Brzmieć (to sound) conjugation

Polish
56 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
brzmieję
I sound
brzmiejesz
you sound
brzmieje
he/she/it sounds
brzmiejemy
we sound
brzmiejecie
you all sound
brzmieją
they sound
Imperfective future tense
będę brzmieć
I will sound
będziesz brzmieć
you will sound
będzie brzmieć
he/she/it will sound
będziemy brzmieć
we will sound
będziecie brzmieć
you all will sound
będą brzmieć
they will sound
Imperative
-
brzmiej
you sound!
niech brzmieje
let him/her/it sound
brzmiejmy
let's sound
brzmiejcie
you all sound
niech brzmieją
let them sound
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
brzmiałam
I sounded
brzmiałaś
you sounded
brzmiała
she sounded
brzmiałyśmy
we sounded
brzmiałyście
you all sounded
brzmiały
they sounded
Future feminine tense
będę brzmiała
I will sound
będziesz brzmiała
you will sound
będzie brzmiała
she will sound
będziemy brzmiały
we will sound
będziecie brzmiały
you all will sound
będą brzmiały
they will sound
Conditional feminine tense
brzmiałabym
I would sound
brzmiałabyś
you would sound
brzmiałaby
she would sound
brzmiałybyśmy
we would sound
brzmiałybyście
you all would sound
brzmiałyby
they would sound
Conditional perfective feminine tense
brzmiałabym była
I would have sounded
brzmiałabyś była
you would have sounded
brzmiałaby była
she would have sounded
brzmiałybyśmy były
we would have sounded
brzmiałybyście były
you all would have sounded
brzmiałyby były
they would have sounded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
brzmiałem
I sounded
brzmiałeś
you sounded
brzmiał
he sounded
brzmieliśmy
we sounded
brzmieliście
you all sounded
brzmieli
they sounded
Future masculine tense
będę brzmiał
I will sound
będziesz brzmiał
you will sound
będzie brzmiał
he will sound
będziemy brzmieli
we will sound
będziecie brzmieli
you all will sound
będą brzmieli
they will sound
Conditional masculine tense
brzmiałbym
I would sound
brzmiałbyś
you would sound
brzmiałby
he would sound
brzmielibyśmy
we would sound
brzmielibyście
you all would sound
brzmieliby
they would sound
Conditional perfective masculine tense
brzmiałbym był
I would have sounded
brzmiałbyś był
you would have sounded
brzmiałby był
he would have sounded
brzmielibyśmy byli
we would have sounded
brzmielibyście byli
you all would have sounded
brzmieliby byli
they would have sounded
Impersonal
brzmiano by
there would be sounded
brzmiano by
there would be sounded

Examples of brzmieć

Example in PolishTranslation in English
- Chyba tak i bardzo się staram, żeby nie brzmieć, jak potrzebująca.- Really? - I think I am, and I'm trying really hard not to sound needy when I do it.
- Nie chcemy brzmieć butnie.We don't want to sound patronizing.
- Nie musisz brzmieć, jakby cię to dziwiło!No need to sound so surprised!
- Pamiętacie gdy musiałyśmy brzmieć biało?- See when we had to sound white?
- To miało brzmieć groźnie?- Is that supposed to sound tough?
Tak, powinieneś usłyszeć jak śmiesznie brzmiałam, rozmawiając z jej ojcem przez telefon, udając, że jestem z Wildcat Alumni Board.Yeah, you should've heard how ridiculous i sounded talking to her father on the phone pretending to be from the wildcat alumni board.
- Tak. Ale brzmiałaś też jak mama. I to dobra.Yes.And you also sounded like a mom -- a good one.
Cóż, przez telefon brzmiałaś na zdesperowaną.Well, you sounded so desperate on the phone earlier.
Dostałam twoją wiadomość i brzmiałaś dziwnie.I got your message from earlier and you sounded weird.
Dziwnie brzmiałaś przez radio.You sounded strange over the walkie.
Dziwnie brzmiałaś przez telefon.You sounded strange on the phone.
- Rog, brzmiała strasznie.Rog, she sounded awful.
/Przez telefon brzmiała niepewnie, /ale powiedziała, gdzie ją mogę znaleźć.She sounded hesitant on the phone, but told me where I could find her.
/Raz dziabnęłam dziewuchę, /która brzmiała jak świnia.I once stabbed a girl who sounded like a pig.
A Ziemia brzmiała tak... egzotycznie.And Earth sounded so... exotic.
- Nie, ale powiedzieli, że brzmiały młodo.- No. Just said they sounded young.
/Myślałem, że dobrze/ /kiedyś brzmiały./Though they once sounded Right and rare
Ale tak brzmiały.I can't be sure, but, yes, that's what it sounded like.
Anvil tak naprawdę nigdzie nie zaszedł, jest to, że nasze albumy brzmiały fatalnie.Anvil has never really gone anywhere is our albums have sounded like crap.
Byłem jednym uchem na torze i te dźwięki brzmiały cudownie.The thing is though I was actually... Had one ear on the track and I heard a noise that sounded biblical.
Stawiam, że brzmiałaby dobrze w tunelach..I bet that would sound good in the tunnels.
Taką, o której nie chciałbym mówić swoim przełożonym, brzmiałaby zbyt trywialnie."One I don't care to bring before my superiors," "it would sound so trivial. "
Zwracając się do szczęśliwca, który nigdy go nie słyszał mogę powiedzieć tylko tak: wyobraź sobie, jak brzmiałaby brukselka gdyby potrafiła mówić.To the lucky person who has never heard it, I can only say, imagine what a Brussel sprout would sound like if a Brussel sprout could talk.
- Tak. Nie brzmiałem tak... No dobra, Wiernie to odtworzyłaś.I never sounded like-- okay, that's fairly accurate.
To dlatego dziwnie brzmiałem przez telefon.That's why I sounded weird on the phone.
Wczoraj tak brzmiałem, kiedy studiowałem ten dźwięk.I sounded just like that yesterday when I was understudying the note.
Wczoraj, gdy wydzierałem się na tych chłopców, brzmiałem taki jak on.Yesterday, when I was chewin' those kids out, I sounded just like him.
Więc, to znaczy że brzmiałem głupio, czy sprawiłem że poczułaś się mądra?So does that mean I sounded dumb, or I made you feel smart?
A przez telefon brzmiałeś czarno.You totally sounded black on the phone.
"The Wiz" nigdy nie brzmiał lepiej.The Wiz has never sounded better.
- Ale myślę, że brzmiał przekonywująco.But for what it's worth, I think he sounded pretty sincere. Whatever.
- Elliot brzmiał jak paranoik.Elliot sounded totally paranoid. He had every right to be.
- Jak to, brzmiał dziwnie?What do you mean he sounded weird?
- Jeden brzmiał nawet zabawnie.One of them sounded a little funny.
- Sądzę, że brzmieliśmy niesamowicie.- I thought we sounded incredible.
- Sądzę, że nieźle brzmieliśmy.- I thought we sounded pretty good.
Dziękuję za pomoc... - nawet jeśli brzmieliśmy jak wariaci.Thank you for helping us... even if we sounded crazy.
Nie brzmieliśmy dobrze póki Chris Tsangarides nagrał nas znowu na początku lat 80.And we haven't sounded good since Chris Tsangarides recorded us back in the early '80s.
Nie brzmieliśmy tak dobrze od naszego pierwszego duetu.We haven't sounded that good since the very first duet that we did.
Bo brzmieliście... dobrze oboje.You just sounded good together.
Cóż, świetnie brzmieliście.Well, you guys sounded great.
Chłopak i dziewczyna. I chodzi o to, że brzmieli na młodszych, ale... Byli tu.It was a guy and a girl, and, I mean, they sounded younger, but... they were here.
Myślisz, że jak Stonesi brzmieli za pierwszym razem?What do you think the Stones sounded like the first time they practiced?
Niektórzy z pozostałych brzmieli trochę...Some of the other people sounded a little...
Gdyby kaczka była ptakiem śpiewającym, brzmiałby tak.If the duck was a songbird, it would sound like this.
Tak brzmiałby sygnał pod wodą?This is what it would sound like underwater?
"Po prostu bądź sobą". Gdy byłam mała to dziwnie to dla mnie brzmiało.When I was little that sounded strange, 'cause I was like, "How could I be anyone else?"
- A brzmiało to tak jakbyś coś powiedziała.- No. - Because it sounded like you did.
- A przynajmniej tak to brzmiało.Well, yeah. At least that's what it sounded like.
- Ale tak brzmiało.- It sounded like a question.
- Ale tak to brzmiało.- That's what it sounded like.
Ale co według ciebie brzmiałoby dobrze?What would sound good to you?
Chester, to brzmiałoby lepiej z dalszej odległości.Chester, that would sound better much further away.
Gdybyśmy tam byli, to tu brzmiałoby to fajniej.If we were in there, it would sound so much funner out here.
Powiedziałbym swoje imię i brzmiałoby jak kłamstwo.I could tell them my name and it would sound like a lie.
To brzmiałoby jak fałszywe oskarżenie.- No, no. It would sound like a false accusation.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'sound':

None found.
Learning languages?