Kłaniać (to bow) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kłaniam
I bow
kłaniasz
you bow
kłania
he/she/it bows
kłaniamy
we bow
kłaniacie
you all bow
kłaniają
they bow
Imperfective future tense
będę kłaniać
I will bow
będziesz kłaniać
you will bow
będzie kłaniać
he/she/it will bow
będziemy kłaniać
we will bow
będziecie kłaniać
you all will bow
będą kłaniać
they will bow
Imperative
-
kłaniaj
you bow!
niech kłania
let him/her/it bow
kłaniajmy
let's bow
kłaniajcie
you all bow
niech kłaniają
let them bow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kłaniałam
I bowed
kłaniałaś
you bowed
kłaniała
she bowed
kłaniałyśmy
we bowed
kłaniałyście
you all bowed
kłaniały
they bowed
Future feminine tense
będę kłaniała
I will bow
będziesz kłaniała
you will bow
będzie kłaniała
she will bow
będziemy kłaniały
we will bow
będziecie kłaniały
you all will bow
będą kłaniały
they will bow
Conditional feminine tense
kłaniałabym
I would bow
kłaniałabyś
you would bow
kłaniałaby
she would bow
kłaniałybyśmy
we would bow
kłaniałybyście
you all would bow
kłaniałyby
they would bow
Conditional perfective feminine tense
kłaniałabym była
I would have bowed
kłaniałabyś była
you would have bowed
kłaniałaby była
she would have bowed
kłaniałybyśmy były
we would have bowed
kłaniałybyście były
you all would have bowed
kłaniałyby były
they would have bowed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kłaniałem
I bowed
kłaniałeś
you bowed
kłaniał
he bowed
kłanialiśmy
we bowed
kłanialiście
you all bowed
kłaniali
they bowed
Future masculine tense
będę kłaniał
I will bow
będziesz kłaniał
you will bow
będzie kłaniał
he will bow
będziemy kłaniali
we will bow
będziecie kłaniali
you all will bow
będą kłaniali
they will bow
Conditional masculine tense
kłaniałbym
I would bow
kłaniałbyś
you would bow
kłaniałby
he would bow
kłanialibyśmy
we would bow
kłanialibyście
you all would bow
kłanialiby
they would bow
Conditional perfective masculine tense
kłaniałbym był
I would have bowed
kłaniałbyś był
you would have bowed
kłaniałby był
he would have bowed
kłanialibyśmy byli
we would have bowed
kłanialibyście byli
you all would have bowed
kłanialiby byli
they would have bowed
Impersonal
kłaniano by
there would be bowed
kłaniano by
there would be bowed

Examples of kłaniać

Example in PolishTranslation in English
Chciałeś królowej, której mógłbyś się kłaniać, a dostajesz więcej: królową i króla.You wanted a queen for Scotland to bow to, and now you're getting more: a queen and a king.
Co to za obłąkane pojęcie kłaniać się przed Bogiem, który masowo morduje miliony niewinnych dzieci...What a lunatic concept to bow down before a God who slaughters millions of innocent children...
Co to za wolność - kłaniać się przed tobą?What freedom is this, to bow before you?
*Ojczyzno, kłaniam się tobie.Motherland, I bow to you.
- I dlaczego się kłaniam?- And why was I bowing?
- Nie kłaniam się rybom.- I don't bow down to fish.
...kłaniam się!...I bow!
Czy ty się przede mną kłaniasz?Are you bowing?
Dlaczego kłaniasz się przed nim?Man, why do you bow for that guy?
Jesteś wampirzym Wikingiem i przed nikim się nie kłaniasz.You are a Viking vampire god and you bow to no one.
Jeżeli wierzysz, że ludzie to zwierzęta, które się zmusza do pracy batem, jeżeli się kłaniasz bożkom z kamienia i złotym wizerunkom bestii... nie jesteś moim synem.If you believe that men and women are cattle to be driven under the lash, if you can bow before idols of stone and golden images of beasts... you are not my son.
Nigdy nie spuszczaj oczu z przeciwnika,... nawet kiedy mu się kłaniasz.Never take your eyes off your opponent. Even when you bow. That's it.
"Rózeczce" "Scyzoryk" się kłania.The Penknife bows to the Switch.
- Zdaje się być wystarczająco spolegliwy. - A tak, w jego obecności tylko się kłania i okazuje szacunek, ale moja pokojówka mówi mi, że za jego plecami to już kompletnie inna historia.~ He seems obsequious enough. ~ Oh, he's all bows and deference to his face, but my maid tells me it's a different story behind his back.
Jego matka nikomu się nie kłania.His mother bows to nobody.
Ród Krassusa nikomu się nie kłania.The House of Crassus bows to no one.
Anglik odpowiada: "Nie kłaniamy się do dzikusów, wybieram Mau Mau."The Englishman says: "We don't bow to savages, I'll choose Mau Mau."
Apollo ... jesteśmy gotowi rozmawiać, ale musisz wiedzieć, że nie kłaniamy się każdej istocie, która potrafi wyczyniać sztuczki.Apollo we're willing to talk, but you'll find we don't bow to every creature who happens to have a bag of tricks.
I przed nim kłaniamy♪ his presence bow ROBBIE:
Kiedy się kłaniamy, to tak... musimy całować ziemię.When we bow, we have to kiss the ground like this.
Lekarzu i uzdrawiaczu naszych dusz, modlimy się do Ciebie i kłaniamy się Tobie.You, the doctor and healer of our souls, we pray to You and bow down before You.
Dlaczego nie kłaniacie się starszemu?Hey, you don't bow to your senior?
"Z dalekiej północy słyszeli wycie wiatru" "i wuj Henry wraz z Dorotką mogli zobaczyć, jak wysokie trawy kłaniają się" "przed nadchodzącą burzą."" From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm. "
"obcinamy głowy tym którzy się nie kłaniają.""We cut off the heads of those that will not bow."
* Wszyscy się Tobie kłaniają *Everyone bows to you.
/"Z dalekiej północy słyszeli wycie wiatru" /"i wuj Henry wraz z Dorotką mogli zobaczyć," /"jak wysokie trawy kłaniają się /przed nadchodzącą burzą.""From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm.
/Kwiaty miotają główkami, /trawy kłaniają się... /Wokół naszego ślicznego domu...How typical of the twins. Flowers nod, grasses bow Around our lovely house
Nie kłaniaj mi się, nic...Don't bow to me, don't do any...
Nie kłaniaj się swojemu bratu.You don't bow to your brother.
Nie kłaniaj się.Don't bow.
Nie kłaniajcie się!Don't bow !
Nie, nie kłaniajcie się.No, no. Do not bow.
Mawiali, że dęby się przed nim kłaniały.They say the oak trees bowed down as he passed.
Przed Wielkim Houdinim kłaniały się: Słońce, Cztery Wiatry i Morze.... the Sun, the Four Winds and the Sea bowed down before the Great Houdini.
Przez tyle lat kłaniał się przede mną, nie podoba mi się jak staje za mną.So submissive all these years. Head bowed.
Królowie i szlachta kłaniali się przed jego pochodem.[Kings and lesser nobility alike...] [...bowed before his relentless advance...]
Ludzie nam się kłaniali?The humans bowed down to us?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bow':

None found.
Learning languages?