Korzystać (to use) conjugation

Polish
94 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
korzystam
I use
korzystasz
you use
korzysta
he/she/it uses
korzystamy
we use
korzystacie
you all use
korzystają
they use
Imperfective future tense
będę korzystać
I will use
będziesz korzystać
you will use
będzie korzystać
he/she/it will use
będziemy korzystać
we will use
będziecie korzystać
you all will use
będą korzystać
they will use
Imperative
-
korzystaj
you use!
niech korzysta
let him/her/it use
korzystajmy
let's use
korzystajcie
you all use
niech korzystają
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
korzystałam
I used
korzystałaś
you used
korzystała
she used
korzystałyśmy
we used
korzystałyście
you all used
korzystały
they used
Future feminine tense
będę korzystała
I will use
będziesz korzystała
you will use
będzie korzystała
she will use
będziemy korzystały
we will use
będziecie korzystały
you all will use
będą korzystały
they will use
Conditional feminine tense
korzystałabym
I would use
korzystałabyś
you would use
korzystałaby
she would use
korzystałybyśmy
we would use
korzystałybyście
you all would use
korzystałyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
korzystałabym była
I would have used
korzystałabyś była
you would have used
korzystałaby była
she would have used
korzystałybyśmy były
we would have used
korzystałybyście były
you all would have used
korzystałyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
korzystałem
I used
korzystałeś
you used
korzystał
he used
korzystaliśmy
we used
korzystaliście
you all used
korzystali
they used
Future masculine tense
będę korzystał
I will use
będziesz korzystał
you will use
będzie korzystał
he will use
będziemy korzystali
we will use
będziecie korzystali
you all will use
będą korzystali
they will use
Conditional masculine tense
korzystałbym
I would use
korzystałbyś
you would use
korzystałby
he would use
korzystalibyśmy
we would use
korzystalibyście
you all would use
korzystaliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
korzystałbym był
I would have used
korzystałbyś był
you would have used
korzystałby był
he would have used
korzystalibyśmy byli
we would have used
korzystalibyście byli
you all would have used
korzystaliby byli
they would have used
Impersonal
korzystano by
there would be used
korzystano by
there would be used

Examples of korzystać

Example in PolishTranslation in English
"Ta dziewczyna ma ładne ciałko, ale nie wie, jak z niego korzystać.""This girl has a decent body but sadly she has no idea how to use it."
(7)W kontekście takich ram prawnych przewoźnicy europejscy woleli korzystać z możliwości sojuszy strategicznych.In that legal context, European carriers preferred to use strategic alliances.
- A z jakiej mam korzystać?What am I supposed to use?
- Co? - Przez jakiś czas będziesz musiał korzystać z komórki, nim podłączą telefon. Opłaciłam ci czynsz za trzy miesiące.- You'll have to use your cell phone until they can get the phones connected, and I've paid your first three months rent.
- Czy możesz mi pokazać, jak korzystać szczelinę-?- Could you show me how to use the slit-?
"a przekonasz się, że nie korzystam z przywilejów wynikających z mej roli."See how little I misuse the privileges this gives me."
- Cały czas z niej korzystam.- I... I use it all the time. I can just...
- Często korzystam z tej restauracji.- I use this restaurant a lot.
- Nie, korzystam z BlaBlaCar.No, I used Lyft.
- Rano pierwszy korzystam z łazienki. - Załatwione.I'll use the bathroom first in the morning.
"Dlatego wydał ich Bóg przez pożądania ich serc na łup nieczystości tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał." Ponosisz odpowiedzialność przed Bogiem jak dbasz o swoje ciało, czy korzystasz z niego właściwie"Wherefore God gave them up to uncleanliness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves." You have a responsibility before God to care for your body properly and to use your body
- Bierzesz mapę, albo jakieś współrzędne i korzystasz z GPS-u w swoim telefonie, żeby znaleźć pudełko, pojemnik lub coś w tym stylu?I mean, it's supposed to be really fun. Okay, so you get a map or some coordinates and then you use the G.P.S. in your phone to find a box or container or something?
- Nic nie korzystasz z emerytury. - A co mam robić?- Why don't you use your retirement to...?
- Nie dlatego nie korzystasz z ich usług.- That's not why you won't use them.
- Nigdy nie korzystasz z ołówka. - Nie mam długopisu.You never use a pencil.
"Ta książka korzysta ze starożytnej mocy pragnienia."- The Answer. "This book uses the ancient power of wanting."
- Bo korzysta z komputera?- Just because she uses the computer?
- I niby Roy korzysta z tej siły?- You think Roy uses that power?
- Nie, zawsze korzysta z tego wyjścia, gdy chce uniknąć prasy.No, he always uses this door to avoid the press.
- Nikt nie korzysta z tego korytarza.- Nobody uses this corridor.
- Jak powiedziałem, nie korzystamy z tego często.- As I just said, we don't use it often.
- Z usług jakiej firmy korzystamy?What's the company that we use?
- Zawsze korzystamy z Grassby's.We always use Grassby's. Of course.
/I jak długo z niego korzystamy, to go nie stracimy.# As long as we abuse it, never gonna lose it
A to nie nauki i technologii powinniśmy się bać, a przez kierunek w jakim korzystamy z niej.But it's not science and it's not the technology we should be wary of, it's the abuse and the misuse of science.
- Nie korzystacie z alarmu?So you use no alarm system at all?
Ale jeśli je używają, wy na tym korzystacie.But if they use, you benefit.
Często z niej korzystacie?You get to use that much? No.
Często z tego korzystacie?You use this often?
Jeśli regularnie korzystacie z Internetu, jest duże prawdopodobieństwo, że natknęliście się na krążący w sieci film "10 Hours of Walking in NYC as a Woman" („10 godzinny spacer kobiety po Nowym Jorku" - przyp. tłum.).If you're a regular Internet user, there's a good chance you came across the viral video "10 Hours of Walking in NYC as a Woman."
# Żadne z nich nie korzystają z czasu czy daty w systemie nagrań. #None of them use the date or time system for recording.
(nieobowiązkowo) liczba osób zatrudnionych lub odsetek całkowitej liczby osób zatrudnionych, które korzystają z komputera w celach służbowych.(optional) persons employed or percentage of the total number of persons employed who use computers for business purposes.
- Chcę zrozumieć matematykę, z której korzystają archeolodzy, a pamiętałem, że masz o tym książkę.I'm just trying to get an idea of the math used by archaeologists, and I remember you had a book that said something about that, so...
- Jak one działają? Auto-tasowacze korzystają z generatora liczb losowych, do stworzenia losowego rozkładu kart.Auto-shufflers, they use random number generation to create a random distribution of cards.
- Martwi nie korzystają z narzędzi.The dead don't use tools, man.
- Nie, nie korzystaj z Amex.- No, don't use the Amex.
- Więc korzystaj z niego.- So, yes, you can use it. - As if it were the truth?
/Nie korzystaj z drzwi wyjściowych.Do not use the exit doors.
/Tak więc błagam cię, drogi czytelniku, /korzystaj mądrze z tej wiedzy. /Jako, że ogr Mulgarat, z całą swoją /wytrwałością, poszukuje tej wiedzy.And so I implore you, dear reader, to use this information wisely, for the ogre, Mulgarath, seeks this knowledge with relentless persistence.
/Za każdym razem /korzystaj z innego.Don't use the same ones every time
-Chodźcie pieszo, wyciągnijcie rowery lub też korzystajcie z transportu publicznego.- Walk, use public transportatipn.
Bądźcie czujni, korzystajcie ze swojego słuchu.Devious. Be vigilant, use your ears.
Cokolwiek by się działo, nie korzystajcie z łazienek.Whatever you do, don't use the bathrooms.
DEA dobiera się przez nas do Bishopa, więc korzystajcie tylko z nich.- How long do we have to use these? - We don't know. The DEA is getting to Bishop through us, so any business calls, use these, and be careful,
I nie korzystajcie z telefonu jeśli to nie jest konieczne.And don't use your phone unless it's absolutely necessary.
Ale korzystałam z innych niestandardowych metod, które niektórzy mogą uznać za nielegalne.But I've used other unorthodox methods, some of which might be considered illegal.
Cokolwiek piszą w dokumentach z banku, z którego usług nigdy nie korzystałam, jest błędne.So whatever your paper there says from that bank -- Which, by the way, I've never used the services thereof --
Dziękuje wam obu, nigdy nie korzystałam z obstawy.I have never used security personnel. - You need them.
Jeszcze z niej nie korzystałam.I haven't used it yet.
Kiedy uczyłam się strzelać, korzystałam z policyjnego symulatora.I used the Jersey State Trooper's simulator when I first learned to shoot.
Kanzaki przesyłał pieniądze na konto Mamuro, ja przekazywałam je dalej, a ty z nich korzystałaś.Kanzaki funneled money into Mamuro's account, l moved it... and you used it.
Książki, z których korzystałaś podczas badań, były o zbrodniach popełnionych na kobietach, ale ty przyjęłaś to za dowód na to, że kobiety są złe?The literature that you used in your research... was about evil things committed against women. But you read it as proof of the evil of women?
Nigdy wcześniej nie korzystałaś z usług naszej agencji, prawda?You've never used our agency before, have you?
/Nie korzystała /z pieniędzy w banku /ani nawet nie użyła komórki.She hasn't withdrawn any money from the bank or even used her cell phone.
/Rzadko korzystała z transportera.She never used the transporter much.
Adalind z niej korzystała, żeby zrobić to, co zrobiła tobie i Nickowi.It's the book that adalind used To do what she did to you and nick.
Alice Graves korzystała z grupy wsparcia dla chlorów.Alice Graves... used this support unit for alchies.
Doktor nie korzystała z naszego transportera. - Ani razu?- She's never used our transporter.
(nieobowiązkowo) liczba osób zatrudnionych lub odsetek całkowitej liczby osób zatrudnionych, które korzystały z komputera przynajmniej raz w tygodniu,(optional) persons employed or percentage of the total number of persons employed who used computers at least once a week,
- Będzie nam potrzebna lista wszystkich osób, które dziś rano korzystały z tego bankomatu.what do you think? we'll need a list of everyone who used that atm this morning.
/"Zabrania się, by szkoły dla białych /"i czarnych korzystały z tych samych książek. /"Książki mają być używane zawsze /"przez osoby jednej rasy.Books shall not be interchangeable between the white and colored schools, but shall continue to be used by the race first using them.
Cechy charakterystyczne, które należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały już z internetu:Characteristics to be collected for individuals having already used the Internet:
Cechy charakterystyczne, które należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały kiedykolwiek z komputera:Characteristics to be collected for individuals having ever used a computer:
- Nawet ja jeszcze z niego nie korzystałem.- I haven't even used it yet.
- Nie korzystałem z takiej agencji!I have not used a dating agency!
- Nie, nie korzystałem i tak, powinieneś.No, I've never used one, and yes, you should.
/czasem korzystałem z pomocy /nieświadomych wspólników.I often used them as unknowing accomplices.
Często z niej korzystałem.I used it many times in the past.
Często z niej korzystałeś?You used her frequently, didn't you?
Dawno już nie korzystałeś ze zdjęć ofiar.It's also been a while since you've used victims' pictures.
Kiedy ostatnio korzystałeś z instrukcji?When was the last time you've ever used instructions?
Kiedyś z nich korzystałeś.You used to take my advice.
Minęło trochę czasu odkąd korzystałeś z drzwi, co?It has been a while since you used the door, right?
- Czy szpital zawsze korzystał z tej firmy?Has the hospital always used that company?
- Jak długo korzystał z tego miejsca?- He used this how long? - Seven years.
- Kto korzystał z tego nazwiska?Who used that name?
- Nawet jeśli przyskrzynią prowodyra, unika prawa konfiskaty mienia, ponieważ korzystał z ziem publicznych, zamiast własnego podwórka.And even if they do bust the ringleader, he skirts property-forfeiture law because he used public lands instead of his own backyard.
- Wieczorem korzystał z karty w Hoboken.He used his credit card earlier this evening at an RFT comics in hoboken.
Do tej pory z nich nie korzystaliśmy, ale jestem pewien, że są wysoce wykwalifikowani.We never used them till now, but I'm sure they're highly competent.
Dotąd z nich nie korzystaliśmy.We haven't used the traps since we've been here.
Jeśli wolno, w Maquis korzystaliśmy w takich sytuacjach z pewnej sztuczki.Captain, if you don't mind... There's a Maquis trick we sometimes used to get out of situations like this.
Kiedy ostatnio korzystaliśmy z tej sieci, przegoniono nas z stamtąd.Last time we used one of those stations, the people who built it weren't too happy.
Nie korzystaliśmy z funduszy publicznych.But we never used public funds.
Pewnie korzystaliście ze słownika Budge'a.Must have used Budge.
- szedł do tego samego lekarza? - I lekarze korzystali z tych samych - dawców, cały czas.And the doctors used the same batch of donors over and over again.
Ale lista artystów , którzy korzystali z programu Kreator Hit, jeden udał się do ¶wi±tyni,But that list of the artists who used the Hit Wizard program, the one you went over with Temple,
Coolidgesowie korzystali z jego usług, przygotowując ślub swojej córki.(Mr. Clayton) The Coolidges used them for their daughter's wedding.
Dodatkowo obydwaj producenci eksportujący zażądali uwzględnienia kosztów kredytu na podstawie rzeczywistych okresów kredytowania, z których korzystali klienci w ramach systemu płatności „otwartego rachunku” stosowanego na koreańskim rynku krajowym.In addition, both exporting producers claimed credit costs on the basis of the actual credit period taken by customers under the ‘open account’ payment system used on the Korean domestic market.
Goa'uldowie korzystali już z kontroli umysłu.The Goa'uld have used mind control before.
150 mln Europejczyków (ok. 25 %) nigdy nie korzystało z internetu i może nigdy nie nabyć wystarczających umiejętności cyfrowych.150 million Europeans (some 25 %) have never used the internet and may never get sufficient digital literacy.
Greenwood Houseware korzystało z usług wielu powiązanych przedsiębiorstw handlowych w celu sprzedaży produktu pierwszemu niezależnemu nabywcy we Unii.Greenwood Houseware used a large number of related companies for sales to the first independent buyer in the Union.
Istnieje tajny kanał komunikacyjny, z którego kiedyś korzystało CIA. Nazywa się OPCOM.There's a back-channel communications network the CIA used to use, called OPCOM.
Jak wspomniano wyżej, przedsiębiorstwo Jindal korzystało z ALS w ODP.As stated above, Jindal used the ALS during the review IP.
Kilku moich znajomych z niej korzystało.Uh, a couple of my friends used it.

More Polish verbs

Related

skorzystać
benefit
wykorzystać
use

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

skorzystać
benefit
wykorzystać
use

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?