Chwalić (to praise) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
chwalę
I praise
chwalisz
you praise
chwali
he/she/it praises
chwalimy
we praise
chwalicie
you all praise
chwalą
they praise
Imperfective future tense
będę chwalić
I will praise
będziesz chwalić
you will praise
będzie chwalić
he/she/it will praise
będziemy chwalić
we will praise
będziecie chwalić
you all will praise
będą chwalić
they will praise
Imperative
-
chwal
you praise!
niech chwali
let him/her/it praise
chwalmy
let's praise
chwalcie
you all praise
niech chwalą
let them praise
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
chwaliłam
I praised
chwaliłaś
you praised
chwaliła
she praised
chwaliłyśmy
we praised
chwaliłyście
you all praised
chwaliły
they praised
Future feminine tense
będę chwaliła
I will praise
będziesz chwaliła
you will praise
będzie chwaliła
she will praise
będziemy chwaliły
we will praise
będziecie chwaliły
you all will praise
będą chwaliły
they will praise
Conditional feminine tense
chwaliłabym
I would praise
chwaliłabyś
you would praise
chwaliłaby
she would praise
chwaliłybyśmy
we would praise
chwaliłybyście
you all would praise
chwaliłyby
they would praise
Conditional perfective feminine tense
chwaliłabym była
I would have praised
chwaliłabyś była
you would have praised
chwaliłaby była
she would have praised
chwaliłybyśmy były
we would have praised
chwaliłybyście były
you all would have praised
chwaliłyby były
they would have praised
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
chwaliłem
I praised
chwaliłeś
you praised
chwalił
he praised
chwaliliśmy
we praised
chwaliliście
you all praised
chwalili
they praised
Future masculine tense
będę chwalił
I will praise
będziesz chwalił
you will praise
będzie chwalił
he will praise
będziemy chwalili
we will praise
będziecie chwalili
you all will praise
będą chwalili
they will praise
Conditional masculine tense
chwaliłbym
I would praise
chwaliłbyś
you would praise
chwaliłby
he would praise
chwalilibyśmy
we would praise
chwalilibyście
you all would praise
chwaliliby
they would praise
Conditional perfective masculine tense
chwaliłbym był
I would have praised
chwaliłbyś był
you would have praised
chwaliłby był
he would have praised
chwalilibyśmy byli
we would have praised
chwalilibyście byli
you all would have praised
chwaliliby byli
they would have praised
Impersonal
chwalono by
there would be praised
chwalono by
there would be praised

Examples of chwalić

Example in PolishTranslation in English
"Naszym obowiązkiem jest dziękować, chwalić, czcić, wysławiać, wychwalać, pochwalać, błogosławić, i uznawać Tego, który czynił cuda dla naszych ojców i dla nas."Wherefor it is our duty to thank, to praise, to honor, to glorify, to exalt, to commend, to bless, to extol, and to acclaim Him who performed all these miraculous deeds for our fathers and for us.
- "Przybyłem pochować Cezara, nie go chwalić. "I come to bury Caesar, not to praise him.
- Nienawidzę się chwalić Mam znajomości.- l hate to praise myself l have high connections.
- Całuję usta, rozchylone piękno chwalę -## I kiss her open mouth, and I praise her beauty ##
Dajesz mi siłę kiedy czuję zwątpienie i chwalę ciebie za wszystko co uczyniłeś.You give me strength when there is doubt, and I praise you for all you have done.
Dlatego mogę być zaskoczony, słysząc, jak mnie chwalisz.it won't let go of any details. You can see why I might be a little surprised to hear that you're now singing my praises.
Może. Według mnie, jeśli zbyt mocno chwalisz klaczkę jeszcze zanim ją złamiesz kończysz z klaczką, która nie została w pełni złamana.The way I figure, if you give a filly too much praise before you break them... you wind up with a half-broke filly.
"A ten, kto chwali Pana poprzez pieśń chroniony będzie od zła i strachu"."And he who praises the Lord through the glory of song shall be saved and fear no evil. "
"Toleruje i chwali...""He tolerates and praises..." "the entire world, "
Zawsze chwalimy immigrantów za wzbogacanie naszej kuchni.Migrants are always praised for broadening the food we eat.
Zawsze rację, nigdy się nie mylisz, chwalimy Rama w tej piosenceAlways right, never wrong, we praise Rama in this song
Zawsze karzecie uczniów, ale nigdy ich nie chwalicie.You always condemn the students but never praise them.
- Pierwsze słyszę. Z reguły ludzie go chwalą.- Most people praise me for it.
A oni z kolei niechaj Go chwalą i dziękują, i żyją każdego dnia według Jego słowa.And may they, in turn, be sure to give thanks and praise, and live each day according to his holy word.
Boga chwalą za dobro, Diabła winią za zło.Okay? They praise God for the good and blame the devil for the bad.
#Chwal Go, chwal Go rano## Praise him, praise him in the morning #
- Tak, chwal mnie.-Yeh, right praise me.
Chcę powiedzieć, że kiedy handlujesz z diabłem, chwal Pana... i miej zapas amunicji.What I say is, when you're dealing with the devil, praise the Lord... and pass the ammunition.
Chwal Go, chwal Go, jak to robią małe dzieci.Praise him, praise him, all ye little children
Często go chwal.Give him lots of praise. - We'll both go in the drugstore.
- Chwalcie Pana, chwalcie Pana - Wynajmiemy mu pokój?- Praise the Lord, praise the Lord
Alleluja, chwalcie Pana!Don't. Hallelujah, praise the Lord.
Nie chwaliłam cię?I haven't praised you?
Zawsze chwaliłaś wujka Bekir... za to, że wybrał swój sposób na życie.You always praised Uncle Bekir for choosing his own path in life.
Ashi chwaliła twoje rysunki.Ashi praised your drawing.
Mówiła, że bardzo ją pani chwaliła.She said you praised her a lot.
Rozpieszczały pana i chwaliły.They pampered you, praised you.
Słuchała bardzo uważnie kiedy chwaliłem jej syna.She listened very carefully when I praised her son.
Jestem Ranjith, to Lesa, to Maya, chwaliłeś ją po pierwszym spotkaniu,l'm Ranjith, she's Lesa, that's Maya, you praised on meeting her,
Obu często chwaliłeś.Both men you have often praised.
Ben zawsze cię chwalił, Mickey, mówił, że można na ciebie liczyć.Ben always praised you, Mickey, said you were a person who could be counted on.
Ci wszyscy którzy chwalili politykę Przewodniczącego Kim'a...All those people who praised Chief Kim's policy...
Jedynym zadaniem sługi, gdy ludzie chwalili cesarza, było szeptanie mu do ucha:And this servant's only job was to whisper in his ear when people praised him,
Niektórzy chwalili ją za chwytliwy slogan, a niektórzy sądzili, że to reklama związana z modą lub odchudzaniem.Some praised it for being catchy while others thought it was a fashion or slimming ad.
Służę Bogu, nie człowiekowi. A co do chwały, co dziś chwalili, jutro łajali, a pojutrze zapomnieli.As regards praise, what is praised today is abused tomorrow.
Wielu punków czciło ten album... Pisali mi o tym i chwalili mnie za to.A lot of the punksters celebrated the album... and wrote me about it or praised me for it.
Chociaż wiele osób chwaliło jego elokwencję, charyzmę, intelekt i znajomość historii arabskiej i muzułmańskiej, wielu uważało, iż było to samo przemówienie, które usłyszeli z ust poprzedniego prezydenta, tylko w lepszej formie.While many praised his eloquence, charisma, intelligence and awareness of Arab and Islamic history, more believed it was just the same talk they had heard from other presidents but in a better wrapping.
Wielu arabskich bloggerów, myślicieli, pisarzy i innych propagatorów chwaliło program, żywiąc nadzieję, że pewnego dnia będą mogli zobaczyć swe własne kraje tak mocno rozwinięte, jak Japonia.Many Arab bloggers, thinkers, writers and other preachers praised the program, and hoped to one day see their countries as developed as Japan.
Wielu mówców chwaliło nowe ustawodawstwo unijne w sprawie substancji chemicznych REACH, które przenosi na przemysł odpowiedzialność za udowodnienie bezpieczeństwa chemikaliów i zapewnia więcej danych na ich temat.Several speakers praised the EU’s new chemicals legislation, REACH, which makes industry responsible for proving that chemicals are safe and provides more safety data on chemicals.
Wielu uczestników chwaliło wysiłki UE w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, a szczególnie pakiet klimatyczno-energetyczny z 2008 r.Many speakers praised the EU’s efforts to tackle climate change, and especially the contents of the 2008 climate and energy package.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'praise':

None found.
Learning languages?