Karmić (to feed) conjugation

Polish
100 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
karmię
I feed
karmisz
you feed
karmi
he/she/it feeds
karmimy
we feed
karmicie
you all feed
karmią
they feed
Imperfective future tense
będę karmić
I will feed
będziesz karmić
you will feed
będzie karmić
he/she/it will feed
będziemy karmić
we will feed
będziecie karmić
you all will feed
będą karmić
they will feed
Imperative
-
karm
you feed!
niech karmi
let him/her/it feed
karmmy
let's feed
karmcie
you all feed
niech karmią
let them feed
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
karmiłam
I fed
karmiłaś
you fed
karmiła
she fed
karmiłyśmy
we fed
karmiłyście
you all fed
karmiły
they fed
Future feminine tense
będę karmiła
I will feed
będziesz karmiła
you will feed
będzie karmiła
she will feed
będziemy karmiły
we will feed
będziecie karmiły
you all will feed
będą karmiły
they will feed
Conditional feminine tense
karmiłabym
I would feed
karmiłabyś
you would feed
karmiłaby
she would feed
karmiłybyśmy
we would feed
karmiłybyście
you all would feed
karmiłyby
they would feed
Conditional perfective feminine tense
karmiłabym była
I would have fed
karmiłabyś była
you would have fed
karmiłaby była
she would have fed
karmiłybyśmy były
we would have fed
karmiłybyście były
you all would have fed
karmiłyby były
they would have fed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
karmiłem
I fed
karmiłeś
you fed
karmił
he fed
karmiliśmy
we fed
karmiliście
you all fed
karmili
they fed
Future masculine tense
będę karmił
I will feed
będziesz karmił
you will feed
będzie karmił
he will feed
będziemy karmili
we will feed
będziecie karmili
you all will feed
będą karmili
they will feed
Conditional masculine tense
karmiłbym
I would feed
karmiłbyś
you would feed
karmiłby
he would feed
karmilibyśmy
we would feed
karmilibyście
you all would feed
karmiliby
they would feed
Conditional perfective masculine tense
karmiłbym był
I would have fed
karmiłbyś był
you would have fed
karmiłby był
he would have fed
karmilibyśmy byli
we would have fed
karmilibyście byli
you all would have fed
karmiliby byli
they would have fed
Impersonal
karmiono by
there would be fed
karmiono by
there would be fed

Examples of karmić

Example in PolishTranslation in English
- ... karmić psa. - Słucham?well, I went over to mike's to feed the dog.
- Broń jest lepsza od psa. Daje ci ochronę i nie musisz jej ani wyprowadzać na spacer, ani karmić.You get the physical protection, you don't have walk it, don't have to feed it.
- Hologramy tworzą wspaniałe psy i nie trzeba ich karmić.- Holograms make great watchdogs and you don't have to feed them.
- Mam ją karmić?- Do I need to feed her?
- Musicie karmić nasze umysły.- You have to feed our minds. - All right.
"Czasami po pracy chodzę do parku i karmię ptaki."Sometimes after work, I go to the park and feed the birds.
- Gdy wyjeżdża, karmię mu rybki.So whenever he's away, I feed his fish.
- Jest wspaniała, karmię ją orzeszkami.I love that squirrel. I've been feeding him peanuts
- Nie karmię piersią... - W porządku.Uh, I'm not breast-feeding.
- No i spadł mu poziom elektrolitów. - Mam opiekunkę, ale... to ja go karmię. Zawsze ja go karmiłam.I know I feed him, I always, all I do is feed him.
- A ty go karmisz.And you're feedin' it.
- Buffy mówiła, że nie karmisz się żywymi.- Buffy said you no longer feed from humans.
- Czym go karmisz?- Ech. What do you feed him?
- Czym karmisz moje psy?What are you feeding my dogs?
- Czym ty je karmisz?- What are you feeding them?
"Kto karmi maszyny własnym ciałem? !"Who feeds the machines with their own flesh - ?
"To ręka, które cie karmi".There. There's the hand that feeds you.
- Kto je karmi?- Who feeds them?
- Kto nas karmi?- Who feeds us?
- Nie potrafię wyrazić jak cieszy moje serce i karmi duszę, że szczęście spotyka dobrych ludzi.I can't tell you, Queenie, how it gladdens my heart and feeds my soul to see good fortune come to good people. Indeed.
- Nie karmimy cie?Aren't we feeding you?
- Same się karmimy. - A gdzie jest farma?- We feed ourselves.
A jedynym powodem, dla którego karmimy je tak jest niska cena kukurydzy i powoduje szybkie tycie.And the only reason we feed them corn is because corn is really cheap and corn makes them fat quickly.
A kiedy tu przychodzi, karmimy go jak biedaka.- In a hotel or some such place. {F: Verdana}{S:14}{C:$FFFFFF}When he comes here, we feed him, like we feed the poor.
A odkąd karmimy Armitage'a naszą formułą wzmacniającą mózg, radzi sobie z tymi labiryntami siedem razy szybciej.And since we've been feeding Armitage a cerebral enhancement formula, he's been solving these mazes seven times faster.
- Czym go karmicie?- What are you feeding him?
- Czym ją karmicie, smalcem?- What are you feeding her? Lard?
- Czymże mnie tu karmicie? - Dobry wieczór!- What are you feeding me?
- Więc karmicie rekiny?- So you feed 'em to sharks?
Co, nie karmicie nas tu?You don't feed us in here?
"ulice są ich pełne, i karmią się tymi, którzy się na nich wykrwawiają"."dope wheelers and cocaine dealers smoking pot streets are hot and feed off those who bleed to death."
) Komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących oceny czynników chemicznych, fizycznychibiologicznychorazprocesów przemysłowych uznanych za niebezpieczne dla zdrowia ciężarnych pracownic oraz pracownic, które w ostatnim czasie urodziły dziecko lub karmią piersią (dyrektywa Rady 92/85/EWG).3) Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia) Communication from the Commission on the guidelines on the assessment of the chemical, physical, and biological agents and industrial processes considered hazardous for the safety or health of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (Council Directive 92/85/EEC). 3) Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures
- A czym je karmią w Stanach?What do they the feed the chickens in the US?
- Czy nie oni cię karmią?- Are they not feeding you?
- Czym cię tam karmią?I mean, what do they feed you there?
- Nie karm go pospolitym jedzeniem.Don't feed him the generic stuff. What?
- Nie karm go przy stole.Don't feed the dog at the table.
- Nie karm go tak na siłę.- Don't force-feed him like that.
- Nie karm zwierząt.don't feed the animals. Okay.
Ale cokolwiek byś nie robił nie karm go po północy.But whatever you do, don't feed him after midnight.
Dbajcie o małego, karmcie go dobrze.Keep feeding the pedigree poodle
Nie karmcie mnie, nie pozwalam!No! Don't feed me! This is not right!
Nie karmcie tego psa!Don't feed that dog!
Nie karmcie zwierząt. "Don't feed the animals."
Niech jedzenie przynosi mu głuchy, ale karmcie go dobrze.Let him be fed by a deaf mute... but feed him well.
- Dopiero co go karmiłam.I've just fed him.
- Tak, to ja karmiłam go tym cokolwiek go tu przywiodło.Yup. I'm the woman who fed him whatever it is that put him in here.
- Teodor? Kiedy go karmiłam musiałam niedomknąć klatkęWhen I fed him his quinoa salad with wheat berries,
Ale nie wiń mnie, bo... całą wieczność karmiłam cię piersią.I breast-fed you forever.
Boże mój, karmiłam go piersią, aż do piątego roku życia.Just inseparable. My god, he breastfed until he was five.
Czekaj, karmiłaś mnie serowymi ptysiamiWait. You fed me cheese puffs
Głównie karmiłaś go starszymi kobietami.You basically fed him older women.
Nigdy nie karmiłaś nas z taką miłoścą.You never fed us with such love.
Powiedz mi, Angela... Wszystkie te bzdury, jakimi karmiłaś doktora o tym, że jestes moją matką... O co ci z tym chodziło?Tell me, Angela... all that bull you fed the doctor about being my mother... what was that about?
Tak samo ich karmiłaś, wychowywałaś i kochałaś.You fed them, raised them, and loved them the same.
- Nie karmiła mnie piersią.- That lady has never once breast-fed me.
/Strona Dursta wciąż karmiła /gazety takimi wieściami.It's being fed to the newspaper at that time from the Durst side.
/które wydawała ta ładnie /pachnąca rzecz, która go karmiła.That the nice-smelling thing that fed him made.
A kiedy zachorował nasz sąsiad, karmiła jego psy przez cały tydzień.And, when our neighbor was sick, she fed his two dogs all week.
A uratowane przez podatników banki zdecydowały się ugryźć rękę, która je karmiła, i zaczęły grać na bankructwach państw.And those same banks which were saved by the tax-payers decided to bite the hand that fed them, by gambling on state bankruptcies.
Wiesz, że je karmiłyśmy, nie?You were aware we were feeding them, weren't you? We fed 'em brown rice.
Globalne ocieplenie uwięzi w naszej atmosferze trujący dwutlenek węgla, nasze super gorące oceany podniosą się i zaleją niziny, pozostawiając resztki ludzkości na gorących pustyniach, które kiedyś karmiły świat!With global warming trapping the CO2 inside our poisonous atmosphere, our super-heated oceans will rise, drowning our lowlands, leaving what's left of humanity baking in deserts that once fed the world!
Nawet białe fartuchy nas karmiłyEven the white-coats fed us.
Okna karmiły twoja kreatywną duszę?The windows fed your creative soul?
Sikhijki mnie karmiły i karciły. Wiem.Because l have been fed and slapped by them... l know...
Te pieniądze karmiły nas przez miesiąc.That money fed us good for a month.
- Ja ją karmiłem.- I fed her.
- Tak, karmiłem je rano.I fed them this morning, man.
Ale sam się karmiłem.But I fed myself.
Gotowałem dla niej, karmiłem.I cooked for her. I fed her.
Homer, karmiłem cię i ubierałem do 13 roku życia.Homer, I fed you and clothed you till you were 13.
Cokolwiek to było, to ty mnie karmiłeś.Whatever it was, you fed it to me.
Czy kiedykolwiek karmiłeś kochanka tylko swymi dłońmi?♪ Have you ever fed a lover ♪ ♪ With just your hands? ♪
Może o te bzdury, którymi nas karmiłeś o byciu dobrym ojcem, /o ochronie rodziny przed Roy'em.How 'bout that bunk you fed us about being the good father, protecting your family from Roy.
Peter, to bardziej nieodpowiedzialne, niż kiedy karmiłeś Moguaya po północy.Peter, this is more irresponsible than when you fed your mogwai after midnight.
Proszę nie mów, że to to samo czym karmiłeś nas w drodze na Atlantydę.Please tell me that's not the same stuff you fed us on the way to Atlantis.
- On jest głodny, ktoś go karmił?I think he's hungry. Has anybody fed him?
- Żałuję, że nie karmił mnie piersią.- Either that or I wasn't breast-fed.
/Jego właściciel, Lloyd Olsen, /karmił go za pomocą pipety.It's owner, Lloyd Holsen, fed and watered it with an eyedropper.
Adoptował i karmiłAdopted and fed me
Ale czy godzi się wykorzystywać człowieka, odmawiając mu zapłaty za córkę, którą wychował, karmił i ubierał za swoją krwawicę... aż urosła na tyle, by zainteresować dwóch dżentelmenów?But will you take advantage of a man's nature do him out of the price of his own daughter, what he's brought up fed and clothed by the sweat of his brow till she's growed big enough to be interestin' to you two gentlemen?
/i karmiliśmy się wzajemnie /nachosami, pamiętasz?The chi-chi's where we sat in back and fed each other nachos, remember?
Kiedy szczeniaki chciały jeść, karmiliśmy Szczęściarę, żeby jej nie zabrakło mleka.Well, every time the puppies ate, we fed Happy so-so she wouldn't run out of milk.
Nie karmiliśmy jej cały dzień.We haven't fed her all day.
Nie możemy pozwolić, byś narzekał, że cię nieodpowiednio karmiliśmy.We can't have you saying that we never fed you properly.
Ocean odeszła, i, Lily, nigdy nie karmiliśmy wiewiórek!Ocean has gone And, Lily, we never fed any squirrel!
- Kiedy ją karmiliście?When's the last time you fed her?
Daliście mi życie... dach nad głową, karmiliście mnie, aź was zabiłem.I mean you brought me into this world you put a roof over my head, you fed me until I killed you.
Jak go karmiliście każdej nocy?Tell me how you fed him every night.
Rozmawialiście z nim, karmiliście go.And you talked to him, and you fed him.
- Jakimi kłamstwami cię karmili?- What lies have they fed you?
Gdy ludowi Zenzera zagrażał wróg, karmili tymi liśćmi jakieś zwierzę. Na skutek zmian w DNA stawało się ono krwiożerczą bestią.People of the Zenzera tribe, when they were threatened by an enemy, they must have fed some of those hormonal leaves to some animal, and it caused a riot in its DNA, and it was transformed into
Jest okej, to nie tak, że zamknęli mnie w piwnicy i karmili mnie plasteliną, jak w Austrii.It was fine. It's not like they put me in a cellar and fed me on Play-Doh like Austrians.
Jest tłusty i obleśny jakby karmili go słoniną.He's fat and gross as if he fed on lard.
Nie byłem pewny czy karmiłby królika, czy nakarmiłby nas królikiem.I wasn't sure if he would feed the rabbit, or use the rabbit to feed us.
Crown Carpets karmiło was, dzieci... wysłało je do najlepszych szkół, na najlepsze obozy letnie.Crown Carpets fed you kids... sent you to the best schools, the best summer camps.
Ostatnio zadawałam sobie pytanie, co karmiło wtedy moją duszę.Lately, I've been asking myself just what was it that fed my soul back then.
Przez ostatnie miesiące, to właśnie karmiło twój żołądek.In the past months, that's what has fed your stomachs.
Taaak. Zachowują się, jakby to coś karmiło ich piersią.They're acting like this thing breast-fed them.
Trzynaście dystryktów zbuntowało się przeciwko państwu, które je karmiło, kochało i chroniło.Thirteen districts rebelled against the country that fed them, loved them, protected them.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'feed':

None found.
Learning languages?