cost you over two and a half million dollars over the next 1 0 years.
I kosztowałoby fortunę.And it would cost a fortune. So what?
P&O szacuje jednak, że SeaFrance straciłaby zdolność transportu 50000 jednostek ładunkowych, tj. straciłaby 5–6 mln EUR z dochodów z transportu towarowego, oraz że unieruchomienie frachtowca Nord Pas-de-Calais kosztowałoby 1,8 mln EUR rocznie w przypadku nieprzejęcia go przez inny podmiot.P&O nevertheless considers that SeaFrance would lose 50000 freight units, i.e. EUR 5-6 million in freight revenue, and that the laying-up of the freight vessel Nord Pas-de-Calais would cost EUR 1,8 million per year in the absence of a buyer.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cost':

None found.
Learning languages?