Decydować (to determine) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
decyduję
I determine
decydujesz
you determine
decyduje
he/she/it determines
decydujemy
we determine
decydujecie
you all determine
decydują
they determine
Imperfective future tense
będę decydować
I will determine
będziesz decydować
you will determine
będzie decydować
he/she/it will determine
będziemy decydować
we will determine
będziecie decydować
you all will determine
będą decydować
they will determine
Imperative
-
decyduj
you determine!
niech decyduje
let him/her/it determine
decydujmy
let's determine
decydujcie
you all determine
niech decydują
let them determine
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
decydowałam
I determined
decydowałaś
you determined
decydowała
she determined
decydowałyśmy
we determined
decydowałyście
you all determined
decydowały
they determined
Future feminine tense
będę decydowała
I will determine
będziesz decydowała
you will determine
będzie decydowała
she will determine
będziemy decydowały
we will determine
będziecie decydowały
you all will determine
będą decydowały
they will determine
Conditional feminine tense
decydowałabym
I would determine
decydowałabyś
you would determine
decydowałaby
she would determine
decydowałybyśmy
we would determine
decydowałybyście
you all would determine
decydowałyby
they would determine
Conditional perfective feminine tense
decydowałabym była
I would have determined
decydowałabyś była
you would have determined
decydowałaby była
she would have determined
decydowałybyśmy były
we would have determined
decydowałybyście były
you all would have determined
decydowałyby były
they would have determined
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
decydowałem
I determined
decydowałeś
you determined
decydował
he determined
decydowaliśmy
we determined
decydowaliście
you all determined
decydowali
they determined
Future masculine tense
będę decydował
I will determine
będziesz decydował
you will determine
będzie decydował
he will determine
będziemy decydowali
we will determine
będziecie decydowali
you all will determine
będą decydowali
they will determine
Conditional masculine tense
decydowałbym
I would determine
decydowałbyś
you would determine
decydowałby
he would determine
decydowalibyśmy
we would determine
decydowalibyście
you all would determine
decydowaliby
they would determine
Conditional perfective masculine tense
decydowałbym był
I would have determined
decydowałbyś był
you would have determined
decydowałby był
he would have determined
decydowalibyśmy byli
we would have determined
decydowalibyście byli
you all would have determined
decydowaliby byli
they would have determined
Impersonal
decydowano by
there would be determined
decydowano by
there would be determined

Examples of decydować

Example in PolishTranslation in English
- Ja o tym decyduję.- I determine who's in and who's out.
"Twierdzisz, że sam fakt, że jesteś przytomny decyduje o tym, że kot jest żywy?""You're saying that the fact that you are a conscious being determines the fact that the cat is alive?"
- Ale to nie my decydujemy, prawda?but that is not for us to determine, is it?
- Co? Więc to poszlaki decydują o winie i mają wpływ na los tego człowieka?So it's the subtle fractions of culpability that conspire to determine that man's fate?
/ - Ci ludzie sami decydują o swoim losie.These men determine their own fate.
/Jest tylko kilka momentów, /które decydują o twoim życiu.You only get a couple of moments that determine your life.
/O moim życiu decydowały /głównie przypadki.My life has been determined so much by accidents.
Odpowiedzi decydowały czy wejdą czy nie.Their answers determined whether they were admitted or not.
Wnioski o pomoc są składane w okresie, który określa Państwo Członkowskie, a który nie może przekroczyć sześciu miesięcy od daty uboju zwierzęcia lub — jeżeli zwierzę jest przeznaczone na wywóz — po upływie terminu opuszczenia przez zwierzę terytorium celnego Wspólnoty, i wygasa nie później niż na koniec lutego kolejnego roku, z wyjątkiem przypadków nadzwyczajnych, o których będzie decydowało dane Państwo Członkowskie, do którego zwierzęta są wysyłane lub wywożone.Aid applications shall be submitted within a period to be determined by the Member State which may not exceed six months following slaughter of the animal or, where the animal is exported, after the date on which it leaves Community customs territory, and shall expire no later than the end of February of the following year except in exceptional cases to be decided by the Member State concerned where animals are dispatched or exported.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'determine':

None found.
Learning languages?