Toeslaan (to strike) conjugation

Dutch
49 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
sla toe
I strike
slaat toe
you strike
slaat toe
he/she/it strikes
slaan toe
we strike
slaan toe
you all strike
slaan toe
they strike
Present perfect tense
heb toegeslagen
I have struck
hebt toegeslagen
you have struck
heeft toegeslagen
he/she/it has struck
hebben toegeslagen
we have struck
hebben toegeslagen
you all have struck
hebben toegeslagen
they have struck
Past tense
sloeg toe
I struck
sloeg toe
you struck
sloeg toe
he/she/it struck
sloegen toe
we struck
sloegen toe
you all struck
sloegen toe
they struck
Future tense
zal toeslaan
I will strike
zult toeslaan
you will strike
zal toeslaan
he/she/it will strike
zullen toeslaan
we will strike
zullen toeslaan
you all will strike
zullen toeslaan
they will strike
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou toeslaan
I would strike
zou toeslaan
you would strike
zou toeslaan
he/she/it would strike
zouden toeslaan
we would strike
zouden toeslaan
you all would strike
zouden toeslaan
they would strike
Subjunctive mood
sla toe
I strike
sla toe
you strike
sla toe
he/she/it strike
sla toe
we strike
sla toe
you all strike
sla toe
they strike
Past perfect tense
had toegeslagen
I had struck
had toegeslagen
you had struck
had toegeslagen
he/she/it had struck
hadden toegeslagen
we had struck
hadden toegeslagen
you all had struck
hadden toegeslagen
they had struck
Future perf.
zal toegeslagen hebben
I will have struck
zal toegeslagen hebben
you will have struck
zal toegeslagen hebben
he/she/it will have struck
zullen toegeslagen hebben
we will have struck
zullen toegeslagen hebben
you all will have struck
zullen toegeslagen hebben
they will have struck
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou toegeslagen hebben
I would have struck
zou toegeslagen hebben
you would have struck
zou toegeslagen hebben
he/she/it would have struck
zouden toegeslagen hebben
we would have struck
zouden toegeslagen hebben
you all would have struck
zouden toegeslagen hebben
they would have struck
Present bijzin tense
toesla
I strike
toeslaat
you strike
toeslaat
he/she/it strikes
toeslaan
we strike
toeslaan
you all strike
toeslaan
they strike
Past bijzin tense
toesloeg
I struck
toesloeg
you struck
toesloeg
he/she/it struck
toesloegen
we struck
toesloegen
you all struck
toesloegen
they struck
Future bijzin tense
zal toeslaan
I will strike
zult toeslaan
you will strike
zal toeslaan
he/she/it will strike
zullen toeslaan
we will strike
zullen toeslaan
you all will strike
zullen toeslaan
they will strike
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou toeslaan
I would strike
zou toeslaan
you would strike
zou toeslaan
he/she/it would strike
zouden toeslaan
we would strike
zouden toeslaan
you all would strike
zouden toeslaan
they would strike
Subjunctive bijzin mood
toesla
I strike
toesla
you strike
toesla
he/she/it strike
toesla
we strike
toesla
you all strike
toesla
they strike
Du
Ihr
Imperative mood
sla to
strike
slaat t
strike

Examples of toeslaan

Example in DutchTranslation in English
"Als je het kompas moordenaar zou zijn, waar zal je volgende keer toeslaan?""If you were the Compass Killer, where would you strike next?"
- Dan moeten we nu toeslaan. Inderdaad.- Then now is the time to strike.
- De moordenaar kan opnieuw toeslaan.Yes, the killer may strike again.
- De moordenaar kan weer toeslaan.The killer's still at large. If he strikes again...
- Delphine voorspelde dat het kwaad... zou toeslaan in het kasteel, daarna het dorp.- Delphine predicted that evil would strike the castle, then the village.
Als je mij wilt terechtwijzen, trek dan je zwaard en sla toe.If you reprove me so, draw your sword and strike.
Ik sla toe bij haar zwakte.I will strike at her weakness.
Wacht af en sla toe.So wait and strike!
- Wat bedoel je met 'slaat toe'.- What do you mean, "strikes?"
De Thredbo-sneeuwman slaat toe.Thredbo yeti strikes again. I'm serious, Stewie, there was something out there.
De VS slaat toe met een verpletterende move.Oh, baby, the US strikes... Yes! ...with a devastating move!
De mummie slaat toe.- [ Muttering ] - The mummy strikes !
De ontgoocheling slaat toe.Sean's voice Disillusionment strikes.
- We slaan toe vanaf onderen.-We'll strike from below.
Als jullie allemaal de pil halen en rebellen slaan toe, vrees ik voor zijn de veiligheid.If you go all out for the pill. and the rebels strike! I fear for His Majesty's safety!
De politie wordt gebeld om de straatracers in te rekenen, het nummer wordt gedraaid... en de inbrekers slaan toe.The cops are called to bust the drag racers, the song is played, and the burglars strike.
Fase drie: we slaan toe.Phase three: we strike.
Slangen bespringen niet, ze slaan toe.Snakes don't pounce, they strike.
- De gemene heks heeft toegeslagen.Yeah, the wicked witch has struck again.
- De ongrijpbare juwelendief... verantwoordelijk voor de Kensington en Dillwore inbraken deze week... heeft weer toegeslagen.- The elusive jewel thief... responsible for robbing the Kensington and Dillworth fortunes this week... has struck again.
- De snelweg-ontvoerder heeft weer toegeslagen.- The M25 abductor struck again. - Oh, really?
- De tasjesrover heeft weer toegeslagen.- The mugger struck again!
- De wreker heeft weer toegeslagen.The vigilante has struck again.
Dan, in een moment van euforie, een moment van gedeeld geluk, de tragedie sloeg toe.Then, in a moment of euphoria, a moment of shared happiness, tragedy struck.
De inspiratie sloeg toe.Inspiration struck.
Een tragedie sloeg toe vandaag hier in Charlotte in Chelsea Bay Street waar een 5 jarige dood teruggevonden werd.Tragedy struck today here in Charlotte on Chelsea bay drive when a 5-year-old was found dead.
Een tragedie sloeg toe vandaag hier in Charlotte in Chelsea bay straat waar een 5 jarige dood teruggevonden werd.Tragedy struck today here in Charlotte on Chelsea bay drive when a 5-year-old was found dead.
En ik ging naar daar, gewoon om eens buiten te komen. En het geluk sloeg toe.And I went there, just to get out the house, and, well, luck struck.
De rovers sloegen toe, begerig naar goud... sluw en wreed.# The robbers struck # Greedy for gold
Ze sloegen toe met BOW's, vreselijke massavernietigingswapens... die in de hele wereld verboden zijn.They struck with fearsome weapons of mass destruction known as B.O.W.s which have been banned internationally.
Als ik nu ingrijp, als ik op dit moment toesla, kan ik dat corrigeren.if i act now, if i strike at this moment, i can correct that.
Als je wilt weten waar ik toesla, lees Bumbly Wumbly en het Spikkeltuig.If you want to know where I'll strike next, read bumbly wumbly and the spotted spacecraft.
Dus als ik voor de laatste keer toesla, is de ziekte voor altijd uitgeroeid.So when I strike the final blow, the disease should be gone for good.
Kijk hoe ik toesla met twee handen op het heft... en dit nu voor eens en voor altijd beëindig, Afro Samurai.Watch as I strike with both hands holding a single blade... and end this game once and for all, Afro Samurai.
Nu dat ik mijn tand heb, wie blijft dan in leven als ik toesla?Now that I have my tooth, who shall stay me when I strike?
"Als de liefde zo toeslaat, je moet het vertrouwen. ""When love strikes like this, you've got to trust it."
- Maar ik doe net alsof ik niets heb... zodat als het noodlot toeslaat en ik ben stapel een en twee kwijt... dan kan ik hem tevoorschijn toveren en ben ik weer liquide.- But I pretend that I don't have it so that if disaster strikes and I've lost piles one and two then I can pull it out, and poof, I'm solvent again.
- Wie 't eerst toeslaat, zal overwinnen.Nine out of ten times, the first strike means victory.
...voordat de sharktopus weer toeslaat....before the sharktopus strikes again.
Als Percy weer toeslaat en nog een reactor opblaast... dan blazen die mariniers jou op, en iedereen om je heen ook.Look, if Percy strikes again and another reactor melts down, those Marines out there are gonna melt you down. And everyone around you.
- Ik dacht dat het belangrijk was... om te weten wat ze wisten voor ik toesloeg.- I thought it was important ... to know what they knew before I struck.
De meesten van ons sliepen... toen hij midden in de nacht toesloeg.Most of us were asleep when, suddenly, he struck in the middle of the night.
Die in achttien jaar drie keer toesloeg... om te beginnen in Noord-Californië, daarna in en om Bakersfield.A super-smart killer. Who's struck three times in 18 years, starting in northern California, and then the Fresno-Bakersfield area, and now he's here.
Dit is de derde keer dit jaar, dat een zelfmoordbom toesloeg...This is the third time this year a suicide bomber has struck... She's not that great, really. You know.
Dus Mark en Adelaide hadden niets te kort toen de tragedie toesloeg.So, Mark and Adelaide were well provided for when tragedy struck.
De politie gebruikte wat zij zagen, hun toekomstvisies, om moordenaars te stoppen voordat ze toesloegen.The police would use what they saw, their future visions, to stop murderers before they struck.
Ik dacht dat schepsels als u eerst ratelden voor ze toesloegen.I was taught that creatures like you rattled before they struck.
Op 11 september, toen de terroristen toesloegen, welke gebouwen vielen ze toen aan?On September the 11th, when the terrorists struck, Which buildings did they attack?
Vandaag zijn er hier velen, die nog steeds de littekens dragen van de verwondingen en het verlies, die vorig jaar toegebracht werden door terroristen, die toesloegen in de nachtelijke uren.'There are many here today who still bear the scars of injury and bereavement inflicted last year by terrorists, when they struck in the hours of darkness.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

toestaan
allow

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'strike':

None found.
Learning languages?