Interesować (to interest) conjugation

Polish
78 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
interesuję
I interest
interesujesz
you interest
interesuje
he/she/it interests
interesujemy
we interest
interesujecie
you all interest
interesują
they interest
Imperfective future tense
będę interesować
I will interest
będziesz interesować
you will interest
będzie interesować
he/she/it will interest
będziemy interesować
we will interest
będziecie interesować
you all will interest
będą interesować
they will interest
Imperative
-
interesuj
you interest!
niech interesuje
let him/her/it interest
interesujmy
let's interest
interesujcie
you all interest
niech interesują
let them interest
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
interesowałam
I interested
interesowałaś
you interested
interesowała
she interested
interesowałyśmy
we interested
interesowałyście
you all interested
interesowały
they interested
Future feminine tense
będę interesowała
I will interest
będziesz interesowała
you will interest
będzie interesowała
she will interest
będziemy interesowały
we will interest
będziecie interesowały
you all will interest
będą interesowały
they will interest
Conditional feminine tense
interesowałabym
I would interest
interesowałabyś
you would interest
interesowałaby
she would interest
interesowałybyśmy
we would interest
interesowałybyście
you all would interest
interesowałyby
they would interest
Conditional perfective feminine tense
interesowałabym była
I would have interested
interesowałabyś była
you would have interested
interesowałaby była
she would have interested
interesowałybyśmy były
we would have interested
interesowałybyście były
you all would have interested
interesowałyby były
they would have interested
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
interesowałem
I interested
interesowałeś
you interested
interesował
he interested
interesowaliśmy
we interested
interesowaliście
you all interested
interesowali
they interested
Future masculine tense
będę interesował
I will interest
będziesz interesował
you will interest
będzie interesował
he will interest
będziemy interesowali
we will interest
będziecie interesowali
you all will interest
będą interesowali
they will interest
Conditional masculine tense
interesowałbym
I would interest
interesowałbyś
you would interest
interesowałby
he would interest
interesowalibyśmy
we would interest
interesowalibyście
you all would interest
interesowaliby
they would interest
Conditional perfective masculine tense
interesowałbym był
I would have interested
interesowałbyś był
you would have interested
interesowałby był
he would have interested
interesowalibyśmy byli
we would have interested
interesowalibyście byli
you all would have interested
interesowaliby byli
they would have interested
Impersonal
interesowano by
there would be interested
interesowano by
there would be interested

Examples of interesować

Example in PolishTranslation in English
- A tobie co do tego, że się tym interesuję?Or to you why I'd be interested?
- Bo interesuję się pediatrią!Because I'm interested in peds!
- Czy to źle, że się tobą interesuję? - Tak.is it so wrong to be interested in you?
- Kto powiedział, że się nią interesuję?- Who said I'm interested?
- Musisz wycofać to z tym chłopcem, Cy, że niby się interesuję takim czymś.You need to take it back about that boy, Cy, me being interested that way.
" Pascal czemu interesujesz... się takim zacofanym małym krajem? "My friends ask me, "Pascal, how can you be so interested... in such a backward, grotty little country?"
"'Czemu się tak mną interesujesz, panienko?""'Why are you so interested in me, Miss?
"Nie interesujesz się tym, czy jest dobry czy zły?"You're not interested in good or bad,
"Wierzę, że magistrat zamierza oddać cmentarne grunty, ale czemu, u licha, interesujesz się pan właśnie nimi?""I hardly believe that the Municipality is willing to give away the cemetery land... But, why the devil are you interested exactly in that one -?"
- Aż tak interesujesz się bronią?- Are you so interested in guns?
- Czemu zatem interesujemy się tobą?So, why are we interested in you?
- Nie interesujemy się prawie nimi.- We have little interest in that area. - I understand.
-Dlatego interesujemy się panem.- That's why we're interested in you.
A dlaczego myślisz, że się tobą interesujemy?What makes you think we're interested in you at all?
Bardzo się interesujemy poglądami kobiet.We're very interested in the feminine point of view.
- Dlaczego interesujecie się tak starą sprawą?Why are you so interested in such an old case?
- Dlaczego się nimi interesujecie?What's your interest in them?
- Ty i Hiob nie interesujecie Racine'a.Racine's not interested in you and Job.
/Wybacz, lecz nadal jest dla mnie niejasne, /dlaczego się mną interesujecie? /Forgive me, but I'm still unclear as to what exactly your interest with me is.
A czemu właśnie wy, wasza dostojność, interesujecie się losem tych kobiet?And why are you so interested in the fate of these women?
- Ale interesują cię lampy.- But you're interested in lamps.
- Bardziej interesują go sporty wodne. - To przykrywka.Seems like he's more interested in water sports, right now.
- Bardzo się interesują twoim zdrowiem.- They seem extremely interested in your recovery.
- Ci ludzie nie interesują się już twoim szefem.These people are no longer interested in your boss.
- Dziękuję bardzo, Han. Ale mnie interesują twoje długi.But it's your debt that interests me.
- Dobrze, dobrze ... dziękuję, panie Richards, to wszystko jest bardzo interesuj±ce, ale przypisanie było wybrać prawdziw± karierę w prawdziwym ¶wiecie.- All right, well... thank you, Mr. Richards, this is all very interesting, but the assignment was to pick a real career in the real world.
Bardzo nas interesuj jak pan przewidział to trzęsienie ziemi, panie Malley. A, to.And, uh, we are very interested in how... you were able to predict that earthquake, Mr Malley.
Jedno z licznych interesuj tcych miejsc do odwiedzeniaOne of many interesting places to visit.
Jest to takªe interesuj¬cy przyk™ad sieci firmwspó™pracuj¬cych w obszarach wspólnych zainteresowa‡, takich jak szkolenie pracowników.It is also an interesting example of a network of companies cooperatingin areas of common concern, such as the training of workers.
Jeśli ktoś zwróci na ciebie uwagę, interesuj się tym co mówi.Do be interested if someone speaks to you. It may or may not happen.
Kiedy byłam w jej wieku, też interesowałam się sztuką, ale nie miałam talentu Vanessy, dlatego zamierzam... upewnić się, że w pełni go wykorzysta.oh, when i was her age, i was interested in art, too, but i didn't have vanessa's gifts, so i intend to make sure that she has a chance to make the most of them.
Może tak było, ale nie interesowałam się nimi, a w noc jej zabójstwa byłam w Westchester ze znajomymi.If she did, I wouldn't be interested. And the night she was killed, I was in Westchester with my folks.
Mówiąc prawdę, nigdy nie interesowałam się tym tematem. Wiesz.To tell you the truth, I have never been interested in this subject.
Nie interesowałam go ani przez chwilę.Never interested in me for one second.
Nie mogę uwierzyć, że nawet przez chwilę nie interesowałam sie Atwoodem.I can't believe it for a minute I was actually interested in Atwood.
Carter powiedział, że zawsze interesowałaś się polityką.So Carter says you've always been interested in politics.
Może tego nie wiesz, bo nigdy nie interesowałaś się Brodwayem odkąd się znamy, ale gwiazdy dostają swoje pokoje.You may not know this because you haven't been interested in Broadway since the day we met, but the star gets her own vanity.
Nigdy nie interesowałaś się teorią napędów warp.You never seemed interested in warp theory before.
Nigdy nie słuchałaś i nie brałaś na poważnie opowieści naszych Starszych, nigdy nie interesowałaś się historią.You never heard or heeded the stories the elders told, never interested yourself in history.
Nighdy nie interesowałaś sie dobroczynnościa.You've never been interested in charity.
- Ciesz się, że interesowała się tylko twoją kartą.You got away lightly. Be thankful she was only interested in your swipe card.
- I interesowała się prawem karnym...And interested in homicide law...
- Macie razem współpracować! Zastanawiasz się czemu tak go interesowała ta sprawa.- The two of you are expected to get along you have to wonder why he has been so interested in this case from the very beginning.
- Nigdy mnie nie interesowała.She never interested me.
Alvin, z przykrością ci to powiem, ale nie wydaje mi się, żeby Lexi interesowała robota w policji.Alvin, I hate to break it to you, but I don't think Lexi's interested in being a cop.
"Gdy zaczynaliśmy być bardzo wyczerpani,... ..zaczęliśmy opowiadać historie, które przychodziły nam do głowy,... ..i on w końcu zaczął mówić o rzeczach, które mnie interesowały.""We fell together, as modest people will, ... . . in the tail of the herd that was being shown through, ... . . and he at once began to say things which interested me. "
- Bardziej interesowały go nogi mojej narzeczonej.He seemed more interested in my fiancée's legs.
- Nie interesowały mnie kamienie.- No! I wasn't interested in stones.
- Nie, szczerze... ..Zawsze interesowały mnie wyścigi... ciężarówek na ogromnych kołach.- No, honestly, I've... ..I've always been interested in... in monster trucks.
- Wątpię aby Boga interesowały sprawy naszej parafii.- Simon! - I doubt that God is interested in our church activities.
Chociaż nie interesowałem się zabawkami.Wasn't interested in toys, though.
Dawno temu interesowałem się fizyką.I was interested in physics a long time ago.
Gdy byłem w twoim wieku, interesowałem się tylko sobą.When I was your age I was only interested in myself.
Ja interesowałem się fizyką teoretyczną Która wyjaśniała ruch cząstek i atomówI myself was interested in Theoretical Physics atoms, molecular vibrations, and knowledge of molarity.
Myślę, że ty naprawdę jesteś zainteresowany tym tematem. Prawdę powiedziawszy... zawsze interesowałem się tylko tym tematem.I think you are really interested in this subject.
- Nie interesowałeś się tym?- I mean, weren't you interested?
...jakoś miałem wrażenie, że sam interesowałeś się Shebą...I, er...somehow had the impression you were interested in Sheba for yourself.
Moz, ty się tylko interesowałeś zbadaniem dzieł i obrazów, za które miałam odpowiadać.- Moz, you were only interested in scoping out the art that I was responsible for.
Nie interesuje mnie paplanina Janet, lecz ty zawsze mnie interesowałeś.I'm not interested in Janet's prattle, but you always interest me, Rupert.
Nigdy nie interesowałeś się moim drzewem genealogicznym.Well, you were never exactly interested in my family tree.
- Nie zupełnie. Autor mnie interesował.It was the authorwho interested me.
- Nie żeby ktoś się tym interesował.- Not that it would be of any interest. - I'd be very interested.
- Tutaj, nie interesował się nim.- He was here, disinterested.
A gdybym mógł sprawić, że Danko nie będzie się już tobą interesował?What if I could make it so that Danko wasn't interested in you anymore?
A może interesował sie tobą.Or maybe he was interested in you.
/Nie tylko my /interesowaliśmy się "World".It appears that we weren't the only people interested in the Sunday World.
Obaj interesowaliśmy się muzyką folk, a tam była duża scena muzyczna tak jak w wielu collegach. Stworzyliśmy Dwubadurów.We were both interested in folk music, and there was a big folk music scene as there were on many colleges.
To dlatego, że nigdy mnie nie interesowaliście.That's because I was never interested in you.
- A gdy wasze wzajemne zaufanie się wzmocni, będziemy się bardzo interesowali wieściami z i do Yankton.And as the trust between you deepens... we'll be particularly interested in messages to and from Yankton.
- Wszyscy chłopcy się nią interesowali.All the boys were interested in her.
Ale naprawdę się tobą interesowali.But they were interested in you.
Ale on, albo twoja babcia interesowali się tym na tyle, że je zbierali.No, I know that, but he or your grandmother Were interested enough to collect them.
Bardzo interesowali go clowni.He seemed very interested in the clowns.
"Wilhelm jednak zdawał się jej w ogóle nie zauważać." "Jego bystra inteligencja mogłaby umożliwić mu powodzenie w towarzystwie," "ale nic nie interesowało tego młodego mizantropa"With his quick mind, he could have scored many a success in society, ...but nothing interested this young recluse who passed his days in the stables or the hunting field.
- Dlaczego to w ogóle interesowało Seana?Why was Sean even interested in this? He was interested in me.
- I to was interesowało?- And you were interested?
- Jakby cię to nie interesowało.As if you weren't even interested.
- Nie interesowało nas, co Deel robi pacjentowi.We weren't interested in what Deel's did to the subject.

More Polish verbs

Related

zainteresować
interest

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

zainteresować
interest

Other Polish verbs with the meaning similar to 'interest':

None found.
Learning languages?