Kopiować (to copy) conjugation

Polish
47 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kopiuję
I copy
kopiujesz
you copy
kopiuje
he/she/it copies
kopiujemy
we copy
kopiujecie
you all copy
kopiują
they copy
Imperfective future tense
będę kopiować
I will copy
będziesz kopiować
you will copy
będzie kopiować
he/she/it will copy
będziemy kopiować
we will copy
będziecie kopiować
you all will copy
będą kopiować
they will copy
Imperative
-
kopiuj
you copy!
niech kopiuje
let him/her/it copy
kopiujmy
let's copy
kopiujcie
you all copy
niech kopiują
let them copy
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kopiowałam
I copied
kopiowałaś
you copied
kopiowała
she copied
kopiowałyśmy
we copied
kopiowałyście
you all copied
kopiowały
they copied
Future feminine tense
będę kopiowała
I will copy
będziesz kopiowała
you will copy
będzie kopiowała
she will copy
będziemy kopiowały
we will copy
będziecie kopiowały
you all will copy
będą kopiowały
they will copy
Conditional feminine tense
kopiowałabym
I would copy
kopiowałabyś
you would copy
kopiowałaby
she would copy
kopiowałybyśmy
we would copy
kopiowałybyście
you all would copy
kopiowałyby
they would copy
Conditional perfective feminine tense
kopiowałabym była
I would have copied
kopiowałabyś była
you would have copied
kopiowałaby była
she would have copied
kopiowałybyśmy były
we would have copied
kopiowałybyście były
you all would have copied
kopiowałyby były
they would have copied
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kopiowałem
I copied
kopiowałeś
you copied
kopiował
he copied
kopiowaliśmy
we copied
kopiowaliście
you all copied
kopiowali
they copied
Future masculine tense
będę kopiował
I will copy
będziesz kopiował
you will copy
będzie kopiował
he will copy
będziemy kopiowali
we will copy
będziecie kopiowali
you all will copy
będą kopiowali
they will copy
Conditional masculine tense
kopiowałbym
I would copy
kopiowałbyś
you would copy
kopiowałby
he would copy
kopiowalibyśmy
we would copy
kopiowalibyście
you all would copy
kopiowaliby
they would copy
Conditional perfective masculine tense
kopiowałbym był
I would have copied
kopiowałbyś był
you would have copied
kopiowałby był
he would have copied
kopiowalibyśmy byli
we would have copied
kopiowalibyście byli
you all would have copied
kopiowaliby byli
they would have copied
Impersonal
kopiowano by
there would be copied
kopiowano by
there would be copied

Examples of kopiować

Example in PolishTranslation in English
Ale gdybym miał taki banknot, nie musiałbym go kopiować.If I had a $ 50 bill I wouldn't need to copy it.
Chcemy spytać, kto mógłby chcieć kopiować twój schemat.We want to talk to you about who might want to copy your signature.
Ludzie zawszę będą kopiować muzykę i wymieniać ja za darmo.People are always going to find a way to copy our music and swap it for free.
Musisz się zestarzeć aby tak kopiować.Must take you ages to copy like that.
Nie chciałyśmy cię kopiować!We never meant to copy you!
-Roger ten, kopiuję.- Roger that, I copy.
A strażnicy myślą, że to terapia, podczas gdy ja w mojej celi szaleńczo kopiuję Moneta z oryginału?And the guards just think it's therapy, while I madly copy a Monet in my cell from the original?
Ale najczęściej czytam to, co kopiuję.But mostly I read stuff that photocopy.
Ale pamiętam, i kopiuję.But I remember, and I copy, and I must.
Ja tylko kopiuję Rachel Berry.I'm just copying Rachel Berry.
- Russo, kopiujesz?- Russo, do you copy?
A ty kopiujesz moje pomysły! I co z tego?You're just copying my idea.
Ale ty kopiujesz. To nie jest imponujące.But your copy, it's unimpressive.
Cały czas kopiujesz innych.You always copy others.
Co kopiujesz?What are you photocopying?
Artysta to nie jest facet, którego widzisz na jednej wystawie i możesz zdecydować, kim on jest. Czy kopiuje Banksy'ego, czy Sheparda Fairey, {Y:You know, an artist is not a guy that you see in one show and you can decide who it is or if he copies Banksy or if he copies Shepard Fairey, if he copies... it's about time.
Atakuje swoją ofiarę, dokładnie ją kopiuje, a następnie ukrywa się pod jej postacią.It attacks its prey, copies it perfectly... and then hides inside it.
Biodrukarka kopiuje skórę idealnie.Look at this... the bio-printer copies the skin perfectly.
Jak inni, on kopiuje dużo obrazów mistrzów by poznać ich tajniki.Like many others he copies the masters to learn their secrets.
Jakkolwiek, gdy ktoś kopiuje mój podpis, to jest imitacja moich ruchów.However, when someone copies my signature, it's an imitation of my movement.
A nikt z nas nie egzystuje w próżni, więc jesteśmy pod tym wpływem i w sumie kopiujemy.And none of us exist in a vacuum, so we are influenced and we actually copy.
Nie można go tknąć, więc kopiujemy dysk twardy, a laptopa wsadzamy z powrotem do magazynu na dowody.It can't be touched, so we copy the hard drive and put the laptop back in the evidence locker.
Od tej pory nie kopiujemy, testujemy.From now on we don't copy, we examine.
Rakieta 1202, kopiujemy.Rocket 1202, we copy it.
W Korei, robimy znak... o tak i kopiujemy...In Korean style, we stamp... Sign like this and copy...
Cały czas kopiujecie tych psów!All day, you copy those dog foreigners
Wy, Japończycy, wszystko kopiujecie.You Japanese copy everything.
Bracia, którzy umieją czytać, nie kopiują wiedzy.The brothers who read, do not copy knowledge.
Dobrzy artyści kopiują.Good artists copy.
Dobrzy artyściu kopiują.Good artists copy. Great artists steal.
Każde z nich kosztuje nas w pewnym sensie milion dolarów. Ponieważ inni to kopiują.Each of these costs us a million dollars, in a sense, because others went out and tried to copy.
Każdy kopiują tamtego?Everyone copy that?
@PerwinBerdizi: #KSMG#TwitterKurds niestety obecna praca dziennikarza kieruje się metodą kopiuj+wklej, zróbcie za nich połowę roboty i przyczyńcie się do rozpowszechniania informacji!@PerwinBerdizi: #KSMG#TwitterKurds unfortunately today's journalism is about copy+paste therefore, do half of their job and contribute with throughout news!
Dyskusja przebiegała w kilku kierunkach: 1) kopiuj-wklej wiadomości, 2) szukanie, czyja była to wina, 3) wyrazy współczucia i solidarności z Polakami, 4) teorie spiskowe oskarżające rosyjskie służby bezpieczeństwa o spowodowanie wypadku, 5) mowa nienawiści na temat Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Polski, który zginął w katastrofie i innych polityków z mistycznymi wytłumaczeniami katastrofy, 6) dyskusje na temat przyszłości stosunków Polsko-Rosyjskich, 7) porównania z poprzednimi śmieciami polskich prezydentów, które były związane z Rosją (Bierut oraz Sikorski).The discussion went into several directions: 1) copy-pasting of the news, 2) figuring out whose fault it was, 3) messages of sorrow and solidarity with the Polish people, 4) conspiracy theories accusing Russian security services of causing the crash, 5) hate speech about Lech Kaczynski, the Polish President who died in the crash, and other politicians, and mystical justifications of the crash, 6) discussions on the future of the Russian-Polish relations, 7) comparison with previous deaths of Polish presidents connected with Russia (Bierut and Sikorski ).
Jeżeli chcesz zdobyć uznanie innych, nie kopiuj w kiepski sposób gwiazdy.If you want the others' respect, don't do a bad job of copying a star.
Nie kopiuj go!Don't copy Gyung Joon!
Nie kopiuj tego.Don't copy it.
Nie kopiujcie rysunku z okienka powyżej.Do not copy the picture above the box.
Nigdy nic nie kopiowałem.I never copied anything.
Więc zasadniczo kopiowaliśmy, ja kopiowałem, wiele poradników z największego szwedzkiego portalu internetowego, tak jak były napisane.So we basically we copied, I copied, a lot of guides from a - Swedish biggest - internet magazine, like wrote them off.
Hej, kopiowałeś ode mnie ostatnią.Hey, you copied off me last time.
Kiedy.... czytałeś i kopiowałeś te słowa... to czy myślałeś wtedy o nas?When you... When you read those words, when you copied them... did you ever stop to think about us?
Nawet w trudnej sytuacji kopiował wzorzec Shin Hyuna... ponownie odgrywał morderstwa.Even in an urgent situation, he copied Shin Hyun's pattern exactly... he re-enacted it.
Sian bardzo się przyglądał swojemu bratu, i kopiował mnóstwo rzeczy które robił "LC".Sian really looked up to him a lot and copied a lot of things that LC did.
To znaczy, Dylan byłby pierwszym do powiedzenia, że kopiował Woody'ego Guthriego.I mean, Dylan would be the first to tell you that he copied Woody Guthrie.
Więc zasadniczo kopiowaliśmy, ja kopiowałem, wiele poradników z największego szwedzkiego portalu internetowego, tak jak były napisane.So we basically we copied, I copied, a lot of guides from a - Swedish biggest - internet magazine, like wrote them off.
Ale nie powie mi pani, że razem z bratem... kopiowaliście i wysyłaliście piątą i szóstą edycję w tysiącach egzemplarzy?You don't expect me to believe that you and your brother alone... copied thousands of flyers for the 5 and 6th edition? and then sent them out?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'copy':

None found.
Learning languages?