Brać (to take) conjugation

Polish
57 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
biorę
I take
bierzesz
you take
bierze
he/she/it takes
bierzemy
we take
bierzecie
you all take
biorą
they take
Imperfective future tense
będę brać
I will take
będziesz brać
you will take
będzie brać
he/she/it will take
będziemy brać
we will take
będziecie brać
you all will take
będą brać
they will take
Imperative
-
bierz
you take!
niech bierze
let him/her/it take
bierzmy
let's take
bierzcie
you all take
niech biorą
let them take
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
brałam
I took
brałaś
you took
brała
she took
brałyśmy
we took
brałyście
you all took
brały
they took
Future feminine tense
będę brała
I will take
będziesz brała
you will take
będzie brała
she will take
będziemy brały
we will take
będziecie brały
you all will take
będą brały
they will take
Conditional feminine tense
brałabym
I would take
brałabyś
you would take
brałaby
she would take
brałybyśmy
we would take
brałybyście
you all would take
brałyby
they would take
Conditional perfective feminine tense
brałabym była
I would have taken
brałabyś była
you would have taken
brałaby była
she would have taken
brałybyśmy były
we would have taken
brałybyście były
you all would have taken
brałyby były
they would have taken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
brałem
I took
brałeś
you took
brał
he took
braliśmy
we took
braliście
you all took
brali
they took
Future masculine tense
będę brał
I will take
będziesz brał
you will take
będzie brał
he will take
będziemy brali
we will take
będziecie brali
you all will take
będą brali
they will take
Conditional masculine tense
brałbym
I would take
brałbyś
you would take
brałby
he would take
bralibyśmy
we would take
bralibyście
you all would take
braliby
they would take
Conditional perfective masculine tense
brałbym był
I would have taken
brałbyś był
you would have taken
brałby był
he would have taken
bralibyśmy byli
we would have taken
bralibyście byli
you all would have taken
braliby byli
they would have taken
Impersonal
brano by
there would be taken
brano by
there would be taken

Examples of brać

Example in PolishTranslation in English
"Ale musisz zadzwonić do lekarza i dowiedzieć się jak je brać."But you've got to call a physician for information on how to take them.
"Byliśmy gdzieś na skraju Barstow, kiedy dragi zaczęły nas brać.""We were somewhere on the edge of Barstow when the drugs began to take hold."
"Bóg dał ręce, żeby brać." To ruskie przysłowie."God gave us hands to take with". Russian proverb.
"Błagam Waszą wysokość nie brać sobie do serca żadnej obietnicy"I beseech Your Majesty to take in good part whatever promises
"Kto nie umie brać, nie umie też dawać.""Unable to take. Unable to give."
"Ale kiedy ja biorę łyka, powietrze gęstnieje.""But when I take a sip, the air gets tense"
"Ja Jerry biorę ciebie Felicjo za żonę..." Stop, czekajcie, czas.I, Jerry... take you, Felicia to be my lawful-wedded...
"Ja Terry, biorę ciebie, Paula,I, terry, take you, paul...
"Ja, Dylan, biorę sobie ciebie Bethany.""I, Dylan, take you Bethany. " I, Dylan, take you Bethany.
"Ja, Felipe de Austria, król Hiszpanii, biorę ciebię, Laure de Montignac, zgodnie z prawem, za żonę.I, Philip of Austria, King of Spain, take thee, Laura de Montignac, as my lawful wedded wife.
"Ale wtedy bierzesz mnie za rękę""But then you take my hand
"Bierzesz dobro, bierzesz zło."You take the good, you take the bad.
"Bierzesz to, co dobre, bierzesz to, co złe, oba razem dają ci fakty życia"."Well, you take the good you take the bad, "you take them both and there you have the facts of life."
"Czy Ty, Mia, bierzesz Casey'a za legalnie poślubionego--""Do you, Mia, take Casey to be your lawfully wedded--"
"Czy bierzesz Billa Simpson'a?" a jest, "czy bierzesz... tego faceta?"It's, "Do you take this man?"
"Aspekty Biblijnej Religii. " Ron zazwyczaj to bierze.Uh, "Aspects of Biblical Religion." Ron usually takes that.
"Dziadek" bierze głęboki wdech na rozpoczęcie dnia i upada na ziemię obok codziennej gazety z nagłówkiem "Śmiertelnie niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza w Teheranie"."Grandfather" takes a deep breath to start his day and falls down beside a journal with the headline: "Deadly pollution of Tehran's air"
"Królewska para bierze sprawy w swoje ręcę na miodowym miesiącu"."Royal couple takes up cause on honeymoon."
"Królowa bierze pionek.""Queen takes pawn."
"Tu, ojciec bierze go i leci do nieba.""Here, father takes him and flies into the sky."
"Nie jestem sam, myśląc jak kruche jest bezpieczeństwo bierzemy za pewnik. ""I'm not alone in thinking how fragile is the security we take for granted. "
- Ale bierzecie ją od innych.But you take it from others.
- Banks i Delahoy, bierzecie przedmieścia.Banks and delahoy, you take uptown.
- I patrzyliśmy, jak bierzecie pacjenta za pacjentem...- And watched you takepatient after patient... you got your second chan.
"Ale nie biorą zrzut na swojej, na głowie twojego brata."But, don't take a dump on your, on your brother's head.
"myśli biorą górę nade mną;Ideas take hold of me.
#A problemem są Żydzi.# #Od wszystkich biorą pieniądze.## and that problem is the jew # # they take everybody money #
- A oni nie biorą wolnego.- My kinda trouble doesn't take vacations.
"Nie bierz niczego, co wygląda na dragi."You said don't take anything that looks like drugs.
"Nie bierz tego do siebie,"Don't you take it awful hard
"Nie bierz tego emocjoinalnie" Brakuje ci emocji!"Don't take it emotionally?" You need to get emotional.
"Nie bierz więcej niż możesz zjeść. ""Don't take more than you can eat."
"Nigdy nie bierz pani, jeśli możesz mieć pokojówkę", tak to określa.Ha. "Never take the mistress if you can get the maid," is how he puts it.
"Proszę, bierzcie dzieciaka.Here, take a kid.
- Nie brałam cię za egoistkę.I never took you to be the selfish type.
Obie brałyśmy.- She took some X. We both did.
Wręczali nam te kartki z muzyką, a my je brałyśmy, jak profesjonalistki, tak jak byśmy miały zamiar rzeczywiście to czytać.They handed us our music and we took it like we was pros too, like we would really read this.
Zawsze, gdy brałyśmy kajak, wiązałaś moją kamizelkę ratunkową.Whenever we took out the canoe, you'd tie up my life vest for me.
Chyba że brałyście zimny tusz?Unless you both took a cold shower.
A potem brały go do domów, karmiły go.Then they all took turns taking him home and feeding him.
"to był mój obowiązek, wykonywałem mój żołnierski obowiązek... musiałem iść i ściąć tyle a tyle drzew, więc brałem piłę i ścinałem te drzewa".it was like l had to go out and cut down so many trees. So l went out and took my saw and cut the trees down
- Ale ja nigdy nie brałem żadnej pożyczki!But I never took any loan!
"A mój gach Marten brał mnie z sobą na Piotrowe Głazy"...no?And my gallant Marten took me with him to Peter's rock...
A one powiedzą mojemu tacie... a on sprawdzi rachunki i zobaczy że braliśmy pieniądze.We're supposed to be working. Now they're gonna tell my dad... and he's gonna come check the totals and know we took the money.
Ale my z każdych trzech dolarów braliśmy po dolarze, a nie dwa, jak te asfalty.But we took one dollar outta every three, not two outta three, like these moolies.
"Kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi... i rodziły im się córki, synowie Boga zobaczyli, że są one piękne, i brali je sobie za żony."When humans began to multiply on the face of the Earth... and daughters were born to them, the sons of God saw they were beautiful, and took wives for themselves.
- Nie wiem, co brali.-I don't know what they took.
/Wielu wykonywało tę uświęconą pracę... /Wspaniali mężczyźni i kobiety, /którzy brali na siebie odpowiedzialność /z należnym jej poważaniem... /Aż nastał ten ostatni.Many have had this sacred job... great women and men who took on the responsibility with the gravity that it deserved...
Na pani miejscu brałbym to na poważnie.I would take this more seriously if I were you.
W końcu nie ma powodu by wierzyć, żeby nie była, jeśli brałby leki.At least there's no reason to believe it wouldn't be If he would take his meds.
Żaden kupiec nie brałby mnie bez pozwolenia Yang.No trader would take me without Yang's permission.
Według mnie istoty pozaziemskie są takie jak ludzie, więc to oczywiste, że istoty pozaziemskie także braliby czyjąś stronę.In my opinion, extraterrestrials are just like humans, so, of course, extraterrestrials also would take sides.
Więc ludzie braliby rzeczy do domu i przygotowywaliby je i je jedli, nawet jeśli by nie wiedzieli czy je lubią, czy nie.So people would take the stuff home and they would make it and eat it before they even knew if they liked it or not.
- Sześcioro. Pięciu brało udział w akcji.5 actually took part in the robbery.
Całe zgrupowanie brało w tym udział.The entire coven took part.
Dwóch zamordowanych ministrów brało w tym udział.The two murdered Ministers took part in it.
Dobrze, Pan, Smarty Braki tchu, myślałem Autostrada 95 brałoby nas prosto tam,Well, Mr, Smarty-pants, I thought Highway 95 would take us straight there,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?