Formować (to form) conjugation

Polish
25 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
formuję
I form
formujesz
you form
formuje
he/she/it forms
formujemy
we form
formujecie
you all form
formują
they form
Imperfective future tense
będę formować
I will form
będziesz formować
you will form
będzie formować
he/she/it will form
będziemy formować
we will form
będziecie formować
you all will form
będą formować
they will form
Imperative
-
formuj
you form!
niech formuje
let him/her/it form
formujmy
let's form
formujcie
you all form
niech formują
let them form
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
formowałam
I formed
formowałaś
you formed
formowała
she formed
formowałyśmy
we formed
formowałyście
you all formed
formowały
they formed
Future feminine tense
będę formowała
I will form
będziesz formowała
you will form
będzie formowała
she will form
będziemy formowały
we will form
będziecie formowały
you all will form
będą formowały
they will form
Conditional feminine tense
formowałabym
I would form
formowałabyś
you would form
formowałaby
she would form
formowałybyśmy
we would form
formowałybyście
you all would form
formowałyby
they would form
Conditional perfective feminine tense
formowałabym była
I would have formed
formowałabyś była
you would have formed
formowałaby była
she would have formed
formowałybyśmy były
we would have formed
formowałybyście były
you all would have formed
formowałyby były
they would have formed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
formowałem
I formed
formowałeś
you formed
formował
he formed
formowaliśmy
we formed
formowaliście
you all formed
formowali
they formed
Future masculine tense
będę formował
I will form
będziesz formował
you will form
będzie formował
he will form
będziemy formowali
we will form
będziecie formowali
you all will form
będą formowali
they will form
Conditional masculine tense
formowałbym
I would form
formowałbyś
you would form
formowałby
he would form
formowalibyśmy
we would form
formowalibyście
you all would form
formowaliby
they would form
Conditional perfective masculine tense
formowałbym był
I would have formed
formowałbyś był
you would have formed
formowałby był
he would have formed
formowalibyśmy byli
we would have formed
formowalibyście byli
you all would have formed
formowaliby byli
they would have formed
Impersonal
formowano by
there would be formed
formowano by
there would be formed

Examples of formować

Example in PolishTranslation in English
/I dlatego też /formuję komitet polityczny /w drodze do zostania prezydentem /Stanów Zjednoczonych.And that is why I am forming an exploratory committee for a run for the presidency of the United States.
Ale podczas pracy formujesz skrzeplinę, więc krew zastyga po drodze.But you're forming an eschar as you go, so the blood's coagulating along the way.
Kiedy ciśnienie barometryczne osiągnie całe to zimno, zimny wiatr który nadchodzi z Kanady, i przechodzi przez Proces, o którym Tomasz dobrze wie, że jest zastrzeżoną informacją, i formuje się w to co my meteorologowie lubimy nazywać...When the barometric pressure reaches all that cold, cold wind that comes from ol' Canada, it goes through a process that Tom knows well is classified information, and it forms what we meteorologists like to call...
Kiedy zmieniamy cel, formuje się nowa, a stara znika.When we change sites, a new storm forms and the old one dissipates.
Komórki łączą się, tworząc potężną sieć komunikacji, która z kolei formuje materię.Cells group together, forming a giant web of communication, which in turn forms matter.
Krew wycieka, przylepia się do intruza, formuje masę.Blood bleeds through the opening, sticks to the intruder,forms a mass. - A clot.
- Uważam, że jeśli formujemy kraj,I believe that if we are To form a new country
Czy on myśli, że my tu formujemy armię?What does he think, we're forming some sort of wizard army?
My kohorta z ubrań, w szeregu po pięciu formujemy Agmen Quadratum... Przeznaczeni do walki z 7,405,926 demonami z piekła.are now forming an Agmen Quadratum... 926 demons on hell.
Samuel i ja formujemy małą grupę.Samuel and I are forming a small group.
- Nasze wojska wciąż się formują.Our battle line is still forming, my liege.
/Powtarzam, Raidery formują szyk.Repeat, raiders are holding formation,
/Raidery formują szyk.(Apollo) Galactica, Apollo, Raiders are holding formation,
A jak atomy węgla formują pierścień benzenowy?How do carbon atoms form a benzene ring?
A więc, kobiecy lunch zmienia się w piekło, kiedy kelner, od którego czuć siarkę, rzuca się z nożem, zabijając jedną z was, podczas gdy rudowłosa, która cię zaprosiła krzyczy coś po łacinie i znika, A meble formują z siebie stos.So, ladies lunch goes south when a waiter, who reeks of sulfur, attacks with a blade, killing one of you, while the redhead who invited you yells something in Latin, disappears, and the furniture forms a pile.
Kiedy nie jesteś pewien, formuj szereg.When in doubt, form line.
Lightning, formuj szyk.Lightning, form up. I'm going back.
Pułkownicy, formujcie swoje regimenty!Colonels, form your regiments.
Wchłonęłam męskiego bliźniaka w łonie, kiedy się formowałam.Absorbed a male twin in the womb when I was formed.
Ale jest problem. Skały na Ziemi, które były kiedy Ziemia sie formowała już nie istnieją.The rocks in the earth that were present when it was formed are no more.
Kiedy Ziemia się formowała, była niezwykle gorąca.Earth was hot when it formed at the beginning.
Widzisz, Flint, żyjąc na ziemi... z całą złożonością, która go formowała, poświęcił nieśmiertelność.Flint, in leaving Earth, with its complex fields within which he was formed, sacrificed immortality.
Jednakże, czasami Ziemia rozpadała się na małe kawałki kawałki które odpadły formowały meteory w kosmosie.However, at some times the earh crumbled into small pieces and the pieces that broke off formed meteor stones in space.
Początkowo tylko mechanicznie... me dłonie formowały kobiece piersi na mej klatce tak jak by były tam przeszczepione.At first, only mechanically... my hands formed female breasts on my chest... as if they had been grafted there.
Niestety w dwóch przypadkach wskazanych przez Trybunał urzędnik ten poin­formował centralny dział zamówień zbyt późno i nie dotrzymano terminu, o którym mowa w art. 118.4 przepisów wykonawczych.Unfortunately, in the two cases identified by the Court, the latter informed the central procurement department too late and the delay mentioned in Article 118.4 of the IR was not respected.
Learning languages?