Overføre (to transfer) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
overfører
I transfer
Bokmål past tense
overførte
I transferred
Bokmål future tense
vil overføre
I will transfer
Bokmål conditional tense
ville overføre
I would transfer
Jeg
Bokmål imperative tense
overfør
I transfer
Bokmål present perfect tense
har overført
I have transferred
Bokmål past perfect tense
hadde overført
I had transferred
Bokmål future perfect tense
vil ha overført
I will have transferred
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha overført
I would have transferred
Jeg
Nynorsk present tense
overfører
I transfer
Nynorsk past tense
overførte
I transferred
Nynorsk future tense
vil overføre
I will transfer
Nynorsk conditional tense
ville overføre
I would transfer
Jeg
Nynorsk imperative tense
overfør
I transfer
Nynorsk present perfect tense
har overført
I have transferred
Nynorsk past perfect tense
hadde overført
I had transferred
Nynorsk future perfect tense
vil ha overført
I will have transferred
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha overført
I would have transferred

Examples of overføre

Example in NorwegianTranslation in English
-Hva med å overføre meg?How about transferring me?
Vær klar til å overføre energi til våpnene.Stand by to transfer energy to weapons.
-Vi er klare til å overføre dem.We're prepared to transfer.
Så deres valg var å overføre ell lagret informasjon og stenge av til den hadde passert.And so their only choice was to transfer all the stored information and shut down until after it passed.
Banken vil sørge for å overføre pengene innen en time.My bank will arrange the transfer of funds within the hour.
Jeg ville overføre noen penger hit og sette dem inn i banken din.Yes, I've been thinking of transferring some money out here from the East. I could put it in your bank, Joe, until I found out what's what.
-Hva med å overføre meg?How about transferring me?
Vær klar til å overføre energi til våpnene.Stand by to transfer energy to weapons.
Mr. Scott? Kan du overføre kraft til faserbatteriene?Mr Scott, can you transfer power to phaser banks?
-Vi er klare til å overføre dem.We're prepared to transfer.
Vi kan gå over planene når vi overfører midlene.Very well. We can go over the plans when we transfer the funds.
Når overfører dere ham til kretsfengselet i morgen?What time are you transferring him to the county jail tomorrow?
Vet du når de overfører ham til kretsfengselet?Have you gotten any word when they're gonna transfer him to the county jail?
- Vi overfører ham om en halv time.- We'll transfer him in half an hour.
Politimesteren overfører oss vel ikke, overkonstabel?The Captain won't really transfer us, will he, Sarge?
Så de tenkte jeg var klar for større ting og overførte meg hit.So they thought I was ready for bigger things and transferred me here.
Han jobbet i Chicago en stund der han møtte en gammel venn som drev en radiostasjon i LA. Han overførte forretningene sine dit.He worked in Chicago for a while where he met an old friend who ran a radio station in L. A and he transferred his business out there.
Chakotay overførte deg til sykestua.Commander Chakotay transferred you back to Sick Bay.
De måtte bare oppholde deg mens de overførte dine midler.They only had to keep you distracted while they broke into your financial network transferred your holdings into dummy accounts.
På en eller annen måte overførte han hatet og bitterheten til sønnen. Og Gert vokste opp med det.Somehow he transferred his hatred and bitterness to his ...... .... to his son, with the result Gert grew up with it deep inside him.
Bare overfør meg.Just transfer me.
Stopp og overfør.Halt and transfer.
Fru Aubrey... overfør 30000 aksjer i Standard... til din konto.Or Mrs. Aubrey have 30,000 shares of Standard transferred into your account.
Computer, overfør alle kommandokodene til legen.Computer, transfer all command codes to the Doctor.
Computer, overfør alle loggene fra brua til denne stasjonen.Computer, transfer all Bridge logs to this station.
Jeg har blitt overført til Nova Scotia.l've been transferred to Nova Scotia.
Jeg blir overført dit selv.I'm being transferred up there myself.
Vi har overført all kunnskap fra hans hjerne til vår maskin.We have transferred all knowledge from his brain to our machine.
Mr Vanderhofi Public Relations og Mr Eichelberger i Pantelån og Lån ville begge gjerne få deg overført til sine avdelinger.Mr. Vanderhof in Public Relations and Mr. Eichelberger in Mortgage and Loans would both like you transferred to their departments.
Min far var overført dit, fra presidiet i San Fernando.My father had been transferred there from the presidio at San Fernando.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

overhøre
overhear
overvære
attend

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

mose
moss
motvirke
counteract
nyte
enjoy
oppleve
experience
oppmuntre
encourage
overbelaste
overload
overdøve
drown out
overgå
surpass
pakke
package
pasteurisere
pasteurise

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'transfer':

None found.
Learning languages?