Jadać (to eat) conjugation

Polish
72 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
jadam
I eat
jadasz
you eat
jada
he/she/it eats
jadamy
we eat
jadacie
you all eat
jadają
they eat
Imperfective future tense
będę jadać
I will eat
będziesz jadać
you will eat
będzie jadać
he/she/it will eat
będziemy jadać
we will eat
będziecie jadać
you all will eat
będą jadać
they will eat
Imperative
-
jadaj
you eat!
niech jada
let him/her/it eat
jadajmy
let's eat
jadajcie
you all eat
niech jadają
let them eat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
jadałam
I ate
jadałaś
you ate
jadała
she ate
jadałyśmy
we ate
jadałyście
you all ate
jadały
they ate
Future feminine tense
będę jadała
I will eat
będziesz jadała
you will eat
będzie jadała
she will eat
będziemy jadały
we will eat
będziecie jadały
you all will eat
będą jadały
they will eat
Conditional feminine tense
jadałabym
I would eat
jadałabyś
you would eat
jadałaby
she would eat
jadałybyśmy
we would eat
jadałybyście
you all would eat
jadałyby
they would eat
Conditional perfective feminine tense
jadałabym była
I would have eaten
jadałabyś była
you would have eaten
jadałaby była
she would have eaten
jadałybyśmy były
we would have eaten
jadałybyście były
you all would have eaten
jadałyby były
they would have eaten
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
jadałem
I ate
jadałeś
you ate
jadał
he ate
jadaliśmy
we ate
jadaliście
you all ate
jadali
they ate
Future masculine tense
będę jadał
I will eat
będziesz jadał
you will eat
będzie jadał
he will eat
będziemy jadali
we will eat
będziecie jadali
you all will eat
będą jadali
they will eat
Conditional masculine tense
jadałbym
I would eat
jadałbyś
you would eat
jadałby
he would eat
jadalibyśmy
we would eat
jadalibyście
you all would eat
jadaliby
they would eat
Conditional perfective masculine tense
jadałbym był
I would have eaten
jadałbyś był
you would have eaten
jadałby był
he would have eaten
jadalibyśmy byli
we would have eaten
jadalibyście byli
you all would have eaten
jadaliby byli
they would have eaten
Impersonal
jadano by
there would be eaten
jadano by
there would be eaten

Examples of jadać

Example in PolishTranslation in English
"od teraz, jeśli Zach chce tu jadać, musi stać na głowie na środku jadłodalni i pożywiać się z wiadra"."from now on, if Zach wants to eat here, he has to stand on his head in the middle of the diner and eat out of a rusty bucket."
/Lubił jadać zawsze w tej samej restauracji.He always liked to eat in the same restaurant.
Będziecie razem jadać, sypiać, sikać, wypełniać PIT-y.You are going to eat together, sleep together. You are going to pee together. You're gonna file a joint income tax return.
Campos lubi tam jadać i rozmawiać o interesach.That's where campos likes to eat and talk business.
- Dzieci także nie jadam.- Don't eat children, either.
- Ja nigdy nie jadam śniadań.- No, I don't eat breakfast. Never do. - Sir.
- Ja... ja jadam tylko białe mięso:I only eat white meat: chicken, poultry, fish, game...
- Kotku, ja już jadam mięso.-Qh, sweetie, I eat meat now.
- Kupiłem, gdzie zwykle jadam.- Guy makes them where I always eat.
- A ty jadasz teraz na mieście.And now I find you're eating out.
- Co jadasz na lunch?- What you eat for lunch?
- Co jadasz na śniadanie?What do you eat for breakfast?
- Co zwykle jadasz?- What do you usually eat?
- Nie jadasz i nie sypiasz?You're not eating, sleeping?
- Co on dla przykładu jada?What he eats, for example? -
- Czy ona na pewno to jada?- Are you sure that's what she eats?
- Gosc jada platki widelcem.The guy eats cereal with a fork.
Często tu jadamy.We eat here a lot.
Dobrze, że okropieństwa jadamy na śniadanie.Well, good thing we eat nasty for breakfast.
Dziękuję, ale nigdy nie jadamy niczego, co zostało zabite.Thank you, but we never eat anything that's been killed.
Elizabeth, ty i ja czytamy te same książki, widzieliśmy te same opery i jadamy w tych samych restauracjach.Elizabeth, you and I, we read the same books, we've seen the same operas, we eat at the same restaurants.
My nie jadamy dla przyjemności.My people eat only for nourishment. Well.
- I zawsze jadacie wspólnie?And he always eats with you?
- To wy jadacie pizzę?- You guys eat pizza?
Bez względu na to, czy pracujecie w sektorze, prowadzicie działania na rzecz jego reformy, czy też po prostu jadacie wspaniałe i pożywne produkty tej gałęzi gospodarki – Wasz udział i wsparcie będzie znaczące podczas definiowania przyszłości wspólnej polityki rybołówstwa.For whether you work in the sector,campaign for its reform, or simply eat the wonderful andnourishing produce which it provides – your contribution andsupport will be vital in defining the future of the Common Fisheries Policy.
Często tam jadacie?Love fast food. How often do you guys eat it?
Nadal jadacie w kuchni?You're still eating in the kitchen?
- Dziewczyny takie jak Amber nie jadają.- girls like Amber don't eat.
- Nie jadają państwo razem?- You don't eat together?
/Nawet jadają tam codziennie.Some people even eat it every day.
A co Peruwiańczycy w ogóle jadają?And what do Peruvians eat?
Być może Wasza Miłość mógłby... wyjaśnić mi jak jadają Anglicy?Perhaps your Grace could... help me to explain how the English are eating?
Nie jadaj na mieścieDon't eat out.
- Zawsze jadałam lody.I've always eaten ice cream.
Cieszę się, że nie wiedziałam kiedy tam jadałam.I'm so glad I didn't know that when I ate there.
Nawet w młodości nie jadałam takich rzeczy.I haven't eaten such things before
Nie jadałam ostatnio nic, oprócz fast foodów.I've been having nothing but fast food lately.
Ostatnio nie jadałam poza domem.I haven't done much dining out lately.
- Często tu jadałaś?- You ate here a lot.
Czy jadałaś to często jako dziecko?Is this something you ate often as a child?
Ale z jakiegoś powodu, jadała tylko w tej restauracji.But for some reason, she only ate at that restaurant.
Chciałem wiedzieć więcej, niż to, co widziałem stąd. Gdzie pracowała. Gdzie jadała.I wanted to know more than what I saw from up here-- where she worked, where she ate.
Jego dusza jadała z nią, spała z nią, a była przepełniona taką tęsknotą...His soul ate with her and slept with her and was so filled with longing for her...
Pani Perry, czy jadała pani kanapkę serwowaną przez panią Bennett i pana Hawthorne'a?Miss Perry, have you ever eaten at the sandwich shop started by Mrs. Bennet and Mr. Hawthorne?
Żadna z was nie chce, żeby wygrał Jamm i ja też nie, bo nienawidzę Paunch Burger, ale jeśli jeden będzie obok, to będę jadała tam każdego wieczora, a to niedobrze.Neither of you want Jamm to win, nor do I, because I hate Paunch Burger, but, if there is one in my backyard, I will eat there, like, every night, and that is no good.
Jak na razie wiemy że Summer i Ellen ćwiczyły gdzie indziej., kupowały gdzie indziej, robiły pranie gdzie indziej, jadały gdzie indziej.So far what we do know is... that Summer and Ellen... never went to the same gym. They never went to the same market, they never went to the same dry cleaner. They never ate lunch at the same restaurant.
Janet, Debby i Kaitlin jadały u Macgrawa.Janet, Debby and Kaitlin all ate at Macgraw Dining Hall.
Będąc w miasteczku, jadałem co dzień w tamtym lokalu i zaprzyjaźniłem się z kucharzem.Because almost every day l was there, l ate lunch at that diner, and became dear friends with the cook.
Chadzałem z nim, jadałem z nim, zwałem go przyjacielem.I walked with him, ate with him, called him my friend.
Dobrze, że tu nie jadałem.Fortunately I here hoef not to eat.
Ja jadałem ze śmietnika.I've eaten out of dumpsters.
Ja obiad jadałem przed telewizją, oglądając to co leciało.Dinner for me was always a TV tray and whatever game was on.
Cały czas jadałeś u nas.You ate at our house all the time.
Dzieliłeś moje jedzenie, jadałeś ze mną!You shared my food, you ate with me!
Nigdy tak nie jadałeś.You never ate such grub.
Założę, się, że obiady jadałeś samotnie.I bet you always ate supper alone.
Zwykle jadałeś sam. Nie dlatego, że nie chcieli z tobą siedzieć, ale obrzydzał cię wydawany przez nich odgłos jedzenia.You usually ate alone, not because people wouldn't sit with you, but because you were disgusted by the sounds they made when they ate.
- Jezus jadał z trędowatymi.- Jesus ate with the lepers.
Bernie Higgins jadał poza domem śniadania, obiady i kolacje.Bernie Higgins ate out breakfast, lunch and dinner.
Często jadał w tej restauracji.He often ate in this restaurant.
Facet jadał tylko bekon.The man ate bacon at every meal.
Harrison zawsze tam jadał.Harrison ate there all the time. l heard it all.
Ale skoro jadaliśmy z Mistrzem wspólnie, dlaczego nie jesteśmy także martwi?Since we all eat what Master ate, why aren't we all dead? Huh?
Czasem jadaliśmy w samotności, rozkoszując się intymną rozmową czasem jadaliśmy z doktorem.We dined, sometimes alone, enjoying intimate conversation sometimes with the doctor.
Kiedy byłem żonaty, nigdy nie jadaliśmy w domu.When I had a wife, we always ate out.
On malował mój obraz, a ja malowałem jego jadaliśmy razem obiadyAnd he's painted my picture, l've painted his picture... you know, we've eaten dinner together.
Ping i ja jadaliśmy tam po pracy.Ping and I ate there after work.
Chciałabym, byśmy jadali tam częściej.I wish we'd eaten there more often.
Oryginalni mieszkańcy tej budowli jadali przy pomocy sztyletów i palców.When this hall was first built, they ate With daggers in their fingers.
Przefaksowałam zdjęcie Glena Coopera do restauracji, w których jadali, i ta kolacja nie była pierwszą jaką razem zjedli.I faxedglen cooper's picture to the other restaurants where they ate, and last night's meal wasn't their first dinner for two.
Właściciel promów z żoną jadali tu śniadania codziennie.The ferryman and his lady ate here every morning.
Wielu świetnych ludzi, ważnych ludzi, tam jadało.A lot of great men-- important men-- ate there.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'eat':

None found.
Learning languages?