Herhalen (to repeat) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
herhaal
I repeat
herhaalt
you repeat
herhaalt
he/she/it repeats
herhalen
we repeat
herhalen
you all repeat
herhalen
they repeat
Present perfect tense
heb herhaald
I have repeated
hebt herhaald
you have repeated
heeft herhaald
he/she/it has repeated
hebben herhaald
we have repeated
hebben herhaald
you all have repeated
hebben herhaald
they have repeated
Past tense
herhaalde
I repeated
herhaalde
you repeated
herhaalde
he/she/it repeated
herhaalden
we repeated
herhaalden
you all repeated
herhaalden
they repeated
Future tense
zal herhalen
I will repeat
zult herhalen
you will repeat
zal herhalen
he/she/it will repeat
zullen herhalen
we will repeat
zullen herhalen
you all will repeat
zullen herhalen
they will repeat
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou herhalen
I would repeat
zou herhalen
you would repeat
zou herhalen
he/she/it would repeat
zouden herhalen
we would repeat
zouden herhalen
you all would repeat
zouden herhalen
they would repeat
Subjunctive mood
herhale
I repeat
herhale
you repeat
herhale
he/she/it repeat
herhale
we repeat
herhale
you all repeat
herhale
they repeat
Past perfect tense
had herhaald
I had repeated
had herhaald
you had repeated
had herhaald
he/she/it had repeated
hadden herhaald
we had repeated
hadden herhaald
you all had repeated
hadden herhaald
they had repeated
Future perf.
zal herhaald hebben
I will have repeated
zal herhaald hebben
you will have repeated
zal herhaald hebben
he/she/it will have repeated
zullen herhaald hebben
we will have repeated
zullen herhaald hebben
you all will have repeated
zullen herhaald hebben
they will have repeated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou herhaald hebben
I would have repeated
zou herhaald hebben
you would have repeated
zou herhaald hebben
he/she/it would have repeated
zouden herhaald hebben
we would have repeated
zouden herhaald hebben
you all would have repeated
zouden herhaald hebben
they would have repeated
Du
Ihr
Imperative mood
herhaal
repeat
herhaalt
repeat

Examples of herhalen

Example in DutchTranslation in English
"...zijn verdoemd het te herhalen".Good luck. "...are doomed to repeat it."
"Degenen die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn veroordeeld om het te herhalen."Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.
"Jullie herhalen de propaganda zoals de Vietcong je die aanleert.""You are repeating the propaganda taught to you by the Viet Cong."
"Maar hij bleef herhalen, 'Het is verschrikkelijk, Henry!"But for the most part he kept repeating, 'It's awful, Henry!
"Voor mij is het herhalen van de woorden die je zei"."For me, repeating the words you said
"Ik herhaal, probeer me niet te halen."I repeat, do not attempt to come back here to get me.
"We nemen het management op ons van de Colorado Lode"... waarvan U, Mrs. Kane, ik herhaal het nogmaals, de enige eigenaar bent."We will assume full management of the Colorado Lode" which I repeat, Mrs. Kane, you are the sole owner.
"ik herhaal. klassen die met schoonmaken klaar zijn, moeten zich...""I repeat. Classes finished with cleanup should assemble..."
'Danny, herhaal, is 't gebouw veilig? ''Danny, repeat, is the building secure?
'Dybbøl moet... ik herhaal... 'moet behouden blijven 'zelfs als dat 'aanzienlijke verliezen zou betekenen.'"Dybboel must ... repeat must be held even if it should mean significant losses"
"Als de chemicaliën zijn aangebracht, herhaalt u stap drie tot zes. "After chemicals are applied to one side, repeat steps three to six.
"De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel.""History doesn't repeat itself, but it does rhyme."
"En als je het maar vaak genoeg herhaalt, gaan ze het snel echt wel geloven.""And if you repeat it frequently enough, people will sooner or later believe it."
"Mijn naam is zee", herhaalt ze. Ze slaat tegen stenen die ze niet overtuigt.My name is sea, it repeats... striking a stone but not convincing it.
't Leven wordt vaak voorgesteld door een cirkel, die zichzelf steeds herhaalt.Life is like a circle, something infinite ... repeating, whatever happens.
'Levend', telkens herhaald.repeated over and over again.
'Tijdens een eeuwigdurend gefluister werden dag en nacht herhaald...'"On one everlasting whisper day and night repeated...
- Alsof jij een grap nooit vaker herhaald.What, like you've never repeated jokes before?
- Zo heb je de fout van je vrouw herhaald.And in so doing, repeated your wife's mistake...
Alleen om keer op keer herhaald te worden.Only to be repeated time and again.
"Een uitnodiging voor Alice van de Koningin," herhaalde de Kikkerlakei."An invitation from the Queen for Alice," repeated the Frog footman.
'Ondanks de opbouw, 'verzekerde de President dat Amerika alles doet om een oorlog te voorkomen 'en zijn herhaalde..... ''Despite the build up, 'the President assured us that the US wants to avoid war at all costs 'and his repeated...'
'Veren', herhaalde hij."Feathers?" he repeated.
'Zijn vader, die in Baltimore woont, lichtte de politie in nadat hij... 'geen antwoord kreeg op herhaalde telefoontjes.' Barst."His father, who lives in Baltimore, notified police after receiving... "...no answer to repeated telephone calls." Shoot.
- Een vaak herhaalde zin.- An oft-repeated phrase.
'Ze herhaalden dit constant.'They repeated this over and over. "
- Ze herhaalden hun order.- They repeated their order.
De personen herhaalden de bedoeling toen in hun hoofd... tot ze een slaaptoestand bereikten.The subjects then repeated the intention in their mind until they reached a sleep state.
Terwijl ze de intentie om de deur te openen steeds herhaalden... werd hun hersenactiviteit gecontroleerd.As they repeated the intention to open the door, we monitored their brain activity.
We vergaten onze geschiedenis, en zij herhaalden hem.We forgot our history, and they repeated it.
( Japanse zin herhalend )( repeating Japanese phrase )
- Een zich herhalend patroon.- It is self-repeating. - Of unknown pattern.
Iedereen was vol overgave aan het bidden, de woorden herhalend die de priester sprak.Everyone was praying devotedly, repeating the words spoken by the priest.
Ik zei hem waar het meisje was en hij rende de trap op... zijn bedreigingen herhalend.l told him where the girl was and he ran upstairs... repeating his threats as he did so.
Jouw blik en mijn blik. Als een echo herhalend, zonder woorden.Your look and my look like an echo repeating, without words

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hertalen
do
verhalen
narrate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'repeat':

None found.
Learning languages?