Kochać (to love) conjugation

Polish
125 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kocham
I love
kochasz
you love
kocha
he/she/it loves
kochamy
we love
kochacie
you all love
kochają
they love
Imperfective future tense
będę kochać
I will love
będziesz kochać
you will love
będzie kochać
he/she/it will love
będziemy kochać
we will love
będziecie kochać
you all will love
będą kochać
they will love
Imperative
-
kochaj
you love!
niech kocha
let him/her/it love
kochajmy
let's love
kochajcie
you all love
niech kochają
let them love
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kochałam
I loved
kochałaś
you loved
kochała
she loved
kochałyśmy
we loved
kochałyście
you all loved
kochały
they loved
Future feminine tense
będę kochała
I will love
będziesz kochała
you will love
będzie kochała
she will love
będziemy kochały
we will love
będziecie kochały
you all will love
będą kochały
they will love
Conditional feminine tense
kochałabym
I would love
kochałabyś
you would love
kochałaby
she would love
kochałybyśmy
we would love
kochałybyście
you all would love
kochałyby
they would love
Conditional perfective feminine tense
kochałabym była
I would have loved
kochałabyś była
you would have loved
kochałaby była
she would have loved
kochałybyśmy były
we would have loved
kochałybyście były
you all would have loved
kochałyby były
they would have loved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kochałem
I loved
kochałeś
you loved
kochał
he loved
kochaliśmy
we loved
kochaliście
you all loved
kochali
they loved
Future masculine tense
będę kochał
I will love
będziesz kochał
you will love
będzie kochał
he will love
będziemy kochali
we will love
będziecie kochali
you all will love
będą kochali
they will love
Conditional masculine tense
kochałbym
I would love
kochałbyś
you would love
kochałby
he would love
kochalibyśmy
we would love
kochalibyście
you all would love
kochaliby
they would love
Conditional perfective masculine tense
kochałbym był
I would have loved
kochałbyś był
you would have loved
kochałby był
he would have loved
kochalibyśmy byli
we would have loved
kochalibyście byli
you all would have loved
kochaliby byli
they would have loved
Impersonal
kochano by
there would be loved
kochano by
there would be loved

Examples of kochać

Example in PolishTranslation in English
"A może nawet nie musimy się kochać.""and perhaps, we do not have to love."
"Ależ, tato... ja nie umiem się kochać.But, Dad, I don't know how to love.
"Amar", to "kochać", tak?"amar" is "to love," right?
"Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować, kochać i myśleć."When you arise in the morning, think what a privilege it is to be alive. To breathe, to enjoy, to love, to think. - Lionel?
"By kochać cię i być kochaną"."Than to love and be loved by you."
! / - Ale ja cię kocham.But I love you.
! Ja ją kocham!I'm in love with her!
! Ja też cię kocham.l love you, too, Leila.
! Wiesz jak bardzo cię kocham? !Do you know how much I love you?
! Wiesz, ¿e ciê kocham, ale upi³aœ siê na smutno i czujesz siê zagubiona.Look, you know I love you, but-but you're-you're drunk and sad and feeling lost...
! - Taki że nadal mnie kochasz?- Do you still love me?
"A jeśli to oznacza, że kochasz..." "...bądź bardziej zdecydowany..." "...i wykorzystaj szanse."If it means you're loved in the end be much more aggressive because you will get a chance.
"A jeśli to oznacza, że kochasz..." "...bądź bardziej zdecydowany..."If it means you're loved in the end be much more aggressive because you will get a chance.
"A jeśli to oznacza, że kochasz..."If it means you're loved in the end be much more aggressive because you will get a chance.
""Każda piękna kobieta kocha mnie""""Every beautiful girl loves me"
"Ale Bóg kocha tych, którzy traktują"But God loves those who treat
"Ale gdy dziewczyna mnie kocha, i zaczyna zachowywać się dziwnie..."But if a girl loves me, and she starts acting strangely...
"Ale to ty jesteś tym jedynym, którego kocha moje serce.""You're the one my heart loves"
"Ale to ty jesteś tą jedyną, którą kocha moje serce.""But you're the one my heart still loves"
! Ok, kochamy cię.Ok, we love you.
! Potrzebujemy pieniędzy na rachunek za lekarza, ponieważ kiedy moi rodzice dowiedzą się,że stała mi się krzywda, odeślą Francisa z powrotem i już nigdy go nie zobaczymy. I, no wiesz, kochamy go.We need the money for the doctor bill, because if my parents find out that I got hurt then they'll send Francis away, and we'll never see him again, and, you know, we love him.
"Bo wszyscy cię kochamy,"Beloved by everyone,
"Ci, których kochamy nie umierają, bo miłość jest nieśmiertelna.""Unable are the loved to die, for love is immortality. "
"Keld jest dobrym mężczyzną i kochamy się bardzo mocno.""Keld is a good man and we love each other very much. "
""Jeśli nas kochacie, zostańcie z nami"", więc jesteśmy z nimi cały czas, bo to, co od nich dostajemy, jest niesamowite."lf you love us, stick with us," and we've stuck with them all the way, because what we get out of them is overwhelming.
"Jeśli kochacie tylko tych, co was kochają, cóż w tym szczególnego?"If you only love those who love you, what reward is that?
"Nie na tych, których kochacie."Not on those you love.
*I każdej nocy modlę się, żeby wojna się skończyła..* *..i żebyście mogli wszyscy wrócić do tych.. których kochacie.*"And every night I pray for this police action war to get over... so you can all come back to the people... you love."
- A dlaczego miałbym je mieć? Kochajcie się nawzajem, tak jak kochacie samych siebie.Love each other as you would love yourself.
"A ci którzy nie kochają pozostaną martwi"Whodoesnotlovestayingatthe death. "
"Ale dla tych, którzy się kochają..."But for those who love...
"Bawią się, figlują i kochają się wzajemnie."They play and make jokes and love one another.
"Bo Indianie kochają tę ziemię, jak niemowlę kocha bicie serca matki."For the Indians love the earth as a newborn loves its mother's heartbeat.
"Czymże jest ta nowa rzecz, którą wszyscy kochają?""What's the new thing that everyone loves?"
""Twoje złe mrówki kochaj cię""""Even the bedbug loves you"
"Chodź dziecino, kochaj mnie teraz Póki twe niewinne lata"Come little infant, love me now While thine unsuspected years
"Jedz, módl się, kochaj"."Eat, pray, love."
"Moje dzieci, kochajcie się wzajemnie."" Little children, love one another."
"Nie walczcie, kochajcie się!", przyjechałam prosto tutaj."Make love, not war," I drove straight here.
- To nie kochajcie mnie.- Yeah, but don't love me, OK?
A więc kochajcie się, sayonara, hasta pronto.So, one love, sayonara, hasta pronto.
Dzięki wielki i jak to Kit mawiała, żyjcie dalej życiem, które kochacie i kochajcie życie, którym żyjecie.Thanks so much and as Kit would say, continue to live the life you love and love the life you live.
! Dziewczynę, którą kochałam bardziej niż kogokolwiek, - bardziej niż siebie.A girl l once loved more than anyone, more than myself.
"CZYM BYŁABY AMERYKA BEZ BOGA" /"Kocham cię i zawsze kochałam, Paul."I Iove you and I've always loved you, paul.
"Kogo kochałam, hej, kogo kochałam"Him whom well I loved,
"Nie wiem, czy kiedykolwiek cię kochałam.""I don't know if I've ever loved you."
"Zawsze cię kochałam."I have always loved you.
"Nikki, mogę wypłakać ci się w ramię, bo zastrzeliłem osobę, którą tak kochałaś?""Hey, Nikki, you mind if I cry on your shoulder about the time I killed that person you loved so much?"
- A ty kiedykolwiek kochałaś?What about you? Ever loved anyone?
- Bo go kochałaś?because you loved him?
- Chcesz, abym uwierzył, iż miałaś taką jasność umysłu, aby oszukiwać Urząd Skarbowy, trzy dni po śmierci mężczyzny, którego podobno kochałaś?You want me to believe you had the presence of mind to commit tax fraud three days after my son died, the man you supposedly loved?
- Chyba kiedyś go kochałaś.well, you must have loved him once.
"Alex Drake kochała umysły."Alex Drake loved brains.
"Chciałbym, by mama kochała mnie dla tego, kim byłem,a nie kim nie mogę się stać""I wish my mom loved me for who I was and not who I hadn't become,"
"Dawno,dawno temu,w odległym królestwie, żyła sobie piękna księżniczka,która kochała chłopca.""Once upon a time in a kingdom far,far away, there lived a beautiful princess who loved a boy."
"Pewnego razu była sobie mała słodka dzieweczka," "którą pokochał każdy, kto ją tylko zobaczył," "a najbardziej kochała ją babcia, która dawała jej wszystko.""Once upon a time, there was a dear little girl who was loved by everyone who met her but especially by her grandmother, who would've given her anything.
"Plaża kochała chłopca i dziewczynkę, chociaż nie miała jak tego wyrazić."The beach loved the boy and the girl, though it had no way of telling them.
- Obydwie zawsze cię kochałyśmy?- That we've always loved you?
Bardzo się kochałyśmy.We loved each other.
Megan była naszą siostrą i kochałyśmy ją.Megan was our sister. And we loved her.
Moja matka i ja kochałyśmy delfiny.My mother and I both loved dolphins.
Moja siostra, Luise, i ja naprawdę się kochałyśmy, ale zawsze współzawodniczyłyśmy.My sister, Luise, we really loved each other, but the truth is we were always competing.
Chciałbym żebyście obie znalazły moment w swojej przeszłości kiedy naprawdę się kochałyście.Let's all just settle down. Now I want you both to find a moment in your past when you actually loved each other.
Jeśli naprawdę go kochałyście, a wierzę że tak było, postąpicie, jak sobie życzył.And if you really loved him, and I believe you did... you'II give him what he wanted.
Jeśli nie, to znaczy, że go nie kochałyście.If you don't, then you never really loved him.
To miłe, że wypełniły ten pokój czymś, co wszystkie tak kochałyście.It's nice that they filled this room with something you all loved so much.
Zawsze mnie kochałyście.You've always loved me.
- Ale kobiety go kochały.- No, the women loved him.
- Wszystkie go kochały.Anyway... All the girls loved him.
-Kobiety po prostu mnie kochały.-Women just loved me.
/I tak jak ojca, kochały go kobiety./And like my father, he /was loved by the ladies.
/Wszystkie istoty kochały Freddy'ego, /i chciały być równie zabawne, jak on, /lecz, niestety, nie wiedziały /co czyni go tak zabawnym.The creatures loved Freddy, and they wanted to be funny like him, but, alas, they didn't know what made him so funny.
"Gdybyś tylko była prawdziwa," westchnęła "kochałabym cię jak skarb.""If only you were real," she sighed, "how I would love and treasure you."
Andrew, kochałabym cię nawet gdybyś był mordercą.andrew...i would love you even if you were a murderer.
Gdybym takiego spotkała, kochałabym tylko jego. Na wieki.If that woman were me, I would love him alone and forever.
Gdybym takiego spotkała, kochałabym tylko jego.And if that woman were me, I would love him alone and forever.
Miles, kochałabym się... kochałabym się, aby zobaczyć resztę e-maili.Miles, I would love, love, love to get my hands on the rest of these e-mails.
Myślę, że Maya kochałaby to dziecko nieważne jakie będzie.I think maya would love whoever this child is.
! Chcieli mi odebrać wszystko co znałem i kochałem!They wanted to take away everything I knew and everyone I loved!
! Kłóciłem się z Samem, bo go kochałem.Look, I argued with Sam because I loved him.
"Drogi Marley, kochałem cię przez całe życie."Dear Marley, I loved you all my life.
"Jeśli ja kochałem...""If I have loved..."
"Jeśli kochałem...""If I have loved..."
"Kiedy ty, który tak mnie kochałeś, to zobaczysz, będę daleko i nigdy nie powrócę, chyba że on przywiezie mnie tu jako damę."When you, who loved me so much better than I deserved, see this, "I shall be far away, never to return, unless he brings me back a lady.
"Zrodziłeś mnie, wychowałeś, kochałeś"."You've begot me, bred me, loved me. "
"ponieważ mnie kochałeś"?"Because you loved me"?
"ponieważ mnie kochałeś.""because you loved me."
- Ale kochałeś ją?But, but you loved her all the same?
"Alejandro Dumas kochał przygody"."Alejandro Dumas loved adventure". "He was... certainly not..."
"Był twardy i romantyczny, tak samo jak miasto, które kochał"."He was as tough and romantic as the city he loved."
"Byłaś zdesperowana, nie miałaś przykładu i nikt cię nie kochał.""okay,you were desperate,you lacked guidance,you felt unloved.
"Chło...którego...którego kochał...em""Loved." - "Loved." "Of a lad that I loved"?
"Cicha woda Dunaju toni, chłopak co kochał, już do mnie nie dzwoni.Quiet water into the Danube falls, The lad who loved me no longer calls.
- Ach to były piękne czasy, kiedy nagle byliśmy w trójkę, kochaliśmy się jeszcze mocniej.- Oh, it was just a wonderful time ³ When suddenly we were three in the family we loved each other even more.
- Bardzo ich kochaliśmy.- We loved them very much.
- Katie była moją bratanicą. Może nie przez krew, ale była częścią rodziny i kochaliśmy jąNot by birth, but she was part of our family, we loved her.
- Obaj go kochaliśmy.- We both loved him.
- Słucham? Ty i Sheila zerwaliście, mimo że się kochaliście, a żadne z was nie zrobiło niczego złego.You and Sheila loved each other, and you still broke up, even though neither of you had done anything wrong.
- wygrał nagrodę... - Wy biali ludzie uwielbiacie filmy o niewolnictwie, nawet bardziej niż kochaliście niewolnictwo.- Man, y'all white people love slavery movies even more than you loved actual slavery.
/Każdy, kogo kochaliście...Everyone you ever loved...
Bo jeśli kochaliście kiedyś kogoś, z kim nie mogliście być, możecie w powietrzu wyczuć smutek, tęsknotę i niepewność.Because if you've ever loved somebody that you couldn't be with you can feel it in the air. The sadness, the longing the uncertainty.
Chwilka, więc kochaliście tę samą dziewczynę?Wait a minute, so you both loved the same girl?
"Mój ojciec i wujek kochali się nawzajem," "i pomimo tego, że nie zawsze się dogadywali, " "gdzieś tam w środku naprawdę chcieli powiedzieć to."My father and uncle loved each other, and even though they didn't always get along, deep down inside here's what they really wanted to say.
"Pamięć o nim, o tym jestem pewien, na zawsze zostanie z tymi, którzy go znali i kochali, "pośród których, jak sądzę, jesteście pierwsi.His memory I am sure will always be with those who knew and loved him, among whose number I imagine you as first.
"Pentagon ogłosił dzisiaj śmierć jednej z najbarwniejszych postaci amerykanskiej armii, generała Roberta "Żelaznego Brzucha" Kelly'ego, człowieka, którego wszyscy kochali."- Lay it on me. "The Pentagon announced today the death of one of the U.S. Army's most colorful figures... Lieutenant General Robert "Iron Guts" Kelly, a man who was loved by all."
"Wszyscy kochali Andiego.Everybody loved Andy.
"Wszyscy w rodzinie kochali Święto Dziękczynienia," z wyjątkiem mojej mamy, ponieważ dla niej było to po prostu więcej pracy.Everybody in my family loved Thanksgiving, except my mother, because to her it was just more work.
- kochałbym je nad życie.I would love that baby so much.
/Wtedy kochałbym zakończenia.Then I would love the end.
Ale gdybym mógł... przysięgam, że kochałbym cię... do końca życia.But if I ever could I swear I would love you for the rest of my life.
I kochałbym go do śmierci i nawet po.And I would love them till death and beyond.
Axel kochałby mnie.Axel would love me.
Gdyby dzisiaj żył, ty byłbyś tym, którego kochałby najbardziej.If he were alive today, you would be the one person that he would love more than anything in the world. Javier!
Kogoś kogo mogłabym kochać... i kto kochałby mnie, za to jaka jestem.And someone who would love me for... Just me. Then I lost it.
Powinienem pomyśleć, że Miś pluszowy kochałby to.I should think Teddy would love it.
Wiesz kto kochałby obdzierać rzeczy?Hey, you know who would love fleaming stuff?
Miód, nawet, jeśli zostałeś zaadoptowany kochalibyśmy ciebie tyleż, ponieważ kochamy Dexter.Honey, even if you were adopted we would love you as much as we love Dexter. Maybe more.
kochalibyśmy charakter smithers postępować przez stawanie bardziej otwartyWe would love the character of smithers To progress by becoming more open
Po prostu kochałbym cię bardziej, jeśli również kochaliby cię inni.I just... I would love you a lot more if other people loved you, too.
Wiesz, moje kozły kochaliby tę trawę.You know, my goats would love this grass.
"Ilu kochało twój urok?" "Miłością szczerą czy fałszywą.." "Lecz jeden kochał twą duszę pielgrzyma..""But one man loved the pilgrim soul in you... and loved the sorrows of your changing face. "
"Ilu kochało twój wdzięk?""How many loved your moments of glad grace... "and loved your beauty with love false or true:
- Ilu z nas kochało tą piosenkę?- How many of us loved that song?
/William Szekspir /napisał sztukę... /...bardzo, bardzo /dawno temu. /O lasce Hermii i /dwóch co ją kochało.William Shakespeare wrote a play a long, long time ago about this chick named Hermia and the two guys who loved her so
/Żadne miasto nie kochało Halloween /tak bardzo jak Riddle.No town ever loved Halloween like the town of Riddle.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'love':

None found.
Learning languages?