Kalkulować (to calculate) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kalkuluję
I calculate
kalkulujesz
you calculate
kalkuluje
he/she/it calculates
kalkulujemy
we calculate
kalkulujecie
you all calculate
kalkulują
they calculate
Imperfective future tense
będę kalkulować
I will calculate
będziesz kalkulować
you will calculate
będzie kalkulować
he/she/it will calculate
będziemy kalkulować
we will calculate
będziecie kalkulować
you all will calculate
będą kalkulować
they will calculate
Imperative
-
kalkuluj
you calculate!
niech kalkuluje
let him/her/it calculate
kalkulujmy
let's calculate
kalkulujcie
you all calculate
niech kalkulują
let them calculate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kalkulowałam
I calculated
kalkulowałaś
you calculated
kalkulowała
she calculated
kalkulowałyśmy
we calculated
kalkulowałyście
you all calculated
kalkulowały
they calculated
Future feminine tense
będę kalkulowała
I will calculate
będziesz kalkulowała
you will calculate
będzie kalkulowała
she will calculate
będziemy kalkulowały
we will calculate
będziecie kalkulowały
you all will calculate
będą kalkulowały
they will calculate
Conditional feminine tense
kalkulowałabym
I would calculate
kalkulowałabyś
you would calculate
kalkulowałaby
she would calculate
kalkulowałybyśmy
we would calculate
kalkulowałybyście
you all would calculate
kalkulowałyby
they would calculate
Conditional perfective feminine tense
kalkulowałabym była
I would have calculated
kalkulowałabyś była
you would have calculated
kalkulowałaby była
she would have calculated
kalkulowałybyśmy były
we would have calculated
kalkulowałybyście były
you all would have calculated
kalkulowałyby były
they would have calculated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kalkulowałem
I calculated
kalkulowałeś
you calculated
kalkulował
he calculated
kalkulowaliśmy
we calculated
kalkulowaliście
you all calculated
kalkulowali
they calculated
Future masculine tense
będę kalkulował
I will calculate
będziesz kalkulował
you will calculate
będzie kalkulował
he will calculate
będziemy kalkulowali
we will calculate
będziecie kalkulowali
you all will calculate
będą kalkulowali
they will calculate
Conditional masculine tense
kalkulowałbym
I would calculate
kalkulowałbyś
you would calculate
kalkulowałby
he would calculate
kalkulowalibyśmy
we would calculate
kalkulowalibyście
you all would calculate
kalkulowaliby
they would calculate
Conditional perfective masculine tense
kalkulowałbym był
I would have calculated
kalkulowałbyś był
you would have calculated
kalkulowałby był
he would have calculated
kalkulowalibyśmy byli
we would have calculated
kalkulowalibyście byli
you all would have calculated
kalkulowaliby byli
they would have calculated
Impersonal
kalkulowano by
there would be calculated
kalkulowano by
there would be calculated

Examples of kalkulować

Example in PolishTranslation in English
Czekaj, co to znaczy że ja kalkuluję i układam historie?Wait a minute. What do you mean.. l calculate and make up stories?
- Nie, Nixon on tylko kalkuluje.- No. Nixon calculates.
Albo jest przewidujący, obserwuje i kalkuluje każdy ruch swojej ofiary.Or he's an organized and vicious criminal who calculates his every move.
Metoda BU LRIC+ kalkuluje zorientowane przyszłościowo koszty bieżące (tj. w oparciu o nowoczesne technologie, spodziewany popyt itd.), które efektywny operator sieci musiałby obecnie ponieść w celu zbudowania nowoczesnej sieci przystosowanej do świadczenia wszystkich wymaganych usług.The BU LRIC + methodology calculates the current costs on a forward-looking basis (i.e. based on up-to-date technologies, expected demand, etc.) that an efficient network operator would incur to build a modern network today, one able to provide all required services.
Co więcej, od dnia 1 stycznia 2007 r. jednostki organizacyjne Poczty Polskiej, które kalkulują klucze rozliczeniowe, zostały zobowiązane do przekazania kluczy do Centrum Rachunkowości.Furthermore, since 1 January 2007 Organisational Units of the Polish Post which calculate division keys have been obliged to submit keys to the Accounting Centre.
Lekarze kalkulują, że przy tym tempie zużycia tlenu, straciłbym przytomność w ciągu 24 godzin.The doctors calculate that at the rate I use up oxygen, if it carried on like this, I'd be unconscious in just 24 hours.
Więc, kalkulują własne prawdopodobieństwa, tak jak robią to w Las Vegas, mówiąc ok.So they have calculated the odds, much as Vegas odds makers do, and said,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'calculate':

None found.
Learning languages?