Avgjøre (to decide) conjugation

Norwegian
30 examples
This verb can also mean the following: settle

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
avgjør
I decide
Bokmål past tense
avgjorde
I decided
Bokmål future tense
vil avgjøre
I will decide
Bokmål conditional tense
ville avgjøre
I would decide
Jeg
Bokmål imperative tense
avgjør
I decide
Bokmål present perfect tense
har avgjort
I have decided
Bokmål past perfect tense
hadde avgjort
I had decided
Bokmål future perfect tense
vil ha avgjort
I will have decided
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha avgjort
I would have decided

Examples of avgjøre

Example in NorwegianTranslation in English
Med hvilken rett våget du å avgjøre at den gutten der nede var laverestående og derfor kunne drepes?By what right did you dare decide that that boy in there was inferior and therefore could be killed?
Det er for meg å avgjøre om den var stor eller liten.It's for me to decide whether it was large or small.
Det er opp til kapteinen å avgjøre... når en krisesituasjon krever reduserte vannrasjoner.It's the privilege of every captain to decide when an emergency warrants the reduction of water rations.
De har utnevnt en gruverett for å avgjøre det.They appointed a miners' court to decide it.
Det er ikke opp til oss å avgjøre om hun fortjener å leve.It's not up to us to decide whether she deserves to live or not.
Skal jeg la Dommerene avgjøre det?I think I will let the judges decide that.
- Det får retten i England avgjøre.- We're as loyal as you. - A court-martial will decide that!
Når han blir gammel nok, kan han avgjøre selv.When he's old enough, he can decide that for himself.
Hvordan kan han avgjøre om noe han aldri har sett?How can he decide about something he's never seen?
-Jeg kan ikke avgjøre det alene.I have not decided alone.
Ingen duell, men jeg avgjør om jeg svarer med pistoler eller krigsrett.I'm no duelist, captain. I will decide whether I will answer you with pistols or a general court-martial.
Den saken avgjør jeg ikke alene.I'm not the only one who decides. Berit, you can leave.
Så, uansett hva jeg avgjør, er jeg urettferdig.Then, no matter how I decide, I am unjust.
Det vet jeg ikke ennå. Kaptein Quinlan avgjør det.That's for Captain Quinlan to decide.
Det er det jeg som avgjør.Well, that's for me to decide.
Høyesterett avgjorde Tideland-saken i 1942, ikke sant?The Supreme Court decided the Tideland's case in '42, wasn't it?
Derfor gikk vi til en dommer som avgjorde det for oss.So that's why we decided to go see this man, who is the judge and we let him decide because he's very wise and experienced.
De avgjorde skjebnen var på et mikrosekund.It decided our fate in a microsecond. Extermination.
I sin uendelige klokskap avgjorde Gud...God, in his infinite wisdom, decided....
Protesten er underskrevet på vegne av mange av landets velgere, særlig de i 9. valgkrets og alle amerikanere som ser at Høyesterett, og ikke folket, avgjorde valgresultatet.It is in writing and signed by myself on behalf of many of the diverse constituents especially those in the 9th Congressional District and all American voters who recognize that the Supreme Court not the people of the United States, decided this election.
Det er ikke én person som bestemmer, én avgjørende stemme.This isn't a question of one person deciding, one deciding vote.
Han har 16 profesjonelle kamper, og det er avgjørende faktor for meg.He's had only 1 6 professional matches, "and that's the deciding factor for me".
PeterColt harnå settball som kan fremskaffe et femte og avgjørende sett.Peter Colt now has set point to force a fifth and deciding set.
-Dere får de avgjørende mandater.- You'll probably get the deciding seats.
Mr. Chetty var den avgjørende stemmen.Mr. Chetty was the deciding vote.
Bare si at jeg har avgjort at selskapet er for ni.Just say that I decided the party is for nine.
Vi har ikke avgjort tiden ennå, men dere får vite det når vi gjør det.We haven't decided on what time yet but when we do, you boys will get a break on it.
Vi har avgjort at vi vil du skal ha de 50 tusen dollarene.We've decided we want you to have that $50,000.
Doktor Norton har avgjort at din kone kan dra.Doctor Norton decided your wife can go home.
Kanskje jeg er bedre enn du allerede ar avgjort?Maybe I'm better than you've already decided.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

avgjere
do
avsløre
disclose
utgjøre
constitute

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

angå
concern
anlegge
construct
annektere
occupy
anskaffe
acquire
applaudere
applaud
asfaltere
asphalt
atskille
do
avgjere
do
avhenge
depend
bade
bathe

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'decide':

None found.
Learning languages?